Retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester

 

>> Se alle juridiske avtaler

Merk: Versjonen av retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester merket ‘Gjeldende retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester’, som følger direkte nedenfor, gjelder inntil 1. juli 2015. Versjonen av disse retningslinjene for personvern for ‘PayPal-tjenester merket Oppdaterte retningslinjer for PayPal-tjenester’, som følger videre nedenfor, vil tre i kraft og erstatte de gjeldende retningslinjene for PayPal-tjenester den 1. juli 2015.

 

Gjeldende retningslinjer for PayPal-tjenester

Sist oppdatert: 29. desember 2014

Gjelder inntil: 1. juli 2015

 

Gå til del:

Disse retningslinjene for personvern gjelder for Norge.

Vi ber deg se gjennom, lese, laste ned og lagre disse retningslinjene.

Retningslinjene for personvern regulerer din bruk av PayPal-kontoen og produktene, tjenestene og funksjonene eller teknologien vi tilbyr (samlet omtalt som ‘PayPal-tjenestene’) (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon du oppgir i tilknytning til PayPal-tjenestene).

 

1. Oversikt

For å kunne drifte PayPal-tjenestene og redusere risikoen for svindel, må PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal', 'våre', 'oss' eller 'vi'), datakontrolløren, be deg om å forelegge oss opplysninger om deg selv, herunder opplysninger om betalingskort og bankkonto. Ved å samtykke i og godta vilkårene for disse retningslinjene for personvern, samtykker du uttrykkelig i og godtar at vi behandler opplysningene dine på den måten som er bestemt her. Retningslinjene for personvern beskriver informasjonen vi innhenter og hvordan vi bruker denne informasjonen. PayPal tar behandlingen av dine personopplysninger svært alvorlig, og bruker informasjonen bare i henhold til vilkårene i disse retningslinjene for personvern.

Vi hverken selger eller leier ut personopplysningene dine til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt eksplisitte samtykke. Vi kan imidlertid, for å kunne tilby tjenestene våre til brukerne, forbedre kvaliteten på tjenestene og beskytte våre brukeres interesser, under begrensede omstendigheter med strenge restriksjoner, dele noen av personopplysningene med tredjeparter som beskrevet nærmere i avsnittet 'Bruk og deling av informasjon'. Det er viktig at du ser gjennom disse retningslinjene for personvern etter som de gjelder for alle PayPal-tjenestene.

Ved å godta Retningslinjene for personvern når du oppretter konto, samtykker du uttrykkelig til vår bruk og deling av dine personopplysninger, og henviser oss til å gjøre det på den måten som er beskrevet i disse Retningslinjene for personvern.

Alle framtidige endringer i retningslinjene for personvern som allerede er publisert på landingssiden for ‘Juridiske avtaler’ på PayPals nettsted på tidspunktet du inngår avtalen om bruk av PayPal-tjenestene, er inkorporert gjennom referansene i disse retningslinjene for personvern, og trer i kraft som angitt i oppdateringen av retningslinjene. ‘Oppdatering av retningslinjer’ betyr et forhåndsvarsel om endringer i avtalene du har inngått med PayPal, som PayPal deler med deg skriftlig. Hvis du avviser vilkårene i disse retningslinjene for personvern, ber vi deg om å avstå fra å opprette konto og å bruke PayPal-tjenestene.

Varsel om endringer

Retningslinjene for personvern kan endres over tid, som følge av at nye funksjoner legges til PayPal-tjenestene, eller etter hvert som vi inkorporerer forslag fra kundene våre. Vi kan endre disse retningslinjene for personvern når som helst ved å publisere en revidert versjon på nettstedet vårt. Den reviderte utgaven blir gyldig når vi publiserer den. Dersom det foreligger planer om vesentlige endringer i retningslinjene for personvern, informerer vi deg minst 30 dager før disse endringene trer i kraft. Vi kan opplyse deg om dette med en oppføring på siden 'Oppdateringer av retningslinjer' på nettstedet vårt, og/eller ved å sende deg en e-post med oppdateringene. Etter utløpet av de 30 dagene, anses du som å ha uttrykkelig samtykket i alle endringer i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er enig i vilkårene i retningslinjene for personvern, kan du når som helst stenge kontoen.

Se PayPals nettsted på https://www.paypal.com/no/ når som helst for å se den nyeste versjonen av retningslinjene for personvern.

Enkelte sider på PayPals nettsted inneholder lenker til tredjepartsnettsteder. Disse nettsidene styres av tredjepartenes egne personvernbestemmelser, og PayPal er ikke ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres behandling av informasjon. Brukere som sender inn informasjon til eller gjennom disse tredjepartssidene, bør gå gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene før de oppgir personopplysninger som kan identifisere dem.

For å unngå tvil – disse retningslinjene for personvern utgjør ingen ‘rammeavtale’ i tråd med EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EC), og heller ingen implementering av dette direktivet i EU eller EØS (herunder de britiske Payment Services Regulations (betalingstjenesteforskrifter) av 2009).

En særskilt merknad om barn

Barn har ikke lov til å bruke tjenestene våre, og vi ber om at mindreårige (personer under 18 år) ikke sender personopplysninger til oss eller bruker PayPal-tjenestene.

Tilbake til toppen

2. Selskapets bindende vedtekter

I tillegg til den personvernpraksis som er angitt i disse retningslinjene for personvern, har også eBay Inc., PayPals moderselskap, opprettet et sett av regler for bedrifter (også kalt bindende bedriftsregler), som er godkjent av en rekke personvernregulatorer i EU. eBay Inc. forplikter seg i disse bedriftsreglene til å beskytte personopplysningene dine tilstrekkelig, uavhengig av hvor opplysningene er plassert, og de kan gi deg utvidede personvernrettigheter hos ditt personverntilsyn eller i en domstol, avhengig av hvilket land du bor i. Hvis du vil finne ut mer om de bindende bedriftsreglene, ber vi deg kontakte oss.

Tilbake til toppen

 

3. Informasjon vi innhenter

Påkrevet informasjon

Hvis du vil åpne en PayPal-konto eller bruke PayPal-tjenestene, må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du vil betale gjennom PayPal-tjenestene, må du oppgi betalingskort- eller bankkontoinformasjon. Vi ber også om at du velger to forskjellige sikkerhetsspørsmål som du svarer på (for eksempel fødebyen din eller navnet på kjæledyret ditt). Denne påkrevde informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne behandle transaksjoner, utstede et nytt passord hvis du glemmer eller mister det gjeldende passordet ditt, beskytte deg mot betalingskortsvindel og brukskontosvindel, og kontakte deg hvis det skulle bli nødvendig i forbindelse med administreringen av kontoen din eller PayPal-tjenestene.

Vi krever også annen kommersiell og/eller identifikasjonsinformasjon hvis du sender eller mottar visse transaksjoner av høy verdi eller høyt samlet betalingsvolum gjennom PayPal-tjenestene, og forøvrig som påkrevet av oss for å kunne overholde våre forpliktelser i henhold til europeiske bestemmelser om anti-hvitvasking av penger.

Når du bruker PayPal gjennom en mobilenhet (f.eks. en smarttelefon), kan vi i tillegg samle inn og lagre enhetens påloggingsdata (herunder enhetsidentifikasjon) og geolokasjonsdata for å kunne yte våre tjenester.

For noen av funksjoner vi leverer (inkludert, men ikke begrenset til PayPal POS-funksjonen som er tilgjengelig i mobilappen) kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse tjenestene. Ansiktet ditt må være lett gjenkjennelig. Bildet er utelukkende ditt ansvar. Hvis vi lar deg koble medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen din, kan vi be deg om å oppgi medlemsidentifikasjonen din til lojalitetsprogrammet.

Transaksjonsinformasjon

Når du bruker PayPal-tjenester til å overføre penger til noen andre eller be om penger fra noen, ber vi deg om å oppgi informasjon knyttet til transaksjonen. Denne informasjonen omfatter beløp og type transaksjon (kjøp av varer, kjøp av tjenester eller enkel pengeoverføring), annen kjøpsinformasjon og e-postadresse, Skypenavn (hvis aktuelt) eller telefonnummer. Når du overfører penger til en annen PayPal-kunde, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til denne kunden for å kunne fullføre transaksjonen. Disse opplysningene kan også bli sendt til oss fra denne kunden. Vi tar vare på disse opplysningene for hver transaksjon du gjør gjennom PayPal-tjenestene, og kan legge denne informasjonen til kontoprofilen din slik at den kan brukes i framtidige transaksjoner du gjør med oss. Vi innhenter også Internett-adressen (IP-adresse) og andre identifiserende informasjon om datamaskinen eller enheten du bruker for å få tilgang til PayPal-kontoen eller for å bruke PayPal-tjenestene, for å kunne oppdage mulige uautoriserte transaksjoner.

Informasjon om deg fra tredjeparter

For å kunne beskytte alle kundene mot potensiell svindel, får vi informasjonen du oppgir bekreftet hos betalingsbehandlere og/eller hos kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Disse finner du oppført i tabellen i avsnittet 'Deling med andre tredjeparter enn PayPal-kunder' nedenfor. I forbindelse med en slik verifisering, mottar vi personlig identifiserbar informasjon om deg fra disse tjenestene. Hvis du registrerer et betalingskort eller en bankkonto hos PayPal, bruker vi autorisasjon- og svindelscreening-tjenester for å kontrollere at kort- og adresseinformasjonen samsvarer med informasjonen du har oppgitt til PayPal, og at kortet ikke har blitt rapportert som mistet eller stjålet.

Hvis du sender eller mottar totale betalingsvolumer av en betydelig størrelse gjennom PayPal-tjenestene, eller hvis du som forhandler har begrenset salgshistorikk, kan vi under visse omstendigheter gjennomføre en bakgrunnssjekk av deg eller bedriften – og, om juridisk forsvarlig, av direktørene, aksjonærene og partnerne dine – ved å innhente informasjon fra et selskap som utfører kredittsjekker eller aktører som bekjemper svindel, som for eksempel Dun & Bradstreet, som oppført i tabellen under avsnittet nedenfor med overskriften 'Bekjentgjørelse til tredjeparter andre enn PayPals kunder'. Hvis du skylder oss penger, kan vi innenfor rammen av gjeldende lov foreta en kredittsjekk av deg ved å innhente tilleggsinformasjon om deg fra et kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyrå. PayPal forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, jevnlig å innhente og sjekke kredittrapporter om virksomheter og/eller personlige brukere forelagt av slike kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyråer, og forbeholder seg retten til å avslutte en konto basert på opplysninger innhentet fra disse rapportene.

Hvis du selger varer gjennom PayPal-kontoen, kan vi dessuten samle inn offentlig tilgjengelig informasjon om bedriften og om atferden du utviser på sosiale nettverksplattformer (som for eksempel e-postadresser og antallet ganger du 'liker noe' eller hvor mange 'følgere' du har). Vi kan gjøre dette til den grad det er relevant for å kunne få et helhetlig bilde av transaksjonene og/eller bedriften din, herunder størrelsen på bedriften og dens kundebase.

Vi kan også innhente informasjon fra medlemmer av eBay Inc.-konsernet eller andre selskaper (i tråd med deres personvernregler). Hvis du deltar i transaksjonsrelatert kommunikasjon på PayPals eller eBays plattformer for konfliktløsning, det være seg til kjøper eller selger, kan vi innhente slik informasjon for å kunne vurdere transaksjonene og eventuelle risikoer knyttet til aktivitetene dine. Vi kan gjøre dette også for å avdekke svindel, forebygge svindel og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre ulovlige handlinger, eller for å avdekke eller forebygge brudd på retningslinjer eller avtaler, samt bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

Tilleggsverifisering

Hvis vi ikke får bekreftet informasjonen du oppgir, eller hvis du ber om overføring via sjekk til en annen adresse enn betalingskortets verifiserte faktureringsadresse, kan vi be deg om å laste opp eller sende oss ytterligere informasjon via faks (for eksempel førerkort, transaksjonsutskrift fra kortutstederen din, og/eller en nylig strømregning eller annen informasjon som kobler deg til den aktuelle adressen), eller om å svare på flere spørsmål på nettet for å bekrefte informasjonen.

Informasjon om nettstedstrafikk

På grunn av måten Internetts kommunikasjonsstandarder fungerer, mottar vi automatisk nettadressen til nettstedet du kom fra eller drar til, når du ankommer eller forlater PayPals nettsted. Vi innhenter også informasjon om hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, IP-adresser, typen nettleser du bruker og hvor mange ganger du går inn på nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen til å forsøke å forstå kundenes preferanser bedre, og for å administrere belastningen på serverne våre, og på den måten forbedre tjenestene våre og din erfaring med PayPal.

Vår bruk av informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler, lokal lagring og lignende teknologier

Når du besøker eller samhandler med nettstedene, tjenestene, appene, verktøyene, annonsene eller meldingstjenestene (f.eks. e-post) våre, kan vi, eller de autoriserte tjenesteleverandørene våre, bruke informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler og andre lignende teknologier for lagring av informasjon til å gi deg en bedre, raskere og tryggere opplevelse. Denne siden er utviklet for å gi deg en dypere forståelse av disse teknologiene og hvordan vi bruker dem på nettstedene og i tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre.

Nedenfor følger et sammendrag av de viktigste tingene du bør vite om retningslinjene våre hva gjelder bruk av slike teknologier. Du kan lese retningslinjene i sin helhet her.

Vi tilbyr visse funksjoner, tjenester, applikasjoner og verktøy på nettstedene våre, og disse er tilgjengelige bare som en følge av at vi bruker nettopp disse teknologiene. Du kan, etter eget forgodtbefinnende, blokkere, slette eller deaktivere disse teknologiene, forutsatt at disse handlingene er mulige i nettleseren eller på enheten din. Hvis du avviser informasjonskapsler eller andre lignende teknologier, er det mulig at du ikke kan bruke enkelte funksjoner, tjenester, applikasjoner eller verktøy på det aktuelle nettstedet. Du kan bli bedt om å oppgi passordet oftere i løpet av en økt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan blokkere, slette eller deaktivere disse teknologiene, kan du lese gjennom hjelpedelen i din nettleser, add-on, applikasjon eller enhet.

