Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

Denne siden gir forhåndsinformasjon til brukerne om viktige endringer som gjelder Brukeravtalen for PayPal-tjenester, eller andre retningslinjer. Denne siden viser oppdateringer av retningslinjene med fremtidige effektueringsdatoer. Gå til «Tidligere oppdateringer av retningslinjene» for å se tidligere oppdateringer av retningslinjene.

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 16. august 2016 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

 

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

 

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

 

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

 

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

 

PayPal er en foretrukket nettbetalingsmetode i Norge fordi det er en smart og praktisk måte å betale på med bare noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

 

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 19. november 2016

 

Du kan klikke her for å finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

 1. Immaterielle rettigheter

 

Vi legger til et nytt avsnitt til del 1.3 (immaterielle rettigheter) for bedrifter som bruker PayPal.  Det nye avsnittet beskriver lisensen du gir til oss og til PayPal-konsernet for å bruke firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester. Det nye avsnittet i del 1.3. er som følger:

 

«Du gir PayPal-konsernet rett til å bruke og vise firmanavnet ditt samt varemerkene og logoene dine på nettstedet vårt og i mobil- og nettapplikasjonene våre med formål om å vise informasjon om bedriften og dens produkter og tjenester.»

 

 1. Feilaktig representasjon.

 

Vi endrer avsnitt 4.4 (Feilaktig representasjon) for å oppsummere standardene som bedrifter må bruke ved salg, i forhold til sine kunders bruk av PayPal.  Avsnitt 4.4 er nå som følger (med de endrede/nye delene understreket):

 

«4.4 Feilaktig representasjon.

 

I uttalelser til kundene dine eller i offentlig kommunikasjon, skal du ikke gi villedende opplysninger eller nedvurdere PayPal som betalingsmåte.

 

Ved alle salg (uansett hvilken type):

 

 1. Du skal ikke fraråde eller hindre kundene i å bruke PayPal; og 
 2. Hvis du gjør kundene dine i stand til å betale med PayPal, skal du behandle PayPal-logoen på lik linje med andre tilgjengelige betalingsmetoder.

 

PayPal oppfordrer ikke til tilleggsavgifter fordi det er en kommersiell praksis som kan straffe forbrukeren og skape unødvendig forvirring, hindringer og det kan føre til at kjøp ikke blir gjennomført.  Du godtar at du bare tar tilleggsbetalt for bruk av PayPal i samsvar med gjeldende lov. Du godtar også at hvis du tar tilleggsbetalt, så skal du, ikke PayPal, informere kjøperen om kostnaden. PayPal har ikke ansvar overfor kjøpere du har unnlatt å informere om eventuell tillegg. Hvis du ikke overholder bestemmelsene ovenfor, utgjør det brudd på denne avtalen og det gir PayPal rett til å si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 10.3.»

 

 1. Motregning av saldoer

 

Avsnitt 5.4 (Motregning av saldoer) er endret for å tydeliggjøre at PayPal også kan kreve avgifter, gebyrer eller andre beløp som skyldes PayPal-konsernet for andre tjenester levert av PayPal-konsernet, fra hvilken som helst kontosaldo som tilhører eller styres av deg. Etter endringen er avsnitt 5.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«5.4 Motregning av saldoer. Du godtar at vi kan motregne beløp fra kontoer som tilhører eller styres av deg, tilsvarende eventuelle avgifter, gebyrer eller andre beløp du skylder oss, og (med mindre konkurslover hindrer dette) alle slike beløp du skylder andre medlemmer av PayPal-konsernet (inkludert, uten begrensning, eventuelle tjenester utført av medlemmer av PayPal-konsernet). Vår rett til motregning betyr med andre ord at vi kan trekke slike avgifter, gebyrer eller andre beløp som er nevnt i denne delen, fra en kontosaldo som tilhører eller styres av deg.»

 

 1. Overføring av penger i flere valutaer

 

Avsnitt 6.4 (Overføring av penger i flere valutaer) er endret for å tydeliggjøre at det påløper gebyrer for valutakonvertering for overføring av penger fra saldoer som står i andre valutaer enn den lokale valutaen din.  Endringene viser også hvordan andre gebyrer og enkelte valutakonverteringer kan gjelde hvis du overfører til bestemte betalingskort (der denne funksjonaliteten er tilgjengelig) slik at transaksjonen kan gjennomføres.  Etter endringen er avsnitt 6.4 nå som følger (med de endrede delene understreket):

 

«6.4 Overføring av penger i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på saldoen din, kan du velge fra disse når du overfører penger, men med mindre det er inngått annen avtale, skjer overføringen i den lokale valutaen din. Hvis du overfører penger fra en saldo i en annen valuta enn den lokale valutaen, påløper det gebyrer for valutakonvertering som står angitt i vedlegg 1 i denne avtalen. Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn valutaen i hjemlandet ditt – avhengig av om PayPal kan støtte overføringen i hovedvalutaen for kortet.»

