>> Vis alle juridiske avtaler

 

Personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 6. mai 2022

 

 1. Oversikt
 2. Kontakt
 3. Hvilke personopplysninger innhenter vi?
 4. Hvorfor beholder vi personopplysninger?
 5. Hvordan bruker vi personopplysningene dine? 
 6. Deler vi personopplysninger? 
 7. Hvordan bruker vi andre tjenester og plattformer?
 8. Internasjonale overføringer 
 9. Hvordan bruker vi informasjonskapsler og sporingsteknologier?
 10. Hvilke personvernvalg er tilgjengelige for deg?
 11. Hvilke rettigheter har du?
 12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
 13. Kan barn bruke tjenestene våre? 
 14. Hva annet bør du vite?
 15. Definisjoner
 16. Tilleggsinformasjon (inkluderer varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området)

 

1. Oversikt

PayPal har utviklet denne personvernerklæringen for å forklare hvordan PayPal, som behandlingsansvarlig, kan samle inn, beholde, behandle, dele og overføre personopplysningene dine når du besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysningene dine når du besøker steder eller bruker tjenester, og gjelder ikke for nettsteder eller tjenester på nettet som vi ikke eier eller kontrollerer, inkludert nettsteder eller tjenester fra andre PayPal-brukere.

Som en europeisk bank registrert i Luxembourg, overholder vi lovkrav knyttet til personvern og økonomi. For ordens skyld presiseres det at denne personvernerklæringen ikke utgjør en «rammeavtale» med hensyn til EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EF) og heller ikke en implementering av dette direktivet i EØS-området.

Denne personvernerklæringen er utformet for å gi deg informasjon om vår personvernpraksis og hjelpe deg med å forstå personvernvalgene du har når du bruker nettstedene og tjenestene våre. Vær oppmerksom på at tjenestetilbudet vårt kan variere etter område. Vi kan legge til ytterligere varsler i denne personvernerklæringen, avhengig av nettstedene eller tjenestene det gjelder. Du finner tilleggsinformasjon i Erklæring om informasjonskapsler og sporingsteknologier og Merknad om bankbestemmelser.

Vi har definert enkelte ord og uttrykk vi bruker i personvernerklæringen. Under Definisjoner kan du finne betydningen av ulike ord og uttrykk.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om forhold ved personvernpraksisen vår som ikke tas opp i denne personvernerklæringen.

 

2. Kontakt

Du kan kontakte oss hvis du har generelle spørsmål om denne personvernerklæringen og ytterligere varsler, eller om måten vi behandler personopplysningene dine på.

Vi vil sikre at spørsmålene dine havner på riktig sted:

 • Klikk her for å kontakte oss om PayPal-kontoen eller -transaksjonen din, eller om en kortbetaling til en forhandler.
 • Klikk her for å kontakte oss om Xoom-kontoen din

Du kan kontakte personvernombudet vårt på nettet eller på adressen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.Du kan dessuten sende inn en klage til tilsynsmyndighetene for personvern i landet ditt.

 

3. Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker stedene våre eller bruke tjenestene våre, inkludert de følgende:

 • Registrering og bruksinformasjon – Når du registrerer deg for å bruke tjenestene våre ved å opprette en konto, innhenter vi personopplysninger som er nødvendig for å tilby og utføre tjenestene du etterspør. Avhengig av tjenestene du velger, kan vi kreve at du oppgir navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og legitimasjonsinformasjon for å kunne opprette en konto. Vi kan kreve at du gir oss ytterligere personopplysninger når du bruker tjenestene våre.

