Oppdateringer av retningslinjer

 

>> Se alle juridiske avtaler

>> Se tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdateringer av retningslinjer

 

 

Varsel om endring i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 9. oktober 2017 (ikrafttredelsesdatoer finner du i hver individuelle avtale nedenfor)

 

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi foretar endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal. 

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette varselet for å gjøre deg kjent med de forestående endringene.

Du trenger ikke gjøre noe for å akseptere endringene ettersom de automatisk trer i kraft på datoene nevnt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å akseptere dem, kan du kontakte oss før ovennevnte dato og be oss om å stenge kontoen din (https://www.paypal.com/no/cgi-bin/?&cmd=_close-account) umiddelbart uten at det påløper ekstra kostnader.

Vi håper imidlertid at du fortsetter å bruke PayPal og drar nytte av følgende fordeler:

 

Det er raskt

Du trenger ikke skrive inn kortdetaljene dine hver gang du betaler, og dermed kan du betale raskere på nettet.

 

Det er enkelt

PayPal er den foretrukne nettbetalingsmetoden i Norge fordi det er en smart, moderne løsning for betaling på nettet med noen få klikk. Du trenger bare en e-postadresse og et passord.

Gjennomgå de gjeldende juridiske avtalene
 


Varsel om endringer i PayPals brukeravtale

Ikrafttredelsesdato: 9. januar 2018

 

Du kan finne den endrede versjonen av PayPals brukeravtale under den gjeldende avtalen ved å klikke her, eventuelt kan du åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

 

1. Overholdelse av lover og regler

Livene våre berøres av endringer i retningslinjer, lover og forskrifter i større grad enn noensinne før.  Hvis du bruker PayPal for en bedrift som potensielt er involvert i regulert aktivitet, lisensiert aktivitet, eksport eller import, skatter eller transaksjoner i utenlandsk valuta, minner vi deg om at du alene er ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene.

Vi har oppdatert delen «Viktig informasjon – hovedrisikoer og vilkår» (teksten før avsnitt 1) for å klargjøre dette punktet.  Delen lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«Viktig informasjon – hovedrisikoer og vilkår 

Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde alle lover, regler og retningslinjer i din spesifikke jurisdiksjon som kan være gjeldende for deg i samband med din bruk av PayPal-tjenestene, herunder bl.a. de som er relatert til regulert eller lisensiert aktivitet, eksport- eller importaktiviteter, skatter eller transaksjoner i fremmed valuta.

…»

 

2. Språk

Vi har endret delen med overskriften «Inngåelse av denne avtalen» og punkt 1.4 (tidligere «Meldinger til deg» og nå kalt «Kommunikasjon med deg») for å gjøre det tydelig hvilke språk brukeravtalen inngås på og språkene vi kan kommunisere med deg på. 

Den relevante delen av punktet med overskriften «Inngåelse av denne avtalen» har lyder nå som følger (med endringer understreket):

«…Denne avtalen utstedes og inngås bare på engelsk. …»

De relevante delene i punkt 1.4 (tidligere «Meldinger til deg» og nå kalt «Kommunikasjon med deg») har nå følgende ordlyd (med endringer understreket):

«1.4 Kommunikasjon med deg.

1.4.1 Språk. Denne avtalen inngås bare på engelsk.  Vi kommuniserer med deg kun på engelsk.

1.4.2 Meldinger til deg. …»

 

3. Overføring/innløsing av e-penger i en annen valuta enn kontoens primære valuta

Vi har endret punkt 6.1 og 6.4 for å klargjøre situasjoner der en valutakonvertering av PayPal kan være aktuell (i slike tilfeller kan PayPal belaste et gebyr for valutakonvertering som fastsatt i punkt A3.1.1. i vedlegg 1).  Punkt 6.1 og 6.4 har nå følgende ordlyd (med endringer understreket):

