Актуализации на политиката

 

>> Преглед на всички правни споразумения

>> Преглед на предишни актуализации на политиката

Актуализации на политиката

 

Известие за изменения за споразуменията в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения

Дата на издаване: 11 август 2021 г.

 

Тази страница

На тази страница се показват актуализациите на политиката, които уведомяват потребителите за важни промени в споразуменията на PayPal с потребителите в България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия и Словения или в други онлайн споразумения, политики или декларации. Моля, отидете на „Предишни актуализации на политиката“, за да видите предишните актуализации на политиката.

 

Предстоящи промени

Правим промени по определени споразумения (които са посочени по-долу), които уреждат Вашите взаимоотношения с PayPal. Тези промени ще влязат в сила автоматично на съответните дати по-долу.

 

Необходими действия

Моля, внимателно прегледайте известията по-долу и се запознайте с предстоящите промени. С продължаването да използвате услугите ни след влизането в сила на промените се съгласявате да сте обвързани с тези промени. Отвъд това не са необходими допълнителни действия от Ваша страна. Ако предпочитате да откажете тези промени, ще трябва да закриете своя акаунт в PayPal преди съответната дата на влизане в сила.

 

Изменения на потребителското споразумение на PayPal

Дата на влизане в сила: 10 ноември 2021 г.

  • Преразглеждаме програмата за защита на продавача на PayPal, за да изясним критериите за допустимост за определени претенции, които включват пътни билети, продавани от туристическия превозвач.
  • Изискваме от продавачите, които са Корпоративни клиенти, да ни уведомяват за всички грешки или несъответствия в ценообразуването в рамките на 60 (шестдесет) дни от момента, в който получат извлеченията по сметките си или друга информация за дейност в акаунта.
  • Премахваме раздела за изплащания в PayPal и го заменяме със самостоятелно споразумение, което в правния център се нарича „Договор за изплащания в PayPal“.
  • Уточняваме видовете разходи, които се използват за изчисляване на разумната минимална оценка, която може да възстановим, ако участвате в ограничени дейности.
  • Въвеждаме допълнителна такса за услуга в размер на 1,29% за някои международни търговски трансакции между ЕИЗ и Обединеното кралство.
  • Променяме допълнителните процентни такси за международни търговски трансакции и опростяваме класификациите за държави според пазар/регион за тези такси. Таксите се променят от показаните в текущото Потребителско споразумение към нови, които ще се показват на страницата с актуализирани Търговски такси, която ще бъде публикувана на или след 7 септември 2021 г., както е упоменато по-долу.

За да прегледате актуализираното споразумение с потребителя, щракнете ТУК. Страницата с актуализирани Търговски такси ще е налична от 7 септември 2021 г. Когато е налична, щракнете ТУК, за да я видите.

 

Изменения на Политиката за допустимо използване на PayPal

  • Преразглеждаме политиката, за да изясним, че определени нарушения могат да доведат до щети за вас. Също така разширяваме сегашния списък със забранени дейности и уточняваме търговските дейности, които изискват одобрение.

 

Изменения по Допълнението за администратори за защита на данните относно продукти за директно обработване на карти

  • Променихме допълнението, за да гарантираме, че препратките към продукти и услуги са съгласувани навсякъде.

 

Изменение по Споразумението на PayPal за алтернативни методи на плащане

  • Преразглеждаме Споразумението с цел забраняване на плащанията за някои стоки и услуги.