Актуализации на политиката

 

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено: 21 юни 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 20 август 2021 г.

Актуализирахме начина, по който PayPal конвертира валута, така че да се използва обменният курс на PayPal, а също така предоставихме инструмента „Валутен конвертор“

За да прегледате актуализираното Споразумение с потребителя, щракнете ТУК

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 29 април 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 30 юли 2021 г.

  • Също така преразглеждаме защитата на купувача и защитата на продавача в PayPal, за да се осигури глобално съответствие и за допълнително изясняване на това кои трансакции отговарят на условията за защита.
  • Уточняваме по какъв начин се третира изпращането или получаването на дарения.
  • Променяме таксата за неактивност на 270,00 CZK за акаунти, регистрирани в Чехия, и на 10,00 CHF за акаунти, регистрирани в Лихтенщайн. Таксата за неактивност не се прилага за лични акаунти, регистрирани в Гърция.
  • Уточняваме, че може да зададете валутата за вашата карта.

За да прегледате актуализираното потребителско споразумение, щракнете ТУК.

 

Изменения на Условията за ползване за парични пулове

Променихме Условията за ползване на парични пулове, така че съществуващите пулове вече няма да се поддържат в случаи на отхвърляне на услугите за парични пулове.