 • Informasjon om transaksjonen og opplevelsen – Når du bruker tjenestene våre og besøker stedene våre, for eksempel for å kjøpe fra forhandlere, motta penger, behandle transaksjoner eller overføre penger til venner og familie, samler vi informasjon om transaksjonen så vel som annen informasjon forbundet med transaksjonen, som beløpet som oversendes eller bes om, beløpet som betales for produkter eller tjenester, forhandlerinformasjon, inkludert informasjon om eventuelle betalingsmetoder som brukes til å fullføre transaksjonen, informasjon om enheten du bruker, tekniske bruksdata og geolokaliseringsinformasjon.
 • Deltakeres personopplysninger Når du bruker tjenestene våre eller får tilgang til våre steder, samler vi inn personopplysningene du gir oss om de andre deltakerne som er knyttet til transaksjonen.
 • Sende eller be om penger: Når du sender eller ber om penger via tjenestene, innhenter vi personopplysninger som navn, postadresse, telefonnummer og kontoopplysninger, om personen som mottar penger fra deg eller sender penger til deg. Omfanget av personopplysninger som kreves om en person, kan variere avhengig av tjenestene du bruker til å sende eller be om penger.
 • Betale eller be noen andre om å betale en regning:  Hvis du bruker tjenestene våre til å betale en regning for noen andre, eller hvis du ber en bruker om å betale en regning for deg, samler vi inn personopplysninger fra deg om kontoinnehaveren, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontonummer for regningen du har tenkt å betale eller be om betaling for.
 • Sette inn penger på kontoene dine: Hvis du bruker tjenestene våre til å sette inn penger på en konto, eller hvis du ber en bruker om å sette inn penger på en av kontoene dine, kan vi innhente personopplysninger fra deg om den andre parten eller fra den andre parten om deg, for å kunne gjennomføre forespørselen. Hvis du for eksempel bruker tjenestene våre til å fylle på et kontantkort eller sette inn penger på mobilkontoen din, kan vi innhente personopplysninger og annen informasjon, inkludert mobilkontonummer fra den andre personen.
 • Informasjon om den offentlige profilen din og venner og kontakter – Hvis du velger å knytte informasjonen i kontaktlisten din til kontoen din eller kontoprofilen din er offentlig tilgjengelig, kan vi lettere hjelpe deg med å utføre transaksjoner med venner og kontakter. Hvis du oppretter en kontoforbindelse mellom kontoen din og enheten din eller en sosial medieplattform, kan vi bruke informasjonen i kontaktlisten din (for eksempel navn, adresse, e-postadresse) til å forbedre opplevelsen din når du bruker tjenestene. Når kontoprofilen din er offentlig, kan andre brukere finne profilen din for å sende deg penger ved å søke etter deg med navn, brukernavn, e-postadresse eller mobilnummer i PayPal og bekrefte at det er deg ved å se på bildet ditt. Du kan når som helst gjøre kontoprofilen din privat i PayPal.me-innstillingene.
 • Personopplysninger som du velger å gi oss for å få ytterligere tjenester eller bestemte nettjenester – Hvis du ber om eller bruker en valgfri funksjon på nettstedet eller ber om tilpassede tjenester eller andre valgfrie funksjoner, kan vi innhente ytterligere informasjon fra deg. Vi gir deg et separat varsel på tidspunktet for innhenting hvis bruken av disse personopplysningene avviker fra bruken som beskrives i denne personvernerklæringen.
 • Personopplysninger om deg hvis du bruker umerkede tjenester – enkelte tjenester er tilgjengelige uten at du må logge på eller opprette en konto.Vi samler inn personopplysninger når du samhandler med og betaler forhandlere som bruker våre kortbetalingstjenester som ikke bærer PayPal-varemerket, og når du betaler med PayPal uten å logge på en konto.For våre umerkede betalingstjenester foregår samhandlingen din med forhandleren på forhandlerens plattform.Hvis du har en konto eller oppretter en konto på et senere tidspunkt, kan vi samle inn informasjon om umerkede betalinger og knytte dem til kontoen din for å forbedre kundeopplevelsen din som kontoinnehaver samt for samsvars- og analyseformål.Hvis du ikke har en konto, samler vi inn og lagrer all informasjon du oppgir, og bruker denne informasjonen i henhold til denne personvernerklæringen.
 • Personopplysninger om deg fra tredjeparter – Vi innhenter informasjon fra tredjeparter, som for eksempel forhandlere, dataleverandører og kredittbyråer, der det er tillatt ved lov.
 • Annen informasjon vi innhenter knyttet til din bruk av våre steder eller tjenester – Vi kan innhente ytterligere informasjon fra eller om deg når du kommuniserer med oss, tar kontakt med vårt kundeserviceteam eller svarer på en undersøkelse.
 • Brukere uten konto
 • Hvis du bruker tjenestene våre uten å opprette eller logge på en konto, samler vi fortsatt inn personopplysninger. De kan omfatte betalingsinformasjon, enhetsinformasjon og plassering. Når du bruker tjenestene våre uten å opprette eller logge på en konto, bruker vi denne informasjonen til å behandle transaksjoner, forebygge svindel og overholde gjeldende lovgivning. Vi kan knytte denne informasjonen til kontoen din, hvis du har en eller hvis du oppretter en konto på et senere tidspunkt.

 

4. Hvorfor beholder vi personopplysninger?

Vi beholder personopplysninger i et identifiserbart format i den korteste perioden som er nødvendig for å oppfylle juridiske og forskriftsmessige forpliktelser samt forretningsformålene våre. Vi kan beholde personopplysninger i lengre perioder enn det som er lovpålagt, hvis det er i vår legitime forretningsinteresse og ikke er forbudt. Hvis kontoen din er avsluttet, kan vi ta forholdsregler for å skjule personopplysninger og annen informasjon, men vi forbeholder oss retten til å beholde og bruke opplysningene så lenge som det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning. Vi kan fortsette å bruke og videreformidle slike personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Informasjonskapslene vi bruker, har definerte utløpstider. Med mindre du besøker nettstedene våre eller bruker tjenestene våre innen denne tiden, deaktiveres informasjonskapslene automatisk, og beholdte data slettes. Se Erklæring om informasjonskapsler og sporingsteknologier for mer informasjon.

 

5. Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi kan behandle personopplysningene dine når vi har et gyldig juridisk grunnlag for å gjøre det. Avhengig av omstendighetene kan vi basere oss på ditt samtykke eller det faktum at behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, eller for å overholde loven. Vi kan også behandle personopplysningene dine der vi mener det er i våre eller andres legitime interesser, der vi tar hensyn til dine interesser, rettigheter og forventninger.

