Policy Updates

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предстоящите актуализации на политиката

Предишни актуализации на политиката

 

Тази страница показва предишни актуализации на политиката (документи, публикувани на нашия сайт, които уведомяват потребителите предварително за важни промени в услугата PayPal, нейното Споразумение с потребителя или други политики). Всяка актуализация на политика показва датата, на която промяната е вляла в сила.

*За предишни актуализации на политиката, свързани с промени, които са в сила преди декември 2013 г., вижте този PDF файл.

*За предишни актуализации на политиката между януари 2014 г. и декември 2018 г. вижте този PDF файл.

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено на: 10 май 2022 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват и/или разглеждат актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 1 август 2022 г. уточняваме следното:

 • формулировката на клаузата за уреждащо законодателство и юрисдикция. Това подчертава, че потребителите имат задължителни права да завеждат дела срещу нас в местните съдилища.
 • клаузата за сторнирания в Потребителското споразумение, за да се изясни кога PayPal ще може да сторнира плащания.

Прегледайте актуализираното Потребителско споразумение..

 

Важно известие за всички клиенти в ЕС и Обединеното кралство

Като част от продължаващите усилия на PayPal за управление на някои необходими промени, произтичащи от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, ние ще се оттеглим от доброволната юрисдикция на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство (FOS) на 1 декември 2022 г. Поради промени в правилата на Обединеното кралство, считано от 1 януари 2021 г. ние сме и продължаваме да сме предмет на Задължителната юрисдикция на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство във връзка с оплаквания от някои клиенти в Обединеното кралство (потребители и някои по-малки фирми, които отговарят на условията за микропредприятия, малък бизнес, благотворителност, попечител или гарант) във връзка със събития, които се случват на или след тази дата, като тези клиенти продължават да имат право да изпращат оплаквания до Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство.

Когато имате оплакване, свързано със събитие, което е настъпило преди 1 януари 2021 г., и не сте доволни от начина, по който PayPal е разрешила съответното оплакване чрез окончателния ни отговор, трябва да изпратите оплакването си на Службата за финансов омбудсман на Обединеното кралство преди 1 декември 2022 г.

 

Запознаване с правилата и условията на Generosity Network на PayPal (приложимо само за Гърция)

Считано от 1 август 2022 г. ще:

Въведем условия и съответните такси за Generosity Network на PayPal в Гърция.

Прегледаме условията на Generosity Network на PayPal

Прегледайте актуализираните такси за потребители.

Прегледайте актуализираните такси за търговци.

 

Актуализации на мандата Ви за директен дебит по SEPA (приложим за Кипър, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Малта, Словакия и Словения)

Дата на влизане в сила: 31 май 2022 г.

Актуализираме мандата Ви за директен дебит по SEPA, като включваме поле, известно като „Тип на плащане“, и го посочваме като „Повтарящо се“, което е в съответствие с Потребителското споразумение, в което ни предоставяте непрекъснати права при свързването на банкова сметка като източник на финансиране към акаунта Ви в PayPal. Също така ще актуализираме Вашия мандат за директен дебит по SEPA, като включим и адреса Ви.

Ще продължавате да се възползвате от предимствата на мандата за директен дебит по SEPA както обикновено. Уверяваме Ви, че тази актуализация по никакъв начин няма да окаже влияние върху услугата, която получавате.

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено на 11 февруари 2022 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват и/или разглеждат актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария (само за търговци), Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 6 май 2022 г., ние ще:

