Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Kennisgeving van wijziging(en) van de PayPal-overeenkomst(en) van België

Uitgegeven op: 17 mei 2023

 

Deze pagina

Op deze pagina worden PayPal-gebruikers op de hoogte gebracht van belangrijke aanpassingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst voor België of in andere online overeenkomsten, beleidsregels of verklaringen die moeten worden meegedeeld aan PayPal-gebruikers. U kunt hier ook kennisgevingen van eerdere beleidsaanpassingen bekijken. Houd er rekening mee dat er op of voor de ingangsdata aanvullende wijzigingen kunnen worden aangebracht in de vooraf getoonde overeenkomsten, mits aan de toepasselijke kennisgevingsvereisten is voldaan.

Geplande wijzigingen

We maken wijzigingen in bepaalde overeenkomsten (hieronder vermeld) die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal. Deze wijzigingen worden van kracht op de onderstaande ingangsdatum(s).

Acties vereist

Lees de onderstaande kennisgeving aandachtig en maak uzelf vertrouwd met de geplande wijzigingen. Als u onze services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord aan deze wijzigingen gebonden te zijn. Anders hoeft u geen verdere actie te ondernemen.

Als u dergelijke wijzigingen liever weigert, moet u uw PayPal-rekening vóór de toepasselijke ingangsdatum sluiten.

 

Wijzigingen in de PayPal-gebruikersovereenkomst

Uit het gedeelte 'Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten' in de Gebruikersovereenkomst verwijderen we de bepaling dat als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en u het Beleid inzake redelijk gebruik schendt, PayPal het bedrag van 2500 USD (of het equivalent in de valuta van het land in waarin u woont) per overtreding van het Beleid inzake redelijk gebruik kan inhouden op een bestaand saldo van een PayPal-rekening die u beheert (de Bepaling). We verwijderen ook verwijzingen naar deze Bepaling in de overeenkomstige kop en verwijderen onnodige tekst met betrekking tot schadevergoeding. Deze verwijderingen worden van kracht op 17 juli 2023. In de tussentijd zullen we voor eventuele nieuwe claims die bij PayPal na de datum van deze kennisgeving op grond van de Bepaling ontstaan, onze rechten onder dergelijke bepalingen niet afdwingen.

Bekijk de bijgewerkte PayPal Gebruikersovereenkomst