«6.1 Slik kan du overføre og innløse e-penger. Du kan overføre penger med elektronisk overføring til bankkontoen din (denne funksjonen for overføring/innløsing kalles noen ganger for «overføring til bank») eller – hvis du er en registrert bruker i en region som støtter overføring til betalingskort – til ditt MasterCard eller Visa-kort. Enkelte jurisdiksjoner tillater at du overfører til enten bankkontoen eller kortet ditt. Bankkontoen eller kortet som du ber om at elektroniske penger skal overføres til, må være i den primære valutaen for kontoen din eller en annen valuta som PayPal støtter i bostedslandet ditt. Saldoer skal løses inn i den primære valutaen for kontoen din. Dette betyr følgende:

a. Hvis du overfører en saldo i en annen valuta enn den primære valutaen for kontoen din, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i punkt A3.1.1 av vedlegg 1 for konvertering til den primære valutaen din (i henhold til punkt 8.2).

b. Hvis du overfører til en bankkonto eller et kort med en annen valuta enn den primære valutaen for kontoen din, påløper det et gebyr for valutakonvertering som angitt i avsnitt A3.1.1 av Vedlegg 1 for konverteringen av overføringsbeløpet til bankkontoen eller kortet ditt (i henhold til avsnitt 8.2). 

Se også punkt 6.4 hvis kontoen din inneholder saldo i flere valutaer.

6.4 Overføring av penger i flere valutaer. Hvis du har flere valutaer på saldoen din, kan du velge fra disse når du overfører penger, men med mindre det er inngått annen avtale, skjer overføringen i den primære valutaen for kontoen din.  Hvis du kan overføre til MasterCard- eller Visa-kortet ditt, kan overføringen pålegges et gebyr som er angitt i vedlegg 1 i denne avtalen, og gebyret kan komme i en annen valuta enn den primære valutaen din – avhengig av om PayPal kan støtte overføringer i hovedvalutaen for kortet.  I avsnitt 6.1 finner du informasjon om at du kan belastes et gebyr for valutakonvertering for konvertering til eller fra den primære valutaen for kontoen din når du overfører saldoen din.»

 

4. Valutakonvertering

Vi har endret punkt 8.2 (Valutakonvertering) og punkt A3.1 i Vedlegg 1 (Andre gebyrer – valutakonvertering) for å klargjøre hva som skjer når transaksjonen innebærer at PayPal foretar en valutakonvertering. Punkt 8.2 og punkt A3.1 i vedlegg 1 lyder nå som følger (med tilføyelser /endret ordlyd understreket):

«8.2 Valutakonvertering. Hvis en transaksjon omfatter en valutakonvertering utført av PayPal, blir den konvertert på grunnlag av den aktuelle valutakursen som vi fastsetter for den aktuelle valutakonverteringen. Dette er «utgangsvalutakursen».

Utgangsvalutakursen er basert på kursene som er tilgjengelig på engrosmarkedet for valuta, eller hvis det er pålagt ved lov eller forskrift, på aktuelle offentlige referansekurser, på konverteringsdatoen eller forrige virkedag.

Vi legger deretter til et gebyr for valutakonverteringen (som definert i punkt A3.1 i vedlegg 1 i denne avtalen) til utgangsvalutakursen for å oppnå den endelige vekslingskursen for transaksjonen. I enkelte tilfeller (se avsnitt 4.7 og 4.8) kan den endelige vekslingskursen brukes umiddelbart uten at du blir varslet. 

«Valutakonverterer»-verktøyet er tilgjengelig via kontoen din og kan brukes for å se hvilke valutakurser (der valutakonverteringsgebyret allerede er lagt til) som gjelder bestemte valutavekslinger på tidspunktet når du bruker verktøyet.

Når PayPal tilbyr en valutakonvertering når du utfører transaksjonen, får du se vekslingskursen (som inkluderer valutakonverteringsgebyret) som benyttes på transaksjonen, før du fortsetter for å autorisere betalingstransaksjonen. Når du godtar betalingstransaksjonen, godtar du valutakonverteringen på grunnlag av vekslingskursen som vises (som inkluderer valutakonverteringsgebyret).

Du kan velge bort PayPals valutakonvertering før du fullfører betalingen, ved å velge «Konverteringsalternativer» på siden «Gå gjennom betalingsopplysningene» i forbindelse med betalingen.

Når en valutakonvertering tilbys på salgsstedet av forhandleren og ikke av PayPal, og du velger å autorisere betalingen på grunnlag av forhandlerens vekslingskurs og gebyrer, har ikke PayPal noe ansvar overfor deg for denne valutakonverteringen.

