Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

Deze pagina informeert gebruikers van tevoren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal
Gepubliceerd: 31 mei 2018 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.


Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 31 augustus 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

1.  Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om kleine typefouten te verbeteren.

 

Mededeling van aanpassing van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal.
Ingangsdatum: 31 augustus 2018

U vindt het aangepaste Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal onder de versie van het document dat op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1.  Haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf

We verduidelijken de bepaling van het Beleid inzake redelijk gebruik over haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf.  Die bepaling wordt aangepast om als volgt te luiden (geplaatst in de context van haar hoofdclausules waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):


'U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: ... 2. te maken hebben met transacties in verband met ... (f) het bevorderen van haat, geweld, rassendiscriminatieof andere vormen van onverdraagzaamheiddie discriminerend zijn, of de financiële exploitatie van een misdrijf …”