Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Weryfikacja/Potwierdzanie rachunku > Jak potwierdzić rachunek bankowy?

Jak potwierdzić rachunek bankowy?

Aby potwierdzić rachunek bankowy:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij ikonę rachunku bankowego, który ma zostać potwierdzony (z opcją Potwierdź).
  3. Kliknij Potwierdź w ciągu 2–3 dni.
Następnie prześlemy automatycznie na ten rachunek dwie drobne wpłaty. Znajdziesz je na elektronicznym wyciągu ze swojego rachunku bankowego w ciągu 2-3 dni roboczych. Jeśli nie masz dostępu do wyciągu z rachunku bankowego w trybie online, zaczekaj na wyciąg przesyłany pocztą.

Po otrzymaniu kwot:
  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij ikonę rachunku bankowego, który ma zostać potwierdzony (z opcją Gotowy do potwierdzenia).
  3. Wprowadź kwoty wpłat.
  4. Kliknij Potwierdź.
Jeśli kwoty są poprawne, Twój rachunek bankowy zostanie automatycznie potwierdzony.

Pamiętaj:
  • Otrzymane kwoty wprowadź z uwzględnieniem zera i przecinka, tak jak widnieją na wyciągu (przykład: 0,30). 
  • Możesz spróbować wprowadzić kwoty wpłat trzykrotnie. Jeżeli po pierwszej próbie zostaje wyświetlona informacja o ich nieprawidłowym wprowadzeniu, zadzwoń do nas, a my będziemy mogli zakończyć weryfikację rachunku w Twoim imieniu.
  • Nie odsyłaj wpłat użytych do potwierdzenia rachunku, gdyż spowoduje to jego automatyczne zablokowanie.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.