Når betalingen er finansiert med et betalingskort og involverer en valutakonvertering av PayPal, samtykker du til og godtar ved å inngå denne avtalen, at PayPal konverterer valutaen i stedet for at kortutstederen gjør det.

Hvis du mottar en betaling i en annen valuta enn den primære valutaen på kontoen din fra en person som ikke har en PayPal-konto, konverterer PayPal betalingsbeløpet for deg til den primære valutaen for kontoen din på tidspunktet betalingen er foretatt, i henhold til punkt 8.2 (unntatt der annet er avtalt med PayPal), og du godtar å dekke valutakonverteringsgebyret i punkt A3.1.1 i vedlegg 1 i denne avtalen (som er inkludert i vekslingskursen som du betaler), før eventuelle andre transaksjonsgebyrer legges til.

 

A3.1.1 For valutakonverteringer av beløp på PayPal-kontoen din som ikke utgjør en del av en spesifikk transaksjon inn til eller ut av kontoen (f.eks. konvertering av saldoen til en annen valuta), og for transaksjoner som involverer en valutakonvertering hvor selgeren har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

2,5 % over utgangsvalutakursen.

A3.1.2 For alle andre transaksjoner som involverer en valutakonvertering der selgeren ikke har godtatt å dekke konverteringsgebyret:

4,0 % over utgangsvalutakursen

 

5. PayPals kjøperbeskyttelse

Punkt 13.3 er endret for å klargjøre følgende:

 1. PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene.

Punkt 13.5c er også endret for å klargjøre hva som kan skje avhengig av om betalingsmottakeren framlegger bevis på at du har levert varen / utført tjenesten for kunden som avtalt.

De endrede delene av punkt 13.3 (presentert i kontekst med bestemmelsens hovedparagraf) og 13.5c lyder nå som følger (i hvert tilfelle med ny ordlyd understreket):

«13.3 Hvilke betalingstyper oppfyller betingelsene for refusjon i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse?

Du kan refunderes for et problem med et kjøp i henhold til PayPals kjøperbeskyttelse kun hvis følgende krav er oppfylt:

a. Kjøpet oppfyller betingelsene. Kjøp av de fleste varer og tjenester oppfyller betingelsene (inkludert reisebilletter, immaterielle varer, slik som tilgang til digitale varer og andre lisenser), med unntak av kjøp av følgende:

 • . kjøp av varer du henter personlig eller sørger for at blir hentet på dine vegne (herunder på et salgssted for detaljhandel) og som du hevder ikke har blitt levert,

PayPal kan etter eget skjønn automatisk avslutte eventuelle tvister du åpner eller krav fra deg som PayPal har grunn til å mistenke ikke er forbundet med et kjøp som oppfyller betingelsene, som beskrevet ovenfor.

...

13.5c Hvordan løser jeg problemet mitt?

Hvis du ikke kan løse et problem direkte med selgeren, går du til løsningssenteret og følger denne prosessen:

           …

 • Svare på PayPals forespørsler om informasjon innen rimelig tid

Under kravprosessen kan PayPal kreve at du må oppgi dokumentasjon som støtter saken din. Du kan bli bedt om å sende inn kvitteringer, tredjepartsvurderinger, politirapporter eller annet som PayPal spesifiserer. PayPal kan kreve at selgeren innen rimelig tid framlegger bevis for PayPal på at betalingsmottakeren leverte varen eller utførte tjenesten som var avtalt med kunden, selv der kjøpet ikke oppfyller betingelsene for PayPals kjøperbeskyttelse i henhold til avsnitt 13.3. Hvis selgeren ikke kan framlegge slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i kundens favør. Hvis selgeren framlegger slike bevis innen rimelig tid, kan PayPal avgjøre saken i selgerens favør selv om kunden hevder ikke å ha mottatt kjøpet.

 

6. Tredjepartstillatelser

EUs andre direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) («PSD2») fastsetter et regelverk for EØS-området som kan tillate at:

 1. en tredjeparts tjenesteleverandør som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere kontoinformasjonstjenester («AIS-leverandør»), med din tillatelse får tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne,
 2. en tredjeparts kortutsteder med din tillatelse bekrefter om et beløp som er nødvendig for å utføre en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på PayPal-kontoen din og
 3. en tredjeparts tjenesteleverandør som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere betalingsinitieringstjenester («PIS leverandør»), med din tillatelse kan starte en betaling fra kontoen din på dine vegne.

