Czym jest sieć ochrony tożsamości VeriSign?


Sieć ochrony tożsamości VeriSign (VIP) oferuje dodatkowy poziom zabezpieczenia podczas logowania się za pomocą klucza bezpieczeństwa PayPal w witrynach oznaczonych logo VIP (Klucz bezpieczeństwa PayPal można zamówić z poziomu karty Profil).