 • Редактираме програмите за защита на продавача в PayPal, за да разширим списъка с недопустими артикули, за да се включат определени незаменими токени (NFT) със стойност на трансакцията от над 10 000 щатски долара  .
 • Редактираме действията, които можем да предприемем, ако потребителите участват в ограничени дейности чрез публикуване на незаконно съдържание през нашия уеб сайт или когато използват нашите услуги. 
 • Редактираме раздела „Оплаквания“, за да добавим допълнителна информация относно всички потребителски оплаквания.
 • Включим основните условия от Споразумението за ключова информация за плащане и услуги в Споразумението с потребителя, в т.ч. данни за юридическото лице на PayPal, което предоставя услугите на PayPal, обща информация за услугата, както и разяснения за известията, срока и прекратяването.
 • Уточним, че потребителите имат право в срок от 14 дни да се оттеглят от Споразумението с потребителя.
 • Променим уреждащото законодателство от законодателството на Англия на законодателството на Люксембург и юрисдикцията от съдилищата в Англия на съдилищата в Люксембург, за да се постигне съответствие със седалището на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., регистрирана банка в Люксембург.
 • Добавим нов раздел за притежателите на бизнес акаунти, като уточним, че отговорностите, които PayPal има към тях във връзка със своите продукти и услуги, може да бъдат предмет на управление или записване от регулаторни или надзорни органи. От нас се изисква да включим това, така че на обществените органи да не се налага да спасяват финансови институции, като PayPal, ако съответните се сблъскат с финансови затруднения.
 • Разширим валутите за изтегляне, които са достъпни за притежатели на акаунти в България, Румъния и Словения при изтеглянето на баланса им в PayPal.

Прегледайте актуализираното Споразумение с потребителя. Горепосочените промени не важат за унгарските потребители, като Споразумението с потребителя от 28 януари 2022 г. продължава да е в сила.

Прегледайте актуализираната програма за защита на продавача.

Прегледайте актуализираните такси за потребители.

Прегледайте актуализираните такси за търговци.

 

Изменения на всички приложими правни споразумения

Считано от 6 май 2022 г., ние ще:

 • Премахване или промяна на препратки към eBay, които вече не са приложими, включително прекратяване на следното споразумение:
  • Споразумението за сертификати за подаръци от търговци

 

Изменения на Декларацията за поверителност

Считано от 6 май 2022 г., ние ще:

 • Добавяне на уточнения относно събирането на лични данни за лица, които не са притежатели на акаунти, и по какъв начин използваме Вашите лични данни.

Прегледайте актуализираната Декларация за поверителност

 

Изменения на Споразумението за услуги за онлайн плащания с карти чрез PayPal:

Считано от 6 май 2022 г., ние ще:

 • Актуализираме споразумението по такъв начин, че да се отрази, че PayPal е администратор на данни за целите на осигуряването на услугите.

Прегледайте актуализираното Споразумение за услуги за онлайн плащания с карти чрез PayPal

 

Изменения на Правилата и условията на Партньорската програма на PayPal за набиране на средства

Считано от 1 април 2022, ние:

 • Променяме правилата и условията, така че включените благотворителни организации да могат да се възползват от грантове, предоставени им от Фонда за дарения на PayPal в Ирландия вследствие на дарения от дарители в Ирландия и други държави.
 • Уточняваме промените по правилата и условията, за да улесним спазването им и да включим информация на естествени за търсенето й места.

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

 

Редактирано на: 16 декември 2021 г.

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 16 декември 2021 г., в сила влиза следното:

 • Актуализираме сумата, която ще се начислява като такса за неактивност на услугата (за да се отрази правилната, по-ниска сума), като освен това изясняваме случаите, в които таксата няма да се прилага. Също така добавихме някои уточнения относно описанието на таксата.

Прегледайте актуализираното споразумение с потребителя

 

Дата на издаване: 29 октомври 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Считано от 28 януари 2022 г. ще:

 • Пренасочим условията на програмата за защита на купувача в PayPal и програмата за защита на продавача в PayPal към отделни уеб страници. Тези условия на програмата са приети от момента, в който сте се съгласили със споразумението с потребителя, и остават част от споразумението с потребителя. Пренасочването има за цел да улесни намирането и навигирането в условията.
 • Редактираме програмата за защита на продавача в PayPal, за да уточним, че доказателството за изпращане и доказателството за доставка също така трябва да включват проверим номер за проследяване онлайн.
 • Уточним, че злоупотребите с нашия процес за разрешаване на спорове онлайн, програмата за защита на купувача в PayPal и/или програмата за защита на продавача в PayPal са ограничени дейности, както е дефинирано в споразумението с потребителя.
 • Уточним, че няма да бъдете таксувани със стандартна такса за спорове, които отговарят на всички изисквания на програмата за защита на продавача в PayPal.
 • Уточним, че минималният резерв се нарича още „предварителен резерв“.
 • Въведем 14 допълнителни валути за тегления от акаунт в PayPal и ще уточним минималните и максималните такси, които могат да се прилагат, когато трансакциите за теглене се извършват в тези валути.
 • Уточним дефиницията за Европейската икономическа зона (ЕИЗ), като въведем списък на пазарите/регионите, които са част от ЕИЗ.

