Retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester

 

>> Se alle juridiske avtaler

Retningslinjer for personvern for PayPal-tjenester

Ikrafttredelsesdato: 27. april 2017

 

Retningslinjene for personvern for PayPal-Tjenester, direkte nedenfor, skal gjelde for deg og være gjeldende inntil 24. mai 2018.  De oppdaterte retningslinjene for personvern, tilgjengelig her, vil gjelde for deg og være effektive fra og med 25 mai 2018.


Gå til del:

1. Oversikt
2. Informasjon vi innhenter
3. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter
4. Markedsføring
5. Slik deler vi informasjon med andre PayPal-brukere
6. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter
7. Overføring av informasjon over landegrenser
8. Din bruk av informasjon og PayPal-tjenestene
9. Informasjonssikkerhet
10. Tilgang til og endring av informasjonen din 
11. Ansvar

 

Vi ber deg se over, lese gjennom, laste ned og lagre disse retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene for personvern regulerer din bruk av produktene, tjenestene, innholdet, elementene, teknologiene og funksjonene som PayPal og alle relaterte apper, tjenester og nettsteder (omtales samlet som «PayPal-tjenestene») tilbyr (inkludert, men ikke begrenset til, når du oppgir informasjon i forbindelse med din bruk av PayPal-tjenestene).  

Du godtar og istemmer disse retningslinjene for personvern når du registrerer deg for, åpner eller bruker PayPal-tjenestene. Ved å godta og samtykke i retningslinjene for personvern, samtykker du uttrykkelig i vår bruk og deling av personopplysningene dine, og du henviser oss til å gjøre det på den måten som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

1. Oversikt

For å kunne drifte PayPal-tjenestene og redusere risikoen for svindel, må PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal', 'våre', 'oss' eller 'vi'), datakontrolløren, be deg om å forelegge oss opplysninger om deg selv, herunder opplysninger om betalingskort og bankkonto. Ved å samtykke i og godta vilkårene for disse retningslinjene for personvern, samtykker du uttrykkelig i og godtar at vi behandler opplysningene dine på den måten som er bestemt her. Retningslinjene for personvern beskriver informasjonen vi innhenter og hvordan vi bruker denne informasjonen. PayPal tar behandlingen av personopplysningene dine svært alvorlig, og vi bruker informasjonen bare i henhold til vilkårene i disse retningslinjene for personvern. For formålene med disse retningslinjene for personvern, betyr «informasjon» all konfidensiell og/eller personlig identifiserende informasjon eller andre opplysninger knyttet til brukere av PayPal-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kunder og forhandlere (juridiske enheter).

Uten eksplisitt samtykke fra deg, vil vi aldri verken selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål. For at vi skal kunne tilby PayPal-tjenestene til brukerne våre, forbedre kvaliteten av PayPal-tjenestene med jevne mellomrom, og beskytteinteressene til våre brukere, kan vi imidlertid, under visse begrensede omstendigheter og pålagt strenge restriksjoner, dele noe av informasjonen din med tredjeparter. Du kan finne ut mer om dette i avsnitt 3, 5 og 6 i disse retningslinjene for personvern. Det er viktig at du ser gjennom disse retningslinjene for personvern etter som de gjelder for alle PayPal-tjenestene.

Disse retningslinjene for personvern er ment å regulere våre brukeres bruk av PayPal-tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, personer som bruker PayPal-tjenestene i yrkes- eller forretningssammenheng), dersom ikke annet er avtalefestet.

Endringer i disse retningslinjene for personvern: Alle fremtidige endringer i disse retningslinjene for personvern som fremgår i retningslinjeoppdateringen som ligger ute på «Juridiske avtaler»-landingssiden på PayPal-nettstedet når du registrerer deg for PayPal-tjenestene, innlemmes i disse retningslinjene per referanse og trer i kraft i henhold til det som er angitt i retningslinjeoppdateringen. «Oppdatering av retningslinjer» betyr et forhåndsvarsel om endringer i avtalene du har inngått med PayPal, som PayPal deler med deg skriftlig. Hvis du avviser vilkårene i disse retningslinjene for personvern, ber vi deg om å avstå fra å opprette konto og å bruke PayPal-tjenestene.

Varsel om endringer: Vi kan komme til å revidere disse retningslinjene for personvern over tid, etter som vi legger til nye funksjoner i PayPal-tjenestene, eller etter hvert som vi inkorporerer forslag fra kundene våre. Vi kan når som helst endre disse retningslinjene for personvern ved å legge ut en revidert versjon på nettstedet vårt.   Vi varsler deg minst 30 dager før datoen for ikraftsettelse av de reviderte retningslinjene for personvern, med mindre vi har juridiske grunner til å ikke gjøre det. Vi kan opplyse deg om dette med en oppføring på siden 'Oppdateringer av retningslinjer' på nettstedet vårt, og/eller ved å sende deg en e-post med oppdateringene. Fra og med datoen for ikraftsettelse av de reviderte retningslinjene for personvern blir du ansett som å ha samtykket i alle endringene i retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er enig i vilkårene i retningslinjene for personvern, kan du når som helst stenge kontoen.

Besøk PayPal-nettstedet her med jevne mellomrom for å se den siste versjonen av retningslinjene for personvern.

