Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van tevoren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 9 oktober 2017 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor onderstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 9 januari 2018

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

 1. Uw naleving van wetten en voorschriften

Meer dan ooit tevoren ondervinden we in ons leven de gevolgen van voortdurend veranderende beleidsregels, wetten en voorschriften.  Als u PayPal met name gebruikt voor zakelijke activiteiten waarbij gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta betrokken zijn, willen we u eraan herinneren dat u de verantwoordelijkheid draagt voor het begrijpen en navolgen van alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied die mogelijk op u van toepassing zijn in verband met uw gebruik van PayPal-services.

We hebben de sectie “Belangrijke informatie – belangrijke risico's en voorwaarden” (de tekst voor sectie 1) dienovereenkomstig bijgewerkt om dit punt te verduidelijken.  Deze luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

“BELANGRIJKE INFORMATIE – BELANGRIJKE RISICO'S EN VOORWAARDEN 

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

…”

 1. Talen

We hebben de sectie 'Deze overeenkomst aangaan' en sectie 1.4 (voorheen 'Berichtgeving aan u' en nu getiteld 'Communicatie met u') aangepast om duidelijkheid te verschaffen over de taal/talen waarin de gebruikersovereenkomst wordt gesloten en de taal/talen waarin we mogelijk met u communiceren. 

Het relevante deel van de sectie 'Deze overeenkomst aangaan' luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

"…Deze overeenkomst wordt aan u ter beschikking gesteld en is opgesteld in de taal waarin we met elkaar communiceren wanneer u een rekening opent bij PayPal ..."

Het relevante deel van sectie 1.4 (voorheen 'Berichtgeving aan u' en nu getiteld 'Communicatie met u') luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

1.4 Communicatie met u.

1.4.1 Talen. Deze overeenkomst wordt gesloten in de taal waarin we met elkaar communiceren wanneer u een rekening opent bij PayPal.  We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we deze overeenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld.

1.4.2 Berichtgeving aan u. …”

 1. E-geld in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening opnemen/inwisselen

We hebben de secties 6.1 en 6.4 aangepast om duidelijkheid te verschaffen over de situaties waarin valuta worden omgerekend door PayPal (waarvoor PayPal kosten voor valutaomrekening in rekening kan brengen zoals beschreven in sectie A3.1.1. van schema 1). Secties 6.1 en 6.4 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“6.1 Opnemen/inwisselen van e-geld. U kunt geld opnemen via elektronische overschrijving naar uw bankrekening (deze opname-/inwisselfunctionaliteit wordt ook wel 'overmaken naar bank' genoemd) of, als u geregistreerd gebruiker van een regio voor creditcardopname bent, naar uw MasterCard- of Visa-creditcard. In sommige rechtsgebieden is het mogelijk toegestaan om geld op te nemen via uw bankrekening of kaart. De bankrekening of creditcard waarop u e-geld wilt laten bijschrijven moet overeenkomen met de primaire valuta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor het land waar u woont. Saldo's worden bijgeschreven in de primaire valuta van uw rekening. Dit heeft de volgende gevolgen:

a. Als u geld opneemt dat in een andere valuta wordt bewaard dan de primaire valuta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals uiteengezet in sectie A3.1.1 van Schema 1 om het bedrag om te rekenen naar een saldo in uw primaire valuta (conform sectie 8.2).

b. Als u geld opneemt naar een bankrekening of creditcard waarvoor een andere valuta wordt gehanteerd dan de primaire valuta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals beschreven in sectie A3.1.1 van Schema 1 voor de omrekening van het opgenomen bedrag naar de valuta van uw bankrekening of creditcard (conform sectie 8.2). 

Zie ook sectie 6.4 als uw rekening een saldo in meerdere valuta's heeft.

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen wanneer u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in de primaire valuta van uw rekening, tenzij anders is overeengekomen.  Als u geld kunt opnemen met uw Eurocard/MasterCard of Visa-creditcard, zijn er mogelijk kosten verbonden aan deze opname, zoals vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst, en kan deze plaatsvinden in een andere valuta dan de primaire valuta. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen.  Zie sectie 6.1 voor informatie over hoe valutawisselkosten in rekening kunnen worden gebracht voor het omrekenen van of naar de primaire valuta van uw rekening bij het opnemen van uw saldo.

 1. Omrekening valuta

We hebben sectie 8.2 (Valutaomrekening) en sectie A3.1 van Schema 1 (Andere kosten - valutaomrekening) gewijzigd om te verduidelijken wat gebeurt als valutaomrekening door PayPal plaatsvindt bij uw transactie. Sectie 8.2 en sectie A3.1 van Schema 1 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“8.2 Valutaomrekening. Als voor uw transactie valutaomrekening door PayPal vereist is, vindt deze plaats tegen een wisselkoers die door ons is vastgesteld voor het relevante valutapaar.Dit is de 'basiswisselkoers'.