Прегледайте актуализираното споразумение с потребителя

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 11 август 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 10 ноември 2021 г.

 • Преразглеждаме програмата за защита на продавача на PayPal, за да изясним критериите за допустимост за определени претенции, които включват пътни билети, продавани от туристическия превозвач.
 • Изискваме от продавачите, които са Корпоративни клиенти, да ни уведомяват за всички грешки или несъответствия в ценообразуването в рамките на 60 (шестдесет) дни от момента, в който получат извлеченията по сметките си или друга информация за дейност в акаунта.
 • Премахваме раздела за изплащания в PayPal и го заменяме със самостоятелно споразумение, което в правния център се нарича „Договор за изплащания в PayPal“.
 • Уточняваме видовете разходи, които се използват за изчисляване на разумната минимална оценка, която може да възстановим, ако участвате в ограничени дейности.
 • Въвеждаме допълнителна такса за услуга в размер на 1,29% за някои международни търговски трансакции между ЕИЗ и Обединеното кралство.
 • Променяме допълнителните процентни такси за международни търговски трансакции и опростяваме класификациите за държави според пазар/регион за тези такси. Таксите се променят от показаните в текущото Потребителско споразумение ставки към новите ставки, показани на актуализираната страница с търговски такси ТУК, които ще влязат в сила на 10 ноември 2021 г.

За да прегледате актуализираното споразумение с потребителя, щракнете ТУК.

 

Изменения на Политиката за допустимо използване на PayPal

 • Преразглеждаме политиката, за да изясним, че определени нарушения могат да доведат до щети за вас. Също така разширяваме сегашния списък със забранени дейности и уточняваме търговските дейности, които изискват одобрение.

 

Изменения по Допълнението за администратори за защита на данните относно продукти за директно обработване на карти

 • Променихме допълнението, за да гарантираме, че препратките към продукти и услуги са съгласувани навсякъде.

 

Изменение по Споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане

 • Преразглеждаме Споразумението с цел забраняване на плащанията за някои стоки и услуги.

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено: 21 юни 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 20 август 2021 г.

Актуализирахме начина, по който PayPal конвертира валута, така че да се използва обменният курс на PayPal, а също така предоставихме инструмента „Валутен конвертор“

За да прегледате актуализираното Споразумение с потребителя, щракнете ТУК

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 29 април 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 30 юли 2021 г.

 • Също така преразглеждаме защитата на купувача и защитата на продавача в PayPal, за да се осигури глобално съответствие и за допълнително изясняване на това кои трансакции отговарят на условията за защита.
 • Уточняваме по какъв начин се третира изпращането или получаването на дарения.
 • Променяме таксата за неактивност на 270,00 CZK за акаунти, регистрирани в Чехия, и на 10,00 CHF за акаунти, регистрирани в Лихтенщайн. Таксата за неактивност не се прилага за лични акаунти, регистрирани в Гърция.
 • Уточняваме, че може да зададете валутата за вашата карта.

За да прегледате актуализираното потребителско споразумение, щракнете ТУК.

 

Изменения на Условията за ползване за парични пулове

Променихме Условията за ползване на парични пулове, така че съществуващите пулове вече няма да се поддържат в случаи на отхвърляне на услугите за парични пулове.

 

Уведомление за изменение по Правните споразумения на PayPal

Издадено на 29 януари 2021 г.

Моля, прочетете този документ.

Ще направим промени по правните споразумения, които регулират Вашите взаимоотношения с PayPal.

Препоръчваме Ви внимателно да прегледате уведомленията по-долу, за да сте запознати с предстоящите промени.