Punkt 15.9 (Tredjepartstillatelser) er endret for å klargjøre hvordan brukeravtalen gjelder (og hvilket ansvar du har overfor PayPal) med hensyn til din bruk av PayPal gjennom disse tredjeparts tjenesteleverandørene. 

Nytt punkt 9.3 (Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser) er lagt til som en relatert bestemmelse.

Nytt punkt 9.3 og punkt 15.9 med endringer lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«9.3 Restriksjonsbelagte aktiviteter og tillatelser. Ingenting i dette punkt 9 hindrer deg i å tillate at tredjeparter utfører visse handlinger på dine vegne som beskrevet i punkt 15.9 i samsvar med vilkårene i deres lisens og gjeldende lovgivning.

15.9 Tredjepartstillatelser.

a. Generelle tillatelser. Du kan uttrykkelig gi, fjerne og behandle tillatelser for enkelte tredjeparter for å utføre visse handlinger på dine vegne.  I noen tilfeller kan du gjøre dette ved å logge på kontoen din – i andre tilfeller kan du gjøre dette direkte med den aktuelle tredjeparten.Du erkjenner at hvis du gir tillatelse til en tredjepart for å utføre handlinger på dine vegne, kan PayPal gi visse opplysninger om PayPal-kontoen din til denne tredjeparten.

b. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester for å få tilgang til kontoinformasjonen din

Hvis du tillater at enten:

 1. en tredjeparts tjenesteleverandør som, i henhold til gjeldende lovgivning, har lisens til å levere kontoinformasjonstjenester («AIS-leverandør»), får tilgang til informasjon om kontoen din på dine vegne, eller
 2. en tredjeparts kortutsteder bekrefter om et beløp som er nødvendig for å utføre en kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på PayPal-kontoen din,

innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 2.3) fortsatt er gjeldende for deg og tilgangen din til denne informasjonen ved hjelp av AIS-leverandøren eller kortutstederen, og
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:
  1. for handlinger som du har gitt AIS-leverandøren eller kortutstederen autorisasjon til å utføre på dine vegne, og
  2. i henhold til punkt 15.9.d (Ditt ansvar for tillatelser du gir),

med forbehold for dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (Feil og uautoriserte transaksjoner).

c. Bruk av lisensierte tredjepartstjenester for å starte en betaling

Hvis du tillater at en tredjeparts tjenesteleverandør, som i henhold til gjeldende lovgivning har lisens til å levere betalingsinitieringstjenester («PIS leverandør»), starter en betaling fra kontoen din, innebærer dette:

 1. at denne avtalen (herunder, uten begrensning, punkt 4.1 til og med 4.6 samt punkt 4.10) fortsatt er gjeldende for deg og betalingen som startes av PIS-leverandøren, og 
 2. at du er ansvarlig overfor PayPal:

a. for handlingene som du har gitt PIS-leverandøren autorisasjon til å utføre på dine vegne, og

b. i henhold til punkt 15.9.d (Ditt ansvar for tillatelser du gir),

med forbehold for dine obligatoriske juridiske rettigheter og punkt 12 (Feil og uautoriserte transaksjoner).

d. Ditt ansvar for tillatelser du gir.

Å gi tillatelse til en tredjepart fritar deg ikke for noen av dine forpliktelser etter denne avtalen. Du aksepterer og godtar at du ikke kan holde PayPal ansvarlig, og at du vil holde PayPal skadesløs, for ethvert ansvar som oppstår fra handlinger eller unnlatelser fra en tredjepart i forbindelse med tillatelsene du har gitt.»

 

7. Gebyrer – Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vi justerer hvordan vi beregner gebyret for overføring og mottak av personlige transaksjonsbetalinger, slik at gebyret nå vil være proporsjonalt i henhold til hvordan hver del av betalingen er finansiert.  Punkt A1. i vedlegg 1 lyder nå som følger (med ny ordlyd understreket):

«A1. Personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Betalingsgebyret for personlige transaksjoner vises på betalingstidspunktet. 

I tilfeller der det erklæres å være en fastgebyrkomponent, kan du finne mer informasjon om dette i punkt A4.6 i vedlegg 1.