Tredjepartsnettsteder: Noen av sidene på PayPal-nettstedet har koblinger til nettsteder som tilhører tredjeparter. Disse nettsidene styres av tredjepartenes egne personvernbestemmelser, og PayPal er ikke ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres behandling av informasjon. Brukere som sender inn informasjon til eller gjennom disse tredjepartssidene, bør gå gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene før de oppgir personopplysninger som kan identifisere dem.

Ingen rammeavtale: For å unngå tvil – disse retningslinjene for personvern utgjør ingen «rammeavtale» hva gjelder EUs betalingstjenestedirektiv (2007/64/EF) og heller ingen implementering av dette direktivet i EU eller EØS (inkludert, men ikke begrenset til, de britiske betalingstjenesteforskriftene «Payment Services Regulations» fra 2009).

Særskilt merknad om barn: Barn har ikke lov til å bruke PayPal-tjenestene, og vi ber om at mindreårige (personer under 18 år) ikke sender personopplysninger til oss eller bruker PayPal-tjenestene.

Til toppen av siden

2. Informasjon vi innhenter

Obligatorisk informasjon: Hvis du vil åpne en PayPal-konto eller bruke PayPal-tjenestene, må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du vil betale gjennom PayPal-tjenestene, må du oppgi betalingskort- eller bankkontoinformasjon. Vi ber også om at du velger to forskjellige sikkerhetsspørsmål som du svarer på (for eksempel fødebyen din eller navnet på kjæledyret ditt).

Vi krever også annen kommersiell og/eller identifikasjonsinformasjon hvis du sender eller mottar visse transaksjoner av høy verdi eller høyt samlet betalingsvolum gjennom PayPal-tjenestene, og forøvrig som påkrevet av oss for å kunne overholde våre forpliktelser i henhold til europeiske bestemmelser om anti-hvitvasking av penger.

Bruk av enheten din: Når du bruker PayPal-tjenestene med en hvilken som helst enhet (uansett om den er tilkoblet PayPal trådløst, via kabel eller på annen måte), kan vi i tillegg samle inn og lagre aktivitetsdata om den aktuelle enheten (inkludert, men ikke begrenset til, enhetens ID) og geografiske posisjonsdata med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene.

Bilder: For noen av funksjonene vi leverer (inkludert, uten begrensninger, PayPal POS-funksjonalitet som er tilgjengelig i mobil-appen), kan vi be deg om å laste opp et bilde av deg selv for at du skal kunne bruke disse bestemte tjenestene. Ansiktet ditt må være lett gjenkjennelig. Bildet er utelukkende ditt ansvar.

Lojalitetsinformasjon: Hvis vi lar deg koble medlemskapet du har i et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen din, kan vi be deg om å oppgi medlemskaps-id-en du har i dette lojalitetsprogrammet.

Transaksjonsinformasjon: Når du bruker PayPal-tjenesten til å overføre penger til noen andre eller be andre om penger, ber vi deg om å oppgi informasjon knyttet til den aktuelle transaksjonen. Denne informasjonen omfatter beløp og type transaksjon (kjøp av varer, kjøp av tjenester eller bare pengeoverføring), annen kjøpsinformasjon samt e-postadressen eller telefonnummeret til den aktuelle tredjeparten. Når du overfører penger til en annen PayPal-kunde, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til denne kunden for å kunne fullføre transaksjonen. Disse opplysningene kan også bli sendt til oss fra denne kunden. Vi innhenter også internett-adressen (IP-adresse) og andre identifiserende informasjon om datamaskinen eller enheten du bruker for å få tilgang til PayPal-kontoen eller for å bruke PayPal-tjenestene, for å kunne oppdage mulige uautoriserte transaksjoner.

Informasjon om deg fra tredjeparter: For at vi skal kunne beskytte alle kundene våre mot svindel, får vi verifisert informasjonen du oppgir med betalingsbehandlerne og/elle selskaper som jobber med kredittkontroll eller forebygging av svindel. I forbindelse med en slik verifisering, mottar vi personlig identifiserbar informasjon om deg fra disse tjenestene. Hvis du registrerer et betalingskort eller en bankkonto hos PayPal, bruker vi autorisasjon- og svindelscreening-tjenester for å kontrollere at kort- og adresseinformasjonen samsvarer med informasjonen du har oppgitt til PayPal, og at kortet ikke har blitt rapportert som mistet eller stjålet.

Hvis du sender eller mottar høye totale betalingsvolumer via PayPal-tjenestene, eller hvis du, som forhandler, har en begrenset salgshistorie, kan vi under visse omstendigheter foreta en bakgrunnssjekk av bedriften din ved å innhente informasjon om deg og bedriften. Vi kan også, hvis dette er juridisk lovlig, innhente informasjon om direktørene i bedriften, aksjeeiere og partnere, og vi gjør dette via et selskap som jobber med kredittkontroll eller forebygging av svindel. Hvis du skylder oss penger, kan vi innenfor rammen av gjeldende lov foreta en kredittsjekk av deg ved å innhente tilleggsinformasjon om deg fra et kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyrå. PayPal forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, jevnlig å innhente og sjekke kredittrapporter om virksomheter og/eller personlige brukere forelagt av slike kredittopplysnings- eller svindelforebyggingsbyråer, og forbeholder seg retten til å avslutte en konto basert på opplysninger innhentet fra disse rapportene.