De basiswisselkoers is gebaseerd op koersen op de geldmarkt of, indien vereist op grond van wetten of voorschriften, op de relevante referentiekoers(en) van de overheid op de dag van de omrekening of de voorgaande werkdag.

We voegen dan kosten voor valutaomrekening toe (zoals beschreven in sectie A3.1 van Schema 1 van deze overeenkomst) aan de basiswisselkoers om de laatste wisselkoers te vormen die wordt toegepast op uw transactie. In sommige gevallen (zie sectie 4.7 en 4.8) wordt deze uiteindelijke wisselkoers direct toegepast, zonder kennisgeving aan u. 

U kunt de valutaomrekenfunctie raadplegen via uw rekening en gebruiken om te zien welke wisselkoers (inclusief valutawisselkosten) geldt voor bepaalde valutaparen op het moment dat u de functie gebruikt.

Waar een valutaomrekening door PayPal wordt aangeboden op het moment dat u een transactie uitvoert, krijgt u de wisselkoers (inclusief valutawisselkosten) die van toepassing is op de transactie te zien voordat u de betaaltransactie autoriseert. Door de betaaltransactie te autoriseren gaat u akkoord met de valutaomrekening op basis van de wisselkoers die wordt weergegeven (en waarin de valutawisselkosten zijn inbegrepen).

U kunt tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen door 'Overige omrekeningsopties' op de pagina 'Uw gegevens controleren' te selecteren voordat u uw betaling voltooit.

Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij de valuta moet worden omgerekend door PayPal, geeft u door deze Overeenkomst aan te gaan uw toestemming en machtiging aan PayPal om de valutaomrekening uit te voeren in plaats van de kaartuitgevende instantie. 

Als u een betaling heeft ontvangen van een persoon die geen PayPal-rekening heeft in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening, wordt de betaling door PayPal voor u omgerekend naar de primaire valuta van uw rekening op het moment dat de betaling plaatsvindt, conform deze sectie 8.2 (uitgezonderd waar anders overeengekomen door PayPal) en gaat u ermee akkoord de valutawisselkosten uit sectie A3.1.1 van Schema 1 van deze overeenkomst (die zijn inbegrepen in de wisselkoers die wordt toegepast) voor uw rekening te nemen, alvorens eventuele andere transactiekosten worden toegepast.

 

A3.1.1 Voor valutaomrekening van bedragen op uw PayPal-rekening die geen onderdeel vormen van een specifieke bijschrijving op of afschrijving van uw rekening (bijv. omzetting van uw saldo naar een andere valuta) en voor transacties waarbij valutaomrekening noodzakelijk is en de verkoper ermee heeft ingestemd de omrekenkosten te dragen:

2,5% boven op de basiswisselkoers.A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor niet op zich heeft genomen:

Tussen 3,0% en 4,0% boven op de basiswisselkoers, afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel):...

[Raadpleeg de tabel in A3.1.2 van de gebruikersovereenkomst]

…”

 1. PayPal Aankoopbescherming

Sectie 13.3 is aangepast om het volgende te verduidelijken:

 1. PayPal kan door u ingediende geschillen of claims naar eigen goeddunken automatisch sluiten als PayPal aanleiding heeft te vermoeden dat deze niet zijn gerelateerd aan een in aanmerking komende aankoop.

Sectie 13.5 c is ook aangepast ter verduidelijking van wat er kan gebeuren als de ontvanger van de betaling bewijs levert van het verzenden van de aankoop zoals overeengekomen met de koper.

De aangepaste gedeelten van secties 13.3 (geplaatst in de context van de hoofdclausule) en 13.5c luiden nu als volgt (in elk geval is de toegevoegde tekst onderstreept):

“13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

U kunt op grond van PayPal Aankoopbescherming uitsluitend een vergoeding ontvangen voor een probleem met een aankoop als aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

a. Uw aankoop betreft een in aanmerking komende aankoop. Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële goederen zoals toegangsrechten voor digital goods en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

…"

 • aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u op laat halen (ook op verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen;

PayPal kan door u ingediende geschillen of claims naar eigen goeddunken automatisch sluiten als PayPal aanleiding heeft te vermoeden dat deze niet zijn gerelateerd aan een in aanmerking komende aankoop zoals hierboven beschreven.