Не са необходими допълнителни действия от Ваша страна, тъй като тези промени ще влязат в сила автоматично на

 

30 април 2021 г.

В случай че предпочитате да откажете тези промени и да закриете Вашия акаунт, можете да го направите преди 30 април 2021 г., без възникване на допълнителни такси.

В този документ не се споменават измененията, направени за езикова адаптация, за коригиране или премахване на правописни и граматични грешки, или промени в форматирането. Това важи и в случаите, когато сме коригирали или стандартизирали препратките.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Дата на влизане в сила: 30 април 2021 г.

 • ЩракнетеТУК, за да видите актуализирано копие на предвидените промени.

Можете да намерите Споразумението с потребителя на PayPal, като щракнете тук или чрез някоя от връзките „Правна информация“ или „Правни споразумения“ в долния колонтитул на повечето страници от сайта на PayPal.

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

Включихме уточняваща формулировка, че нашето потребителско споразумение не е в сила за услугите Xoom, които са предмет на отделни правни споразумения с Xoom.

Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal – Недопустими артикули и трансакции съгласно Защитата на купувача в PayPal

В този раздел сме пренаредили и стандартизирали нашия списък с недопустими артикули и трансакции.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Какво отговаря на условията

Добавихме формулировка за уточняване за вече изпратени физически артикули или предоставени нематериални стоки.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Основни изисквания

Добавихме нова втора точка относно претенции за неразрешени трансакции.

Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal – Недопустими артикули и трансакции

Променихме и стандартизирахме глобално нашия списък с артикули и трансакции, които не са допустими за Защитата на продавача в PayPal.

Други правни условия – Нашите права – Неактивни акаунти

Таксата за неактивност вече важи също така за регистрирани в Лихтенщайн потребители, като съответно сме добавили сумата в швейцарски франкове (CHF).

Други правни условия – Разни – Използване на лични данни от Ваша страна (като продавач); Закони за защита на данните

Преименувахме и пренаредихме този раздел, за да отразим по-конкретно използването на лични данни от продавачите.

 

Уведомление за изменение по Правните споразумения на PayPal

Дата на издаване: 29 септември 2020 г.

Моля, прочетете този документ.

Ще направим промени по правните споразумения, които регулират Вашите взаимоотношения с PayPal.

Препоръчваме Ви внимателно да прегледате уведомленията по-долу, за да сте запознати с предстоящите промени.

Не са необходими допълнителни действия от Ваша страна, тъй като тези промени ще влязат в сила автоматично на

16 декември 2020.

 

В случай че предпочитате да откажете тези промени и да закриете Вашия акаунт, можете да го направите преди 16 декември 2020 г., без възникване на допълнителни такси.

В този документ не се споменават измененията, направени за езикова адаптация, за коригиране или премахване на правописни и граматични грешки, или промени в форматирането. Това важи и в случаите, когато сме коригирали или стандартизирали номерацията и препратките.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА PAYPAL

Дата на влизане в сила: 16 декември 2020 г.

 • ЩракнетеТУК, за да видите актуализирано копие на предвидените промени.

Можете да намерите Споразумението с потребителя на PayPal, като щракнете тук или чрез някоя от връзките „Правна информация“ или „Правни споразумения“ в долния колонтитул на повечето страници от сайта на PayPal.

Относно акаунта Ви – Откриване на акаунт – Състояние на търговска организация

Ние изменихме формулировката в раздела, за да отразим, че при достигането на определени прагове или с участието на определени стопански сегменти или дейности, Споразуменията с търговска организация могат да се прилагат за всеки тип акаунт в PayPal, който притежавате.

Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

В този раздел добавихме изискването в профила на акаунта в PayPal да се запази телефонен номер, на който сте основен потребител.

Относно Вашия акаунт – Такси

В този раздел премахнахме последния абзац по отношение на ставката на търговеца, тъй като ще спрем да я предлагаме за търговците.

Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Вашите инструкции за плащане

Добавихме нов абзац в края на този раздел, за да Ви давам възможност да изберете определени получатели като „доверени бенефициенти“ за по-бързо плащане.

Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Такси за спор

Ние установяваме такса за спор и правилата и условията за продавачите.

Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Такса за обратно начисление

Добавихме нов раздел, който се занимава с Такса за обратно начисление за изясняване.

Получаване на плащания – Правила за начисляване на допълнителни такси

В този раздел премахнахме последния абзац, отнасящ се до търговеца, тъй като ще спрем да предлагаме търговската такса за търговците.

Получаване на плащания – Фонд за дарения на PayPal

Добавихме два нови раздела във Фонда за дарения на PayPal, които се отнасят съответно само за благотворителни организации в Ирландия и Обединеното кралство.

Получаване на плащания – Ставка на търговец

Този раздел е премахнат, тъй като ще спрем да предлагаме търговската ставка за търговците.

Други правни условия – Нашите права – Такса за неактивност

Ние установяваме такса за неактивност за акаунти, които са били неактивни за поне 12 последователни месеца.

Забележка: Тези разпоредби не се прилагат за потребители на PayPal, регистрирани в Ирландия, както и за лични акаунти, регистрирани в Унгария.

План 1. Таблица с такси

A2.2.2 Такси за използване на решението за финализиране, включено в PayPal Commerce Platform

В раздел A2.2.2.3. премахнахме споменаванията на ставката на търговец и на раздели A2.2.3. и A2.2.4., тъй като ще престанем да предлагаме търговската ставка за търговците.

A2.2.3. Ставка на търговец

Раздел A2.2.3. беше премахнат, тъй като ще престанем да предлагаме търговската такса за търговци.

A3.1. Конвертиране на валута

В раздел A3.1.1. променихме таксата за конвертиране за конвертирания на валута за суми във Вашия акаунт в PayPal, които не формират част от специфична трансакция във или извън Вашия акаунт (напр. конвертиране на Вашия баланс в друга валута) и за трансакции, включващи конвертиране на валута, за които продавачът се е съгласил да поеме таксата за конвертиране до 3,0%:

Раздел A3.1.2. е променен, за да е приложим за всички държави съгласно настоящото споразумение с потребителя, а таксата за конвертиране на валута за трансакции, за които продавачът не се е съгласил да поеме таксата, обикновено ще е 4,00%.

A3.2. Изтегляне на баланса

В раздел A3.2.1. въведохме такса за теглене към банкова сметка в САЩ, свързана с Вашия акаунт в PayPal.

A3.3. Такса за обратно начисление и такса за спор

Разделихме раздел A3.3. на две подраздела: A3.3.1. Такса за обратно начисление, който остава непроменен, и A3.3.2. Такса за спор, който се занимава с нововъведената ни Такса за спор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази такса не се отнася за потребители на PayPal, регистрирани в Ирландия.

A3.13 Неактивни акаунти в PayPal

Добавихме нов раздел A3.13, занимаващ се с новосъздадената такса за неактивност.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УСЛУГИ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ С КАРТИ ЧРЕЗ PAYPAL

4. Сигурност на информацията; Защита на данни; Преносимост на данни

Променихме раздел 4.6., за да обсъдим допълнението за защита на данните, вместо да има план (в резултат на това План 2 е премахнат), и добавихме нов раздел 4.7. относно преносимостта на данните.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО С ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Премахнахме ограничението за акаунти PayPal Premier или бизнес акаунти от първия параграф на Споразумението с търговска организация.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Актуализирахме нашите условия за обработване на данните, за да отразим, че PayPal е администратор на данни за услуги за обработка на плащания и предотвратяване на измами.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С КАРТОДЪРЖАТЕЛ В PAYPAL БИЗНЕС С ДЕБИТНА КАРТА MASTERCARD (САМО В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО)

В раздел 11 добавихме хипервръзка към Калкулатора за конвертиране на валута на Mastercard и ставката на ECB и изяснихме, че не сме задължени да Ви изпращаме съобщение съгласно Регламента за презгранична такса (Регламент (ЕО) 924/2009).

 

iZETTLE

Добавихме нови условия за нашата услуга iZettle на страницата ни за правни споразумения за Обединеното кралство.