Hvis du selger varer gjennom PayPal-kontoen, kan vi dessuten samle inn offentlig tilgjengelig informasjon om bedriften og om atferden du utviser på sosiale nettverksplattformer (som for eksempel e-postadresser og antallet ganger du 'liker noe' eller hvor mange 'følgere' du har). Vi kan gjøre dette til den grad det er relevant for å kunne få et helhetlig bilde av transaksjonene og/eller bedriften din, herunder størrelsen på bedriften og dens kundebase.

Informasjon om deg fra andre kilder: Vi kan også samle inn informasjon om deg fra andre kilder, blant annet fra medlemmer av PayPals selskapsgrupper, andre selskaper (underlagt deres retningslinjer for personvern samt gjeldende lov) og andre kontoer vi har grunn til å tro at du kontrollerer (det være seg fullt ut eller delvis).

Tilleggsverifisering: Hvis vi ikke får bekreftet informasjonen du oppgir, eller hvis du ber om overføring via sjekk til en annen adresse enn betalingskortets verifiserte faktureringsadresse, kan vi be deg om å laste opp eller sende oss ytterligere informasjon via faks (f.eks. førerkort, kontoutskrift fra kortutstederen din, og/eller en nylig strømregning eller annen informasjon som kobler deg til den aktuelle adressen), eller vi kan be deg om å svare på flere spørsmål på nettet for å bekrefte informasjonen.

Trafikkinformasjon om nettsteder: Vi mottar automatisk nettadressen til nettstedet du kom fra eller fortsetter til, når du ankommer eller forlater PayPals nettsted. Dette skyldes måten kommunikasjonsstandardene på internett fungerer på. Vi innhenter også informasjon om hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, IP-adresser, typen nettleser du bruker og hvor mange ganger du går inn på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler, nettsignaler (såkalte «beacons»), lokal lagring og lignende teknologier: Når du åpner nettstedet vårt eller bruker PayPal-tjenestene, kan vi (og selskapene vi samarbeider med) plassere små datafiler i datamaskinen din eller i andre enheter du bruker. Disse datafilene kan være informasjonskapsler, pikseltagger, Flash-informasjonskapsler eller andre løsninger for lokal lagring som besørges gjennom nettleseren din eller tilknyttede apper (omtales samlet som «informasjonskapsler»). Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg som kunde, tilpasse PayPals tjenester, innhold og markedsføring, måle effektiviteten til markedstiltak, bidra til å påse at kontosikkerheten din ikke settes på spill, redusere risiko og forebygge svindel, og fremme pålitelighet og sikkerhet på alle nettstedene våre og i alle PayPal-tjenestene.

Du står fritt til å avslå bruken av informasjonskapsler dersom det åpnes for dette i nettleseren eller programtillegget du bruker, med mindre informasjonskapslene våre er påkrevd av hensyn til å forebygge svindel eller som et sikkerhetstiltak for nettstedene vi kontrollerer. Hvis du avslår bruken av informasjonskapsler, kan dette imidlertid påvirke din bruk av nettstedet og PayPal-tjenestene.

Hvis du vil lese mer uttømmende informasjon om disse teknologiene, viser vi til retningslinjene våre om informasjonskapsler, nettsignaler (beacons) og lignende teknologier.

Kommunikasjon: Når du kommuniserer med oss i forbindelse med kundeservice eller andre formål (f.eks. via e-post, faks, telefon, Twitter-meldinger, osv.), lagrer vi dine henvendelser og våre svar i kontoregistrene dine.

Spørreskjemaer, undersøkelser, konkurranser og profildata: Vi kan fra tid til annen ha valgfrie spørreundersøkelser og konkurranser brukerne våre kan delta i, med det formål å innhente demografisk informasjon, eller vurdere brukernes behov eller interesser. Hvis vi samler inn personlig identifiserende informasjon fra brukerne våre gjennom disse spørreskjemaene, undersøkelsene og konkurransene, varsler vi brukerne om hvordan denne informasjonen blir brukt, før de deltar i den aktuelle aktiviteten.

Personer som ikke er registrerte brukere av PayPal-tjenestene og forespørsler: Når en registrert bruker av PayPal-tjenestene prøver å involvere en person som ikke er registrert som bruker av PayPal-tjenestene i en transaksjon (f.eks. ved å sende en betaling eller annen godtgjørelse til, eller ved å be om en betaling fra, vedkommende), beholder vi informasjonen som den registrerte brukeren av PayPal-tjenestene sender til oss. Denne informasjonen kan blant annet omfatte den andre partens e-postadresse, telefonnummer og/eller navn. Selv om denne informasjonen lagres over en viss tid i samsvar med gjeldende lover, bruker vi den ikke til å rette markedsfremstøt mot den ikke-registrerte personen. I tillegg har disse personene de samme rettighetene til å få tilgang til og korrigere informasjon om seg selv (forutsatt at deres opplysninger var riktige) som alle andre som bruker PayPal-tjenestene.

