Oppdatering av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdatering av retningslinjer

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 1. oktober 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer da disse endringene vil finne sted automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

Varsel om endring i PayPals avtale om lokale betalingsmetoder.

Ikrafttredelsesdato: 1. oktober 2019

Du finner den gjeldende versjonen av PayPals avtale om lokale betalingsmetoder ved å klikke hereller ved å åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 1. Endring av navn

PayPals avtale om lokale betalingsmetoder kalles nå PayPals avtale om alternative betalingsmetoderEn lokal betalingsmetode (LBM) kalles nå en alternativ betalingsmetode (ABM).Vi har gjort tilsvarende endringer i annen relatert terminologi og i andre avtaler for å reflektere den nye terminologien.

 1. Ingen selgerbeskyttelse

Vi har lagt til en merknad i avsnitt 4, som en påminnelse om at, som allerede er avtalt i avsnitt 11,10 i PayPals brukeravtale, gjelder ikke selgerbeskyttelsen for ABM-betalinger.

 1. Vedlegg 1 – ABMer

Vi har endret vedlegg 1 som følger:

 • for å bekrefte at det nå er mulig for en forhandler å bruke PayPal til å refundere betalere for en MyBank-betaling, og
 • for å innføre Przelewy24 (P24) som en ny ABM.

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 19. august 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer da disse endringene vil finne sted automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Oppdateringer av brukeravtalen

Ikrafttredelsesdato: 11. desember 2019

Vi avduker en helt ny brukeravtale for kundene våre. Vi har jobbet hardt for å gjøre denne nye brukeravtalen til en mer brukervennlig opplevelse med innhold som gjør det enklere for deg å forstå dine rettigheter og forpliktelser med hensyn til bruk av PayPals produkter og tjenester.

Vi har gjort følgende:

 1. Vi har utformet brukeravtalen på nytt for å forenkle formatet, med nye fargekodete overskrifter, slik at du enkelt kan finne informasjonen som er mest relevant for kontoen din. Vi har revidert og omorganisert innholdet i brukeravtalen slik at det er enkelt å følge og for å inkludere informasjon der du normalt vil se etter den. Vi endrer ikke betydningen av hva vi sier, bare hvordan vi sier det, og hvor du kan finne det.

B. En oppdatert brukeravtale vil være tilgjengelig etter 10. oktober 2019. Klikk HER for å se de den når den blir tilgjengelig.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Du kan finne den gjeldende  PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 1. Vilkår for bruk av vår nye betalingsløsning

Vi har lagt til følgende nye avsnitt i PayPals brukeravtale med vilkårene (inkludert gebyrer) som gjelder hvis vi tilbyr deg vår nye betalingsløsning, og du velger å bruke den:

 • avsnitt 5.10 (ny betalingsløsning). og
 • avsnitt A2.2.2 i vedlegg 1 (gebyrer for å bruke den nye betalingsløsningen)

Nye avsnitt 5.10 og A2.2.2 i vedlegg 1 lyder som følger:

"...

5,10ny betalingsløsning  

Den nye betalingsløsningen vil bestå av:

 • Vår dedikerte totale betalingsalternativ på din plattform på nett/ditt betalingssted på nett, som lar kunden din sende penger til PayPal-kontoen din med eller uten PayPal-konto
 • vår støttende svindelverktøy 

Vi kan tilby deg hele, deler, eller hvilken som helst kombinasjon av deler av den nye betalingsløsningen som vår nye betalingsløsningstjeneste.  Hvis vi tilbyr den nye betalingstjenesten og du velger å bruke den, i tillegg til denne brukeravtalen, godtar du følgende tilleggsvilkår knyttet til følgende alternativer:

Gebyrer som kan spesifiseres PayPals avtale om lokale betalingmåter og PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester gjelder ikke din bruk av den nye betalingsløsningen. I stedet gjelder våre  Gebyrer for bruk av den nye betalingsløsningen i avsnitt A2.2.2 i plan 1 for din bruk av den nye betalingsløsningen.

