Policy Updates

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предстоящите актуализации на политиката

Предишни актуализации на политиката

Тази страница показва предишни актуализации на политиката (документи, публикувани на нашия сайт, които уведомяват потребителите предварително за важни промени в услугата PayPal, нейното Споразумение с потребителя или други политики). Всяка актуализация на политика показва датата, на която промяната е вляла в сила.

*За предишни актуализации на политиката, свързани с промени, които са в сила преди декември 2013 г., вижте този PDF файл.

*За предишни актуализации на политиката между януари 2014 г. и декември 2018 г. вижте този PDF файл.

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 11 август 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 10 ноември 2021 г.

 • Преразглеждаме програмата за защита на продавача на PayPal, за да изясним критериите за допустимост за определени претенции, които включват пътни билети, продавани от туристическия превозвач.
 • Изискваме от продавачите, които са Корпоративни клиенти, да ни уведомяват за всички грешки или несъответствия в ценообразуването в рамките на 60 (шестдесет) дни от момента, в който получат извлеченията по сметките си или друга информация за дейност в акаунта.
 • Премахваме раздела за изплащания в PayPal и го заменяме със самостоятелно споразумение, което в правния център се нарича „Договор за изплащания в PayPal“.
 • Уточняваме видовете разходи, които се използват за изчисляване на разумната минимална оценка, която може да възстановим, ако участвате в ограничени дейности.
 • Въвеждаме допълнителна такса за услуга в размер на 1,29% за някои международни търговски трансакции между ЕИЗ и Обединеното кралство.
 • Променяме допълнителните процентни такси за международни търговски трансакции и опростяваме класификациите за държави според пазар/регион за тези такси. Таксите се променят от показаните в текущото Потребителско споразумение ставки към новите ставки, показани на актуализираната страница с търговски такси ТУК, които ще влязат в сила на 10 ноември 2021 г.

За да прегледате актуализираното споразумение с потребителя, щракнете ТУК.

 

Изменения на Политиката за допустимо използване на PayPal

 • Преразглеждаме политиката, за да изясним, че определени нарушения могат да доведат до щети за вас. Също така разширяваме сегашния списък със забранени дейности и уточняваме търговските дейности, които изискват одобрение.

 

Изменения по Допълнението за администратори за защита на данните относно продукти за директно обработване на карти

 • Променихме допълнението, за да гарантираме, че препратките към продукти и услуги са съгласувани навсякъде.

 

Изменение по Споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане

 • Преразглеждаме Споразумението с цел забраняване на плащанията за някои стоки и услуги.

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено: 21 юни 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 20 август 2021 г.

Актуализирахме начина, по който PayPal конвертира валута, така че да се използва обменният курс на PayPal, а също така предоставихме инструмента „Валутен конвертор“

За да прегледате актуализираното Споразумение с потребителя, щракнете ТУК

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 29 април 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 30 юли 2021 г.

 • Също така преразглеждаме защитата на купувача и защитата на продавача в PayPal, за да се осигури глобално съответствие и за допълнително изясняване на това кои трансакции отговарят на условията за защита.
 • Уточняваме по какъв начин се третира изпращането или получаването на дарения.
 • Променяме таксата за неактивност на 270,00 CZK за акаунти, регистрирани в Чехия, и на 10,00 CHF за акаунти, регистрирани в Лихтенщайн. Таксата за неактивност не се прилага за лични акаунти, регистрирани в Гърция.
 • Уточняваме, че може да зададете валутата за вашата карта.

За да прегледате актуализираното потребителско споразумение, щракнете ТУК.

 

Изменения на Условията за ползване за парични пулове

Променихме Условията за ползване на парични пулове, така че съществуващите пулове вече няма да се поддържат в случаи на отхвърляне на услугите за парични пулове.

 

Уведомление за изменение по Правните споразумения на PayPal

Издадено на 29 януари 2021 г.

Моля, прочетете този документ.

Ще направим промени по правните споразумения, които регулират Вашите взаимоотношения с PayPal.

Препоръчваме Ви внимателно да прегледате уведомленията по-долу, за да сте запознати с предстоящите промени.