Kontoopplysninger: Hva gjelder disse retningslinjene for personvern, inkluderer kontoopplysningene («kontoopplysninger»), uten begrensninger, følgende: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn, bilde, IP-adresse, enhets-id, geografisk posisjonsinformasjon, kontonumre, kontotyper, opplysninger om betalingsmåten som er tilknyttet kontoen, opplysninger om betalingstransaksjoner, opplysninger om kommersielle transaksjoner, kundeerklæringer og -rapporter, kontoinnstillinger, identitetsopplysninger vi har samlet inn som del av «kjenn din kunde»-kontroller vi har foretatt om deg samt kundekorrespondanse.

Til toppen av siden

3. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter

Intern bruk: Vi samler inn, lagrer og behandler informasjonen din på servere som er plassert i USA samt på andre steder i verden. Hovedformålet vårt når vi henter inn informasjon om deg, er å kunne tilby deg en sikker, problemfri, effektiv og tilpasset opplevelse. Du godtar at vi kan bruke personopplysningene dine til å:

 • behandle transaksjoner og levere PayPal-tjenestene.
 • få bekreftet identiteten din, inkludert når du oppretter en konto og ved tilbakestilling av passord.
 • løse tvister, samle inn gebyrer og feilsøke problemer,
 • håndtere risiko eller for å avdekke, forebygge og/eller komme til livs svindel eller andre potensielt ulovlige eller forbudte aktiviteter.
 • avdekke, forebygge eller rette opp brudd på retningslinjer eller gjeldende brukeravtaler.
 • tilby deg kundeservice.
 • forbedre PayPal-tjenestene ved å tilpasse brukeropplevelsen din.
 • måle resultatene og forbedre innholdet og layouten til PayPal-tjenestene.
 • administrere og beskytte infrastrukturen vår for informasjonsteknologi.
 • levere målrettet markedsføring og reklame, serviceoppdateringer og kampanjetilbud basert på kommunikasjonsinnstillingene du har definert for PayPal-kontoen din (se avsnittet «Vår kontakt med PayPal kunder» nedenfor), og aktivitetene dine når du bruker PayPal-tjenestene.
 • gjennomføre kredittkontroller av deg, sammenligne informasjon med tanke på nøyaktighet og få denne informasjonen bekreftet av tredjeparter.

Spørreskjemaer, konkurranser, undersøkelser og profildata: Hvis du velger å svare på de valgfrie spørreskjemaene eller undersøkelsene, kan vi bruke informasjon fra disse til å forbedre PayPal-tjenestene, sende deg markedsførings- eller reklamemateriell, administrere konkurransene, eller på måter som beskrives i selve undersøkelsen.

Vår kontakt med PayPal-kunder: Vi kommuniserer regelmessig med brukerne våre via e-post for å kunne levere tjenestene som etterspørres. Vi kommuniserer også med brukerne våre via telefon for å:

 • løse klager eller krav fra kunder via PayPal-tjenestene,
 • svare på forespørsler om kundeservice,
 • informere brukerne hvis vi tror kontoen eller transaksjonene deres har vært brukt til et ulovlig formål,
 • bekrefte opplysninger vedrørende en brukers identitet, bedrifts- eller kontoaktivitet,
 • utføre innsamlingsaktiviteter,
 • utføre spørreundersøkelser, og
 • undersøke mistenkelige transaksjoner.

Vi bruker e-postadressen eller den fysiske adressen din for å bekrefte opprettelsen av en PayPal-konto, for å sende deg varsel om betalinger du sender eller mottar via PayPal (herunder henvisningsbonusbetalinger beskrevet nedenfor), for å sende deg informasjon om viktige endringer i våre produkter og tjenester, og for å sende meldinger og andre opplysninger som er påkrevet i lov. Brukere kan generelt velge bort disse kommunikasjonene, men de vil primært være av informativ art heller enn for reklameformål.

Vi bruker også e-postadressen din til å sende deg andre typer kommunikasjoner som du kan kontrollere, herunder 'Nyheter fra PayPal', auksjonstips, kundeundersøkelser og meldinger om spesielle tredjepartskampanjer. Du kan velge om du vil motta noen, alle eller ingen av disse kommunikasjonene når du gjennomfører registreringsprosessen, eller når som helst deretter, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, Profil og deretter Mine kontoinnstillinger, og oppdatere innstillingene for kommunikasjon.

Vi kan kommunisere med deg per SMS som beskrevet ovenfor (og SMS-er behandles på samme måte som e-post når det gjelder administrasjon av kommunikasjonsinnstillingene dine).

I forbindelse med uavhengige revisjoner av våre regnskaper og drift, kan revisorene søke å kontakte et utvalg av våre kunder for å bekrefte at våre registre er korrekte. Disse revisorene kan imidlertid ikke bruke identifiserbare personopplysninger til andre sekundære formål.

Til toppen av siden

4. Markedsføring

Vi kan koble opplysningene du gir oss med opplysninger vi samler inn fra andre selskaper, og bruke dem til å forbedre og tilpasse PayPals tjenester. Hvis du ikke vil motta markedsføringsmateriell fra oss eller delta i programmene med tilpassede annonser, kan du simpelthen logge på kontoen din, velge Min konto, Profil og så innstillingene for varslinger, så kan du oppdatere kommunikasjonsinnstillingene. Alternativt kan du følge instruksjonene som er oppgitt i henvendelsen eller reklamen.