Levering av tjenester som er nødvendige for utførelsen av avtalen vår med deg, inkludert for å:

 • For å drifte stedene våre og levere tjenestene, inkludert for å:

  • utføre eventuelle forhåndsdefinerte kontraktsmessige forpliktelser
  • igangsette en betaling, overføre eller be om penger, sette inn penger på en konto eller betale en regning
  • godkjenne tilgang til en konto for deg
  • kommunisere med deg angående kontoen din, stedene, tjenestene eller PayPal
  • opprette en kontoforbindelse mellom kontoen din og en tredjepartskonto eller -plattform
  • utføre kredittsjekk og andre sjekker av økonomisk situasjon, evaluere søknader og sammenligne opplysninger med hensyn til nøyaktighet og verifisering
  • holde kontoen din og økonomiske opplysninger om deg oppdatert.
 • For våre egne forretningsbehov, for eksempel for å overvåke, analysere og forbedre tjenestenes og stedenes ytelse og funksjonalitet. Vi analyserer for eksempel brukeratferd og undersøker hvordan du bruker tjenestene våre.
 • For å styre risiko og beskytte stedene og deg mot svindel ved å bekrefte identiteten din. PayPals risiko- og svindelverktøy bruker personopplysningerenhetsinformasjontekniske bruksdata og geolokaliseringsinformasjon fra stedene og nettstedene som tilbyr PayPal-tjenester, som hjelp til å oppdage og forebygge svindel og misbruk av tjenestene.
 • For å overholde forpliktelsene våre og håndheve vilkårene som gjelder for stedene og tjenestene våre, inkludert for å overholde alle gjeldende lover og regler.
 • For våre legitime interesser, inkludert for å:
  • håndheve vilkårene som gjelder for stedene og tjenestene våre;
  • imøtekomme våre daglige forretningsbehov, for eksempel overvåking og analyser;
  • administrere risiko, svindel og misbruk av PayPal-tjenestene;
  • anonymisere personopplysninger for å gi aggregerte statistiske data til tredjeparter, inkludert til andre virksomheter og til allmennheten, om hvordan, når og hvorfor brukere besøker stedene våre og bruker tjenestene våre, og
  • utføre bedriftsrettet markedsføring; og
  • levere tilpassede tjenester (også kalt interessebasert markedsføring) som PayPal tilbyr på tredjeparts nettsteder og nettbaserte tjenester. Vi kan bruke personopplysningene dine og annen informasjon som innhentes i samsvar med denne personvernerklæringen, for å levere målrettede visninger, funksjoner eller tilbud til deg på tredjeparts nettsteder.
  • gjør det enklere for deg å finne og få kontakt med andre. Hvis du for eksempel gir oss tilgang til kontaktene dine, eller når kontoprofilen din offentlig, kan vi foreslå forbindelser med personer du kanskje kjenner, og hjelpe andre med å få kontakt med deg for å sende deg penger ved å la dem finne profilen din når de søker etter deg med navn, brukernavn, e-postadresse eller mobilnummer i PayPal. Vi kan også tilknytte opplysninger vi får vite om deg gjennom din og dine kontakters bruk av tjenestene, og opplysninger du og andre oppgir, for å foreslå personer du kanskje kjenner eller kanskje vil handle med gjennom tjenestene. Sosial funksjonalitet og sosiale funksjoner utformet for å forenkle din bruk av tjenestene med andre, varierer etter hvilken tjeneste det er snakk om.
 • Med ditt samtykke, inkludert:
  • For å markedsføre PayPals produkter og tjenester samt produkter og tjenester fra eksterne virksomheter, til deg. Vi kan også behandle personopplysningene dine for å tilpasse markedsføringsinnhold og enkelte tjenester eller brukeropplevelser på PayPals og tredjeparters nettsteder slik at de passer bedre med dine interesser.
  • For å bruke informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til å levere målrettede visninger, funksjoner, tjenester eller tilbud til deg og/eller samarbeide med andre tredjeparter, for eksempel forhandlere, reklamebyråer eller analyseselskaper, slik at vi kan levere disse personlig tilpassede tjenestene (også kalt interessebasert markedsføring).
  • For å gi deg stedsspesifikke alternativer, funksjoner eller tilbud hvis du velger å dele geolokaliseringsinformasjon gjennom tjenestene. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre sikkerheten for nettstedene og tjenestene, og gi deg stedsbaserte tjenester som reklame, søkeresultater og annet personlig tilpasset (også kalt interessebasert markedsføring) innhold.
  • For å svare på forespørslene dine, for eksempel for å kontakte deg angående et spørsmål du har sendt til kundeserviceteamet vårt.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten kostnad. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette, i avsnittet om «Dine personvernvalg».

 

6. Deler vi personopplysninger?

Vi kan dele personopplysninger eller andre opplysninger om deg med andre på en rekke måter som beskrevet i denne delen av personvernerklæringen. Vi kan dele personopplysninger eller andre opplysninger om deg av følgende årsaker:

Med andre medlemmer av PayPal-konsernet: Vi kan dele personopplysningene dine med medlemmer av PayPal-konsernet, blant annet for å tilby tjenestene du har bedt om eller godkjent, for å styre risiko, for å bidra til å oppdage og forhindre svindel og potensielt ulovlige handlinger og andre brudd på våre retningslinjer og avtaler, og for å hjelpe oss med å administrere tilgjengelighet og koblinger for PayPals produkter, tjenester og kommunikasjon.

Med andre selskaper som leverer tjenester til oss: Vi kan dele personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester og funksjoner på våre vegne. Slike tredjeparts tjenesteleverandører kan for eksempel levere tjenester, bekrefte identiteten din, bistå ved behandling av transaksjoner, sende deg reklame for våre produkter og tjenester eller tilby kundestøtte. 

