W jaki sposób otrzymywać i wysyłać pieniądze w różnych walutach?

Jeśli wysyłasz lub odbierasz płatność obejmującą wymianę waluty, szczegóły wymiany zostaną wyświetlone w czasie dokonywania transakcji.

Jeśli otrzymasz płatność w walucie, w której nie utrzymujesz salda, będziesz mieć możliwość zaakceptowania lub odrzucenia środków. Jeśli klikniesz Odrzuć, pieniądze zostaną zwrócone do osoby wysyłającej. Po kliknięciu Zaakceptuj będziesz mieć możliwość wybrania jednej z dwóch opcji:

  • Zaakceptuj i przelicz środki na walutę podstawową (przeliczenie walut zostanie zrealizowane z zastosowaniem detalicznego kursu wymiany określonego przez serwis PayPal i regularnie aktualizowanego na podstawie warunków rynkowych).
  • Zaakceptuj środki w walucie płatności i otwórz nowe saldo (środki zostaną dodane do odpowiedniego salda konta PayPal w walucie, w której zostały wysłane).

Aby wysłać płatność w wybranej przez siebie walucie:

  1. Przejdź do strony Płatności
  2. Kliknij Zapłać za towary lub usługi lub Wyślij pieniądze rodzinie i znajomym.
  3. Wprowadź adres e-mail odbiorcy i kliknij Dalej.
  4. Wprowadź kwotę i wybierz walutę.
  5. Kliknij Kontynuuj.
  6. Przejrzyj informacje i kliknij Wyślij pieniądze teraz.