Til toppen av siden

 

5. Slik deler vi informasjon med andre PayPal-brukere

Hvis du er en registrert PayPal-bruker, blir følgende informasjon om deg gjort tilgjengelig for andre PayPal-kunder som du har sendt betalinger til, og for personer som vil betale deg via PayPal-tjenestene: navn, e-postadresse, telefonnummer (hvis aktuelt), dato kontoen ble opprettet, antall betalinger du har mottatt fra verifiserte PayPal-brukere, og hvorvidt du er verifisert til å ha kontroll over en bankkonto. Hvis du har en bedriftskonto, viser vi også nettadressen din og kontaktinformasjonen du gir oss om din kundeservice, til andre PayPal-brukere. I tillegg kan denne og annen informasjon også bli delt med tredjeparter når du bruker disse tredjeparter for å få tilgang til PayPal-tjenestene. Vi oppgir imidlertid ikke betalingskortnummeret ditt, bankkonto- og annen økonomisk informasjon, til noen du har betalt eller som har betalt deg gjennom PayPal-tjenestene eller tredjeparter som bruker PayPal-tjenestene, unntatt med din uttrykkelige tillatelse, eller hvis vi er pålagt å gjøre dette ifølge betalingskortregler, en rettskjennelse eller andre juridiske prosesser.

Hvis du kjøper varer eller tjenester og betaler gjennom PayPal, kan vi gi selgeren leveringsadressen for varene og fakturaadressen din for å kunne fullføre transaksjonen. Dersom et forsøk på å betale selgeren mislykkes eller senere blir ugyldiggjort, kan vi også gi selgeren opplysninger om den mislykkede betalingen. For å legge til rette for tvisteløsning, kan vi gi en kjøper selgerens adresse, slik at varene kan returneres til selger.

Hvis du bruker mobilappen, kan vi dele bildet du har lagret i mobilappen med andre PayPal-brukere så de kan identifisere deg. Du gir oss tillatelse til å bruke bildet til de ovennevnte formålene på et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, royalty-fritt, overførbart og under-lisensierbart grunnlag.

Vi kan også dele med andre brukere, som du er kunde hos, at du er i nærheten. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal deles, kan du åpne, se over og kontrollere innstillingene for slike data på mobilenheten din.

Hvis du bruker PayPal for å logge på eksterne nettsteder eller mobil-apper, kan vi dele påloggingsstatusen din med tredjeparter som tilbyr denne tjenesten som påloggingsmetode. I tillegg kan vi dele personopplysningene dine og annen kontoinformasjon som du samtykker i at kan deles, slik at den aktuelle tredjeparten kan gjenkjenne deg. PayPal vil ikke gi disse tredjepartene tilgang til PayPal-kontoen din, og vil bare utføre betalinger via kontoen din til den aktuelle tredjeparten dersom du har gitt spesifikk tillatelse til det. Du kan se og kontrollere innstillingene for denne formen for deling av data med forhandlere ved å logge deg på PayPal-kontoen din.

Hvis du kobler medlemskapet til et kvalifisert lojalitetsprogram til kontoen på mobilappen din, kan vi be deg om å oppgi din medlemsidentifikasjon til lojalitetsprogrammet til alle forhandlere som deltar i det aktuelle programmet når du betaler forhandleren via PayPal. Hvis du fjerner medlemsidentifikasjonen din for lojalitetsprogrammet fra kontoen, slutter vi å dele denne informasjonen.

Vi samarbeider med tredjeparter, herunder forhandlere, for å gjøre dem i stand til å godta betalinger fra eller til deg gjennom PayPal-tjenestene, eller for å forenkle betalingsprosessen. Når vi gjør dette, kan en tredjepart dele informasjon om deg med oss, som for eksempel e-postadressen din eller telefonnummeret, når en betaling ble sendt til deg eller når du har forsøkt å betale denne tredjeparten. Vi bruker denne informasjonen til å bekrefte at du er PayPal-kunde og at PayPal kan aktiveres til å foreta en betaling, eller for å sende deg en melding om at du har mottatt en betaling. Vi bekrefter også statusen din som PayPal-kunde overfor en tredjepart, hvis du ber om det. Vær oppmerksom på at tredjeparter du kjøper fra og inngår avtale med, kan ha sine egne retningslinjer for personvern, og at PayPal ikke er ansvarlig for deres virksomhet, herunder deres informasjonspraksis.

Hvis du åpner en PayPal-konto direkte fra nettstedet til en tredjepart eller via en tredjepartsapp, deles all informasjon du oppgir på nettstedet eller i appen (og ikke direkte gjennom PayPal-tjenestene), med eieren av tredjepartsnettstedet eller -appen, og informasjonen kan være underlagt tredjepartens retningslinjer for personvern.

Ved å godta disse retningslinjene for personvern, godtar du uttrykkelig og samtykker i at hver gang du betaler eller forsøke å betale en annen PayPal-kunde (herunder en forhandler) ved hjelp av PayPal-kontoen, kan PayPal overføre ovennevnte relevante data til denne PayPal-kunden, som kan være lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), for å behandle, utføre eller på annen måte forholde seg til og gi informasjon om betalingen. Du godtar også at PayPal oppgir transaksjonsinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for bruk av en PayPal Mobil-applikasjon (inkludert kasseprodukter) til en selger eller en annen PayPal-kunde som du har valgt ved bruk av PayPal Mobil-applikasjonen eller kasseprodukt.

