Актуализации на политиката

 

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

Известие за изменения по споразуменията с PayPal в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Издадено на: 9 август 2022 г.

 

Тази страница

На тази страница се описват и/или разглеждат актуализациите за потребителите на PayPal относно промени по споразумение с потребителя на PayPal за България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения, или други онлайн споразумения, политики или декларации, които изискват уведомяване. Можете също така да прегледате известията за предишни актуализации на политиката. Имайте предвид, че е възможно да се направят допълнителни промени на предварително разгледани споразумения на или преди посочените дати на влизане в сила, при условие че са спазени приложимите изисквания за уведомяване.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това от Вас не се иска никакво допълнително действие за приемането на тези промени. Въпреки това, ако предпочитате да откажете актуализациите, ще трябва да закриете акаунта си в PayPal преди приложимата дата на влизане в сила, както е описано в споразумението с потребителя.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

В сила от 31 октомври 2022 г.:

  • Бизнес акаунтите не могат да получават лични трансакции. Притежателите на бизнес акаунти, които искат да получават лични трансакции, ще трябва да използват личен акаунт.
  • Ако интегрирате или споменете услугите на PayPal на Вашия уеб сайт, ние уточняваме, че PayPal може да използва автоматизирани технологии (например обхождане на уеб сайт) за преценка на Вашия уеб сайт, за да се гарантира спазването на потребителското споразумение и изискванията за борба с измамите.
  • Ценообразуването за изпращане и получаване на дарения също се актуализира. Новото ценообразуване ще доведе до увеличаване на таксите за някои трансакции. Можете да прегледате страницата с такси за потребители и страницата с такси за търговци, които ще бъдат в сила след съответните промени.
  • Уточняваме, че PayPal може да сторнира дадено плащане, ако получите (сте получили) компенсация от Вашата банка.
  • Въвеждаме 18 допълнителни валути за тегления от акаунт в PayPal и уточняваме минималните и максималните такси, които могат да се прилагат, когато трансакциите за теглене се извършват в тези валути.

Прегледайте актуализираното потребителско споразумение на PayPal