Med andre finansinstitusjoner: Vi deler personopplysninger med andre finansinstitusjoner som vi har inngått samarbeid med, for å lage og tilby et produkt sammen. Slike finansinstitusjoner kan bare bruke slike opplysninger til å markedsføre og tilby PayPal-relaterte produkter, med mindre du har gitt samtykke til annen bruk. Vi kan også dele personopplysninger for å behandle transaksjoner, gi deg fordeler knyttet til kvalifiserte kort og holde betalingsinformasjonen din oppdatert.

Med de andre transaksjonspartene når du bruker tjenestene, for eksempel andre brukere, forhandlere og deres tjenesteleverandører: Vi kan dele opplysninger om deg og kontoen din med andre parter som er involvert i transaksjonene dine. Dette omfatter også andre brukere du overfører penger til eller mottar penger fra, og forhandlere og deres tjenesteleverandører. Slike opplysninger kan omfatte

 • personopplysninger og kontoopplysninger som kreves for å utføre transaksjonen;
 • personopplysninger som kan hjelpe andre deltakere med å løse tvister og oppdage og forhindre svindel, og
 • anonyme data og ytelsesanalyser som kan hjelpe forhandlere med å bedre forstå bruken av tjenestene våre og hjelpe dem med å forbedre brukeropplevelsen. 

Med andre tredjeparter for våre forretningsformål eller som tillatt eller lovpålagt: Vi kan dele informasjon om deg med andre parter for PayPals forretningsformål eller som tillatt eller påkrevd i gjeldende lovgivning, inkludert:

 • hvis vi trenger å gjøre det for å overholde en eller flere lover, juridiske prosesser eller forskrifter;
 • til politimyndigheter eller andre offentlige myndigheter eller andre tredjeparter i henhold til en stevning, en rettskjennelse eller andre juridiske prosesser eller krav som gjelder for PayPal eller PayPal-konsernet.
 • hvis vi, basert på vårt eget skjønn, mener at utlevering av personopplysninger er nødvendig for å hindre fysisk skade eller økonomiske tap, eller i forbindelse med etterforskning av mistenkte eller faktiske ulovlige aktiviteter.
 • for å beskytte en persons sentrale interesser;
 • med kredittbyråer og databehandlere for kredittsjekker, svindelforebyggende arbeid og regelverksetterlevelse;
 • for å undersøke brudd på eller håndheve en brukeravtale eller andre juridiske vilkår som gjelder for en tjeneste;
 • for å beskytte våre eiendeler, tjenester og juridiske rettigheter;
 • for å legge til rette for et kjøp eller salg av hele eller deler av PayPals virksomhet;
 • i forbindelse med frakt og relaterte tjenester for kjøp gjort ved bruk av en tjeneste;
 • for å vurdere og håndtere risiko og forhindre svindel mot oss eller brukerne våre og svindel som involverer våre steder eller bruk av tjenestene våre, inkludert svindel som forekommer hos eller involverer våre forretningspartnere, strategiske samarbeidspartnere eller andre enkeltpersoner og forhandlere
 • til bankpartnere i henhold til kortnettverksregler for inkludering på listen over opphørte forhandlere.
 • til kredittrapporterings- og innkassobyråer;
 • til selskaper som vi planlegger å fusjonere med eller bli oppkjøpt av, og
 • for å støtte våre funksjoner for revisjon, regelverksetterlevelse og virksomhetsstyring.

Med ditt samtykke: Vi deler også personopplysninger og andre opplysninger om deg med ditt samtykke eller på anmodning fra deg, herunder hvis du godkjenner en kontoforbindelse med en tredjepartskonto eller -plattform.

PayPal kan også gi aggregerte statistiske data til tredjeparter, inkludert til andre virksomheter og til allmennheten, om hvordan, når og hvorfor brukere besøker nettstedene våre og bruker tjenestene våre. Slike data vil ikke identifisere deg personlig eller gi opplysninger om din bruk av nettstedene eller tjenestene. Vi deler ikke personopplysninger om deg med tredjeparter for deres markedsføringsformål uten ditt samtykke.

 

7. Hvordan arbeider vi med andre tjenester og plattformer?

En stor fordel og nyvinning med PayPals tjenester er at du kan knytte kontoen din til en tredjeparts konto eller plattform. I denne personvernerklæringen er en «kontoforbindelse» med en slik tredjepart definert som en forbindelse som du har godkjent eller aktivert mellom PayPal-kontoen din og et betalingsinstrument, en plattform som du kontrollerer eller eier, eller en konto som ikke er en PayPal-konto. Når du godkjenner en slik forbindelse, vil PayPal og den aktuelle tredjeparten utveksle personopplysningene dine og annen informasjon direkte. Eksempler på kontoforbindelser:

 • å knytte kontoen din til en konto på sosiale medier eller sosial meldingstjeneste;
 • å koble kontoen din til et tredjepartsselskap som driver med datasammenstilling eller finanstjenester, hvis du gir et slikt selskap påloggingsopplysninger til kontoen din; eller
 • å bruke kontoen din til å betale en forhandler eller å la en forhandler belaste kontoen din.

