Jak zmienić adres?

Aby zaktualizować, usunąć lub dodać adres zamieszkania, należy:

  1. Zalogować się do konta PayPal.
  2. Kliknąć ikonę Profil (obok Wyloguj się).
  3. W sekcji "Adres" kliknąć Zarządzaj wszystkimi adresami.
  4. Wybrać właściwą opcję.

Jeśli nowy adres powiązany jest z kartą kredytową/debetową należy najpierw zaktualizować adres karty klikając w Portfel.