Не са необходими допълнителни действия от Ваша страна, тъй като тези промени ще влязат в сила автоматично на

 

30 април 2021 г.

В случай че предпочитате да откажете тези промени и да закриете Вашия акаунт, можете да го направите преди 30 април 2021 г., без възникване на допълнителни такси.

В този документ не се споменават измененията, направени за езикова адаптация, за коригиране или премахване на правописни и граматични грешки, или промени в форматирането. Това важи и в случаите, когато сме коригирали или стандартизирали препратките.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Дата на влизане в сила: 30 април 2021 г.

 • ЩракнетеТУК, за да видите актуализирано копие на предвидените промени.

Можете да намерите Споразумението с потребителя на PayPal, като щракнете тук или чрез някоя от връзките „Правна информация“ или „Правни споразумения“ в долния колонтитул на повечето страници от сайта на PayPal.

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

Включихме уточняваща формулировка, че нашето потребителско споразумение не е в сила за услугите Xoom, които са предмет на отделни правни споразумения с Xoom.

Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal – Недопустими артикули и трансакции съгласно Защитата на купувача в PayPal

В този раздел сме пренаредили и стандартизирали нашия списък с недопустими артикули и трансакции.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Какво отговаря на условията

Добавихме формулировка за уточняване за вече изпратени физически артикули или предоставени нематериални стоки.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Основни изисквания

Добавихме нова втора точка относно претенции за неразрешени трансакции.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Недопустими артикули и трансакции

Променихме и стандартизирахме глобално нашия списък с артикули и трансакции, които не са допустими за Защитата на продавача в PayPal.

Други правни условия – Нашите права – Неактивни акаунти

Таксата за неактивност вече важи също така за регистрирани в Лихтенщайн потребители, като съответно сме добавили сумата в швейцарски франкове (CHF).

Други правни условия – Разни – Използване на лични данни от Ваша страна (като продавач); Закони за защита на данните

Преименувахме и пренаредихме този раздел, за да отразим по-конкретно използването на лични данни от продавачите.

 

Уведомление за изменение по Правните споразумения на PayPal

Дата на издаване: 29 септември 2020 г.

Моля, прочетете този документ.

Ще направим промени по правните споразумения, които регулират Вашите взаимоотношения с PayPal.

Препоръчваме Ви внимателно да прегледате уведомленията по-долу, за да сте запознати с предстоящите промени.

Не са необходими допълнителни действия от Ваша страна, тъй като тези промени ще влязат в сила автоматично на

16 декември 2020.

 

В случай че предпочитате да откажете тези промени и да закриете Вашия акаунт, можете да го направите преди 16 декември 2020 г., без възникване на допълнителни такси.

В този документ не се споменават измененията, направени за езикова адаптация, за коригиране или премахване на правописни и граматични грешки, или промени в форматирането. Това важи и в случаите, когато сме коригирали или стандартизирали номерацията и препратките.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Дата на влизане в сила: 16 декември 2020 г.

 • ЩракнетеТУК, за да видите актуализирано копие на предвидените промени.

Можете да намерите Споразумението с потребителя на PayPal, като щракнете тук или чрез някоя от връзките „Правна информация“ или „Правни споразумения“ в долния колонтитул на повечето страници от сайта на PayPal.

Относно акаунта Ви – Откриване на акаунт – Състояние на търговска организация

Ние изменихме формулировката в раздела, за да отразим, че при достигането на определени прагове или с участието на определени стопански сегменти или дейности, Споразуменията с търговска организация могат да се прилагат за всеки тип акаунт в PayPal, който притежавате.

Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

В този раздел добавихме изискването в профила на акаунта в PayPal да се запази телефонен номер, на който сте основен потребител.

Относно Вашия акаунт – Такси

В този раздел премахнахме последния абзац по отношение на ставката на търговеца, тъй като ще спрем да я предлагаме за търговците.

Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Вашите инструкции за плащане

Добавихме нов абзац в края на този раздел, за да Ви давам възможност да изберете определени получатели като „доверени бенефициенти“ за по-бързо плащане.

Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Такси за спор

Ние установяваме такса за спор и правилата и условията за продавачите.

Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Такса за обратно начисление

Добавихме нов раздел, който се занимава с Такса за обратно начисление за изясняване.

Получаване на плащания – Правила за начисляване на допълнителни такси

В този раздел премахнахме последния абзац, отнасящ се до търговеца, тъй като ще спрем да предлагаме търговската такса за търговците.

Получаване на плащания – Фонд за дарения на PayPal

Добавихме два нови раздела във Фонда за дарения на PayPal, които се отнасят съответно само за благотворителни организации в Ирландия и Обединеното кралство.

Получаване на плащания – Ставка на търговец

Този раздел е премахнат, тъй като ще спрем да предлагаме търговската ставка за търговците.

Други правни условия – Нашите права – Такса за неактивност

Ние установяваме такса за неактивност за акаунти, които са били неактивни за поне 12 последователни месеца.

Забележка: Тези разпоредби не се прилагат за потребители на PayPal, регистрирани в Ирландия, както и за лични акаунти, регистрирани в Унгария.

План 1. Таблица с такси

A2.2.2 Такси за използване на решението за финализиране, включено в PayPal Commerce Platform

В раздел A2.2.2.3. премахнахме споменаванията на ставката на търговец и на раздели A2.2.3. и A2.2.4., тъй като ще престанем да предлагаме търговската ставка за търговците.

A2.2.3. Ставка на търговец

Раздел A2.2.3. беше премахнат, тъй като ще престанем да предлагаме търговската такса за търговци.

A3.1. Конвертиране на валута

В раздел A3.1.1. променихме таксата за конвертиране за конвертирания на валута за суми във Вашия акаунт в PayPal, които не формират част от специфична трансакция във или извън Вашия акаунт (напр. конвертиране на Вашия баланс в друга валута) и за трансакции, включващи конвертиране на валута, за които продавачът се е съгласил да поеме таксата за конвертиране до 3,0%:

Раздел A3.1.2. е променен, за да е приложим за всички държави съгласно настоящото споразумение с потребителя, а таксата за конвертиране на валута за трансакции, за които продавачът не се е съгласил да поеме таксата, обикновено ще е 4,00%.

A3.2. Изтегляне на баланса

В раздел A3.2.1. въведохме такса за теглене към банкова сметка в САЩ, свързана с Вашия акаунт в PayPal.

A3.3. Такса за обратно начисление и такса за спор

Разделихме раздел A3.3. на две подраздела: A3.3.1. Такса за обратно начисление, който остава непроменен, и A3.3.2. Такса за спор, който се занимава с нововъведената ни Такса за спор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази такса не се отнася за потребители на PayPal, регистрирани в Ирландия.

A3.13 Неактивни акаунти в PayPal

Добавихме нов раздел A3.13, занимаващ се с новосъздадената такса за неактивност.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УСЛУГИ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ С КАРТИ ЧРЕЗ PAYPAL

4. Сигурност на информацията; Защита на данни; Преносимост на данни

Променихме раздел 4.6., за да обсъдим допълнението за защита на данните, вместо да има план (в резултат на това План 2 е премахнат), и добавихме нов раздел 4.7. относно преносимостта на данните.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО С ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Премахнахме ограничението за акаунти PayPal Premier или бизнес акаунти от първия параграф на Споразумението с търговска организация.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Актуализирахме нашите условия за обработване на данните, за да отразим, че PayPal е администратор на данни за услуги за обработка на плащания и предотвратяване на измами.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С КАРТОДЪРЖАТЕЛ В PAYPAL БИЗНЕС С ДЕБИТНА КАРТА MASTERCARD (САМО В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО)

В раздел 11 добавихме хипервръзка към Калкулатора за конвертиране на валута на Mastercard и ставката на ECB и изяснихме, че не сме задължени да Ви изпращаме съобщение съгласно Регламента за презгранична такса (Регламент (ЕО) 924/2009).

 

iZETTLE

Добавихме нови условия за нашата услуга iZettle на страницата ни за правни споразумения за Обединеното кралство.