A1.1 Innenlands personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Vær oppmerksom på at gebyret skal betales av enten sender eller mottaker, ikke av begge. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Aktivitet

Gebyr for delen av en betaling finansiert av:
- Eksisterende PayPal-saldo,
– Bankkonto

Gebyr for delen av en betaling finansiert av
– Debetkort og/eller
– Betalingskort
.

Overføring eller mottak

Gratis (når det ikke omfatter valutakonvertering)

3,4 % + fast gebyr

 

A1.2 Internasjonal personlig transaksjon: betalingsgebyrer

Hvis du vil finne gebyret som påløper ved en betaling via en internasjonal personlig transaksjon til en bruker i et bestemt land, følger du trinnene nedenfor.

Vær oppmerksom på at gebyret skal betales av enten sender eller mottaker, ikke av begge. Les gjennom A4.2.3 i vedlegg 1 for å få ytterligere informasjon.

Trinn 1. Finn mottakerens land i tabellen nedenfor (i den første kolonnen fra venstre).
Trinn 2. Fastslå hvilken region senderens land ligger i (andre kolonne).
Trinn 3. Finn det aktuelle gebyret basert på betalingsmetoden(e) som benyttes (tredje og fjerde kolonne).

 

Mottakerens land

Avsenderens land

Gebyr for delen av en betaling finansiert av eksisterende PayPal-saldo eller bankkonto

Gebyr for delen av en betaling finansiert med betalingskort

Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkludert Ålandsøyene), Gibraltar, Hellas, Irland^, Island, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Romania, Russland, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (inkludert Kanaløyene og Isle of Man), Sveits, Sverige, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike.

Nord-Europa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,0 %^

4,4 % + fast gebyr

Alle andre land^^

1,5 %^

4,9 % + fast gebyr

Belgia, Frankrike, Fransk Guyana, Guadeloupe, Italia, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Nord-Europa

0,4 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

0,5 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,3 %

4,7 % + fast gebyr

Alle andre land^^

1,8 %

5,2 % + fast gebyr

Tyskland

Nord-Europa

1,8 %

3,7 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

2,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

3,0 %

4,9 % + fast gebyr

Alle andre land^^

3,3 %

5,2 % + fast gebyr

Polen

Nord-Europa

0,9 %

3,8 % + fast gebyr

USA, Canada, Europa I

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Europa II

1,5 %

4,4 % + fast gebyr

Alle andre land^^

2,0 %

4,9 % + fast gebyr

Australia

Hvor som helst^^

1,0 %

3,4 % + fast gebyr

Japan

Hvor som helst^^

0,3 %

3,9 % + fast gebyr

USA og Canada

Hvor som helst^^

1,0 %

3,9 % + fast gebyr

Alle andre land^^

Hvor som helst^^

0,5 %^

3,9 % + fast gebyr^

 

Merknad: Gebyrer for internasjonale betalinger i euro eller svenske kroner mellom kontoer registrert i EU eller EØS er de samme som for innenlandske transaksjoner.

 ^^ Avhengig av tilgjengelighet til tjenesten for brukeren som er registrert i det bestemte landet.»

 

8. Andre endringer

Deler av PayPal-brukeravtalen er endret:

 • for å klargjøre og omorganisere formuleringer, inkludert følgende eksisterende deler:

Punkt

Endring

 • Andre avsnitt i starten av brukeravtalen

Dette punktet er endret slik at det også henvises til EUs andre direktiv om betalingstjenester ((EU) 2015/2366) («PSD2»), EU-direktivet som oppdaterer EUs direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 2.3 Saldo og transaksjonsinformasjon

Dette punktet heter nå «Kontoinformasjon (inkludert saldo og transaksjonsinformasjon)».

 • 2.6 Saldo i flere valutaer.

Dette punktet er endret for å klargjøre gjeldende ordlyd om hvordan det kan oppstå en valutakonvertering som innebærer at det påløper et valutakonverteringsgebyr, i forbindelse med administrering av saldoer i flere valutaer.

 • 4.7 Forhandleren har utsatt betalingsbehandlingen

Dette punktet er endret for å klargjøre ytterligere hvordan det kan oppstå et tilfelle der forhandleren utsetter betalingsbehandlingen (spesielt i tilfeller der forhandleren selger på elektroniske plattformer eller du betaler for enkelte varer som må sendes til deg eller kan bli ytterligere endret av forhandleren).  Endringene fastsetter også hva som skjer i slike tilfeller og legger til ytterligere kontekst av klarhetshensyn.