Hvis du velger å opprette en kontoforbindelse, kan vi motta opplysninger fra tredjeparten om deg og din bruk av tredjepartens tjeneste. Hvis du for eksempel kobler kontoen din til en konto på sosiale medier, mottar vi personopplysninger fra leverandøren av det sosiale mediet via kontoforbindelsen. Hvis du kobler kontoen din til andre finanskontoer, direkte eller gjennom en tredjeparts tjenesteleverandør, kan vi ha tilgang til kontosaldo og transaksjonsopplysninger, for eksempel kjøp og pengeoverføringer. Vi vil bruke alle slike opplysninger som vi mottar fra en tredjepart via en kontoforbindelse, i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. 

Opplysninger som vi deler med en tredjepart basert på en kontoforbindelse, vil bli brukt og utlevert i henhold til tredjepartens personvernpraksis. Før du godkjenner en kontoforbindelse, bør du gjennomgå personvernerklæringen til tredjeparten som du har godkjent for en kontoforbindelse som innebærer tilgang til personopplysningene dine. Personopplysninger som PayPal deler med en tredjeparts konto eller plattform, for eksempel en sosial medieplattform, kan deles videre med visse andre parter, inkludert allmennheten, avhengig av kontoens eller plattformens personvernpraksis. 

 

8. Internasjonale overføringer

Virksomheten vår støttes av et nettverk av datamaskiner, skybaserte servere og annen infrastruktur og informasjonsteknologi, inkludert, men ikke begrenset til tredjeparts tjenesteleverandører. 

Partene som er nevnt ovenfor, kan være etablert i andre jurisdiksjoner enn din, og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits og Storbritannia. Disse landene og områdene gir ikke alltid et tilsvarende nivå av personvern. I henhold til personvernlovgivningen for EØS har vi gjennomført konkrete tiltak for å beskytte personopplysningene dine. For overføringer av personopplysningene dine mellom PayPal-relaterte selskaper baserer vi oss på bindende selskapsregler godkjent av kompetente tilsynsmyndigheter (tilgjengelig her). Andre overføringer kan være basert på kontraktsmessig beskyttelse. Kontakt oss for å få mer informasjon om dette.

Hvis du utfører transaksjoner med parter utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia, eller kobler tjenesten vår til plattformer som for eksempel sosiale medier utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia, er vi pålagt å overføre personopplysningene dine til disse partene for å kunne tilby deg den forespurte tjenesten.

 

9. Hvordan bruker vi informasjonskapsler og sporingsteknologier? 

Når du besøker nettstedene våre, bruker tjenestene våre eller går til et tredjeparts nettsted som vi tilbyr nettjenester for, kan vi, partnerne og forhandlerne våre bruke informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til å gjenkjenne deg som bruker og tilpasse brukeropplevelsen din på nett, tjenestene du bruker, og annet nettinnhold og andre nettannonser. De kan også brukes til å måle effektiviteten av kampanjer og utføre analyser, redusere risiko, forhindre svindel og fremme tillit og sikkerhet på tvers av nettsteder og tjenester. Enkelte aspekter og funksjoner knyttet til våre tjenester og nettsteder er kun tilgjengelige ved bruk av informasjonskapsler, så hvis du velger å deaktivere eller avvise informasjonskapsler, kan bruken din av nettstedene og tjenestene bli begrenset eller umulig.

«Do Not Track» (DNT) er en valgfri nettleserinnstilling som lar deg angi innstillinger for sporing som utføres av annonsører og andre tredjeparter. Vi tar ikke hensyn til DNT-signaler.

Les Erklæring om informasjonskapsler og sporingsteknologier for å finne ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

 

10. Hvilke personvernvalg er tilgjengelige for deg?

Denne personvernerklæringen beskriver valgmulighetene du har for personvernpraksis og kommunikasjon. Mange av valgene du har, kan bli forklart når du registrerer deg for eller bruker en tjeneste eller i forbindelse med bruk av et nettsted. Du kan motta instruksjoner i grensesnittet når du navigerer i tjenestene.