 

 1. PayPals selgerbeskyttelse

 

Avsnitt 11.10.a er endret for å oppsummere at følgende varer/transaksjoner/saker aldri oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse – med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal:

 

1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);

2. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer; og

 1. donasjoner.

 

Avsnitt 11.10.a. er nå som følger (oppført i sammenheng med avsnitt 11.10 – med de endrede delene understreket):

 

«11.10 Hvilke eksempler finnes på varer/transaksjoner/saker som ikke oppfyller betingelsene for PayPals selgerbeskyttelse?

 

a. Immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold samt tjenester. Der PayPal etter eget skjønn kan velge enkelte immaterielle varer, lisenser for digitalt innhold og/eller tjenester som oppfyller betingelsene fra tid til annen, med mindre annet er avtalt skriftlig med PayPal, oppfyller følgende aldri betingelsene:

 

 1. Varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort ).

 

 1. Betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer.

 

 1. Donasjoner.»

 

 1. PayPals kjøperbeskyttelse

 

Avsnitt 13 har blitt endret for å implementere følgende forbedringer i PayPals retningslinjer for kjøperbeskyttelse:

 

 1. følgende typer transaksjoner utelates nå fra dekning av PayPals kjøperbeskyttelse (avsnitt 13.3 er endret for å reflektere dette):

 

 1. kjøp av andeler i en bedrift
 2. kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;
 3. betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;
 4. varer som tilsvarer kontante penger (inkludert, uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort);
 5. gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie;
 6. betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer;
 7. betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak;
 8. donasjoner; og
 9. kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert;

 

 1. transaksjoner betalt for i flere avdrag oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse – i samsvar med resten av PayPals brukeravtale (avsnitt 13.2a er endret for å reflektere dette);

 

De endrede avsnittene 13.3 og 13.5 er nå som følger (med de nye delene understreket):

 

«13.3           Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

 

Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle gjenstander, slik som tilgang til digitalt innhold og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:

 

 • andeler i en bedrift

 

 • kjøp av kjøretøy (herunder, uten begrensning, motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, fly og båter) – med unntak av personlige og bærbare kjøretøy for fritidsformål, for eksempel sykler og hoverboard med hjul;

 

 • betalinger på plattformer for folkefinansiering og/eller folkefinansierte lån;

 

 • spesialproduserte varer (med mindre de angivelig ikke ble levert)

 

 • kjøp av varer og tjenester som er forbudt i henhold PayPals retningslinjer for akseptabel bruk

 

 • kjøp av industrimaskiner som brukes i produksjon

 

 • kjøp av kontor- eller bedriftsutstyr

 

 • kjøp av varer som tilsvarer kontante penger (inkludert og uten begrensning, elementer med forhåndsbetalt verdi – for eksempel gavekort og forhåndsbetalte kort)

 

 • kjøp av varer og tjenester gjennom Zong, Website Payments Pro eller Virtual Terminal (hvis tilgjengelig)

 

 • Personlige transaksjoner

 

 • gambling, spill og/eller enhver aktivitet som inkluderer muligheten til å vinne en premie

 

 • betalinger tilknyttet finansielle produkter og investeringer

 

 • betalinger til statlige organer – med unntak av statlige foretak

 

 • donasjoner,

 

 • kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et utsalgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert.

 

13.5 Hvordan løser jeg problemet mitt?

 

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med selgeren, går du til løsningssenteret og følger denne prosessen:

 

a. Åpne en tvist

Åpne en tvist innen 180 dager etter datoen du foretok betalingen for varen du vil opprette en tvist om. Vi kan nekte å godta eventuelle tvistesaker du åpner i forbindelse med den aktuelle varen etter at denne tidsperioden er utløpt (vær oppmerksom på dette dersom du avtaler et leveringstidspunkt etter at denne perioden er utløpt med selgeren).