 • 4.8 Forhåndsgodkjente betalinger

Dette punktet heter nå «Forhåndsgodkjente betalinger (også kjent som automatiske betalinger)» og har ytterligere endringer av klarhetshensyn.

 • 4.10 Overføring av e-penger i flere valutaer.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 5. Motta penger – innledning

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 5.4 Feilaktig representasjon

Dette punktet har nå overskriften «PayPal og kundene dine», med ytterligere endringer for klarhet.

 • 9.1j. Restriksjonsbelagte aktiviteter – bruke en anonymiserende proxy

Dette punktet er endret av klarhetshensyn og inneholder ikke-uttømmende eksempler på bruk av en anonymiserende proxy.

 • 12.1 – Identifisere feil og/eller uautoriserte transaksjoner

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.2 Varsle PayPal om feil, uautoriserte transaksjoner og/eller uriktig eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.3 Gjennomgang av feilrapporter.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.4 Ansvar ved uautoriserte transaksjoner

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 12.5 Rett til refusjon.

Dette punktet er endret av klarhetshensyn.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service og CSSF)

Dette punktet er oppdatert med detaljer om EUs nettsted for elektronisk tvisteløsning.

 • 15.1 Gjeldende lovverk og jurisdiksjon.

Dette punktet er oppdatert slik at det er «lovene i England og Wales» og «domstolene i England og Wales» som danner grunnlaget for bestemmelsene knyttet til gjeldende lov i brukeravtalen og forholdet mellom oss og gjeldende domstol, dersom du skal reise et krav mot oss i en domstol. Endringene endrer ikke på annen måte de nåværende rettighetene dine.

 • 15.11 Bedriftskunder.

Dette punktet er endret slik at det henvises til tilsvarende bestemmelser i EUs andre direktiv om betalingstjenester (EU 2015/2366) («PSD2»), EU-direktivet som oppdaterer EUs direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF).

 • 15 (definisjoner)

Dette punktet er endret for å:

 

 • klargjøre følgende definisjoner: Autorisere (med følgeendringer for punkt 4.1e.b), og Forhåndsgodkjent betaling (denne typen betaling kalles også Automatisk betaling), og
 • introdusere følgende nye definerte begreper:.AIS-leverandør, PIS-leverandør

og

 • korrigere mindre typografiske feil.

 

Varsel om endring av den forretningsmessige avtalen for PayPals betalingskortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay)

Ikrafttredelsesdato: 9. januar 2018

 

Dette varselet gjelder bare hvis du har godtatt vilkårene for de forretningsmessige avtalene (vanligvis hvis du er en bruker som mottar kortfinansierte betalinger for kommersielle transaksjoner).

Selv om PayPal ikke er en part i de forretningsmessige avtalene, påvirker disse avtalene hvordan du mottar kortfinansierte betalinger med PayPals tjenester. De utgjør direkteavtalene dine med PayPals bankpartnere, som gjør at du kan motta kortfinansierte PayPal-betalinger. 

De forretningsmessige avtalene gjelder for forhandlere over hele verden – dette innebærer at ikke alle endringer i disse avtalene påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa. Vi har utelukkende varslet om endringene som påvirker forhandlere hjemmehørende i Europa.

Dette varselet gjelder kun den forretningsmessige avtalen for PayPals betalingskortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay).  Den forretningsmessige avtalen til HSBC Bank for betalingskortbehandlingstjenester (som vises i samme dokument som Worldpay-avtalen), blir ikke berørt og endres ikke som et resultat av dette varslet.

Du kan finne den endrede versjonen av Forretningsmessig avtale for PayPals kortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay) under den gjeldende avtalen ved å klikke her eller ved å åpne den via «Brukeravtale»- eller «Juridiske avtaler»-lenken på de fleste PayPal-sider.

Vi gjør oppmerksom på at den endrede forretningsmessige avtalen for PayPals kortfinansierte behandlingstjenester (Worldpay) også blir endret for forhandlere med base utenfor Europa – forhandlere med base i Europa blir ikke berørt av disse bestemte endringene.