 • Valg knyttet til personopplysningene vi samler inn
  • Personopplysninger. Du kan avstå fra å oppgi personopplysninger når PayPal ber om det, men enkelte av eller alle tjenestene kan da bli utilgjengelige for deg. 
  • Posisjon og annen informasjon på enhetsnivå. Enheten du bruker til å få tilgang til nettstedene eller tjenestene, kan innhente opplysninger om deg, inkludert geolokaliserings- og bruksdata, som PayPal deretter kan innhente og bruke. Bruk innstillingene på enheten for å få informasjon om mulighetene til å begrense innhenting og bruk av slike opplysninger. 
 • Valg knyttet til vår bruk av dine personopplysninger
 • Finne og få kontakt med andre. Når det er tilgjengelig, kan du administrere innstillingene for å finne og kontakte andre fra kontoen din for tjenesten du bruker.
 • Valg knyttet til kontoforbindelser
  • Hvis du godkjenner en kontoforbindelse til en tredjepartskonto eller -plattform, for eksempel en konto på sosiale medier, kan det hende du kan administrere tilkoblingsinnstillingene fra PayPal-kontoen din eller fra tredjepartskontoen eller -plattformen. Se personvernerklæringen som gjelder for tredjepartsplattformen, for mer informasjon om hvilke valgmuligheter du har.
 • Valg knyttet til informasjonskapsler
  • Elektronisk sporing og interessebasert markedsføring. Vi samarbeider med partnere og tredjeparts tjenesteleverandører om annonsering ved bruk av annonserelaterte informasjonskapsler og nettsignaler. Du kan velge bort annonserelaterte tredjeparts informasjonskapsler og nettsignaler. I så fall skal ikke annonsene våre være målrettet mot deg. Du vil fortsette å se annonsene våre på tredjeparts nettsteder.
   • Hvis du vil ha mer informasjon om annonserelaterte informasjonskapsler og interessebasert markedsføring fra tredjeparter, og finne ut hvordan du kan velge bort denne praksisen overfor selskaper som deltar i bransjens selvregulering, kan du gå til Dine valg på nettet.
  • Du kan ha muligheter til å administrere innstillingene for nettleseren. Det kan for eksempel være mulig å slette, deaktivere eller blokkere bestemte typer informasjonskapsler og andre sporingsteknologier fra nettleseren eller enheten din. Du finner mer informasjon på AboutCookies.org. Du kan velge å aktivere disse alternativene, men dette kan hindre deg i å bruke mange av kjernefunksjonene som er tilgjengelige for en tjeneste eller på et nettsted.
  • Det kan finnes alternativer for bruk av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier når du bruker en tjeneste eller går til deler av et nettsted. Du kan for eksempel bli spurt om du vil at tjenesten eller nettstedet skal «huske» visse ting om deg, og vi vil bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier i den grad du tillater det.
  • Du kan finne ut mer om våre informasjonskapsler og sporingsteknologier ved å gå til siden med Erklæring om informasjonskapsler og sporingsteknologier.
 • Valg knyttet til registrering og kontoopplysninger
  • Hvis du har en konto, kan du se gjennom og redigere personopplysninger ved å logge på og oppdatere opplysninger om deg selv direkte eller ved å kontakte oss. Kontakt oss hvis du ikke har en konto, eller hvis du har spørsmål om kontoopplysninger eller andre personopplysninger.
 • Valg knyttet til kommunikasjon
  • Salgsfremmende markedsføring: Vi kan sende deg markedsføringsmateriell om nettsteder, tjenester, produkter, produkter som vi tilbyr sammen med finansinstitusjoner samt produkter og tjenester fra ikke-tilknyttede tredjeparter og medlemmer av PayPal-konsernet gjennom flere ulike kommunikasjonskanaler, for eksempel e-post, tekstmeldinger, popup-vinduer, push-varslinger og direktemeldingsapper. Du kan reservere deg mot slik markedsføringskommunikasjon ved å følge instruksjonene i kommunikasjonen du mottar. Hvis du har en konto hos oss, kan du også tilpasse kommunikasjonsinnstillingene dine i kontoinnstillingene. For meldinger som sendes via push-varslinger, kan du administrere innstillingene på enheten din.
  • Informasjon og annet: Vi vil sende deg kommunikasjon som er påkrevd eller nødvendig å sende til brukere av tjenestene våre, meldinger som inneholder viktig informasjon, og annen kommunikasjon som du ber om å få tilsendt. Du kan ikke reservere deg mot slik kommunikasjon. Det kan imidlertid hende at du kan tilpasse hvilke medier og hvilket format du mottar slike meldinger i.

   

  11. Hvilke rettigheter har du?

  Underlagt begrensningene som er nedfelt i personvernlovgivningen for EØS, har du visse rettigheter tilknyttet personopplysningene dine. Særlig har du rett til innsyn i og retting, begrensning og sletting av data samt dataportabilitet. Kontakt oss hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene.

  I henhold til spesifikke krav har du i tillegg rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine basert på legitime interesser eller en offentlig interesse eller en offisiell myndighet vi har.

  Hvis du har en konto hos noen av tjenestene våre, kan du vanligvis se gjennom og redigere personopplysningene i kontoen ved å logge på og oppdatere opplysningene direkte. Vi kan benytte oss av automatisert beslutningstaking for beslutninger vedrørende kreditt med ditt samtykke eller, ved behov, for inngåelse eller utføring av en kontrakt eller der det er tillatt i henhold til europeisk eller nasjonal lovgivning. Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om automatisk beslutningstaking.

  Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om automatisk beslutningstaking.

   

  12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

  Vi har tekniske, fysiske og administrative sikkerhetstiltak utformet for å gi rimelig beskyttelse av personopplysningene dine mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, deling og endring. Sikkerhetstiltakene inkluderer brannmurer, datakryptering, fysiske tilgangskontroller til datasentre og godkjenningskontroller for informasjonstilgang. Vi er dedikerte til å beskytte systemene og tjenestene våre, men du er selv ansvarlig for å sikre og hemmeligholde passord og registreringsopplysninger for kontoen/profilen din, og for å bekrefte at personopplysningene vi har om deg, er riktige og oppdaterte. Vi er ikke ansvarlige for å beskytte personopplysninger som vi deler med en tredjepart basert på en kontoforbindelse som du har godkjent. 

   

  13. Kan barn bruke tjenestene våre?

  Nettstedene og tjenestene er ikke beregnet for barn under 16 år. Vi vil ikke med viten innhente opplysninger, herunder personopplysninger, fra barn eller andre personer som etter loven ikke kan bruke nettstedene og tjenestene våre. Hvis vi får kjennskap til at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 16, vil vi umiddelbart slette opplysningene, med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde slike opplysninger. Kontakt oss hvis du tror at vi feilaktig eller utilsiktet har innhentet opplysninger fra et barn under 16 år.

