Актуализации на политиката

 

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено на: 10 май 2022 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват и/или разглеждат актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 1 август 2022 г. уточняваме следното:

  • формулировката на клаузата за уреждащо законодателство и юрисдикция. Това подчертава, че потребителите имат задължителни права да завеждат дела срещу нас в местните съдилища.
  • клаузата за сторнирания в Потребителското споразумение, за да се изясни кога PayPal ще може да сторнира плащания.

Прегледайте актуализираното Потребителско споразумение..

 

Важно известие за всички клиенти в ЕС и Обединеното кралство

Като част от продължаващите усилия на PayPal за управление на някои необходими промени, произтичащи от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, ние ще се оттеглим от доброволната юрисдикция на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство (FOS) на 1 декември 2022 г. Поради промени в правилата на Обединеното кралство, считано от 1 януари 2021 г. ние сме и продължаваме да сме предмет на Задължителната юрисдикция на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство във връзка с оплаквания от някои клиенти в Обединеното кралство (потребители и някои по-малки фирми, които отговарят на условията за микропредприятия, малък бизнес, благотворителност, попечител или гарант) във връзка със събития, които се случват на или след тази дата, като тези клиенти продължават да имат право да изпращат оплаквания до Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство.

Когато имате оплакване, свързано със събитие, което е настъпило преди 1 януари 2021 г., и не сте доволни от начина, по който PayPal е разрешила съответното оплакване чрез окончателния ни отговор, трябва да изпратите оплакването си на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство преди 1 декември 2022 г.

 

Запознаване с правилата и условията на Generosity Network на PayPal (приложимо само за Гърция)

Считано от 1 август 2022 г. ще:

Въведем условия и съответните такси за Generosity Network на PayPal в Гърция.

Прегледаме условията на Generosity Network на PayPal

Прегледайте актуализираните такси за потребители.

Прегледайте актуализираните такси за търговци.

 

Актуализации на мандата Ви за директен дебит по SEPA (приложим за Кипър, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Малта, Словакия и Словения)

Дата на влизане в сила: 31 май 2022 г.

Актуализираме мандата Ви за директен дебит по SEPA, като включваме поле, известно като „Тип на плащане“, и го посочваме като „Повтарящо се“, което е в съответствие с Потребителското споразумение, в което ни предоставяте непрекъснати права при свързването на банкова сметка като източник на финансиране към акаунта Ви в PayPal. Също така ще актуализираме Вашия мандат за директен дебит по SEPA, като включим и адреса Ви.

Ще продължавате да се възползвате от предимствата на мандата за директен дебит по SEPA както обикновено. Уверяваме Ви, че тази актуализация по никакъв начин няма да окаже влияние върху услугата, която получавате.