 

Til toppen av siden

6. Slik deler vi informasjon med andre tredjeparter

I likhet med de fleste andre banker eller finans-/betalingstjenesteleverandører, arbeider PayPal med tredjepartsleverandører som sørger for viktige funksjoner for oss som gjør det mulig å tilby en enklere, raskere og sikrere måte å foreta betalinger på, og med andre forretningspartnere. Vi må dele brukerdata med disse fra tid til annen, slik at vi kan utføre tjenestene brukerne våre har behov for.

PayPals håndtering av brukerdata (databeskyttelse og banksikkerhet) er underlagt Luxembourgs lover, som generelt krever høyere grad av transparens enn de fleste andre lover i EU. Det er derfor PayPal, i motsetning til de aller fleste andre leverandører av nettbaserte tjenester eller finansielle tjenester i EU, i disse retningslinjene for personvern har oppført leverandørene av tredjepartstjenester og forretningspartnerne vi kan dele dataene dine med, og vi tilkjennegir også formålet med overleveringen av slike data samt typen informasjon vi videreformidler. Du kan finne en lenke til disse tredjepartene her, og også i paragraf a, d og g nedenfor. Ved å godta disse retningslinjene og fortsette å ha en konto hos PayPal, samtykker du uttrykkelig i at vi kan overføre dataene dine til nevnte tredjeparter til de formål vi har oppført.

PayPal kan oppdatere listen over tredjeparter det refereres til hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Det er først 30 dager etter at denne listen gjøres tilgjengelig gjennom disse retningslinjene, at PayPal vil begynne å overføre de nye datatypene, data ifm. de nye formålene eller data til de nye enhetene angitt i hver oppdatering. Du bør ta en gjennomgang av denne listen på PayPal-nettstedet hvert kvartal på datoene angitt ovenfor. Hvis du ikke motsier deg de nye typene dataoverlevering innen 30 dager etter at den oppdaterte listen over tredjeparter publiseres, blir du ansett som å ha godtatt endringene i listen og i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke kan godta endringene, kan du avslutte kontoen din og slutte å bruke Tjenestene våre.

Uten eksplisitt samtykke fra deg, vil vi aldri verken selge eller leie ut informasjonen din til tredjeparter i forbindelse med deres markedsføringsformål, og vi videreformidler denne informasjon bare under de begrensede omstendighetene og for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dette omfatter også overføring av data til land utenfor EØS.

For å kunne tilby PayPal-tjenestene må bestemte deler av informasjonen vi innhenter (som definert i punkt 2), kanskje overføres til andre enheter i PayPal-konsernet eller andre enheter, inkludert de som er nevnt i punkt 6 angående deres kapasitet som betalingsleverandører, betalingsbehandlere eller kontoinnehavere (eller lignende kapasitet).  Du erkjenner at i henhold til lokal lov og rett, kan slike enheter bli underlagt lover, forskrifter, forespørsler, undersøkelser eller bestillinger som kan kreve videreformidling av informasjon til relevante myndigheter i det aktuelle landet. Din bruk av PayPal-tjenestene innebærer ditt samtykke til at vi overfører slik informasjon for å gi deg PayPal-tjenestene.

Du samtykker spesifikt i og ber PayPal gjøre alt eller deler av følgende med informasjonen din:

 1. Videreformidle påkrevd informasjon til: politiet og andre politimyndigheter, militære styrker, ansvarshavende statlige, mellomstatlige eller overstatlige organer, ansvarshavende organer, departementer, reguleringsmyndigheter, selvregulerende myndigheter eller organisasjoner (inkludert, uten begrensninger, organene som omtales i «Organer»-delen på listen over tredjepartsleverandører her) samt andre tredjeparter, inkludert selskaper i PayPal-konsernet, som (i) vi er juridisk påkrevd og har tillatelse til å samarbeide med, inkludert, uten begrensning, Luxembourg-lovene fra 24. juli 2015 angående amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og 18. desember 2015 angående standard for OECD-fellesrapportering («CRS-loven»), (ii) vi har grunn til å mene at det er formålstjenlig for oss å samarbeide med i forbindelse med etterforskning av svindel eller annen ulovlig aktivitet eller potensielt ulovlig aktivitet, eller (iii) for å foreta undersøkelser av brudd på brukeravtalen vår (inkludert, uten begrensninger, betalingsmetoden eller betalingskortutstederen din).

Hvis du dekkes av FATCA- eller CRS-loven, er vi påkrevd å varsle deg om informasjonen om deg vi kan overføre til forskjellige myndigheter. Les mer om PayPals forpliktelser i henhold til FATCA- og CRS-loven, hvordan lovene kan påvirke deg og vær oppmerksom på informasjonen vi kan dele som følge av disse.

Vi og andre organisasjoner, herunder parter som aksepterer PayPal, kan også dele, lese og bruke (også fra andre land) den informasjonen som trengs (inkludert, uten begrensninger, informasjon som er registrert av selskaper som jobber med å forebygge svindel) for å hjelpe oss og dem med å ta en vurdering av og håndtere risiko (inkludert, uten begrensninger, for å forebygge svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorister). Vi ber deg ta kontakt hvis du vil motta mer informasjon om relevante svindelforebyggingsbyråer. Hvis du vil finne ut mer om disse organene, selskapene som bekjemper svindel eller andre tredjeparter, kan du klikke her.