   

  14. Hva annet bør du vite?

  Endringer i denne personvernerklæringen. 

  Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i virksomheten vår, i nettstedene eller tjenestene våre eller i gjeldende lover. Den reviderte personvernerklæringen vil tre i kraft på den angitte ikrafttredelsesdatoen. 

  Hvis den reviderte versjonen inneholder en betydelig endring, vil vi gi deg 30 dagers forhåndsvarsel ved å legge ut varsel om endringen på siden "Oppdatering av retningslinjer" på nettstedet vårt. Vi kan også varsle brukere om endringen ved bruk av e-post eller på annen måte. 

   

  15. Definisjoner

  • Konto betyr en PayPal- eller Xoom-medlemskonto.

  • Behandlingsansvarlig betyr at PayPal bestemmer hvorfor og hvordan personopplysninger skal behandles.

  • Enhetsinformasjon betyr data som kan hentes automatisk fra en enhet som brukes for å få tilgang til stedet eller tjenestene. Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til enhetstype, enhetens nettverkstilkoblinger, enhetens navn, enhetens IP-adresse, informasjon om enhetens nettleser og internettilkoblingen du bruker for å få tilgang til stedet eller tjenestene, geolokaliseringsinformasjon, informasjon om apper lastet ned til enheten og biometriske data.

  • Geolokaliseringsinformasjon betyr informasjon som med rimelig nøyaktighet identifiserer stedsposisjonen din, for eksempel ved bruk av lengde- og breddegradkoordinater hentet fra GPS eller Wi-Fi, eller via basestasjontriangulering. 

  • PayPal betyr PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. og datterselskaper, konsernselskaper eller tilknyttede selskaper. I denne personvernerklæringen kalles PayPal både «vi», «oss» og «vår», avhengig av konteksten.

  • Personopplysninger betyr opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller direkte eller indirekte identifiserbar fysisk person. «Personopplysninger» kan inkludere, men er ikke begrenset til, navn, adresse (inkludert fakturerings- og fraktadresser), telefonnummer, e-postadresse, betalingskortnummer, annen finanskontoinformasjon, kontonummer, fødselsdato og offentlig utstedt legitimasjon (for eksempel førerkortnummer, nasjonalt ID-kortnummer, passnummer). 

  • Prosess betyr enhver behandlingsmetode eller måten vi behandler personopplysninger eller sett med personopplysninger på, enten det skjer ved bruk av automatiserte metoder eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting og konsultasjon, utlevering ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, justering eller sammenstilling, begrensning, sletting eller ødeleggelse av personopplysninger.

  • Tjenester betyr alle typer produkter, tjenester, innhold, teknologier eller funksjoner, og alle relaterte nettsteder, applikasjoner og tjenester som tilbys deg av PayPal eller Xoom.

  • Steder betyr nettstedene, mobilappene, de offisielle plattformene for sosiale medier eller andre steder på nettet som PayPal tilbyr tjenestene gjennom, og som har lagt ut eller innlemmet en lenke til denne personvernerklæringen.

  • Tekniske bruksdata betyr opplysninger vi innhenter fra telefonen, datamaskinen eller enheten som du bruker for å få tilgang til nettstedene eller tjenestene. Tekniske bruksdata forteller oss hvordan du bruker nettstedene og tjenestene, for eksempel hva du har søkt etter og vist på nettstedene, og hvordan du bruker tjenestene våre, inkludert IP-adressen din, statistikk om hvordan sider ble lastet inn eller vist, hvilke nettsteder du besøkte før du kom til nettstedene våre, og annen bruks- og navigeringsinformasjon som er innhentet ved hjelp av informasjonskapsler.

  • "Bruker" betyr en person som bruker tjenestene eller får tilgang til stedene.

   

  16. Tilleggsinformasjon

  Informasjonen i dette avsnittet kan være spesifikk for ulike kunder avhengig av region og hvordan man bruker tjenestene. Disse opplysningene gis til PayPal fra tredjeparter som du kan kommunisere med når du bruker tjenestene.

  • Varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området
  • Google ReCaptcha

   

  Varsel om bankbestemmelser for kunder i EØS-området

  PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av åpenhet enn de fleste andre lover i EU. Derfor har PayPal, i motsetning til de aller fleste andre leverandører av internettbaserte tjenester eller finansielle tjenester i EU, i denne personvernerklæringen oppført tredjepartstjenesteleverandørene og -forretningspartnerne vi kan dele opplysningene dine med, samt formålet med overleveringen og typen opplysninger som utleveres. Du finner en kobling til disse tredjepartene her. Ved å godta denne personvernerklæringen og fortsette å ha en konto hos PayPal gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan overføre dataene dine til disse tredjepartene for de angitte formålene.

  PayPal kan oppdatere listen over tredjeparter det refereres til, på første virkedag i hvert kvartal (januar, april, juli og oktober). Det er først 30 dager etter at denne listen gjøres tilgjengelig gjennom denne personvernerklæringen, at PayPal vil begynne å overføre data til de nye enhetene eller de nye datatypene eller data i forbindelse med de nye formålene som er angitt i hver oppdatering. Du bør ta en gjennomgang av denne listen på PayPal-nettstedet hvert kvartal på datoene angitt ovenfor. Hvis du ikke motsier deg de nye typene datautlevering innen 30 dager etter at den oppdaterte listen over tredjeparter publiseres, anser vi det som at du har godtatt endringene i listen og i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke tjenestene våre.