A2.2.2 Gebyrer for bruk av den nye betalingsløsningen

 

Betalinger fra kort (Visa eller Mastercard) ved bruk av tilpassede kortfelt*

Kort finansierte betalinger fra brukere av våre vilkår for betalinger uten en PayPal konto tjeneste

Betalinger fra lokale betalingsmåter

Andre betalinger

Gebyrstruktur for blandede priser

Interchange Plus-gebyrstruktur

 

Gebyr

1,90 % + fast gebyr

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

Se avsnittet om standardgebyrer (A2.2.1) og avsnittet for forhandlergebyrer (A2.2.3)

*SePayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester for å få mer informasjon om gebyrstrukturen Interchange Plus og gebyrstruktureren Blandede priser og hvilke valg du har.

…»

 

Varsel om offentliggjøring av den nye PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjeneste

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Vi har publisert en ny PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjeneste for elektroniske kortbetaling for selgere i Nederland, som integrerer eller bruker tilpassede kort felt og de tilpassede kort feltene i API.

Du finner den gjeldende PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjeneste ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 1. august 2019 (du finner ikrafttredelsesdatoer i hver individuelle avtale nedenfor)

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer da disse endringene vil finne sted automatisk på iverksettelsesdatoene som er oppført nedenfor. Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 21. oktober 2019

Du finner den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Gebyrer – gebyrer for valutakonvertering

Vi øker:

 • gebyret for valutakonvertering i punkt A 3.1.1 i vedlegg 1 (gebyrtabeller) fra 2,5 % til 3,0 %; og

Punkt A3.1 (valutakonvertering) i vedlegg 1 (gebyrtabeller) lyder nå som følger (med endringer understreket):

Aktivitet eller hendelse

Gebyr

A3.1 Valutakonvertering

A3.1.1 For valutakonverteringer av beløp på PayPal-kontoen som ikke utgjør en del av en spesifikk transaksjon inn på eller ut av kontoen (f.eks. konvertering av saldoen til en annen valuta), og for transaksjoner som involverer en valutakonvertering hvor selgeren har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

3,0 % over basisvalutakursen (for å oppnå transaksjonens valutakurs).

A3.1.2 For alle andre transaksjoner som involverer en valutakonvertering der selgeren ikke har godtatt å dekke konverteringsgebyret: 

4,0% over utgangsvalutakursen (for å oppnå valutakursen transaksjon).


 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. mai 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, ettersom disse endringene vil finne sted automatisk på de gjeldende datoene som vises nedenfor. Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoendin, kan du gjøre det før ikrafttredelsesdatoen uten at det påløper ekstra kostnader.

 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 29. mai 2019

Du kan finne den gjeldende  PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

Punkt

Endring

8.2 Valutakonvertering

De siste fire avsnittene i dette avsnittet vil bli punkt 8.3 (valg av valutakonvertering).

 • rette mindre typografiske feil.

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 19. august 2019

Du finner den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Avviste transaksjoner og refusjoner

Vi er i ferd med å endre punkt 4.6 (Avviste transaksjoner), 5.7 (retningslinjer for refusjon, datavern, retningslinjer for personvern og sikkerhet) og A3.1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabell) for å klargjøre hva som skjer når en betaling avslås eller refunderes senere av mottakeren (inkludert der den opprinnelige betalingen involvert i en valutakonvertering, og der en valutakonvertering (og, i noen tilfeller, et valutakonverteringsgebyr) gjelder for det returnerte beløpet). 

Avsnitt 4.6 er endret tilsvarende for betalere som mottar returnerte betalinger og har også fått nytt navn «avviste transaksjoner og refusjoner sendt av mottakeren.». 

Avsnitt 5.7 er endret på tilsvarende måte for mottakere som overfører refusjoner eller avviser betalinger og får også nytt navn til «Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, retningslinjer for personvern og sikkerhet» med et nytt avsnitt 5.7.1 (Refusjoner og avviste betalinger) lagt til for denne klargjøringen. 

Avsnitt A3.1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabell) er endret tilsvarende.

Avsnitt 4.6 og 5.7.1 lyder nå som følger (presentert i sammenheng med deres rotklausuler og med ny ordlyd understreket):

            "...

4.6 Avviste transaksjoner og refusjoner sendt av mottakeren.

Vi kan tillate at mottakeren av betalingen:

 • nekte å godta den; eller
 • Velger å godta den og deretter bruker tjenestene våre til å sende deg en refusjon på hele eller deler av betalingsbeløpet senere. 

