Oppdatering av retningslinjer

 

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjer

Oppdatering av retningslinjer

 

Melding om endring(er) i PayPal-avtale(r) for Norge

Utstedt: 29. oktober 2021

 

Denne siden

Denne siden inneholder informasjon til PayPals brukere om endringer i den norske PayPal-brukeravtalen eller andre nettbaserte avtaler, policyer eller erklæringer som krever varsel. Du kan også gå gjennom merknader om tidligere oppdateringer av retningslinjer.

 

Kommende endringer

Vi gjør endringer i enkelte avtaler (oppført nedenfor) som regulerer forholdet ditt til PayPal. Disse endringene trer i kraft automatisk på de angitte ikrafttredelsesdatoene som vises nedenfor.

 

Nødvendige handlinger

Les nøye gjennom merknadene nedenfor og gjør deg kjent med de forestående endringene. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene trer i kraft, godtar du at du er bundet av disse endringene. Ellers trenger du ikke å gjøre noe mer for å godta slike endringer. Hvis du imidlertid foretrekker å avvise dem, må du avslutte PayPal-kontoen før den gjeldende ikrafttredelsesdatoen, som beskrevet i brukeravtalen.

 

Endringer i PayPals brukeravtale

Fra og med 28. januar 2022

  • flytter vi programvilkårene for PayPals kjøperbeskyttelse og selgerbeskyttelse til separate nettsider. Disse vilkårene godtas når du godtar brukeravtalen og forblir en del av brukeravtalen. Flyttingen har til hensikt å gjøre vilkårene enklere å finne og navigere i.
  • reviderer vi PayPals selgerbeskyttelsesprogram for å avklare at fraktbevis og leveringsbevis også må inneholde et sporingsnummer som kan bekreftes på nettet.
  • avklarer vi at misbruk av prosessen for elektronisk tvisteløsning, PayPals kjøperbeskyttelsesprogram og/eller PayPals selgerbeskyttelsesprogram er restriksjonsbelagte aktiviteter som fastsatt i brukeravtalen.
  • avklarer vi at du ikke blir belastet et standard tvistegebyr for tvister som oppfyller alle kravene i PayPal selgerbeskyttelsesprogram.
  • avklarer vi at en minimumsreserve også er kalles en forhåndsreserve.
  • avklarer vi definisjonen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ved å presentere en liste over markeder og områder som utgjør en del av EØS-området.

Les gjennom den oppdaterte brukeravtalen