  For å kunne tilby PayPal-tjenestene kan det hende at enkelte deler av opplysningene vi innhenter (som definert i denne personvernerklæringen), må overføres til andre PayPal-relaterte selskaper eller andre enheter, inkludert de som er nevnt i dette avsnittet, med hensyn til deres rolle som betalingsleverandører, betalingsbehandlere eller kontoinnehavere (eller lignende rolle). Du erkjenner at slike enheter i henhold til lokal lovgivning kan være underlagt lover, forskrifter, forespørsler, undersøkelser eller pålegg som kan innebære krav om utlevering av opplysninger til relevante myndigheter i det aktuelle landet. Din bruk av PayPal-tjenestene utgjør ditt samtykke til at vi overfører slik informasjon for å levere PayPal-tjenestene til deg.

  Du godtar spesifikt og ber PayPal gjøre alt eller deler av det følgende med opplysningene dine:

  1. Utlevere nødvendige opplysninger til politiet og andre politimyndigheter, sikkerhetsstyrker, kompetente statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, kompetente byråer, departementer, regulatoriske myndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, men ikke begrenset til organene som omtales under «Organer» på listen over tredjepartsleverandører her), samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet, som (i) vi i henhold til lov er påkrevd og har tillatelse til å samarbeide med, inkludert, men ikke begrenset til Luxembourgs lover av 24. juli 2015 vedrørende den amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og av 18. desember 2015 vedrørende OECDs felles rapporteringsstandard («CRS-loven»), (ii) vi har grunn til å mene det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller (iii) for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, men ikke begrenset til din finansieringskilde eller betalingskortutsteder).

   Hvis du omfattes av FATCA- eller CRS-loven, plikter vi å varsle deg om opplysninger om deg som vi kan overføre til ulike myndigheter. Les mer om PayPals forpliktelser i henhold til FATCA- og CRS-loven og hvordan lovene kan påvirke deg, og vær oppmerksom på opplysninger vi kan dele som følge av disse.

   Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, få tilgang til og bruke (også fra andre land) opplysninger som er nødvendige (inkludert, men ikke begrenset til opplysninger som er registrert av selskaper som jobber med svindelforebygging) for at vi og de kan vurdere og styre risiko (inkludert, men ikke begrenset til for forebygging av svindel, hvitvasking og terrorfinansiering). Vi ber deg ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon om relevante svindelforebyggingsbyråer. Hvis du vil ha mer informasjon om svindelforebyggingsbyråer og andre byråer og tredjeparter, kan du klikke her.

  2. Utlevere kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis disse i henhold til gjeldende lov i et EU-land har krav på utenomrettslig utlevering av opplysninger fra PayPal på grunn av et brudd på deres immaterielle rettigheter der PayPal-tjenester har vært involvert (for eksempel, men ikke begrenset til § 19-2 (3) i den tyske varemerkeloven eller § 101-2 (3) i den tyske opphavsrettsloven).

  3. Utlevere nødvendige opplysninger som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivil- eller strafferettslig prosess.

  4. Oppgi navn og PayPal-lenken i PayPal-brukerkatalogen. Detaljene dine bekreftes til andre PayPal-brukere som svar når en bruker søker med navnet, e-postadressen eller telefonnummeret ditt, eller deler av denne informasjonen. Dette er for å sikre at betalinger blir gjort til riktig bruker. Denne funksjonen kan deaktiveres i PayPals profilinnstillinger.

  5. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.

  6. Utlevere nødvendige opplysninger til betalingsbehandlere, revisorer, kundetjenesteleverandører, kredittsjekk- og svindelforebyggingsbyråer, leverandører av finansprodukter, kommersielle partnere, markedsførings- og PR-selskaper, driftstjenesteleverandører, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. Under hver kategori i listen over tredjeparter har vi dessuten oppført ikke-eksklusive eksempler på de tredjepartene (kan omfatte deres stedfortredere og etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoinformasjonen din til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette, samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av opplysningene til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).

  7. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).

  8. Utlevere aggregerte statistiske data til våre forretningspartnere eller for markedsføringsformål. Vi kan for eksempel oppgi at en bestemt prosentandel av brukerne våre bor i Manchester. Slike aggregerte opplysninger er imidlertid ikke knyttet til personopplysninger.

  9. Dele nødvendige kontoopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her), for bruk for følgende formål:

   1. Risikostyring og forebygging av svindel: for å vurdere og håndtere risiko, eller for å forebygge svindel.

   2. Kundeservice: til kundeserviceformål, herunder kontotjenester og tvisteløsing (f.eks. i forbindelse med fakturering eller transaksjoner).

   3. Frakt: i forbindelse med frakt eller tilknyttede tjenester for kjøp gjort via PayPal.

   4. Overholdelse av lover og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

   5. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å hjelpe oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Våre kontrakter regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med tjenestene de utfører for oss, og ikke på egne vegne.

   

  Google ReCaptcha

  PayPal bruker ReCaptcha på stedene og tjenestene. Din bruk av ReCaptcha er underlagt Googles personvernregler  og  vilkår for bruk.

  ReCaptcha brukes bare til å bekjempe søppelpost og misbruk.