Vi vil returnere beløpet for enhver avvist betaling eller refundert betaling til saldoen din.Vi vil returnere beløpet på en ikke-hevet betaling til saldoen din innen 30 dager etter datoen du startet betalingen.

Hvis et beløp for alle betalinger returneres til deg på noen av måtene som er beskrevet ovenfor, kan det hende at vi konverterer det returnerte beløpet til deg:

 • valutaen for saldoen du brukte for den opprinnelige betalingen (før eventuell konvertering til valutaen som er mottatt av mottakeren har skjedd);
 • den opprinnelige åpningsvalutaen for kontoen din, eller
 • Amerikanske dollar (som åpner en saldo i denne valutaen for deg, hvis du ikke har en allerede).

Hvis den opprinnelige betalingen du sendte, involverte en valutakonvertering, konverterer vi det returnerte beløpet fra valutaen som mottakeren har mottatt, som følger:

 • Hvis beløpet returneres innen 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen fra datoen for den opprinnelige betalingen, slik at du mottar det opprinnelige beløpet (inkludert konverteringsavgiften du betalte) i den opprinnelige valutaen du konverterte fra, for den opprinnelige betalingen; og
 • Hvis beløpet returneres senere enn 1 dag etter datoen for den opprinnelige betalingen, bruker vi transaksjonskursen som gjaldt på tidspunktet for konverteringen av det returnerte beløpet. Se punkt 8.2 hvis du vil ha mer informasjon om transaksjonskursen. Merk: Formålet med denne bestemte returkonverteringen:

Det kan også hende at vi automatisk trekker tilbake beløpet fra saldoen din og overfører pengene tilbake til betalingsmetoden du brukte for den opprinnelige betalingen. Overføringer kan også involvere en valutakonvertering – se avsnitt 6.

Vi kan velge å ikke belaste den opprinnelige betalingsmetoden din for den opprinnelige betalingen hvis beløpet returneres til saldoen din som beskrevet ovenfor før betalingen fra den opprinnelige betalingsmetoden til PayPal for å finansiere den opprinnelige betalingen har blitt innbetalt.

Refusjonsbeløpet kan ha lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Dette kan skje som et resultat av:

 • mottakeren sender deg en refusjon med lavere verdi enn det opprinnelige betalingsbeløpet. Siden vi bare er en betalingstjenesteleverandør, vet vi ikke hva du har rett til fra mottakeren av originalbetalingen som en refusjon eller hvorfor mottakeren sendte refusjonen i et bestemt beløp; eller
 • svingninger i valutakursen for transaksjonen. 

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tap som skyldes mottakerens beslutning om å avvise eller refundere betalingen, med unntak av i den grad en refusjon som er sendt av mottakeren, ble feil utført av PayPal (se avsnitt 12).

5.7 Refusjoner, avviste betalinger, retningslinjer for refusjon, datavern, personvern og sikkerhet.

5.7.1 Refusjoner og avviste betalinger

Hvis du er mottaker av en betaling og vi gjør det mulig for deg å avvise en betaling eller sende en refusjon av betalingen til betaler:

 • du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:
  • de juridiske og kontraktsmessige forpliktelsene overfor betaler for et hvilket som helst beløp du returnerer til betaler; og
  • eventuell differanse mellom kostnadene til betaleren for å foreta den opprinnelige betalingen og verdien av beløpet returnert til betaleren (f.eks som følge av svinginger i valutakursen for transaksjonen.), unntatt i den grad at refusjonen er utført feilaktig av PayPal (se avsnitt 12)..

 

5.7.2 Retningslinjer for refusjon

5.7.3 Datavern og retningslinjer for personvern

5.7.4 Sikkerhet

A3.1 Valutakonvertering


A3.1.2 For alle andre transaksjoner som involverer en valutakonvertering (inkludert konvertering av beløp returnert til deg som refusjoner eller avviste betalinger):

…»

2. Gebyrer for mottak av kommersielle betalingstransaksjoner

Vi endrer våre gebyrer for kommersielle transaksjoner som følger:

 • Ytterligere prosentsatsbaserte grensegebyrer fastsatt i tabellen i punkt A2.3 i vedlegg 1 (gebyrtabell) for å motta betalinger fra Nord-Europa, USA/Canada eller Europa II er økende og er nå som følger:

Avsenders land

Gebyr for internasjonal transaksjon

 

Nord-Europa

0,5 %

 

USA/Canada

2,0 %

 

Europa II

2,0 %

 

Avsnitt A2.3 i vedlegg 1 (gebyrtabell) (presentert i sammenheng med kolonneoverskrifter) lyder nå som følger (med endringerunderstreket):

«A2. Kommersiell transaksjon: betalingsgebyrer

A2.3 Motta internasjonale betalinger (salg)

A2.3 Motta internasjonale betalinger (salg)

Du pålegges gebyret for mottak av innenlands kommersielle transaksjoner pluss et prosentbasert internasjonalt tilleggsgebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor (avhengig av avsenderens land).

Avsenders land

Gebyr for internasjonal transaksjon

Nord-Europa / Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada /resten av verden

2,0 %

Merknad:: Internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS behandles som innenlandske kommersielle transaksjoner når det gjelder gebyrer.

3. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 16. september 2019

Du finner den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Vi er glade for å informere deg om at vi skal legge frem en fullstendig ny brukeravtale. Vi har jobbet hardt med å gjøre denne nye brukeravtalen til en mer brukervennlig opplevelse med innhold som gjør det enklere for deg å forstå dine rettigheter og forpliktelser når det gjelder å bruke PayPal sine produkter og tjenester.

Vi har utformet brukeravtalen på nytt for å forenkle formatet, med nye fargekodete overskrifter, slik at du enkelt kan finne informasjonen som er mest relevant for kontoen din. Vi har revidert og omorganisert innholdet i brukeravtalen slik at det er enkelt å følge og for å inkludere informasjon der du normalt vil se etter den. Vi endrer ikke betydningen av hva vi sier, bare hvordan vi sier det, og hvor du kan finne det.

Vi gir deg beskjed snart når du kan se gjennom en ny brukeravtale.

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 13. mars 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.


Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene


 

Varsel om endring av forhandleravtalen for PayPals betalingskortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay)

Ikrafttredelsesdato: 13. mars 2019

Dette varselet gjelder bare hvis du har godtatt vilkårene for forhandleravtalene (hvis du er en bruker som mottar kortfinansierte betalinger for kommersielle transaksjoner, som en forhandler).

Selv om PayPal ikke er en part i de forretningsmessige avtalene, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. De utgjør direkteavtalene dine med PayPals bankpartnere, som gjør at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger.

De forretningsmessige avtalene gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer i disse avtalene påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Du finner de endrede avtalene for kommersielle enheter under de gjeldende avtalene, eventuelt kan du åpne dem via «Juridisk»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på PayPal-siden.

1. Globalpay forhandleravtale for kredittkortbehandlingstjenester (tidligere HSBC Banks forhandleravtale for kredittkortbehandlingstjenester)

Fram til ikrafttredelsesdato er avtalen med GPUK LLP som medlem og prosessor i forhold til kortbehandlingstjenester levert til deg i henhold til avtalen.Fra og med ikrafttredelsesdatoen er avtalen din med GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., et aksjeselskap i Tsjekkia eller Global Payments Limited, et aksjeselskap i Malta. Begge er medlemmer og behandlere av tjenester for kortbehandlinger levert til deg under denne avtalen.  Du trenger ikke å foreta deg noe for å godta denne endringen.

Avtalen er også endret for å klargjøre eksisterende ordlyd og korrigere mindre typografiske feil.

Til din opplysning: Avtalen blir også endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere i Europa blir ikke påvirket av disse bestemte endringene.

2. Avtale for kommersielle enheter for behandlingstjenester med PayPal-betalingskort som betalingsmetode (WorldPay)

Fram til ikrafttredelsesdato er avtalen med Worldplay (UK) Limited som erverver i forhold til kortbehandlingstjenester levert til deg i henhold til avtalen.Fra og med ikrafttredelsesdatoen er avtalen med WorldPay (Storbritannia) Limited og/eller WorldPay B.V. som erverver. Du trenger ikke å foreta deg noe for å godta denne endringen.

Avtalen er også endret for å klargjøre eksisterende ordlyd og korrigere mindre typografiske feil.