 

b. Eskaler tvisten til et krav

Hvis du og selgeren ikke kommer fram til en løsning, kan du innen 20 dager etter at tvisten ble åpnet, eskalere tvisten til et krav. Det er ditt ansvar å overholde tidsfristene. Du må vente i minst sju dager etter betalingsdatoen før du kan eskalere en tvist for en vare du ikke har mottatt (INR) – med mindre annet er avtalt av PayPal. Hvis du ikke eskalerer tvisten til et krav innen 20 dager, lukker PayPal tvisten, og du er ikke kvalifisert for noen utbetaling i henhold til vilkårene i PayPals kjøperbeskyttelse. Du kan bare redigere eller endre et krav etter at det er registrert hvis du vil legge til tilleggsinformasjon eller hvis du ønsker å endre årsaken til tvisten/kravet fra «Vare ikke mottatt» til «Avviker vesentlig fra beskrivelsen» (men bare hvis det relateres til en enkeltbetaling). Forøvrig kan du ikke redigere eller endre et krav etter at det er registrert.

 

c. Svar på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid

Under kravprosessen kan PayPal kreve at du må oppgi dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer.

 

d. Overhold PayPals fraktforespørsler innenfor tidsrammen

For krav som gjelder varer som «avviker vesentlig fra beskrivelsen» (AVFB), kan PayPal kreve at du – for egen regning – returnerer varen til selgeren, PayPal eller en tredjepart i løpet av kravprosessen, og at du kan fremlegge leveringsbevis. Krav til leveringsbevis er nedfelt i avsnitt 11.9 over. Pakk inn varen forsvarlig for å redusere risikoen for skader under transport. "PayPal kan også kreve at du ødelegger varen og framlegger bevis på at den er ødelagt."

 

 

 1. Gebyrer – Tyrkia

 

PayPal tilbyr dessverre ikke tjenester til brukere i Tyrkia lenger.  Derfor har alle referanser til gebyrer knyttet til betalinger til og fra tyrkiske brukere og/eller i tyrkiske lira blitt fjernet fra PayPals brukeravtale.

 

 1. Gebyrer – personlige betalingstransaksjoner og kontoer registrert i Brasil

 

Vedlegg 1 (gebyrtabeller) er endret for å tydeliggjøre at kontoer registrert i Brasil kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjonsbetalinger til kontoer registrert i Brasil.  Avsnitt A4.2.2. i vedlegg 1 (gebyrtabeller) er derfor endret for å reflektere dette (oppført i sammenheng med originalformuleringene med de endrede delene understreket):

 

A4.2 A Med en «personlig transaksjon» mener vi overføring av penger (innledet fra «Venner og familie»-fanen i «Betal/overfør penger»-flyten) til, og det å motta penger inn på PayPal-kontoen din fra, venner og familie uten at det finnes en underliggende kommersiell transaksjon (betalingen er med andre ord ikke for kjøp av varer eller tjenester eller tilknyttet noen annen kommersiell transaksjon).

 

Hvis du foretar en kommersiell transaksjon (du selger f.eks. varer eller tjenester), har du ikke lov til å be kjøperen om å sende deg en personlig transaksjonsbetaling for kjøpet. Hvis du gjør det, kan PayPal fjerne muligheten til å godta alle eller noen av betalingene for personlige transaksjoner. Legg også merke til følgende:

 

 

A4.2.2 Kontoer som er registrert i Brasil og India, kan verken overføre eller motta personlige betalingstransaksjoner. Dette betyr at du ikke kan overføre personlige transaksjoner til kontoer registrert i Brasil eller India, og

 

…»

 

Andre endringer som følge av dette, er gjort i avsnitt A1.2 i vedlegg 1 (gebyrtabeller)).

 

 1. Faste gebyrer for mottak av kommersielle betalingstransaksjoner

 

Vi øker det faste gebyret for mottak av betaling for en kommersiell transaksjon i brasilianske real (BRL) fra 0,40 BRL til 0,60 BRL.  Den relevante oppføringen i tabellen med faste gebyrer i avsnitt A4.6 i vedlegg 1 (gebyrtabeller) (oppført i sammenheng med kolonneoverskriftene) er nå som følger:

 

Valuta:

Gebyr:

Brasilianske real:

0,60 BRL

 

 1. Andre endringer

 

Deler av PayPals brukeravtale er endret for å tydeliggjøre formuleringer (spesielt avsnitt 13 (PayPals kjøperbeskyttelse) og vedlegg 1 (gebyrtabeller)) og rette opp i mindre trykkfeil. For eksempel støtter vi ikke betalinger i argentinske peso. Derfor er alle gjenstående henvisninger til argentinsk peso fjernet for å gjøre dette tydelig.