 1. Videreformidle kontoinformasjon til eiere av immaterielle rettigheter hvis vedkommende, i henhold til gjeldende lov og rett i et EU-land, har et krav mot PayPal for utenrettslig videreformidling av informasjon på grunn av et brudd på sine immaterielle rettigheter som PayPal-tjenestene har blitt brukt til (for eksempel, men uten begrensning, punkt 19, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven eller punkt 101, avsnitt 2, underavsnitt 3 av den tyske varemerkeloven).
 2. Videreformidle informasjon som svar på krav fra betalingskortselskaper eller i forbindelse med en sivilrettslig eller strafferettslig prosess.
 3. Hvis du som forhandler går via en tredjepart ved bruk eller integrering av PayPal, kan vi videreformidle all informasjon som er nødvendig for at et slikt samarbeid skal kunne opprettholdes eller vedlikeholdes (inkludert, uten begrensninger, statusen til PayPal-integreringen, hvorvidt du har en aktiv PayPal-konto og hvorvidt du allerede samarbeider med andre partnere om integrering av PayPal), til den aktuelle tredjeparten.
 4. Videreformidle nødvendig informasjon til betalingsbehandlere, revisorer, leverandører av kundeservice, kredittkontrollselskaper og byråer som bekjemper svindel, leverandører av finansielle produkter, kommersielle partnere, reklame- og PR-byråer, konsernselskaper, byråer, markedsplasser og andre tredjeparter som står oppført her. Vi videreformidler slik informasjon med det formål å kunne levere PayPal-tjenestene til deg. Under hver kategori i listen over tredjeparter har vi dessuten oppført ikke-eksklusive eksempler på de tredjepartene (kan omfatte deres stedfortredere og etterfølgere) som vi i dag videreformidler eller kan komme til å videreformidle kontoopplysningene dine til. Her oppgir vi dessuten hvorfor vi gjør dette samt den faktiske informasjonen vi videreformidler (disse tredjepartene er, unntatt slik det uttrykkelig fremgår, begrenset av lov eller kontrakt hva gjelder bruk av opplysningene til andre formål enn det som er hensikten med denne videreformidlingen).
 5. Videreformidle informasjon til agenten eller den juridiske representanten din (som f.eks. innehaveren av en fullmakt du har gitt, eller en verge oppnevnt for deg).
 6. Utlevere kollektive statistiske data til våre forretningspartnere eller for markedsføringsformål. Vi kan f.eks. formidle at en bestemt prosent av våre Brukere bor i Manchester. Men denne kollektive informasjonen er ikke knyttet til personopplysninger.
 7. Dele nødvendige kontoopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter (oppført her) slik at disse kan bruke denne informasjonen til følgende formål:
  1. Forebyggelse av svindel eller risikostyring: for å forebygge svindel eller ta en vurdering av og styre risiko.  Hvis du for eksempel bruker PayPal-tjenestene til å kjøpe eller selge varer via eBay Inc., eller dets partnere («eBay»), kan vi dele kontoopplysninger med eBay med det formål å beskytte kontoene dine mot svindelaktivitet, varsle deg om vi avdekker svindelaktivitet på kontoene dine eller evaluere kredittrisiko.

   Som del av arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel, kan vi også dele nødvendige kontoopplysninger med eBay i tilfeller der PayPal, som følge av tvister, krav, tilbakeføringer eller andre omstendigheter i forbindelse med salg eller kjøp av varer, har ilagt kontoen din restriksjoner eller andre midlertidige begrensninger. I tillegg kan vi som ledd i arbeidet vårt med risikostyring og forebygging av svindel også dele kontoopplysningene dine med eBay for å gjøre det mulig for dem å kjøre sine egne programmer for vurdering av kjøpere eller selgere.
  2. Kundeservice: til kundeserviceformål, herunder kontotjenester og tvisteløsing (f.eks. ifm. fakturering eller transaksjoner). 
  3. Frakt: for frakt eller tilknyttede tjenester i forbindelse med kjøp via PayPal. 
  4. Overholdelse av lover og forskrifter: for å hjelpe dem med å overholde verifiseringskrav i forbindelse med tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
  5. Tjenesteleverandører: for å hjelpe tjenesteleverandører som er kontraktsbundet til å hjelpe oss med forretningsdriften vår, blant annet i forbindelse med forebygging av svindel, fakturainnfordring, markedsføring, kundeservice og teknologiske tjenester. Våre kontrakter regulerer at disse tjenesteleverandørene bare kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med tjenestene de utfører for oss og ikke på egne vegne.

Fusjoner eller oppkjøp: Som med enhver annen virksomhet, er det mulig at PayPal i framtiden kan fusjonere med, eller bli oppkjøpt av, et annet selskap. Hvis en slik ervervelse skjer, samtykker du i at det etterfølgende selskapet får tilgang til informasjonen som PayPal har, herunder kundenes kontoopplysninger, og det etterfølgende selskapet er fortsatt bundet av disse retningslinjene for personvern med mindre og fram til de blir endret.