Der dette er aktuelt, beskytter vi informasjonskapsler og lignende teknologier slik at bare vi og/eller de autoriserte tjenesteleverandørene våre kan dekode dem. Dette gjøres ved at vi tilordner dem en unik identifikator som er utviklet slik at den kun skal kunne tolkes av oss. Du kan komme til å støte på informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler eller andre lignende teknologier fra autoriserte tredjeparter, ofte omtalt som tjenesteleverandører, som vi har inngått avtale om at skal bistå oss med ulike deler av nettstedsdriften, eller for å tilby deg tjenestene, applikasjonene eller verktøyene våre. Vi bruker både ‘øktbaserte’ og ‘vedvarende’ informasjonskapsler, så vel som informasjonskapsler fra første- og tredjepart samt lignende teknologier.

Vår bruk av slike teknologier faller inn under de følgende generelle kategoriene:

 • Nødvendig for korrekt funksjon. Denne typen bruk gjør det mulig for oss å drifte nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre på sikkert og forsvarlig vis, og å gi deg tilgang til disse nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene.
 • Ytelsesrelatert bruk. Dette er nyttig for å vurdere ytelsen til nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre.
 • Funksjonalitetsrelatert – gir deg bedre funksjonalitet når du bruker nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene.
 • Annonserings- eller målrettingsrelatert bruk. Dette er aktuelt for oss og tredjeparts annonseleverandører ved levering av innhold – blant annet annonser knyttet til interessene dine.

Vi samarbeider med tredjepartsselskaper, ofte omtalt som tjenesteleverandører, og disse kan plassere informasjonskapsler, skjulte sporingspiksler eller lignende teknologier på nettstedene våre eller i tjenestene, applikasjonene eller verktøyene vi tilbyr, med vår tillatelse. Disse tjenesteleverandørene hjelper oss med å drifte nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene, og sørger for at du får en bedre, raskere og tryggere opplevelse.

Nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre kan bruke tredjeparter, blant annet nettverksannonsører og utvekslingsplattformer for annonser, til å levere annonser. Disse annonsenettverkene og utvekslingsplattformene fra tredjeparter kan benytte seg av informasjonskapsler fra tredjeparter, skjulte sporingspiksler eller lignende teknologier for å samle inn informasjon slik at de kan levere tjenestene sine til deg. De kan dessuten innhente enhetsidentifikatoren din, IP-adressen eller identifikatoren for annonsering (IDFA), og sistnevnte kan brukes for å skreddersy annonsene du ser på nettstedene våre eller andre steder på nettet.

Korrespondanse med kundeservice

Hvis du kommuniserer med oss, herunder per e-post og fakser, beholder vi denne informasjonen i oppføringene på kontoen din. Vi beholder også kundeservicekorrespondanse og annen korrespondanse fra PayPal til deg. Vi oppbevarer disse oppføringene for å holde oversikt over relasjonen vår, for å måle og forbedre kundeservicen, og for å undersøke mulig svindel og brudd på brukeravtalen. Vi kan, med tiden, slette disse oppføringene hvis det er tillatt i lov.

Spørreskjema, undersøkelser og profildata

Fra tid til annen tilbyr vi valgfrie spørreskjemaer og undersøkelser til våre brukere for slike formål som å samle inn demografisk informasjon eller vurdere brukernes interesser og behov. Bruken av de innsamlede opplysningene forklares i detalj i forbindelse med selve undersøkelsen. Hvis vi samler inn personlig identifiserbar informasjon fra våre brukere fra disse spørreskjemaene og undersøkelsene, varsles brukerne om hvordan informasjonen blir brukt før de deltar i undersøkelsen eller svarer på spørreskjemaet.

Mottakere uten registrerte PayPal-kontoer og -forespørsler

Når en registrert PayPal-bruker sender betaling til, eller ber om en betaling fra en person som ikke er registrert PayPal-bruker, beholder vi informasjonen som den registrerte brukeren sender til oss, herunder, for eksempel, den andre partens e-postadresse, Skype-ID (hvis aktuelt), telefonnummer og/eller navn, til nytte for brukeren som forsøker å kontakte den andre parten, slik at den registrerte PayPal-brukeren kan se en fullstendig oversikt over sine transaksjoner, inkludert transaksjoner som ikke er fullførte. Selv om denne informasjonen lagres for en viss periode, sender vi overhodet ikke markedsføringsrelatert innhold til den ikke-registrerte personen. I tillegg har disse personene de samme rettighetene til å få tilgang til og korrigere informasjon om seg selv (forutsatt at deres opplysninger var riktige) som alle andre som bruker PayPal-tjenestene.

Tilbake til toppen

 

4. Vår bruk og deling av informasjon

Intern bruk

Vi samler, lagrer og behandler dine personopplysninger på servere i USA som drives av vårt moderselskap, PayPal Inc., og andre steder i verden hvor PayPal er lokalisert. Hovedformålet vårt når vi henter inn personopplysninger, er å kunne tilby deg en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset opplevelse. Du godtar at vi kan bruke personopplysningene dine til å:

 • tilby tjenestene og kundestøtten du ber om,
 • løse tvister, samle inn gebyrer og feilsøke problemer,
 • avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre potensielt ulovlige eller forbudte aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.
 • tilpasse, måle og forbedre tjenestene våre samt innholdet og oppsettet på nettstedet,
 • levere målrettet markedsføring og reklame, serviceoppdateringer, og kampanjetilbud basert på kommunikasjonspreferansene du har definert for PayPal-kontoen din (se avsnittet 'Vår kontakt med PayPal kunder' nedenfor), og aktivitetene dine når du bruker PayPal-tjenestene, og
 • sammenligne informasjon av hensyn til nøyaktighet og verifisere den hos tredjeparter.

Innhold du har lagt ut til publisering

Når du gir oss innhold eller legger ut innhold (både for elektronisk eller ikke-elektronisk publisering) ved hjelp av PayPals tjenester, gir du eBay Inc. og alle deres datterselskaper og underforetak (herunder PayPal) (‘eBay Group’) en ikke-eksklusiv, internasjonal, evigvarende, uoppsigelig, royalty-fri, underlisensierbar (på flere nivåer) rett til å anvende all opphavsrett, publiseringsrettigheter, merkevarerettigheter, databaserettigheter og immaterielle rettigheter du har til innholdet, via alle typer medier som er kjent og vil bli kjent i fremtiden. Videre gir du i den bredeste forstand som tillates under gjeldende lover, avkall på dine moralske rettigheter, og lover å avstå fra å hevde slike rettigheter mot eBay Group, deres datterselskaper eller stedfortredere. Du står som representant og garantist for at ingenting av det følgende bryter med noen immaterielle rettigheter: innholdet du har levert til oss, din publisering av innholdet ved hjelp av PayPals tjenester, eller eBay Groups bruk av dette innholdet (herunder arbeid avledet av det) i forbindelse med PayPals tjenester.

Markedsføring

Vi kan koble opplysningene du gir oss med opplysninger vi samler inn fra andre selskaper, og bruke dem til å forbedre og tilpasse PayPals tjenester. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss eller delta i våre reklametilpassede programmer, kan du bare logge deg på kontoen din, velge Min konto, Profil, og deretter Mine kontoinnstillinger og oppdatere dine Kommunikasjonspreferanser, eller følge instruksjonene som følger med kommunikasjonen eller reklamen.

Deling med andre PayPal-kunder

Hvis du er en registrert PayPal-bruker, gjøres navn, e-postadresse, Skype-navn (hvis aktuelt), telefonnummer (hvis aktuelt), dato kontoen ble opprettet, antall betalinger du har mottatt fra verifiserte PayPal-brukere, og om du er verifisert til å ha kontroll over en bankkonto, tilgjengelig for andre PayPal-kunder som du har betalt eller for sendere som vil betale deg via PayPal-tjenestene. Hvis du har en bedriftskonto, viser vi også nettadressen din og kontaktinformasjonen du gir oss om din kundeservice, til andre PayPal-medlemmer. I tillegg kan denne og annen informasjon også bli delt med tredjeparter når du bruker disse tredjeparter for å få tilgang til PayPal-tjenestene. Vi oppgir imidlertid ikke betalingskortnummeret ditt, bankkonto- og annen økonomisk informasjon, til noen du har betalt eller som har betalt deg gjennom PayPal-tjenestene eller tredjeparter som bruker PayPal-tjenestene, unntatt med din uttrykkelige tillatelse, eller hvis vi er pålagt å gjøre dette ifølge betalingskortregler, en rettskjennelse eller andre juridiske prosesser.

Hvis du kjøper varer eller tjenester og betaler gjennom PayPal, kan vi gi selgeren leveringsadressen for varene og fakturaadressen din for å kunne fullføre transaksjonen. Dersom et forsøk på å betale selgeren mislykkes eller senere blir ugyldiggjort, kan vi også gi selgeren opplysninger om den mislykkede betalingen. For å legge til rette for tvisteløsning, kan vi gi en kjøper selgerens adresse, slik at varene kan returneres til selger.

Hvis du bruker mobilappen, kan vi dele bildet du har lagret i mobilappen med andre PayPal-brukere så de kan identifisere deg. Du gir oss tillatelse til å bruke bildet til de ovennevnte formålene på et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, royalty-fritt, overførbart og under-lisensierbart grunnlag. Vi kan også dele med andre brukere, som du er kunde hos, at du er i nærheten.

Hvis du bruker PayPal for å logge deg på eksterne nettsteder eller mobilapper, kan det hende at vi deler påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele den personlige informasjonen og kontoinformasjonen som du samtykker i at kan deles, slik at tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal vil ikke gi disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og vil bare utføre betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det. Du kan se og kontrollere innstillingene for denne formen for deling av data med forhandlere ved å logge deg på PayPal-kontoen din.

Hvis du kobler medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen på mobilappen din, kan vi be deg om å oppgi din medlemsidentifikasjon til lojalitetsprogrammet til alle forhandlere som deltar i det aktuelle programmet når du betaler forhandleren via PayPal. Hvis du fjerner medlemsidentifikasjonen din for lojalitetsprogrammet fra kontoen, slutter vi å dele denne informasjonen.

Vi samarbeider med tredjeparter, herunder forhandlere, for å gjøre dem i stand til å godta betalinger fra eller til deg gjennom PayPal-tjenestene, eller for å forenkle betalingsprosessen. Når vi gjør dette, kan en tredjepart dele informasjon om deg med oss, som for eksempel e-postadressen din eller telefonnummeret, når en betaling ble sendt til deg eller når du har forsøkt å betale denne tredjeparten. Vi bruker denne informasjonen til å bekrefte at du er PayPal-kunde og at PayPal kan aktiveres til å foreta en betaling, eller for å sende deg en melding om at du har mottatt en betaling. Vi bekrefter også statusen din som PayPal-kunde overfor en tredjepart, hvis du ber om det. Vær oppmerksom på at tredjeparter du kjøper fra og inngår avtale med, kan ha sine egne retningslinjer for personvern, og at PayPal ikke er ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres informasjonspraksis.

Ved å godta disse retningslinjene for personvern, godtar du uttrykkelig og samtykker i at hver gang du betaler eller forsøke å betale en annen PayPal-kunde (herunder en forhandler) ved hjelp av PayPal-kontoen, kan PayPal overføre ovennevnte relevante data til denne PayPal-kunden, som kan være lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), for å behandle, utføre eller på annen måte forholde seg til og gi informasjon om betalingen. Du godtar også at PayPal oppgir transaksjonsinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for bruk av en PayPal Mobil-applikasjon (inkludert kasseprodukter) til en selger eller en annen PayPal-kunde som du har valgt ved bruk av PayPal Mobil-applikasjonen eller kasseprodukt.

Hvis du åpner en PayPal-konto direkte fra nettstedet til en tredjepart eller via en tredjepartsapp, deles all informasjon du oppgir på nettstedet eller i appen (og ikke direkte gjennom PayPal-tjenestene) med eieren av tredjepartsnettstedet eller appen, og informasjonen behandles i henhold til tredjepartens retningslinjer for personvern.

Deling til andre tredjeparter enn PayPal-kunder

PayPal hverken selger eller leier ut personopplysningene dine til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt eksplisitte samtykke, og vi deler bare informasjon under de begrensede omstendighetene og for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS. Spesifikt samtykker du i og henviser PayPal til å gjøre hele eller deler av følgende:

 1. Utlevere informasjon, herunder, transaksjonsinformasjon, kontoinformasjon, personopplysninger og innholdet i underretninger til: politiet, sikkerhetstjenestene, kompetent statlig, mellomstatlig eller overnasjonalt organ, kompetente organer (unntatt skattemyndigheter), avdelinger, forvaltningsorganer, uavhengige offentlige myndighetsorganer eller organisasjoner (herunder byråene nedfelt i tabellen under overskriften 'Byråer' nedenfor), og andre tredjeparter, inkludert gruppeselskaper, som vi i god tro mener det er hensiktsmessig for oss å samarbeide med i undersøkelser av bedrageri eller annen ulovlig eller potensiell ulovlig aktivitet, eller til å gjennomføre undersøkelser av brudd på brukeravtalen (herunder din betalingskilde- eller betalingskortleverandør). Hvis du gir oss falsk eller unøyaktig informasjon, og det identifiseres som svindel, overleverer vi opplysninger til svindelforebyggingsbyråer, og politiet kan få tilgang til og bruke denne informasjonen. Vi og andre organisasjoner har dessuten tilgang til og kan bruke (inkludert fra andre land) denne informasjonen samt informasjonen som er innhentet av aktører som bekjemper svindel, med det formål å forhindre svindel og hvitvasking av penger. Vi ber deg ta kontakt hvis du vil motta mer informasjon om relevante svindelforebyggingsbyråer.
 2. Deling av informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.
 3. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi offentliggjøre statusen for PayPal-integreringen din overfor slike partnere, om du har en aktiv PayPal-konto, og om du allerede samarbeider med en annen partner i forbindelse med integrering av PayPal.
 4. Deling av informasjon med 'kategoriene' av tredjeparter oppført i tabellen under. Formålet med denne delingen er å tillate oss å levere tjenestene våre til deg. Vi har også angitt, under hver kategori i tabellen nedenfor, ikke-uttømmende eksempler på de faktiske tredjepartene (som også kan omfatte deres stedfortredere eller etterfølgere) som vi i dag viser kontoinformasjonen din til, sammen med grunnen til delingen, og den faktiske informasjonen vi deler (disse tredjepartene er, unntatt når det er uttrykkelig tiltatt, begrenset av lov eller avtale fra å bruke informasjonen til andre formål enn dem som begrunner at informasjonen ble delt).

