Dlaczego muszę potwierdzić status podatnika w USA?

Na mocy przepisów wydanych przez urząd skarbowy w USA (IRS) PayPal ma obowiązek przesyłania do IRS informacji dotyczących posiadaczy kont, na które wpłyną płatności za sprzedane towary lub usługi, przekraczające progi kwot lub liczby zrealizowanych transakcji. Podanie tych informacji jest obowiązkowe w przypadku posiadaczy kont PayPal w USA i może być wymagane w przypadku posiadaczy kont poza Stanami Zjednoczonymi (jeżeli posiadacz konta poza USA jest osobą ze Stanów Zjednoczonych).

W celu spełnienia tych obowiązków (m.in. w drodze złożenia w IRS ewentualnych formularzy 1099-K) firma PayPal musi zbierać odpowiednie informacje od swoich klientów (np. numer identyfikacyjny podatnika oraz imię i nazwisko).

Obywatel USA lub inna osoba/podmiot ze Stanów Zjednoczonych

Klienci, którzy przekroczyli ustalone przez IRS progi transakcyjne (20 tys. USD i 200 transakcji), zostaną poproszeni o potwierdzenie swojego statusu podatkowego w USA oraz podanie numeru identyfikacyjnego podatnika w USA (SSN, EIN, ITIN), imienia i nazwiska/nazwy.

Jeśli będzie konieczne potwierdzenie Twojego statusu podatnika w USA, wyślemy Ci wiadomość e-mail ze stosowną informacją, a po zalogowaniu się do konta PayPal zobaczysz powiadomienie. Kliknij łącze w wiadomości e-mail lub powiadomieniu i podaj wymagane informacje.

Informacje przekazane przez Ciebie zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z danymi posiadanymi przez urząd skarbowy w USA (IRS). Jeśli informacje nie będą się pokrywały, będziesz mieć możliwość maksymalnie trzykrotnego ich sprawdzenia i edytowania. Jeśli nie zweryfikowanie danych będzie niemożliwe, poprosimy Cię również o podanie adresu i poświadczenie prawdziwości podanych przez Ciebie informacji. (To te same informacje, które widnieją w formularzu W-9 IRS.)
Jeśli masz więcej niż jedno konto PayPal, musisz potwierdzić swój status podatnika dla każdego takiego konta.

Jeśli urząd skarbowy w USA (IRS) powiadomił Cię, że obecnie podlegasz obowiązkowi odprowadzania zaliczki na podatek, nie przesyłaj informacji online. Zamiast tego skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta PayPal pod numerem 1-888-221-1161 (1-402-935-2050, jeśli dzwonisz spoza Stanów Zjednoczonych) w celu uzyskania pomocy dotyczącej potwierdzenia danych podatnika.

Osoba lub podmiot spoza Stanów Zjednoczonych
Klienci, którzy przekroczyli ustalone przez IRS progi transakcyjne (20 tys. USD i 200 transakcji), zostaną poproszeni o zweryfikowanie swojego statusu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie jesteś obywatelem lub podmiotem z USA, poprosimy Cię o wypełnienie formularza online i zaświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowi płacenia podatku dochodowego w USA.

Jeśli będzie konieczne potwierdzenie Twojego statusu podatnika w USA, wyślemy Ci wiadomość e-mail ze stosowną informacją, a po zalogowaniu się do konta PayPal zobaczysz powiadomienie. Kliknij łącze w wiadomości e-mail lub powiadomieniu i podaj wymagane informacje.

Właściciel konta w ciągu 30 dni powiadomi firmę PayPal, jeśli stanie się osobą lub podmiotem z USA i zacznie podlegać amerykańskim przepisom podatkowym.