Tredjepartsnettsteder: Hvis du oppretter en PayPal-konto direkte på nettstedet eller i appen til en tredjepart, blir all informasjon du har oppgitt i denne appen eller på dette nettstedet (og ikke direkte på PayPal-nettstedet) delt med eieren av den aktuelle appen eller det aktuelle nettstedet. Disse nettstedene reguleres av sine egne retningslinjer for personvern, og vi anbefaler deg å lese gjennom disse retningslinjene før du gir fra deg personopplysninger. PayPal står ikke ansvarlig for hverken innholdet eller informasjonspraksisene til slike tredjeparter.

Til toppen av siden

7. Overføring av informasjon over landegrenser

PayPal er forpliktet til å beskytte informasjonen din på en skikkelig måte, uavhengig av hvor dataene oppbevares og for å gi skikkelig beskyttelse av informasjonen din der slike data overføres utenfor EØS.

Til toppen av siden

8. Din bruk av informasjon og PayPal-tjenestene

For at vi skal legge forholdene til rette for transaksjoner mellom PayPal-brukere, får du begrenset tilgang til andre brukeres kontakt- eller leveringsinformasjon gjennom PayPal-tjenestene. Som selger kan du ha tilgang til kjøperens brukernavn, e-postadresse og annen kontakt- eller leveringsinformasjon, og som kjøper kan du ha tilgang til selgerens brukernavn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.

Du godtar at du bare kan bruke andre brukeres identifiserbare personopplysninger, som du får gjennom PayPal-tjenestene, eller gjennom en PayPal-relatert kommunikasjon eller PayPal-tilrettelagt transaksjon, til: (a) PayPal-relatert kommunikasjon som ikke er uoppfordrede kommersielle meldinger, (b) tiltak knyttet til PayPal-betalinger eller transaksjoner der PayPal er blitt brukt (f.eks. forsikring, levering og svindelklager), og (c) andre formål som denne brukeren samtykker til etter tilstrekkelig formidling av hensikten(e).

I alle tilfeller må du gi brukere muligheten til å fjerne dataene sine fra databasen din, og gi innsyn i all informasjon du har samlet inn om dem. Generelt må du overholde alle gjeldende personvernbestemmelser, og særlig i relasjon til markedsføring på e-post.

PayPal tolererer ikke søppelpost. Vi håndhever våre retningslinjer for antisøppelpost på det strengeste. Du kan rapportere om PayPal-relatert nettsøppel til PayPal ved å kontakte oss.

Til toppen av siden

9. Informasjonssikkerhet

PayPal er forpliktet til å håndtere kundeinformasjon med høy standard på informasjonssikkerheten. Vi bruker datasikkerhetstiltak som brannmurer og datakryptering, vi har fysiske tilgangskontroller i bygninger og for filer, og vi gir bare tilgang til personopplysninger til de ansatte som trenger det for å kunne gjøre jobben sin.

Du kan finne ut mer om PayPals sikkerhetspraksis i gode råd om sikkerhet.

Sikkerheten på PayPal-kontoen din avhenger også av hvordan du beskytter passordet ditt. Ikke del PayPal-passordet ditt med andre. Du blir aldri spurt om passordet av representanter fra PayPal, og all e-post eller annen kommunikasjon som ber deg oppgi passordet bør behandles som uautorisert eller mistenkelig, og videresendes til spoof@paypal.com. Hvis du av en eller annen grunn deler PayPal-passordet med en tredjepart, herunder at tredjeparten har lovet å gi deg flere tjenester som f.eks. kontoaggregering, vil denne tredjeparten ha tilgang til kontoen din og personopplysningene dine, og du kan bli ansvarlig for handlinger utført ved hjelp av passordet ditt. Hvis du tror at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt, må du endre det umiddelbart ved å logge på kontoen din og endre profilinnstillingene. Du må også kontakte oss umiddelbart.

Til toppen av siden

10. Tilgang til og endring av informasjonen din

Du kan når som helst gå gjennom personopplysningene du har gitt oss og foreta ønskede endringer i disse opplysningene, eller i innstillingene på PayPal-kontoen, ved å logge på kontoen på PayPals nettsted, velge Min konto, deretter Profil og endre innstillingene. Du kan også stenge kontoen gjennom PayPals nettsted. Hvis du stenger PayPal-kontoen din, merker vi kontoen din som «Stengt» i databasen vår, men vi beholder kontoopplysningene i databasen. Dette er nødvendig blant annet for å kunne forebygge svindel ved å sikre at personer som ønsker å begå svindel, ikke skal unngå å bli oppdaget ved at de stenger kontoen sin og deretter åpner en ny konto. Hvis du imidlertid stenger kontoen, brukes ikke den personlig identifiserende informasjonen din til andre formål, og den verken selges eller deles med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å forhindre svindel, bistå politiet eller om det er påkrevd i henhold til lov.

Til toppen av siden

11. Ansvar

Vårt personvernkontor er ansvarlig for å sikre at våre daglige prosedyrer utføres i overensstemmelse med disse retningslinjene for personvern. Hvis du vil utøve din rett til å se informasjon om deg selv, eller har spørsmål om denne personvernerklæringen, PayPals informasjonspraksis eller dine affærer med PayPal, kan du kontakte oss via dette skjemaet, ringe kundeservicenummeret oppført på nettstedet vårt, eller skrive til oss på adressen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Til toppen av siden