  Kategori

  Navn på part og jurisdiksjon (i parentes)

  Formål

  Informasjon som deles

  Betalingsbehandlere

   

  HSBC Bank Plc (Storbritannia, Irland), HSBC Merchant Services LLP (Storbritannia), Bank of America (Storbritannia, USA, Italia, og India), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Storbritannia, USA), BNP Paribas (Frankrike), Netgiro (Sverige), StarFinanz (Tyskland), Wells Fargo (Irland, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Storbritannia), OmniPay Limited (Irland), Australia og New Zealand Banking Group Limited (Australia), ANZ National Bank Limited (New Zealand) og Transaction Network Services Limited (Storbritannia)

  Benyttes til betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

  Navn, adresse, opplysninger om brukerens finansieringsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

   

  Deutsche Bank AG (Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania)

  For behandling av direkte belastning i Tyskland, Nederland, Frankrike og Spania.

  Navn, transaksjonsdato, beløp, valuta og brukerens bankkontoinformasjon.

   

  Royal Bank of Scotland plc (Storbritannia) ('RBS')

  Benyttes til betalingsbehandling og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via RBS-tjenesten.

  All kontoinformasjon med unntak for opplysninger om brukerens finansielle instrumenter.

   

  Visa Europe Ltd (Storbritannia) herunder Visas VMAS-system, Mastercard International Incorporated (USA) herunder Mastercards MATCH-system

  Benyttes til å dele risiko- og svindelinformasjon i betalingskortselskapets obligatoriske database vedrørende driften av en forhandlerkonto og dermed redusere eksponering for svindel og brudd på betalingskortordningens regler og standarder.

  Alle kontoopplysninger på forhandlerkonto, og omstendigheter og drift av kontoen

  Revisjon

   

  PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxembourg)

  Benyttes til å teste PayPals kontroller med hvitvasking av penger (AML) og Kjenn din kunde (KYC), og for å utføre profesjonelle revisjonstjenester for PayPal Inc. og dets datterselskaper.

  For et utvalg av individuelle kundekontoer:
  navn, PayPal-kontonummer (kundenummer), totalbeløp mottatt på PayPal-kontoen, totalbeløp betalt/overført fra PayPal-kontoen, typen PayPal-konto, og annen relevant kontoinformasjon i forhold til det saken gjelder.

  Utkontraktering av kundeservice

   

  Sutherland Global Services Inc. (USA og Filippinene), Sitel GmbH (Tyskland), Transcom Worldwide SAS (Frankrike, Tunisia), Transcom Worldwide France SAS (Frankrike), Transcom Worldwide SpA (Italia), Competence Call Center Leipzig GmbH (Tyskland), Convergys Customer Management Group Inc. (USA) og Arvato Direct Services GmbH (Tyskland) og Concentrix Europe Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å gi kundestøtte på telefon og e-post.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, trunkert og begrenset eller fullstendig betalingskildeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingskilde, typen PayPal-konto, identitetsbevis, kontobalanse og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

   

  Nuance Communications Inc. (USA)

  Benyttes til å kalibrere og optimalisere talegjenkjenning for kundestøttetjenester på telefon.

  Opptak av utvalgte telefonsamtaler med kundestøtte, som kan inneholde hele eller deler av kontoinformasjonen opplyst i samtalen.

   

  ICT Group Inc. (US)

  Benyttes til å levere og legge til rette for kundestøtte på telefon.

  Navn, adresse, telefonnummer og PayPal-kontonummer.

   

  Lithium Technologies Inc. (USA)

  Å gi medlem-til-medlem plattformtjenester og kundeservice på våre kundefellesskapsplattformer.

  Navn, e-postadresse, PayPals enkel påloggingsidentifikasjon (PayPal SSN ID)

   

  Attensity Europe GmbH

  Å gi kundeservice som følge av kontakt mellom kunder og PayPal i sosiale medier.

  Informasjon gitt av kunden via sosiale medier som kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om betalingskilder (avhengig av årsak), utløpsdatoer for betalingskilder, type PayPal-konto, identitetsbevis, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeuttalelser og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

   

  iLinc Communications, Inc. (USA)

  Brukes til å tilby webinarer (nettbaserte seminarer) til forhandlere på iLincs plattform.

  Navn, e-postadresse til forhandlere

   

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  Å levere kundetjenester som angår internasjonale betalinger.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, trunkert og begrenset eller fullstendig betalingskildeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingskilde, typen PayPal-konto, identitetsbevis, kontobalanse og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

  Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

  Legg merke til at i tillegg til formålene som er angitt nedenfor, kan PayPal bruke personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

   

  CRIF (Italia), Cerved B.I (Italia), Coface (Frankrike), Synectics Solutions Limited (Storbritannia), MCL Hunter (Storbritannia), GB Group plc (Storbritannia), Graydon (Storbritannia), iQor Recovery Services Limited (Storbritannia),Capita Plc (Storbritannia), UK Data Limited (Storbritannia), ICC Information Limited (Storbritannia), Payment Trust Limited (Storbritannia), 192.com (Storbritannia), 192.com Limited (Storbritannia), i-CD Publishing (Storbritannia) Limited (Storbritannia), Experian Netherlands BV (Nederland), Experian Bureau de Credito SA (Spania), Informa D&B SA (Spania) og CRIBIS D&B S.r.l. (Italia).

  Benyttes til å bekrefte identitet, bekrefte lenken mellom en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, bistå i å ta beslutninger om en kundes kredittverdighet (herunder i forhold til kredittprodukter som tilbys av PayPal), utføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, bistå innen innfordring av gjeld, administrere PayPal-kontoer og foreta statistisk analyse, utføre undersøkelser og testing av hensiktsmessigheten ved nye produkter, tjenester og systemsjekk.

  Vær oppmerksom på at data meddelt disse byråene kan beholdes av gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyrå for revisjon og beskyttelse mot svindel.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig).

   

  Callcredit plc. (Storbritannia) herunder SHARE-databasen administrert av Callcredit, Experian Limited (Storbritannia) herunder databaser administrert av Experian til bruk for forbruker- og kommersielle referanser herunder CAPS-kredittsøk og CAIS' ytelsesdata for kredittkonto, Equifax Ltd (Storbritannia) herunder Insight-databasen administrert av Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å bekrefte identitet, bekrefte lenken mellom en kunde og dens bankkonto eller betalingskort, ta beslutninger om en kundes kredittverdighet (herunder i forhold til kredittprodukter som tilbys av PayPal), utføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, bistå innen innfordring av gjeld, administrere PayPal-kontoer og foreta statistisk analyse, drive undersøkelser og testing på hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester og systemsjekk.

  For brukere i Storbritannia av produktene 'Website Payments Pro', 'Virtuell terminal', “PayPal Here” og bare for britiske forhandlere:
  • for å rapportere mislighold og å levere månedlige kontoresultater, der kontoen viser et beløp som er gjeld til oss (reflektert som en negativ saldo) for tre eller flere påfølgende måneder, til disse tredjeparters databaser, og
  • for de formål som er nedfelt i punkt 8 i disse retningslinjene for personvern.

  Vær oppmerksom på at data som deles med disse byråene og databasene, kan bli:
  • beholdt av gjeldende kredittopplysningsbyrå eller i databasen for revisjon og svindelforebyggingsformål,
  • meddelt andre finansinstitusjoner med formål om å måle kredittverdighet, og
  • Overført utenfor EU og på global basis.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, hvor lang tid i virksomheten, organisasjonsnummer, MVA-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto- og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig), og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig), kontosaldo og all informasjon innsendt og benyttet i søknaden din om Storbritannia-produktene i 'Website Payments Pro', 'Virtuell terminal' og “PayPal Here” og finansieringsmetoden som brukes til å betale for i den PayPal Here-finansierte enheten.

   

  CIFAS (Storbritannia) og CIFAS-databasen

  Bare for brukere med PayPal-konto i Storbritannia: til å forebygge og avdekke mislighold (som kan omfatte å sjekke detaljer om arbeidssøkere og arbeidstakere, og om tilbud og krav for alle typer forsikring).

  Vær oppmerksom på at data som deles til denne databasen kan bli:

  • beholdt i databasen for revisjon og svindelforebyggingsformål,
  • delt med andre finansinstitusjoner med formål om svindelforebygging og -avdekking
  (herunder forebygging mot hvitvasking av penger) for eksempel, under kontroll av opplysninger i kredittsøknader og andre ordninger, håndtering av kreditt og kredittrelaterte kontoer eller ordninger, inkasso, kontroll av opplysninger i forsikringskrav, og kontroll av opplysninger om jobbsøkere eller ansatte,

  • brukt for å fastslå din risikoprofil og for samarbeid med relevante myndigheter i henhold til kravene i Luxembourg-loven fra 5. april 1993 om finanssektoren og lover knyttet til hindring av hvitvasking av penger, terrorisme og svindel (ekskludert behandling av personopplysninger knyttet til betalingsevnen til personene omtalt i punkt 14(1)(d) i Luxembourg-loven av 5. april 1993 om finanssektoren), og
  • Overført utenfor EU og på global basis.

  Alle kontodetaljer og omstendigheter om bruk av kontoen

   

  DueDil Limited (Storbritannia)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  For å få forretningsinformasjon for risikovurdering, og overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

  Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

   

  Deltavista GmbH (Tyskland)

  Fastsette risiko knyttet til adresse, identitet, delta i beslutningstaking om en kundes kredittverdighet, forskning og testing av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse

   

  Accumio Finance Services GmbH (Tyskland), CEG Creditreform Boniversum GmbH (Tyskland), Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Tyskland)

  Benyttes til å verifisere identitet og adresse og innhente kontakttelefonnumre og adresser, etablere risiko forbundet til adresse, identitet, undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester.

  For hjelp til beslutninger om kunders kredittverdighet (hvis de har tysk PayPal-konto og har spesifikt samtykket i en slik kontroll) og forhandleres kredittverdighet, herunder bl.a. i forhold til kredittprodukter tilbudt av PayPal og tilbud om betaling med direkte belastning som betalingsmetode.

  Resultatene av kredittsjekkene vi ber disse byråene utarbeide, inneholder poengverdier som utregnes i henhold til prosedyrer for teoretisk statistikk.

  Vær oppmerksom på at PayPal har bedt om slik informasjon, og at eventuelle negative kontoresultatdata meddelt disse databasene i forhold til kunder som har en tysk PayPal-konto potensielt kan bli:

  • beholdt av databasen for revisjonsformål og for vurdering av slike kunders kredittverdighet,
  • fremlagt for andre tredjeparter – dette gjelder alle slike poengverdier – med det formål å vurdere kredittverdigheten,

  og
  • Overført utenfor EU og på global basis.

  Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, kontostatus, kontosaldo, og når overføringen av slik informasjon er i samsvar med loven, også bestemt informasjon om negativt kontoresultat for en kunde med tysk PayPal-konto, hvor PayPal har bedt om kontroll av kredittverdigheten fra den respektive databasen.

   

  SCHUFA Holding AG (Tyskland), infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å få bekreftet en kundes identitet og adresse, utføre kontroller for å forebygge og avdekke mislykkede direkte betalingsbehandlinger og kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, inkludert kontroll av tilknytningen mellom kunden og vedkommendes bankkonto, for å avgjøre kunders kredittverdighet (hvis de har en tysk PayPal-konto og har samtykket spesifikt til en slik kontroll) og av forhandleres kredittverdighet, og for undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester.

  Resultatene for kredittverdighet som vi innhenter fra disse byråene, inkluderer poengsummer som beregnes i henhold til prosedyrer for teoretisk statistikk.

  Vær oppmerksom på at PayPal har bedt om slik informasjon, og at eventuelle negative kontoresultatdata meddelt disse databasene i forhold til kunder som har en tysk PayPal-konto potensielt kan bli:

  • beholdt av databasen for revisjonsformål og for vurdering av slike kunders kredittverdighet,
  • fremlagt for andre tredjeparter – dette gjelder alle slike poengverdier – med det formål å vurdere kredittverdigheten,

  og
  • Overført utenfor EU og på global basis.

  Når det gjelder kunder med en tysk PayPal-konto, kan dessuten informasjon om en mislykket betaling med direkte belastning bli:

  • tilbakeholdt av infoscores database for revisjonsformål, og

  • (uten lenke til kundens identitet) bli delt med andre tredjeparter i den hensikt å forebygge betalinger med direkte belastning som ikke går gjennom.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, bankkontoinformasjon, informasjon om mislykkede betalinger med direkte belastning fra en bankkonto (uten at dette knyttes til kundens identitet), og – hvis overføringen av slik informasjon er i samsvar med loven – også bestemt informasjon om negativt kontoresultat for en kunde med en tysk PayPal-konto.

   

  Creditreform Berlin Wolfram KG (Tyskland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Tyskland)

  Benyttes til å fastslå kredittverdighet til forhandlere.

  Navn, adresse, e-postadresse.

   

  World-Check (Storbritannia)

  Benyttes til å bekrefte identitet.

  Alle kontoopplysninger.

   

  Global Data Corporation (USA)

  Benyttes til å bekrefte identitet, utføring av kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel, samt forskning og testing av hensiktsmessigheten til nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse

   

  RSA Security Inc. (USA) og RSA Security Ireland Limited (Irland)

  Benyttes til å bekrefte identitet.

  Alle kontoopplysninger.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Irland)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, identitetsbevis, adressebevis, bevis på eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Aristotle International, Inc. (USA)

  Benyttes til å bekrefte identitet.

