Dlaczego urząd IRS przysłał mi powiadomienie B-Notice?

Ze względu na to, że otrzymujesz płatności za towary lub usługi za pośrednictwem systemu PayPal, jesteśmy zobowiązani do przedłożenia formularza podatkowego 1099-K w urzędzie skarbowym w USA (IRS), gdy suma płatności, które wpłynęły na Twoje konto przekracza progi ustanowione przez IRS. Ostatnio urząd skarbowy w USA (IRS) stwierdził rozbieżność między Twoją oficjalną nazwą firmy a zarejestrowanym numerem identyfikacyjnym podatnika (TIN). W związku z tym urząd IRS wysłał Ci powiadomienie B-Notice.

Ponieważ wypełniamy obligatoryjny formularz 1099-K na podstawie informacji dostępnych na Twoim koncie PayPal, konieczne jest podjęcie przez Ciebie odpowiednich działań na tym koncie.

W powiadomieniu B-Notice wysłanym przez nas będzie napisane, jakich dodatkowych informacji potrzebujemy od Ciebie. Wysłaliśmy Ci pierwsze lub drugie powiadomienie B-Notice.

  • Jeśli przyszło do Ciebie pierwsze powiadomienia B-Notice (co zdarza się w pierwszym roku, gdy IRS identyfikuje niezgodność nazwy z numerem identyfikacji podatkowej), zaloguj się do swojego konta PayPal, a następnie kliknij ikonę powiadomień (dzwonek), aby podać niezbędne informacje. Uwaga: może być wymagane pobranie i wypełnienie formularza podatkowego W-9.
  • W przypadku otrzymania drugiego powiadomienia B-Notice (co ma miejsce w drugim roku z rzędu, w którym w którym urząd skarbowy w USA (IRS) stwierdzi niezgodność nazwy z numerem identyfikacji podatkowej) dostarcz kopię karty ubezpieczenia społecznego (osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) lub formularz 147C (dla firm) urzędu IRS. Zaloguj się do konta PayPal i przejdź do Centrum rozstrzygania, aby przesłać dokument.
Uwaga: urząd skarbowy w USA (IRS) nie oferuje opcji złożenia wniosku online o formularz 147C; IRS przesyła go pocztą lub faksem. Aby skontaktować się z urzędem skarbowym w USA (IRS) i poprosić o formularz 147C, zadzwoń na infolinię dla firm pod numer 1-800-829-4933 w godzinach 07:00–19:00 czasu lokalnego od poniedziałku do piątku. Jeśli poprosisz o przesłanie formularza 147C faksem, otrzymasz go szybciej niż pocztą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie PayPal IRS 6050W (widoczne tylko dla wylogowanych użytkowników).

Pamiętaj, że informacje lub odpowiedni formularz podatkowy muszą zostać przetworzone przez PayPal przed upływem terminu wskazanego w powiadomieniu B-Notice, aby uniknąć nałożenia kolejnych limitów na konto. 

Uwagi:
  • Jeśli masz więcej niż jedno konto PayPal, musisz zweryfikować poprawność numeru identyfikacji podatkowej dla każdego z kont.
  • Sprawdź, czy masz wypełnione i podpisane wszystkie wymagane strony dokumentu, zanim zalogujesz się do konta PayPal i prześlesz go do naszego systemu. Możesz również wysłać dokumenty na adres:
Tax Operations
PayPal
PO Box 45950
Omaha, NE 68145