Hvordan udsteder jeg en fuld eller delvis tilbagebetaling for en tvist?

Sådan tilbyder du en fuld tilbagebetaling i en sag:

  1. Gå til Løsningscentret.
  2. Vælg "Åbne sager" på listen, og find betalingen.
  3. Klik på sagsnummeret.
  4. Klik på Udsted en fuld tilbagebetaling på siden med sagsoplysninger.
Du kan udstede en tilbagebetaling i op til 180 dage efter, du har modtaget betalingen. Hvis du udsteder en fuld tilbagebetaling, lukkes tvisten automatisk. Sagen skal være i tvistfasen eller afvente sælgers svar, for at du kan udføre denne handling. Hvis sagen er under gennemgang, skal du kontakte os for at udføre handlingen.

Du kan også tilbyde en delvis tilbagebetaling i tvisten. Sådan gør du: 
  1. Gå til Løsningscentret.
  2. Vælg "Åbne sager" på listen, og find betalingen.
  3. Klik på sagsnummeret.
  4. Klik på Tilbyd en delvis tilbagebetaling på siden med sagsoplysninger.
  5. Følg vejledningen i e-mailen.