  Navn, adresse og fødselsdato

   

  Acxiom Ltd (Storbritannia), Acxiom Deutschland GmbH (Tyskland) og Acxiom France SAS (Frankrike)

  Benyttes til å bekrefte identitet.

  Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.

   

  Creditinfo Decision (Tsjekkia) og DecisionMetrics Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å bistå i PayPals vurdering av forhandlerrisiko.

  Alle opplysninger på forhandlerkonto.

   

  ThreatMetrix Inc (USA)

  Benyttes til å hente risikoinformasjon angående IP-en og enheten som du logger på PayPal med, for forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

  IP- og maskinvareinformasjon om enheten (enhetsidentifikasjon)

   

  TeleSign Corporation (USA)

  Benyttes til å bekrefte telefonnummer, for forsking og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

  Telefonnummer

   

  AddressDoctor GmbH (Tyskland),

  Benyttes til å restrukturere adressedata til normalisert format.

  Navn, adresse, e-postadresse

   

  Deutsche Post Direkt GmbH (Tyskland), AZ Direct GmbH (Tyskland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Tyskland)

  Benyttes til å validere og restrukturere adressedata i normalisert format, og for å verifisere navn og adresse.

  Navn, adresse, e-postadresse

   

  Mitek Systems Inc. (USA)

  Benyttes til å validere bilder av identitetspapirer, og for forskning og testing av hensiktsmessigheten av nye produkter og tjenester.

  Identitetsbevis, bankkontoopplysninger og betalingskortopplysninger.

   

  Jumio Inc (USA)

  Benyttes til å innhente og validere identitets- og adressebevis

  Alle data angitt på kundens identitets- og adressedokumenter

   

  Au10tix Limited (Kypros)

  For å bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter, og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter med bevis på identitet og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  Telovia SA (Luxembourg)

  Identitetsvalidering og Kjenn din kunde (KYC)-kontroller utført for anti-hvitvaskingsformål

  Navn, adresse, fødselsdato, legitimasjon og adressebekreftelse

   

  Syniverse Technologies, LLC (USA)

  Validering av og bruk av datakvalitetskontroller for telefonnummer (tekstmelding sendes til kunden)

  Navn, adresse og telefonnummer.

   

  Signicat AS (Norge)

  Benyttes til å verifisere og autentisere identitet

  Navn, adresse, fødselsdato og e-id referansenummer

   

  BankersAccuity Inc. (USA)

  Undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester knyttet til validering av kontodataene brukeren har gitt oss og konvertering av nasjonale kontodata til IBAN

  Kundens bankkontonummer og sorteringskode og/eller IBAN

   

  ArkOwl LLC (USA)

  Benyttes til å verifisere e-postadresse

  E-postadresse

   

  Fraudscreen Ltd (Storbritannia)

  Evaluering av risikonivå for svindel

  Navn og adresse

   

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å bistå i kundegodkjenning.

  Navn, adresse og fødselsdato.

   

  Trustev Ltd (Irland)

  Benyttes til å fastslå identitet gjennom kundens data på sosiale media, tillenker og brukeropplysninger

  Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og kontonummer

   

  Tracesmart Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å identifisere kunder og bistå i å avdekke svindel, forebygge svindel og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre ulovlige handlinger, eller for å avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

  Tittel, navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en finansieringskilde med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer. Også for å innhente data fra interne og eksterne datakilder, og for å besørge statistiske analyser for slik å kunne vurdere risikoen for svindel.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse. Eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Denne informasjonen kan også inkludere IP-adresser.

   

  First Data Corporation (USA)

  Benyttes til å behandle forhandlerinitierte og kundeautoriserte transaksjoner, og for å besørge behandlingstjenester for kort/konto, for å lagre data knyttet til transaksjoner, betalinger og kundedata i forbindelse med disse transaksjonene.

  All kontoinformasjon og alle dokumenter som kunder leverer fra seg, inkludert informasjon som kan bevise identitet og adresse.

   

  La Banque de France (Frankrike), GB Group PLC (Storbritannia), SysperTec Communication (Frankrike)

  Undersøkelser og utprøving av hensiktsmessigheten ved nye produkter og tjenester som brukes til å fastslå risiko knyttet til adresse og identitet, og sett opp mot kredittverdigheten til en kunde.

  Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse

   

  MaxMind, Inc. (USA)

  Benyttes for å avsløre bedrageriforsøk.

  Vær oppmerksom på at data som deles til denne tjenesteleverandøren kan bli:
  • Beholdt for revisjon og forebygging av svindel.
  • Brukt for å optimalisere tjenestene for bedrageriavsløringer som tilbys PayPal og andre tredjeparter.
  • Overført utenfor EU og på global basis.

  All kontoinformasjon, alle IP-adresser og betalingskortinformasjon.

   

  Future Route Ltd (Storbritannia)

  Å utføre finansielle dataanalyser av våre kommersielle brukere for evaluering av kredittrisiko i sanntid.

  Navn, adresse, e-postadresse og fødselsdato.

  Finansprodukter

   

  La Poste (Frankrike)

  Benyttes til å løse tekniske spørsmål og brukerkrav (når forhandleren tilbyr PayPal gjennom La Postes betalingsløsning).

  Alle kontoopplysninger som er nødvendig for å løse saken eller kravet

   

  Santander UK Cards Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å gjennomføre felles markedsføringskampanjer for PayPal Credit, og PayPal MasterCard, risikomodellering, håndheve vilkår for PayPal Credit og PayPal MasterCard.

  Navn, adresse, e-postadresse og kontoopplysninger (herunder kontostatus).

   

  TSYS Card Tech Limited (Storbritannia), TSYS Managed Services EMEA Limited (Storbritannia), PrePay Technologies Limited (omsettes som PrePay Solutions) (Storbritannia)

  Benyttes til å gjennomføre felles markedsføringskampanjer for PayPals forhåndsbetalte kort, risiko- og svindelmodellering, og å håndheve vilkårene for PayPals forhåndsbetalte kort.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og kontoopplysninger.

   

  Société Générale (Frankrike), La Banque Postale (Frankrike), BNP Paribas (Frankrike) og Crédit Mutuel (Frankrike)

  Faktureringsformål

  Bare for forhandlere som bruker PayPal gjennom partnerens betalingsløsning: forhandlernummer, antall PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum med PayPal og avhengig av hva saken gjelder, oppsigelse av PayPal-konto.

   

  Findomestic Banca (Italia), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrike) og Cofinoga S.A. (Frankrike)

  Registrering av betalingskort utstedt av kredittforetak på brukerens PayPal-konto, og behandling av forespørsler om å foreta betaling som blir gjort av samme bruker.

  Navn, e-postadresse, fødselsdato (hvis aktuelt), kredittkortnummer, utløpsdato, tresifret kortsikkerhetskode (hvis aktuelt), antall forespørsler om å foreta betaling og eventuell kontoinformasjon som er nødvendig for svindel- eller tvisteløsning.

   

  Total System Services, Inc. (USA)

  Å behandle betalinger som er igangsatt av forhandlere og autorisert av kunder (herunder kundenes direkte debetinformasjon), for å gi tjenester som involverer kort- eller kontobehandling, for å lagre kundedata som transaksjons- og betalingsdata relatert til disse transaksjonene. Benyttes til å gi telefonservice og å trykke kort og kunngjøringer.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato (hvis påkrevd), all kontoinformasjon og alle dokumenter levert av kunder, for å omfatte informasjonen som kreves for å bevise identitet og adresse.

   

  United Kapital Limited (Storbritannia) og United Kapital Limited, LLC (USA)

  Benyttes til å sette deg (eller selgeren som du utføre transaksjoner med) i stand til å bruke produkter utstedt av United Kapital med PayPal.

  Bare for PayPal-forhandlere som søker om og bruker produkter utstedt av United Kapital Limited: Navn, bedriftsnavn, adresse, fødselsdato, kopier av identifikasjonsdokumenter, PayPal-identifikasjon (forhandleridentifikasjon), e-postadresse, telefonnummer, transaksjonsinformasjon (herunder antall PayPal-transaksjoner og transaksjonsvolum hos PayPal), tid som PayPal bruker, og hvis aktuelt, oppsigelse av PayPal-konto.
  For kunder av disse forhandlerne: transaksjonsinformasjon, navn, e-postadresse, telefonnummer, adresser og PayPal-identifikasjonsnummer.

  Kommersielle partnerskap

   

  Royal Mail Group Plc. (Storbritannia) og Pitney Bowes Inc. (USA)

  Benyttes til å gi automatisert etikettutskrift til selgere som bruker PayPal og eBay for å legge til rette for post- og leveringstjenester, herunder betalingsavstemmingstjenester.

  Navn, adresse, e-postadresser og posttransaksjonsbeløp.

   

  Trustwave (USA)

  Benyttes til å levere tilpassede tjenester og bistand til forhandlere som bruker PayPal, og for å legge til rette prosessen for å bli PCI DSS-kompatibel.

  Navn, e-postadresse og PayPal-kontonummer.

  Markedsføring og PR

   

  Decipher Inc. (USA), Northstar Research Partners (USA)

  Benyttes til å utføre kundeserviceundersøkelser.

  Navn, e-postadresse, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  Ipsos Mori UK Limited (Storbritannia), Ipsos GmbH (Tyskland), Ipsos SAS (Frankrike) og FactWorks GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  Adwise (Frankrike) og Axance (Frankrike)

  Benyttes til å utføre markedsundersøkelser.

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  BD Network Limited (Storbritannia), Tullo Marshall Warren Limited (Storbritannia), og MyCash (Frankrike)

  Benyttes til å utvikle og utføre kundekampanjer.

  Navn, adresse og e-postadresse.

   

  Salesforce.com, inc. (USA)

  Benyttes til å lagre forhandleres kontaktinformasjon samt annen tilleggsinformasjon om forretningsforholdet.

  Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, forretningsnavn, URL-adresse til PayPal-konto og annen supplerende informasjon om forretningsforbindelsen, som f.eks. navn på kontaktperson og kontaktinformasjon til forhandleren og/eller partneren som forhandleren har blitt medlem gjennom, beskrivelse av produkter som selges gjennom PayPal, kommunikasjoner og medlemsinnbydelser, interne vedtak om selgeren, inntektsberegninger og annen informasjon om forhandlerens virksomhet som er gjort tilgjengelig av forhandleren, og informasjon som er relevant for spesielle integreringer av forhandlere, navn og bankadresse.

   

  Daniel J Edelman Ltd (Storbritannia), I&E Consultants (Frankrike), Grayling Communications Limited (Storbritannia), Rock Communications (Italia), Fleisher (Israel) og Clue PR (Polen)

  Benyttes til å svare på mediehenvendelser vedrørende kundeforespørsler.

  Navn, adresse og alle kontoopplysninger om kunder som kundeforespørslene gjelder.

   

  Alchemy Worx Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å tillate ledelsesrapportering av markedsføringskampanjer.

  Navn, e-postadresse og opplysninger om kundeinteraksjon i kampanjen.

   

  Carrenza Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å lagre brukerdata for markedsføringskampanjer.

  Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjonsinformasjon.

   

  1000Mercis SA (Frankrike) og 1000Mercis Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å lagre data for å utføre markedskampanjer på vegne av PayPal.

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  A McLay & Company Limited (Storbritannia), TNT Post Italia (Italia)

  Benyttes til å bistå i gjennomføringen av direkte markedsføring og markedsføringskampanjer offline.

  Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjonsinformasjon.

   

  Datacolor Dialog-Medien GmbH (Tyskland), MEILLERGHP GmbH (Tyskland) og W & J Linney Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å bistå i gjennomføringen av direkte markedsføring og markedsføringskampanjer offline.

  Navn, e-postadresse, adresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet.

   

  Medallia, Inc. (USA)

  Benyttes til å utføre kundeserviceundersøkelser.

  Navn, e-postadresse, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Tyskland) og Crossover Communication GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å bistå i gjennomføringen av direkte markedsføring og markedsføringskampanjer offline.

  Navn, adresse, forretningsnavn, typen PayPal-tjenester som er tilbudt eller brukt.

   

  optivo GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å sende e-post, e-postmarkedsføring

  Navn på forhandler, navn på kontaktperson, e-postadresse, adresse, status, klient-ID og butikksystem

   

  Acxiom France SAS (Frankrike), Acxiom Ltd (Storbritannia) og Acxiom GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å samle inn tilleggsinformasjon om brukere og målrette markedsføringskampanjer bedre.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og telefonnummer.

   

  Adelanto (Frankrike), , Foule Access SAS (Frankrike)

  Benyttes til å gjennomføre markedsføringskampanjer for forhandlere.

  Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, URL-adresse til forhandlerens nettsted, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes.

   

  DemandGen AG (Tyskland)

  For å gjennomføre markedsføringskampanjer på e-post.

  Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  Business support services - b2s, SAS (Frankrike)

  Benyttes til å lagre forhandlerens kontaktinformasjon for å markedsføre kommunikasjoner til disse forhandlerne.

  Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

   

  Consultix (Frankrike og Spania) og Quadro Srl (Italia)

  Å være vert for informasjon fra forhandlere, og vise deler av denne informasjonen på sidene på PayPals nettsted som har oppføringer over nettsteder som aksepterer PayPal, og foreslå spesielle tilbud til PayPal-brukere.

  All informasjon gitt av forhandlere i forbindelse med deres bruk av disse sidene på PayPals nettsted (herunder spesielt navn på forhandleren, navn på kontaktpersonen, e-postadresse, logo og informasjon om kampanjen(e) som tilbys til PayPal-brukere).

   

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Tyskland), Google Ireland, Ltd. (Irland), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannia).

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider.

   

  Criteo SA (Frankrike)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Anonym identifikasjon generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er bygd inn i nettsider og e-post som sendes brukerne.

   

  Linkedin Ireland Limited (Irland)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

   

  Conversant Inc. (USA)

  Benyttes til å gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

  PayPals-kontoidentifikasjon (der dette gjelder) samt enhetsidentifikasjonen brukt av en bestemt person, innholdet i annonser som skal leveres, og segmenteringen i en brukergruppe i annonseøyemed.

   

  Heaven SAS (Frankrike)

  Benyttes til å gjennomføre markedsføringskampanjer for forhandlere.

