Dlaczego mój numer NIP nie przeszedł pomyślnie weryfikacji?

Jeśli zostanie wyświetlona informacja o podanie dla posiadanych kont numeru identyfikacyjnego podatnika, takiego jak numer ubezpieczenia społecznego lub numeru identyfikacyjnego pracodawcy, postaramy się zweryfikować te dane w urzędzie skarbowym w USA (IRS). Jeśli weryfikacja Twojego numeru NIP nie powiedzie się, konieczne będzie wypełnienie formularza podatkowego W-9.   

W razie rozbieżności możesz otrzymać od IRS powiadomienie B-Notice, które pomoże Ci skorygować dane.  

Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny niepomyślnej weryfikacji numeru NIP:

  • Nieprawidłowy numer identyfikacji podatkowej (EIN, SSN, iTIN)
  • Imię i nazwisko na koncie PayPal konta nie jest zgodne z informacjami posiadanymi przez IRS 
  • Nazwa firmy zarejestrowana na koncie PayPal jest inna niż oficjalna nazwa firmy.
    
Porada: drobne błędy typograficzne w pisowni imienia i nazwiska (brak kropki lub wielkich liter) lub nazwy firmy nie stanowią niezgodności z danymi urzędu skarbowego w USA (IRS).

Jak zmienić nazwę firmy na koncie PayPal?