 


 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 27. februar 2019

1. Varsel om endringer i gebyrer for internasjonale personlige betalinger som sendes av brukere med registrert adresse i Irland

Dette varselet er foretatt i henhold til punkt A1.2.2.2 i vedlegg 1 i PayPals brukeravtale.

Med virkning fra og med 27. februar 2019, hvis du er en bruker med registrert adresse i Irland, skal gebyrene som er angitt i gjeldende punkt A1.2.2.3, være gjeldende for deg i stedet for gebyrene som er angitt i gjeldende punkt A1.2.2.2.Punkt A1.2.2.2. i PayPal-brukeravtalen er endret og vil til slutt bli slettet, slik at gjeldende punkt A1.2.2.3 blir nye punkt A1.2.2.2.

 


 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 30. januar 2019 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Dato for ikrafttredelse: 30. jan 2019

 

Du kan finne den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å:

 • klargjøre og endre formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

Punkt

Endring

Punkt 2.6 (Saldoer i flere valutaer)

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan PayPal kan tillate deg å konvertere pengene på saldoen din til en saldo i en annen valuta. 

Avsnitt 5 (mottak av penger)

Starten av dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan ytterligere vilkår for bruk gjelder for forhandlere når de har integrert i sin elektroniske betaling/plattform som er ment å gjøre det mulig for kunder uten en konto å sende en betaling til forhandlerens Konto (f.eks ved hjelp av alternative lokale betalingsmetoder). 

 

Se også påminnelse i forhold til lokale betalingsmetoder (LPMer) i varsel om endring i PayPal-brukeravtale med dato for Ikrafttredelse 29. April 2019 nedenfor.

Punkt 5.5 (mottak av penger i forskjellige valutaer.)

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hva PayPal kan tillate deg å gjøre når du mottar penger i forskjellige valutaer.

 • rette mindre typografiske feil.

 

 

Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 29. april 2019

 

Du kan finne den gjeldende PayPal-brukeravtalen ved å klikke her eller åpne den via bunnteksten «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

1. Lokale betalingsmetoder (LPMer)

Som en påminnelse for forhandlere som bruker PayPal til å motta kommersielle transaksjoner, begynte PayPal 13. november 2018 å tillate noen kunder uten kontoer å sende betalinger til selgeres PayPal-kontoer med alternative lokale betalingsmetoder. 

For dette formålet ble det første avsnittet i del 5 i PayPal-brukeravtalen endret 13. november 2018 for å klargjøre hvordan ytterligere vilkår for bruk gjelder for forhandlere når de integrerer funksjonalitet i sin elektroniske betalingsside/plattform som er ment å gjøre det mulig for kunder uten en PayPal-konto å sende en betaling til forhandlerens PayPal-konto (f.eks ved hjelp av alternative lokale betalingsmetoder). Dette omfatter PayPal-avtalen for lokale betalingsmetoder. 

På datoen for denne meldingen det første avsnittet i del 5 lyder og gjelder (og vil fortsette å lyde og anvendes, inkludert på og etter datoen for ikrafttredelsen) som følger:

            «5. Motta penger

PayPal kan tillate hvem som helst (uansett om de har PayPal-konto eller ikke) å igangsette en betaling som resulterer i en elektronisk pengeoverføring til PayPal-kontoen din. Ved å integrere funksjonalitet i din elektroniske betaling/plattform som er ment å tillate en betaler uten en konto å sende en betaling til kontoen din, godtar du alle ytterligere vilkår for bruk av denne funksjonen som PayPal vil gjøre tilgjengelig for deg på hvilken som helst side på et PayPal eller Braintree nettsted (inkludert hvilken som helst side for utviklere og våre sider for juridiske avtaler eller på nett-plattformen. De ytterligere vilkårene omfatter PayPal-avtalen for lokale betalingsmetoder

2. Andre endringer

Deler av PayPals brukeravtale har blitt endret for å tydeliggjøre eksisterende begrepsbruk og korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring i PayPals personvernerklæring

Vi foretar endringer i personvernerklæringen, som gir informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Vi har lagt frem ytterligere informasjon om hvordan vi bruker dataene når du utfører transaksjoner med vennene dine, samt mer informasjon om hvordan vi bruker dataene til å forhindre svindel og risiko.

Du kan gå gjennom den gjeldende personvernerklæringen og endringene her.