  Navn på forhandler, URL-adresse til forhandlerens nettside, beskrivelse av den kjøpte varen og prisen på varen.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Ad-x Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Benyttes til å gjennomføre og måle remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for PayPal Here-markedsføringskampanjer.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhetsidentifikasjon for å segmentere brukergrupper i markedsføringsøyemed.

   

  Fiksu, Inc. (USA)

  Benyttes til å gjennomføre og måle resultatene for remarketing-kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer som involverer PayPal mobil-apper.

  Enhetsidentifikasjon brukt til Apples iOS-operativsystem når en bruker installerer en app, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn eller velger et nytt profilbilde.

   

  Nanigans, Inc. (USA)

  Benyttes til å starte remarketing-kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

  Annonseidentifikasjon knyttet til Apple iOS-enheter når en bruker installerer en app, starter en app på nytt, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn, sjekker kontosaldoen, lagrer et tilbud, fullfører en transaksjon, velger et nytt profilbilde eller gjør andre kontoendringer i forbindelse med bruken av appen.

   

  Tenthwave Digital, LLC (USA)

  Benyttes til å varsle vinnere samt premieoverlevering til vinnere av spørreundersøkelseskonkurranser

  Navn og e-postadresser, bare til vinnere og stedfortredere.

   

  Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrike)

  Benyttes til å lagre brukerdata for markedsføringskampanjer og gjennomføre direkte reklamekampanjer.

  Navn, e-postadresse og telefonnummer.

   

  2engage (Tyskland) og Quo Vadis (Tyskland)

  Benyttes til å gjennomføre markedsundersøkelser.

  Navn, bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, domenenavn, e-postadresse, typen og bruksmåten av PayPal-tjenestene, markedssegment og generalisert kategorisering av bedriftsstørrelse og informasjon om deltakelse i tidligere undersøkelser.

   

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland), og Twitter, Inc. (USA)

  Benyttes til å vise relevante annonser til Facebook- og Twitter-brukere (alt etter omstendighetene).

  Kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

   

  SurveyMonkey Spania, Sucursal em Portugal (Portugal) og SurveyMonkey.com, LLC (USA)

  Benyttes til å bidra til gjennomføring av brukerundersøkelser.

  Navn, e-postadresse og opplysninger om kundeinteraksjon i kampanjen.

   

  Marketing og Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), Millward Brown, Inc. (USA) og Radius Global Market Research, LLC (USA)

  Benyttes til å utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

  Navn, e-postadresse, kontotype og typen PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

   

  Oracle America Inc. (USA)

  Benyttes til å utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

  Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren og atferd på nettstedet til PayPal.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Bidra til å identifisere atferd i mobilappen for å treffe gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

  Anonym informasjonskapselidentifikasjon, annonseidentifikasjon og enhets-id brukt av en bestemt person, aktiviteter i mobilappen om en bestemt brukers bruk av mobilappen (herunder, uten begrensninger, pålogging, vellykkete transaksjoner), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon.

  Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

   

  Zeuner S.p.A. (Italia), Accueil Srl (Italia) og CallCenterNet Italy s.r.l. (Italia)

  Benyttes til å lagre forhandlerens kontaktinformasjon for å markedsføre kommunikasjoner til disse forhandlerne.

  Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

   

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Sending av tjenesterelatert og (avhengig av om kunden har valgt det eller ikke) kampanjemeldinger på SMS til PayPal-brukere.

  Mobiltelefonnummer, navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

   

  Pepper Global (Tyskland)

  Benyttes til å gjennomføre markedsføringskampanjer for eksisterende forhandlere og prospekter

  Mobilnummer

  Tjenester som gjelder drift

   

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Tyskland, Østerrike, Sveits), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannia), Capita Plc (Storbritannia), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrike), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannia), eBay Europe Services SARL (Luxembourg), EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgia), EOS Nederland B.V. (Nederland), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), Infoscore Iberia (Spania), SAS (Frankrike), Transcom WorldWide S.p.A. (Italia), Transcom Worldwide SAS (Tunisia), Intrum Justitia S.p.A. (Italia)

  Benyttes til å kreve inn gjeld.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingskilde og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

   

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland), HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Tyskland), BFS Risk og Collection GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spania), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Romania), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Sverige), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannia)

  Benyttes til å kreve inn gjeld: håndtere rapportering til kredittsjekkbyråer om kunder som ikke betaler.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingskilde, aktuell informasjon om kontoadferd og kopi av all kommunikasjon (herunder all kommunikasjon som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

   

  Begbies Traynor Group plc (Storbritannia), Moore Stephens LLP (Storbritannia), Moore Stephens Ltd (Storbritannia), Moore Stephens International Ltd (Storbritannia), Moorhead James LLP (Storbritannia), Comas Srl (Italia), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Russland), National Recovery Service (Russland)

  Benyttes til å undersøke (herunder gjennomføre eiendels- og nettsideinspeksjoner og/eller bedriftsevalueringer) og/eller innkreve (og/eller bistå i innkrevingen av) gjeld fra potensielt og faktisk betalingsudyktige kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for finansinstrument, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingskilde og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

   

  Webbank (USA)

  Bare for kunder som også er kunder hos Bill Me Later, Inc.: bistand i forbindelse med regnskaps- og innfordringstjenester.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, de siste fire sifrene til kontoer som brukes som finansielle instrumenter, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingskildeleverandør.

   

  Digital River Inc. (USA) og Research in Motion Limited (USA)

  Benyttes til å gjøre det mulig å logge på og bruke PayPal via mobil enhet (for eksempel mobiltelefon eller nettbrett).

  Gjeldende detaljer i din kontoinformasjon som overføres som en del av din bruk av PayPal via en mobil enhet.

   

  mediafinanz AG (Tyskland)

  Benyttes til å kreve inn gjeld, for å anmode om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelbyråer for PayPal

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, bedriftsnavn, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifrene på finansielle instrumenter-konto, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingskildeleverandør, kredittvurdering mottatt fra byrå, kontoresultatdata

   

  Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Tyskland), PNO inkasso AG (Tyskland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å kreve inn og administrere gjeld, støtte innfordringsgrupper i tilfeller med betalingsudyktige kunder.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre fra den aktuelle betalingskontoen, sorteringskode og navn på betalingskildeleverandør, kontosaldo, dato for og beløp ved siste transaksjon og resultater fra kredittsjekker.

   

  Informa Solutions GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å be om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelbyråer i og fra og til ID Checker

  Navn, fødselsdato, bedriftsnavn, juridisk status, adresse, e-postadresse, organisasjonsnummer og MVA-nummer.

  Med det formål å verifisere identitet, også: annen informasjon i dokumenter forespurt av PayPal for vurdering av risiko eller overholdelse.

  For kunder med tysk PayPal-konto også: telefonnummer, hvor lang tid på adressen, tid i bedriften, tid hos PayPal, finansieringsinstrument herunder bankkonto og kortopplysninger og relevant transaksjonsinformasjon, kredittvurdering mottatt på vegne av PayPal fra kredittvurderingsbyrå, kontonummer, kontotype, kontostatus, kontosaldo, opplysninger fra kontotransaksjoner og om gjeld, negative kontoresultatdata.

   

  P K Consultancy Limited (Storbritannia)

  Å vurdere risiko og bidra til å oppdage og forhindre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjer.

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-postadresse, kontotype, siste fire sifre i finansielle instrumenter-konto, kontosaldoen, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, kontostatus og kontoresultatene, avhengig av det som er påkrevet for formålet

   

  Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Storbritannia)

  Konsultasjon i forhold til risikovurderinger av spesifikke forhandlere og forhandlertransaksjoner

  Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, bedriftskontaktopplysninger, domenenavn, e-postadresse, kontotype, kontosaldo, opplysninger om kontotransaksjoner og gjeld, kontostatus og informasjon om kontoresultat som nødvendig for formålet.

   

  Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) og e-Dialog, Inc. (USA)

  Benyttes til å gjennomføre e-postdrift i forhold til PayPal tjenestene (herunder, drift, kundeservice, innsamlinger, markedsføringsprogrammer og kampanjer).

  Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

   

  Blue Media S.A. (Polen)

  Benyttes til å verifisere identitet og sikre at en bruker virkelig er innehaver av en PayPal-konto. Benyttes til å behandle forespørsler om å foreta betaling som blir foretatt av en bruker gjennom Blue Medias tjenester.

  Navn og e-postadresse.

   

  Consultix GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å assistere i opprettelsen av PayPals Bedriftskontoer for forhandlere som blir medlemmer gjennom bankens eller annen kontraktspartners betalings- eller tjenestegateway.

  All informasjon levert av forhandleren (direkte eller via hans/hennes bank) eller annen kontraktspartner med det formål å opprette hans/hennes PayPal Bedriftskonto (herunder bl.a. e-postadresse, adresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon og bankkontoopplysninger).

   

  Akamai Technologies Inc. (USA)

  Nettverk for innholdslevering – for å levere sideinnhold til PayPal fra lokale servere til brukere.

  Bruker-IP-adresse og informasjonskapsler.

   

  azionare GmbH (Tyskland)

  Benyttes til å distribuere priser i priskampanjer på Facebook.

  Navn, e-postadresse.

   

  ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Tyskland); CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Italia)

  Benyttes til å bistå i produksjonen av innovative betalingsmetoder (f.eks. applikasjoner), og behandling av betalinger gjennom slike innovative betalingsmåter.

  Alle kontoopplysninger.

   

  Trustwave Holdings Inc. (USA)

  Utføre PCI-samsvarsvalideringstjenester for forhandlerkontoer og forhandlerintegrasjoner.

  Bedriftsnavn, adresse, kontonummer, forhandlertype, samsvarsprogram brukt, PCI-nivå PCI-status, PCI-utløp, navn, e-postadresse, telefonnummer til forhandlerens kontaktperson.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannia)

  Bearbeiding av tekniske applikasjoner og levering av en data- og dokument-gateway for kontogjennomgang og grundige undersøkelser, og utveksling av brukerinformasjon og bilder av dokumenter som beviser identitet, adresse og eierskap for en finansieringskilde med kontraherte kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer.

  All kontoinformasjon og dokumentasjon levert av kunder, for eksempel legitimasjon og adresse, eierskap av en finansieringskilde eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

   

  RR Donnelley and Sons Company (USA)

  Benyttes til å tilby utskriftstjenester, som eksempelvis kontooversikter og andre materialer i papirform.

  Navn, adresse, e-postadresse og kontoinformasjon.

   

  Scorex (Storbritannia) Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å levere en teknologiløsning som tillater PayPal å behandle, sende og motta kredittinformasjon om brukere via sine kontraherte kredittopplysningsbyråer.

  Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, tid på adressen, telefonnummer, juridisk form, bedriftens levetid, organisasjonsnummer, MVA-nummer (om nødvendig).

   

  OXID eSales AG (Tyskland)

  Tjenester i forbindelse med utvikling og drift av et betalingssystem for stasjonær handel (salgspunkt)

  All konto- og transaksjonsinformasjon (der dette gjelder).

   

  Ordermotion, Inc. (USA)

  Benyttes til å samle data og opprette/levere (direkte til kunder) bestillinger for PayPal Here-produktet (inkludert, men ikke begrenset til den PayPal Here-aktiverte enheten).

  Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskortinformasjon og PayPal-betaleridentifikasjon.

   

  Ingram Micro, Inc. (USA) og Ingram Micro (Storbritannia) Limited (Storbritannia)

  Benyttes til å fungere som PayPals distributør for PayPal Here-produktet (inkludert men ikke begrenset til den PayPal Here-aktiverte enheten).

  Navn og adresse.

   

  Interxion Datacenters B.V.

  Benyttes til å gi støtte til datasenterdrift for BillSafe-kredittproduktet.

  All relevant konto- og transaksjonsinformasjon (der dette gjelder).

  Konsernselskaper

   

  PayPal Inc. (USA)

  Handler på vegne av PayPal for å lagre og behandle kontoinformasjon.

  Alle kontoopplysninger.

   

  PayPal Europe Services Limited (Irland), eBay Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (India), PayPal (Storbritannia) Ltd (Storbritannia), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spania), PayPal Italia Srl (Italia), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Sveits), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Tyrkia), PayPal International Sarl (Luxembourg) og PayPal SE (Storbritannia)

  Handler på vegne av PayPal med formål om å levere kundestøtte, foreta risikovurdering og sikre etterlevelse av lover og forskrifter samt andre kontoradministrative tjenester.

  Alle kontoopplysninger.

   

  PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

  Handler på vegne av PayPal ved å inngå og gjennomføre ikke-kundeavtaler som inneholder kundedata.

  Alle kontoopplysninger.

   

  eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxembourg), eBay Services S. à r.l. (Luxembourg), eBay International AG (Sveits), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (Storbritannia) Limited (Storbritannia), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidligere GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)),GumTree.com Limited (Storbritannia), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), PayPal Australia Pty Limited (Australia), Marktplaats B.V. (Nederland), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (UK), Private Sale GmbH (Tyskland), Tradera AB (Sverige), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxembourg), StubHub Services S.à r.l. (Luxembourg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Bill Me Later, Inc. (USA), Zong Inc.(USA) and X.commerce, Inc. (USA)

  Benyttes til å levere innhold og tjenester til felles kunder (herunder, men ikke begrenset til, registrering, transaksjoner, fakturering via telefonregning for kontoer når systemet er nede, og kundestøtte), for å vurdere risiko eller hjelpe til med å avdekke svindel, forebygge svindel og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjene, og for å ta veloverveide avgjørelser angående produktene, tjenestene og kommunikasjonsmåtene deres.

  Alle kontoopplysninger.

  Byråer

   

  CSSF (Luxembourg), CNPD (Luxembourg), Financial Ombudsman Service (Storbritannia), Altroconsumo (Italia), etater tilknyttet European Consumer Centre Network (Forbruker Europa), (lokalisert i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia), Les Mediateurs du Net (Frankrike), og BaFin (Tyskland)

  Benyttes til å gi de oppførte etatene informasjon innen deres myndighetsområde (på deres forespørsel) og for å svare på spørsmål og/eller undersøkelser igangsatt av brukere eller andre interessenter i de landene de har jurisdiksjon.

  Alle kontoopplysninger.

 5. Når det gjelder denne tabellen, inkluderer formuleringen ‘All kontoinformasjon’ følgende: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, maskin-ID, mobiltelefon-ID og/eller -nummer, kontonummer, kontotype, detaljer om betalingsinstrumenter knyttet til kontoen, detaljer om betalingstransaksjoner, detaljer om kommersielle transaksjoner, kunders kontoutskrifter og rapporter, kontoinnstillinger, identifiserende opplysninger innhentet som del av kontroller vi gjør for å ‘bli kjent med deg’ samt kundekorrespondanse.
 6. Når det gjelder kolonneoverskriften 'Formål', er det hver tredjeparts formål, med unntak av forvaltningsorganene, enkelte av betalingsbehandlerne og kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråene og konsernselskapene nevnt på slutten av denne tabellen, å oppfylle de forpliktelser PayPal har inngått avtale med foretaket om at de skal oppfylle. Forvaltningsorganer gjennomfører sine formål i tråd med sine forvaltningsmessige mål og forpliktelser. Der det er uttrykkelig angitt i tabellen, kan betalingsbehandlere og kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer bruke opplysningene i sine respektive databaser, og videresende opplysningene til tredjeparter med det formål å forebygge svindel og vurdere kredittverdighet, i tråd med sine respektive vilkår.
 7. Formidle informasjon til din agent eller juridiske representant (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).
 8. Utlevere kollektive statistiske data til våre forretningspartnere eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre brukere bor i Manchester. Men denne kollektive informasjonen er ikke knyttet til personopplysninger.

  Som med enhver annen virksomhet, er det mulig at PayPal i framtiden kan fusjonere med, eller bli oppkjøpt av, et annet selskap. Hvis en slik ervervelse skjer, samtykker du i at det etterfølgende selskapet får tilgang til informasjonen som PayPal har, herunder kundenes kontoopplysninger, og det etterfølgende selskapet er fortsatt bundet av disse retningslinjene for personvern med mindre og fram til de blir endret.

Vår kontakt med PayPal-kunder

Vi kommuniserer jevnlig med brukerne våre via e-post for å levere forespurte tjenester. Vi kommuniserer også med brukerne våre via telefon for å:

 • løse klager eller krav fra kunder via PayPal-tjenestene,
 • svare på forespørsler om kundeservice,
 • informere brukerne hvis vi tror kontoen eller transaksjonene deres har vært brukt til et ulovlig formål,
 • bekrefte opplysninger vedrørende en brukers identitet, bedrifts- eller kontoaktivitet,
 • utføre innsamlingsaktiviteter,
 • utføre spørreundersøkelser, og
 • undersøke mistenkelige transaksjoner.

Vi bruker e-postadressen eller den fysiske adressen din for å bekrefte opprettelsen av en PayPal-konto, for å sende deg varsel om betalinger du sender eller mottar via PayPal (herunder henvisningsbonusbetalinger beskrevet nedenfor), for å sende deg informasjon om viktige endringer i våre produkter og tjenester, og for å sende meldinger og andre opplysninger som er påkrevet i lov. Brukere kan generelt velge bort disse kommunikasjonene, men de vil primært være av informativ art heller enn for reklameformål.

Vi bruker også e-postadressen din til å sende deg andre typer kommunikasjoner som du kan kontrollere, herunder 'Nyheter fra PayPal', auksjonstips, kundeundersøkelser og meldinger om spesielle tredjepartskampanjer. Du kan velge om du vil motta noen, alle eller ingen av disse kommunikasjonene når du gjennomfører registreringsprosessen, eller når som helst deretter, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, Profil og deretter Mine kontoinnstillinger, og oppdatere innstillingene for kommunikasjon.

Vi kan kommunisere med deg per SMS som beskrevet ovenfor (og SMS behandles på samme måte som e-post når det gjelder administrasjon av kommunikasjonspreferansene dine).

I forbindelse med uavhengige revisjoner av våre regnskaper og drift, kan revisorene søke å kontakte et utvalg av våre kunder for å bekrefte at våre registre er korrekte. Disse revisorene kan imidlertid ikke bruke identifiserbare personopplysninger til andre sekundære formål.

Din bruk av informasjon og våre tjenester

Benyttes til å kunne legge til rette for transaksjoner mellom PayPal-brukere, gir vi begrenset tilgang til andre brukeres kontakt- eller leveringsinformasjon. Som selger kan du ha tilgang til kjøperens brukernavn, e-postadresse og annen kontakt- eller leveringsinformasjon, og som kjøper kan du ha tilgang til selgerens brukernavn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.

Du godtar at du bare kan bruke andre brukeres identifiserbare personopplysninger, som du får gjennom PayPal-tjenestene, eller gjennom en PayPal-relatert kommunikasjon eller PayPal-tilrettelagt transaksjon, til: (a) PayPal-relatert kommunikasjon som ikke er uoppfordrede kommersielle meldinger, (b) tiltak knyttet til PayPal-betalinger eller transaksjoner der PayPal er blitt brukt (f.eks. forsikring, levering og svindelklager), og (c) andre formål som denne brukeren samtykker til etter tilstrekkelig formidling av hensikten(e).

I alle tilfeller må du gi brukere muligheten til å fjerne dataene sine fra databasen din, og gi innsyn i all informasjon du har samlet inn om dem. Generelt må du overholde alle gjeldende personvernbestemmelser, og særlig i relasjon til markedsføring på e-post.

PayPal tolererer ikke søppelpost. Vi håndhever våre retningslinjer for antisøppelpost på det strengeste. Hvis du vil rapportere PayPal-relatert søppelpost til PayPal, kan du kontakte oss.

Tilbake til toppen

 

5. Informasjonssikkerhet

PayPal er forpliktet til å håndtere kundeinformasjon med høy standard på informasjonssikkerheten. Vi bruker datasikkerhetstiltak som brannmurer og datakryptering, vi har fysiske tilgangskontroller i bygninger og for filer, og vi gir bare tilgang til personopplysninger til de ansatte som trenger det for å kunne gjøre jobben sin.

Hvis du vil ha mer informasjon om PayPals sikkerhetspraksis, kan du se våre Gode råd om sikkerhet.

Sikkerheten på PayPal-kontoen din avhenger også av hvordan du beskytter passordet ditt. Ikke del PayPal-passordet ditt med andre. Du blir aldri spurt om passordet av representanter fra PayPal, og all e-post eller annen kommunikasjon som ber deg oppgi passordet bør behandles som uautorisert eller mistenkelig, og videresendes til spoof@paypal.com. Hvis du av en eller annen grunn deler PayPal-passordet med en tredjepart, herunder at tredjeparten har lovet å gi deg flere tjenester som f.eks. kontoaggregering, vil denne tredjeparten ha tilgang til kontoen din og personopplysningene dine, og du kan bli ansvarlig for handlinger utført ved hjelp av passordet ditt. Hvis du tror noen andre har fått tilgang til passordet ditt, ber vi deg endre det umiddelbart ved å logge deg på kontoen din og endre profilinnstillingene, og også ta kontakt med oss umiddelbart.

Tilbake til toppen

 

6. Tilgang til og endring av informasjonen din

Du kan når som helst gå gjennom personopplysningene du har gitt oss og foreta ønskede endringer i disse opplysningene, eller i innstillingene på PayPal-kontoen, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, deretter Profil og endre innstillingene. Du kan også stenge kontoen gjennom PayPals nettsted. Hvis du stenger PayPal-kontoen din, merker vi kontoen din i vår database som 'Lukket', men beholder kontoinformasjonen i databasen. Dette er nødvendig for å kunne oppdage svindel, ved å sikre at personer som ønsker å begå svindel ikke skal unngå å bli oppdaget ved at de stenger kontoen sin og deretter åpner en ny konto. Men hvis du stenger kontoen brukes ikke dine identifiserbare personopplysninger til andre formål, og hverken selges eller deles med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å forhindre svindel og bistå politiet, eller om det er påkrevet i lov.

Tilbake til toppen

 

7. Etterrettelighet

Vårt personvernkontor er ansvarlig for å sikre at våre daglige prosedyrer utføres i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern. Hvis du ønsker å utøve retten til å få tilgang til informasjonen om deg selv, eller har spørsmål om denne personvernerklæringen, PayPals informasjonspraksis, eller dine affærer med PayPal, kan du kontakte oss ved å bruke dette skjemaet, eller ved å ringe kundeservicenummeret som finnes på vår hjemmeside, eller ved å skrive til oss på adressen PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Tilbake til toppen

 

Oppdaterte retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester

Gjelder fra: 1. juli 2015

 

Gå til del:

 

Vi ber deg se over, lese gjennom, laste ned og lagre disse retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene for personvern regulerer din bruk av produktene, tjenestene, innholdet, elementene, teknologiene og funksjonene som PayPal og alle relaterte apper, tjenester og nettsteder (omtales samlet som ‘PayPal-tjenestene’) tilbyr (inkludert, men ikke begrenset til, når du oppgir informasjon i forbindelse med din bruk av PayPal-tjenestene).

Du godtar og istemmer disse retningslinjene for personvern når du registrerer deg for, åpner eller bruker PayPal-tjenestene. Ved å godta og samtykke i retningslinjene for personvern, samtykker du uttrykkelig i vår bruk og deling av personopplysningene dine, og du henviser oss til å gjøre det på den måten som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

 

1. Oversikt

For å kunne drifte PayPal-tjenestene og redusere risikoen for svindel, må PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal', 'våre', 'oss' eller 'vi'), datakontrolløren, be deg om å forelegge oss opplysninger om deg selv, herunder opplysninger om betalingskort og bankkonto. Ved å samtykke i og godta vilkårene for disse retningslinjene for personvern, samtykker du uttrykkelig i og godtar at vi behandler opplysningene dine på den måten som er bestemt her. Retningslinjene for personvern beskriver informasjonen vi innhenter og hvordan vi bruker denne informasjonen. PayPal tar behandlingen av personopplysningene dine svært alvorlig, og vi bruker informasjonen bare i henhold til vilkårene i disse retningslinjene for personvern. For formålene med disse retningslinjene for personvern, betyr ‘informasjon’ all konfidensiell og/eller personlig identifiserende informasjon eller andre opplysninger knyttet til brukere av PayPal-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kunder og forhandlere (juridiske enheter).

Uten eksplisitt samtykke fra deg, vil vi aldri verken selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål. For at vi skal kunne tilby PayPal-tjenestene til brukerne våre, forbedre kvaliteten av PayPal-tjenestene med jevne mellomrom, og beskytteinteressene til våre brukere, kan vi imidlertid, under visse begrensede omstendigheter og pålagt strenge restriksjoner, dele noe av informasjonen din med tredjeparter. Du kan finne ut mer om dette i avsnitt 3, 5 og 6 i disse retningslinjene for personvern. Det er viktig at du ser gjennom disse retningslinjene for personvern etter som de gjelder for alle PayPal-tjenestene.

Disse retningslinjene for personvern er ment å regulere våre brukeres bruk av PayPal-tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, personer som bruker PayPal-tjenestene i yrkes- eller forretningssammenheng), dersom ikke annet er avtalefestet.

Endringer i disse retningslinjene for personvern: Alle fremtidige endringer i disse oppdaterte retningslinjene for personvern som som allerede er publisert på ‘Juridiske avtaler’-landingssiden på PayPal-nettstedet når du registrerer deg for PayPal-tjenestene, inkluderes via referanse i disse retningslinjene for personvern, og de trer i kraft som angitt i oppdateringer av retningslinjene.‘Oppdatering av retningslinjer’ betyr et forhåndsvarsel om endringer i avtalene du har inngått med PayPal, som PayPal deler med deg skriftlig. Hvis du avviser vilkårene i disse retningslinjene for personvern, ber vi deg om å avstå fra å opprette konto og å bruke PayPal-tjenestene.

Varsel om endringer: Vi kan komme til å revidere disse retningslinjene for personvern over tid, etter som vi legger til nye funksjoner i PayPal-tjenestene, eller etter hvert som vi inkorporerer forslag fra kundene våre. Vi kan når som helst endre disse retningslinjene for personvern ved å legge ut en revidert versjon på nettstedet vårt.   Vi varsler deg minst 30 dager før datoen for ikraftsettelse av de reviderte retningslinjene for personvern, med mindre vi har juridiske grunner til å ikke gjøre det. Vi kan opplyse deg om dette med en oppføring på siden 'Oppdateringer av retningslinjer' på nettstedet vårt, og/eller ved å sende deg en e-post med oppdateringene. Fra og med datoen for ikraftsettelse av de reviderte retningslinjene for personvern blir du ansett som å ha samtykket i alle endringene i retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er enig i vilkårene i retningslinjene for personvern, kan du når som helst stenge kontoen.

Besøk PayPal-nettstedet hermed jevne mellomrom for å se den siste versjonen av retningslinjene for personvern.

Tredjepartsnettsteder: Noen av sidene på PayPal-nettstedet har koblinger til nettsteder som tilhører tredjeparter. Disse nettsidene styres av tredjepartenes egne personvernbestemmelser, og PayPal er ikke ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres behandling av informasjon. Brukere som sender inn informasjon til eller gjennom disse tredjepartssidene, bør gå gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene før de oppgir personopplysninger som kan identifisere dem.

Ingen rammeavtale: For å unngå tvil – disse retningslinjene for personvern utgjør ingen ‘rammeavtale’ hva gjelder EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EF) og heller ingen implementering av dette direktivet i EU eller EØS (inkludert, men ikke begrenset til, de britiske betalingstjenesteforskriftene ‘Payment Services Regulations’ fra 2009).

Særskilt merknad om barn: Barn har ikke lov til å bruke PayPal-tjenestene, og vi ber om at mindreårige (personer under 18 år) ikke sender personopplysninger til oss eller bruker PayPal-tjenestene.

Til toppen av siden

2. Informasjon vi innhenter

Obligatorisk informasjon: Hvis du vil åpne en PayPal-konto eller bruke PayPal-tjenestene, må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du vil betale gjennom PayPal-tjenestene, må du oppgi betalingskort- eller bankkontoinformasjon. Vi ber også om at du velger to forskjellige sikkerhetsspørsmål som du svarer på (for eksempel fødebyen din eller navnet på kjæledyret ditt).

Vi krever også annen kommersiell og/eller identifikasjonsinformasjon hvis du sender eller mottar visse transaksjoner av høy verdi eller høyt samlet betalingsvolum gjennom PayPal-tjenestene, og forøvrig som påkrevet av oss for å kunne overholde våre forpliktelser i henhold til europeiske bestemmelser om anti-hvitvasking av penger.

Bruk av enheten din: Når du åpner PayPal via en hvilken som helst enhet (uansett om du er tilkoblet PayPal trådløst, med kabel eller på annen måte), kan vi, med det formål å levere PayPal-tjenestene, dessuten innhente og lagre påloggingsdata fra den aktuelle enheten (inkludert enhetens ID) samt geografiske posisjonsdata.

Bilder: For noen av funksjonene vi leverer (inkludert, uten begrensninger, PayPal POS-funksjonalitet som er tilgjengelig i mobil-appen), kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse bestemte tjenestene. Ansiktet ditt må være lett gjenkjennelig. Bildet er utelukkende ditt ansvar.

Lojalitetsinformasjon: Hvis vi lar deg koble medlemskapet du har i et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen din, kan vi be deg om å oppgi medlemskaps-ID-en du har i dette lojalitetsprogrammet.

Transaksjonsinformasjon: Når du bruker PayPal-tjenesten til å overføre penger til noen andre eller be andre om penger, ber vi deg om å oppgi informasjon knyttet til den aktuelle transaksjonen. Denne informasjonen omfatter beløp og type transaksjon (kjøp av varer, kjøp av tjenester eller bare pengeoverføring), annen kjøpsinformasjon samt e-postadressen eller telefonnummeret til den aktuelle tredjeparten. Når du overfører penger til en annen PayPal-kunde, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til denne kunden for å kunne fullføre transaksjonen. Disse opplysningene kan også bli sendt til oss fra denne kunden. Vi innhenter også Internett-adressen (IP-adresse) og andre identifiserende informasjon om datamaskinen eller enheten du bruker for å få tilgang til PayPal-kontoen eller for å bruke PayPal-tjenestene, for å kunne oppdage mulige uautoriserte transaksjoner.

Informasjon om deg fra tredjeparter: For at vi skal kunne beskytte alle kundene våre mot svindel, får vi verifisert informasjonen du oppgir med ‘betalingsbehandlerne’ og/eller ‘selskaper som jobber med kredittkontroll eller forebygging av svindel’. I forbindelse med en slik verifisering, mottar vi personlig identifiserbar informasjon om deg fra disse tjenestene. Hvis du registrerer et betalingskort eller en bankkonto hos PayPal, bruker vi autorisasjon- og svindelscreening-tjenester for å kontrollere at kort- og adresseinformasjonen samsvarer med informasjonen du har oppgitt til PayPal, og at kortet ikke har blitt rapportert som mistet eller stjålet.

Hvis du sender eller mottar høye totale betalingsvolumer via PayPal-tjenestene, eller hvis du, som forhandler, har en begrenset salgshistorie, kan vi under visse omstendigheter foreta en bakgrunnssjekk av bedriften din ved å innhente informasjon om deg og bedriften. Vi kan også, hvis dette er juridisk lovlig, innhente informasjon om direktørene i bedriften, aksjeeiere og partnere, og vi gjør dette via et selskap som jobber med kredittkontroll eller forebygging av svindel. Hvis du skylder oss penger, kan vi innenfor rammen av gjeldende lov foreta en kredittsjekk av deg ved å innhente tilleggsinformasjon om deg fra et kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyrå. PayPal forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, jevnlig å innhente og sjekke kredittrapporter om virksomheter og/eller personlige brukere forelagt av slike kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyråer, og forbeholder seg retten til å avslutte en konto basert på opplysninger innhentet fra disse rapportene.

Hvis du selger varer gjennom PayPal-kontoen, kan vi dessuten samle inn offentlig tilgjengelig informasjon om bedriften og om atferden du utviser på sosiale nettverksplattformer (som for eksempel e-postadresser og antallet ganger du 'liker noe' eller hvor mange 'følgere' du har). Vi kan gjøre dette til den grad det er relevant for å kunne få et helhetlig bilde av transaksjonene og/eller bedriften din, herunder størrelsen på bedriften og dens kundebase.

Informasjon om deg fra andre kilder: Vi kan også samle inn informasjon om deg fra andre kilder, blant annet fra medlemmer av PayPals selskapsgrupper, andre selskaper (underlagt deres retningslinjer for personvern samt gjeldende lov) og andre kontoer vi har grunn til å tro at du kontrollerer (det være seg fullt ut eller delvis).

Tilleggsverifisering: Hvis vi ikke får bekreftet informasjonen du oppgir, eller hvis du ber om overføring via sjekk til en annen adresse enn betalingskortets verifiserte faktureringsadresse, kan vi be deg om å laste opp eller sende oss ytterligere informasjon via faks (f.eks. førerkort, kontoutskrift fra kortutstederen din, og/eller en nylig strømregning eller annen informasjon som kobler deg til den aktuelle adressen), eller vi kan be deg om å svare på flere spørsmål på nettet for å bekreftet informasjonen.

Trafikkinformasjon om nettsteder: Vi mottar automatisk nettadressen til nettstedet du kom fra eller drar til, når du ankommer eller forlater PayPals nettsted. Dette skyldes måten kommunikasjonsstandardene på Internett fungerer på. Vi innhenter også informasjon om hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, IP-adresser, typen nettleser du bruker og hvor mange ganger du går inn på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler, nettsignaler (såkalte ‘beacons’), lokal lagring og lignende teknologier: Når du åpner nettstedet vårt eller bruker PayPal-tjenestene, kan vi (og selskapene vi samarbeider med) plassere små datafiler i datamaskinen din eller i andre enheter du bruker. Disse datafilene kan være informasjonskapsler, pikseltagger, Flash-informasjonskapsler eller andre løsninger for lokal lagring som besørges gjennom nettleseren din eller tilknyttede apper (omtales samlet som ‘informasjonskapsler’). Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg som kunde, tilpasse PayPals tjenester, innhold og markedsføring, måle effektiviteten til markedstiltak, bidra til å påse at kontosikkerheten din ikke settes på spill, redusere risiko og forebygge svindel, og fremme pålitelighet og sikkerhet på alle nettstedene våre og i alle PayPal-tjenestene.

Du står fritt til å avslå bruken av informasjonskapsler dersom det åpnes for dette i nettleseren eller programtillegget du bruker, med mindre informasjonskapslene våre er påkrevd av hensyn til å forebygge svindel eller som et sikkerhetstiltak for nettstedene vi kontrollerer. Hvis du avslår bruken av informasjonskapsler, kan dette imidlertid påvirke din bruk av nettstedet og PayPal-tjenestene.

Hvis du vil lese mer uttømmende informasjon om disse teknologiene, viser vi til retningslinjene våre om informasjonskapsler, nettsignaler (beacons) og lignende teknologier.

Kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss i forbindelse med kundeservice eller andre formål (f.eks. via e-post, faks, telefon, Twitter-meldinger, osv.), lagrer vi dine henvendelser og våre svar i kontoregistrene dine.

Spørreskjemaer, undersøkelser, konkurranser og profildata: Vi kan fra tid til annen tilby valgfrie spørreskjemaer, undersøkelser og konkurranser til brukerne våre med det formål å innhente demografisk informasjon eller vurdere brukernes behov eller interesser. Hvis vi samler inn personlig identifiserende informasjon fra brukerne våre gjennom disse spørreskjemaene, undersøkelsene og konkurransene, varsler vi brukerne om hvordan denne informasjonen blir brukt, før de deltar i den aktuelle aktiviteten.

Personer som ikke er registrerte brukere av PayPal-tjenestene og forespørsler: Når en registrert bruker av PayPal-tjenestene prøver å involvere en person som ikke er registrert som bruker av PayPal-tjenestene i en transaksjon (f.eks. ved å sende en betaling eller annen godtgjørelse til, eller ved å be om en betaling fra, vedkommende), beholder vi informasjonen som den registrerte brukeren av PayPal-tjenestene sender til oss. Denne informasjonen kan blant annet omfatte den andre partens e-postadresse, telefonnummer og/eller navn. Selv om denne informasjonen lagres over en viss tid i samsvar med gjeldende lover, bruker vi den ikke til å rette markedsfremstøt mot den ikke-registrerte personen. I tillegg har disse personene de samme rettighetene til å få tilgang til og korrigere informasjon om seg selv (forutsatt at deres opplysninger var riktige) som alle andre som bruker PayPal-tjenestene.

Kontoopplysninger: Hva gjelder disse retningslinjene for personvern, inkluderer kontoopplysningene (‘kontoopplysninger’), uten begrensninger, følgende: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn, bilde, IP-adresse, enhets-ID, geografisk posisjonsinformasjon, kontonumre, kontotyper, opplysninger om betalingsmåten som er tilknyttet kontoen, opplysninger om betalingstransaksjoner, opplysninger om kommersielle transaksjoner, kundeerklæringer og -rapporter, kontoinnstillinger, identitetsopplysninger vi har samlet inn som del av ‘kjenn din kunde’-kontroller vi har foretatt om deg samt kundekorrespondanse.

Til toppen av siden

3. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter

Intern bruk: Vi samler inn, lagrer og behandler informasjonen din på tjenere som er plassert i USA samt på andre steder i verden der PayPal har kontorer. Hovedformålet vårt når vi henter inn informasjon om deg, er å kunne tilby deg en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset opplevelse. Du godtar at vi kan bruke personopplysningene dine til å:

 • behandle transaksjoner og levere PayPal-tjenestene.
 • få bekreftet identiteten din, inkludert når du oppretter en konto og ved tilbakestilling av passord.
 • løse tvister, samle inn gebyrer og feilsøke problemer,
 • håndtere risiko eller for å avdekke, forebygge og/eller komme til livs svindel eller andre potensielt ulovlige eller forbudte aktiviteter.
 • avdekke, forebygge eller rette opp brudd på retningslinjer eller gjeldende brukeravtaler.
 • tilby deg kundeservice.
 • forbedre PayPal-tjenestene ved å tilpasse brukeropplevelsen din.
 • måle resultatene og forbedre innholdet og layouten til PayPal-tjenestene.
 • administrere og beskytte infrastrukturen vår for informasjonsteknologi.
 • levere målrettet markedsføring og reklame, serviceoppdateringer og kampanjetilbud basert på kommunikasjonsinnstillingene du har definert for PayPal-kontoen din (se avsnittet ‘Vår kontakt med PayPal kunder’ nedenfor), og aktivitetene dine når du bruker PayPal-tjenestene.
 • gjennomføre kredittkontroller av deg, sammenligne informasjon med tanke på nøyaktighet og få denne informasjonen bekreftet av tredjeparter.

Spørreskjemaer, konkurranser, undersøkelser og profildata: Hvis du velger å svare på de valgfrie spørreskjemaene eller undersøkelsene, kan vi bruke informasjon fra disse til å forbedre PayPal-tjenestene, sende deg markedsførings- eller reklamemateriell, administrere konkurransene, eller på måter som beskrives i selve undersøkelsen.

 

Vår kontakt med PayPal-kunder: Vi kommuniserer regelmessig med brukerne våre via e-post for å kunne levere tjenestene som etterspørres. Vi kommuniserer også med brukerne våre via telefon for å:

 • løse klager eller krav fra kunder via PayPal-tjenestene,
 • svare på forespørsler om kundeservice,
 • informere brukerne hvis vi tror kontoen eller transaksjonene deres har vært brukt til et ulovlig formål,
 • bekrefte opplysninger vedrørende en brukers identitet, bedrifts- eller kontoaktivitet,
 • utføre innsamlingsaktiviteter,
 • utføre spørreundersøkelser, og
 • undersøke mistenkelige transaksjoner.

Vi bruker e-postadressen eller den fysiske adressen din for å bekrefte opprettelsen av en PayPal-konto, for å sende deg varsel om betalinger du sender eller mottar via PayPal (herunder henvisningsbonusbetalinger beskrevet nedenfor), for å sende deg informasjon om viktige endringer i våre produkter og tjenester, og for å sende meldinger og andre opplysninger som er påkrevet i lov. Brukere kan generelt velge bort disse kommunikasjonene, men de vil primært være av informativ art heller enn for reklameformål.

Vi bruker også e-postadressen din til å sende deg andre typer kommunikasjoner som du kan kontrollere, herunder 'Nyheter fra PayPal', auksjonstips, kundeundersøkelser og meldinger om spesielle tredjepartskampanjer. Du kan velge om du vil motta noen, alle eller ingen av disse kommunikasjonene når du gjennomfører registreringsprosessen, eller når som helst deretter, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, Profil og deretter Mine kontoinnstillinger, og oppdatere innstillingene for kommunikasjon.

Vi kan kommunisere med deg per SMS som beskrevet ovenfor (og SMS-er behandles på samme måte som e-post når det gjelder administrasjon av kommunikasjonsinnstillingene dine).

I forbindelse med uavhengige revisjoner av våre regnskaper og drift, kan revisorene søke å kontakte et utvalg av våre kunder for å bekrefte at våre registre er korrekte. Disse revisorene kan imidlertid ikke bruke identifiserbare personopplysninger til andre sekundære formål.

Til toppen av siden

4. Markedsføring

Vi kan koble opplysningene du gir oss med opplysninger vi samler inn fra andre selskaper, og bruke dem til å forbedre og tilpasse PayPals tjenester. Hvis du ikke vil motta markedsføringsmateriell fra oss eller delta i programmene med tilpassede annonser, kan du simpelthen logge på kontoen din, velge Min konto, Profil og så innstillingene for varslinger, så kan du oppdatere kommunikasjonsinnstillingene. Alternativt kan du følge instruksjonene som er oppgitt i henvendelsen eller reklamen.

Til toppen av siden

 

 

5. Slik deler vi informasjon med andre PayPal-brukere

Hvis du er en registrert PayPal-bruker, blir følgende informasjon om deg gjort tilgjengelig for andre PayPal-kunder som du har sendt betalinger til, og for personer som vil betale deg via PayPal-tjenestene: navn, e-postadresse, telefonnummer (hvis aktuelt), dato kontoen ble opprettet, antall betalinger du har mottatt fra verifiserte PayPal-brukere, og hvorvidt du er verifisert til å ha kontroll over en bankkonto. Hvis du har en bedriftskonto, viser vi også nettadressen din og kontaktinformasjonen du gir oss om din kundeservice, til andre PayPal-medlemmer. I tillegg kan denne og annen informasjon også bli delt med tredjeparter når du bruker disse tredjeparter for å få tilgang til PayPal-tjenestene. Vi oppgir imidlertid ikke betalingskortnummeret ditt, bankkonto- og annen økonomisk informasjon, til noen du har betalt eller som har betalt deg gjennom PayPal-tjenestene eller tredjeparter som bruker PayPal-tjenestene, unntatt med din uttrykkelige tillatelse, eller hvis vi er pålagt å gjøre dette ifølge betalingskortregler, en rettskjennelse eller andre juridiske prosesser.

Hvis du kjøper varer eller tjenester og betaler gjennom PayPal, kan vi gi selgeren leveringsadressen for varene og fakturaadressen din for å kunne fullføre transaksjonen. Dersom et forsøk på å betale selgeren mislykkes eller senere blir ugyldiggjort, kan vi også gi selgeren opplysninger om den mislykkede betalingen. For å legge til rette for tvisteløsning, kan vi gi en kjøper selgerens adresse, slik at varene kan returneres til selger.

Hvis du bruker mobilappen, kan vi dele bildet du har lagret i mobilappen med andre PayPal-brukere så de kan identifisere deg. Du gir oss tillatelse til å bruke bildet til de ovennevnte formålene på et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, royalty-fritt, overførbart og under-lisensierbart grunnlag.

Vi kan også dele med andre brukere, som du er kunde hos, at du er i nærheten. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal deles, kan du åpne, se over og kontrollere innstillingene for slike data på mobilenheten din.

Hvis du bruker PayPal for å logge på eksterne nettsteder eller mobil-apper, kan vi dele påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele personopplysningene dine og annen kontoinformasjon som du samtykker i at kan deles, slik at den aktuelle tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal vil ikke gi disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og vil bare utføre betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det. Du kan se og kontrollere innstillingene for denne formen for deling av data med forhandlere ved å logge deg på PayPal-kontoen din.

Hvis du kobler medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen på mobilappen din, kan vi be deg om å oppgi din medlemsidentifikasjon til lojalitetsprogrammet til alle forhandlere som deltar i det aktuelle programmet når du betaler forhandleren via PayPal. Hvis du fjerner medlemsidentifikasjonen din for lojalitetsprogrammet fra kontoen, slutter vi å dele denne informasjonen.

Vi samarbeider med tredjeparter, herunder forhandlere, for å gjøre dem i stand til å godta betalinger fra eller til deg gjennom PayPal-tjenestene, eller for å forenkle betalingsprosessen. Når vi gjør dette, kan en tredjepart dele informasjon om deg med oss, som for eksempel e-postadressen din eller telefonnummeret, når en betaling ble sendt til deg eller når du har forsøkt å betale denne tredjeparten. Vi bruker denne informasjonen til å bekrefte at du er PayPal-kunde og at PayPal kan aktiveres til å foreta en betaling, eller for å sende deg en melding om at du har mottatt en betaling. Vi bekrefter også statusen din som PayPal-kunde overfor en tredjepart, hvis du ber om det. Vær oppmerksom på at tredjeparter du kjøper fra og inngår avtale med, kan ha sine egne retningslinjer for personvern, og at PayPal ikke er ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres informasjonspraksis.

Hvis du åpner en PayPal-konto direkte fra nettstedet til en tredjepart eller via en tredjepartsapp, deles all informasjon du oppgir på nettstedet eller i appen (og ikke direkte gjennom PayPal-tjenestene), med eieren av tredjepartsnettstedet eller -appen, og informasjonen kan være underlagt tredjepartens retningslinjer for personvern.

Ved å godta disse retningslinjene for personvern, godtar du uttrykkelig og samtykker i at hver gang du betaler eller forsøke å betale en annen PayPal-kunde (herunder en forhandler) ved hjelp av PayPal-kontoen, kan PayPal overføre ovennevnte relevante data til denne PayPal-kunden, som kan være lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), for å behandle, utføre eller på annen måte forholde seg til og gi informasjon om betalingen. Du godtar også at PayPal oppgir transaksjonsinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for bruk av en PayPal Mobil-applikasjon (inkludert kasseprodukter) til en selger eller en annen PayPal-kunde som du har valgt ved bruk av PayPal Mobil-applikasjonen eller kasseprodukt.

 

Til toppen av siden

6. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

Uten eksplisitt samtykke fra deg, vil vi aldri verken selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål, og vi videreformidler denne informasjon bare under de begrensede omstendighetene og for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS.

Du samtykker spesifikt i og ber PayPal gjøre alt eller deler av følgende med informasjonen din:

 1. Videreformidle påkrevd informasjon til: politiet og andre politimyndigheter, militære styrker, ansvarshavende statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, ansvarshavende organer (andre enn myndighetene for skatter og avgifter), departementer, reguleringsmyndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, uten begrensninger, organene som omtales i Organer-delen her, samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet, som vi har grunn til å mene at det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, uten begrensninger, til finansieringskilden eller kreditt- eller debetkortleverandøren din).

Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, lese og bruke (også fra andre land) den informasjonen som trengs (inkludert, uten begrensninger, informasjon som er registrert av selskaper som jobber med å forebygge svindel) for å hjelpe oss og dem med å ta en vurdering av og håndtere risiko (inkludert, uten begrensninger, for å forebygge svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorister). Vi ber deg ta kontakt hvis du vil motta mer informasjon om relevante svindelforebyggingsbyråer. Hvis du vil finne ut mer om disse organene, selskapene som bekjemper svindel eller andre tredjeparter, kan du klikke her.

 1. Videreformidle informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.
 2. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.
 3. Videreformidle nødvendig informasjon til betalingsbehandlere, revisorer, leverandører av kundeservice, kredittkontrollselskaper og byråer som bekjemper svindel, leverandører av finansielle produkter, kommersielle partnere, reklame- og PR-byråer, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter som står oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. I listen over tredjeparter – listen over tredjeparter – har vi dessuten angitt, under hver kategori, ikke-uttømmende eksempler på de faktiske tredjepartene (som også kan omfatte deres stedfortredere eller etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoopplysningene dine til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette, samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av informasjonen til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).
 4. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).
 5. Utlevere kollektive statistiske data til våre forretningspartnere eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre brukere bor i Manchester. Men denne kollektive informasjonen er ikke knyttet til personopplysninger.
 6. Dele nødvendige kontoopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her) slik at disse kan bruke denne informasjonen til følgende formål:
  1. Forebyggelse av svindel eller risikostyring: for å forebygge svindel eller ta en vurdering av og styre risiko. Hvis du for eksempel bruker PayPal-tjenestene til å kjøpe eller selge varer via eBay Inc., eller dets partnere (‘eBay’), kan vi dele kontoopplysninger med eBay med det formål å beskytte kontoene dine mot svindelaktivitet, varsle deg om vi avdekker svindelaktivitet på kontoene dine eller evaluere kredittrisiko.

Som del av arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel, kan vi også dele nødvendige kontoopplysninger med eBay i tilfeller der PayPal, som følge av tvister, krav, tilbakeføringer eller andre omstendigheter i forbindelse med salg eller kjøp av varer, har ilagt kontoen din restriksjoner eller andre midlertidige begrensninger. I tillegg kan vi som ledd i arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel også dele kontoopplysningene dine med eBay for å gjøre det mulig for dem å kjøre sine egne programmer for vurdering av kjøpere eller selgere.

 1. Kundeservice: til kundeserviceformål, herunder kontotjenester og tvisteløsing (f.eks. ifm. fakturering eller transaksjoner). 
 2. Frakt: for frakt eller tilknyttede tjenester i forbindelse med kjøp via PayPal. 
 3. Overholdelse av lov og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
 4. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å hjelpe oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Våre kontrakter regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med tjenestene de utfører for oss og ikke på egne vegne.

Fusjoner eller oppkjøp: Som med enhver annen virksomhet, er det mulig at PayPal i framtiden kan fusjonere med, eller bli oppkjøpt av, et annet selskap. Hvis en slik ervervelse skjer, samtykker du i at det etterfølgende selskapet får tilgang til informasjonen som PayPal har, herunder kundenes kontoopplysninger, og det etterfølgende selskapet er fortsatt bundet av disse retningslinjene for personvern med mindre og fram til de blir endret.

Tredjepartsnettsteder: Hvis du oppretter en PayPal-konto direkte på nettstedet eller i appen til en tredjepart, blir all informasjon du har oppgitt i denne appen eller på dette nettstedet (og ikke direkte på PayPal-nettstedet) delt med eieren av den aktuelle appen eller det aktuelle nettstedet. Disse nettstedene reguleres av sine egne retningslinjer for personvern, og vi anbefaler deg å lese gjennom disse retningslinjene før du gir fra deg personopplysninger. PayPal står ikke ansvarlig for hverken innholdet eller informasjonspraksisene til slike tredjeparter.

Til toppen av siden

7. Overføring av informasjonen din over landegrenser

PayPal er forpliktet til å beskytte informasjonen din på en skikkelig måte, uavhengig av hvor dataene oppbevares og for å gi skikkelig beskyttelse av informasjonen din der slike data overføres utenfor EØS.

Til toppen av siden

8. Din bruk av informasjon og PayPal-tjenestene

For at vi skal legge forholdene til rette for transaksjoner mellom PayPal-brukere, får du begrenset tilgang til andre brukeres kontakt- eller leveringsinformasjon gjennom PayPal-tjenestene. Som selger kan du ha tilgang til kjøperens brukernavn, e-postadresse og annen kontakt- eller leveringsinformasjon, og som kjøper kan du ha tilgang til selgerens brukernavn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.

Du godtar at du bare kan bruke andre brukeres identifiserbare personopplysninger, som du får gjennom PayPal-tjenestene, eller gjennom en PayPal-relatert kommunikasjon eller PayPal-tilrettelagt transaksjon, til: (a) PayPal-relatert kommunikasjon som ikke er uoppfordrede kommersielle meldinger, (b) tiltak knyttet til PayPal-betalinger eller transaksjoner der PayPal er blitt brukt (f.eks. forsikring, levering og svindelklager), og (c) andre formål som denne brukeren samtykker til etter tilstrekkelig formidling av hensikten(e).

I alle tilfeller må du gi brukere muligheten til å fjerne dataene sine fra databasen din, og gi innsyn i all informasjon du har samlet inn om dem. Generelt må du overholde alle gjeldende personvernbestemmelser, og særlig i relasjon til markedsføring på e-post.

PayPal tolererer ikke søppelpost. Vi håndhever våre retningslinjer for antisøppelpost på det strengeste. Hvis du vil rapportere PayPal-relatert søppelpost til PayPal, kan du kontakte oss.

Til toppen av siden

9. Informasjonssikkerhet

PayPal er forpliktet til å håndtere kundeinformasjon med høy standard på informasjonssikkerheten. Vi bruker datasikkerhetstiltak som brannmurer og datakryptering, vi har fysiske tilgangskontroller i bygninger og for filer, og vi gir bare tilgang til personopplysninger til de ansatte som trenger det for å kunne gjøre jobben sin.

Du kan finne ut mer om PayPals sikkerhetspraksis iGode råd om sikkerhet.

Sikkerheten på PayPal-kontoen din avhenger også av hvordan du beskytter passordet ditt. Ikke del PayPal-passordet ditt med andre. Du blir aldri spurt om passordet av representanter fra PayPal, og all e-post eller annen kommunikasjon som ber deg oppgi passordet bør behandles som uautorisert eller mistenkelig, og videresendes til spoof@paypal.com. Hvis du av en eller annen grunn deler PayPal-passordet med en tredjepart, herunder at tredjeparten har lovet å gi deg flere tjenester som f.eks. kontoaggregering, vil denne tredjeparten ha tilgang til kontoen din og personopplysningene dine, og du kan bli ansvarlig for handlinger utført ved hjelp av passordet ditt. Hvis du tror noen andre har fått tilgang til passordet ditt, ber vi deg endre det umiddelbart ved å logge deg på kontoen din og endre profilinnstillingene, og  å ta kontakt med oss umiddelbart.

Til toppen av siden

 

10. Tilgang til og endring av informasjonen din

Du kan når som helst gå gjennom personopplysningene du har gitt oss og foreta ønskede endringer i disse opplysningene, eller i innstillingene på PayPal-kontoen, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, deretter Profil og endre innstillingene. Du kan også stenge kontoen gjennom PayPals nettsted. Hvis du stenger PayPal-kontoen din, merker vi kontoen din som ‘Stengt’ i databasen vår, men vi beholder kontoopplysningene i databasen. Dette er nødvendig blant annet for å kunne forebygge svindel ved å sikre at personer som ønsker å begå svindel, ikke skal unngå å bli oppdaget ved at de stenger kontoen sin og deretter åpner en ny konto. Hvis du imidlertid stenger kontoen, brukes ikke den personlig identifiserende informasjonen din til andre formål, og den verken selges eller deles med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å forhindre svindel, bistå politiet eller om det er påkrevd i henhold til lov.

Til toppen av siden

11. Etterrettelighet

Vårt personvernkontor er ansvarlig for å sikre at våre daglige prosedyrer utføres i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern. Hvis du ønsker å utøve retten til å få tilgang til informasjonen om deg selv, eller har spørsmål om denne personvernerklæringen, PayPals informasjonspraksis, eller dine affærer med PayPal, kan du kontakte oss ved å bruke dette skjemaet, eller ved å ringe kundeservicenummeret som finnes på vår hjemmeside, eller ved å skrive til oss på adressen PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Til toppen av siden