13.5c Hoe kan ik een probleem oplossen?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u naar het Actiecentrum en volgt u de onderstaande procedure:

 • Tijdig reageren op PayPal-verzoeken om informatie

Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te overleggen ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om bezorgingsbewijzen, ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie, te leveren. PayPal kan van de verkoper verlangen dat deze tijdig bewijst dat de ontvanger van de betaling het aangeschafte object of de aangeschafte dienst heeft geleverd aan de koper conform de overeenkomst met de koper, zelfs indien de aankoop niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming op grond van sectie 13.3. Indien de verkoper dergelijk bewijs niet tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de koper. Indien de verkoper dergelijk bewijs tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de verkoper, zelfs indien de koper beweert dat deze de aankoop niet heeft ontvangen.

 1. Toegangsrechten voor derden

De tweede Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366) ('PSD2') stelt een regelgevingskader vast in de EER dat:

 1. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van rekeninginformatiediensten ('Rekeninginformatiedienstverlener') kan toestaan namens u en met uw toestemming uw rekeninggegevens te raadplegen;
 2. een derde partij kaartuitgevende instantie kan laten bevestigen of een bedrag dat nodig is voor de uitvoering van een betalingstransactie die door de op basis van de creditcard beschikbaar op uw PayPal-rekening met uw toestemming is; en
 3. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten ('Betaalinitiatiedienstverlener') uw betaling van uw rekening met uw toestemming kan laten starten.

Sectie 15.9 (toegangsrechten voor derden) is aangepast om te verduidelijken hoe de PayPal gebruikersovereenkomst van toepassing is op (en welke aansprakelijkheid u heeft bij PayPal voor) het gebruik van PayPal via deze externe serviceproviders.

De nieuwe sectie 9.3 (verboden activiteiten en toestemmingen) is als een gerelateerde bepaling toegevoegd.

De nieuwe sectie 9.3 en de gewijzigde sectie 15.9 luiden nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

"9.3 Verboden activiteiten en toestemmingen. Niets in deze sectie 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in sectie 15.9, in overeenstemming met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.

15.9 Toegangsrechten voor derden.

a. Toegangsrechten in het algemeen. U kunt uitdrukkelijk toegangsrechten verlenen, intrekken en beheren voor bepaalde derden om namens u bepaalde handelingen uit te voeren.In sommige gevallen kunt u dit doen door in te loggen op uw rekening. In andere gevallen kunt u dit rechtstreeks met de derde partij regelen. Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat PayPal bepaalde informatie over uw PayPal-rekening openbaar kan maken aan deze derden.

b. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om toegang te verkrijgen tot uw rekeninggegevens

Indien u:

 1. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van rekeninginformatiediensten ('Rekeninginformatiedienstverlener') toestaat namens u uw rekeninggegevens te raadplegen; of
 2. een externe kaartuitgevende instantie toestaat te controleren of de uitvoering van een betaaltransactie waarbij een creditcard wordt gebruikt mogelijk is bij uw PayPal-rekening,

dan:

 1. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, sectie 2.3) evengoed van toepassing op u en uw toegang tot de gegevens door middel van de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie; en
 2. bent u aansprakelijk jegens PayPal:
  1. voor de handelingen waarvoor u de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie een machtiging verleent om deze namens u uit te voeren; en
  2. op grond van sectie 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en sectie 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

c. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om uw betaling uit te voeren

Indien u een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten ('Betaalinitiatiedienstverlener') toestaat namens u uw betalingen uit te voeren:

 1. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, sectie 4.1 tot en met 4.6 en 4.10) evengoed van toepassing op u en uw betaling die wordt uitgevoerd door de Betaalinitiatiedienstverlener; en
 2. bent u aansprakelijk jegens PayPal:

a. voor de handelingen waarvoor u een machtiging heeft verleend aan de Betaalinitiatiedienstverlener om deze namens u uit te voeren; en

b. grond van sectie 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en sectie 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

d. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent.

Als uop enigerlei wijze toegangsrechten verleent aan een derde partij, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst. U verklaart en stemt ermee in dat u PayPal niet verantwoordelijk zult stellen voor en dat u PayPal zult vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid ten gevolge van acties die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten.”

 1. Kosten - Kosten voor privétransacties

De kostenberekening voor het overmaken of ontvangen van Privétransacties wordt aangepast zodat de kosten nu evenredig zijn met hoe elk deel van de betaling wordt verricht.Sectie A1. van schema 1 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

“A1. Kosten voor privétransacties

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond. 

Als er vermeld wordt dat er een component Vaste kosten is, kunt u daarover in A4.6 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

 

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

 

Activiteit

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via:
- aanwezig PayPal-saldo;
- Bank.

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via:
- Betaalpas en/of
- Creditcard.

Overmaken of ontvangen

Gratis (zonder valutaomrekening)

3,4% + vaste kosten

 

A1.2 Kosten voor internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

Stap 1. Zoek het land van de ontvanger in de onderstaande tabel (in de eerste kolom vanaf links).
Stap 2. Bepaal de regio van het land van de afzender (tweede kolom).
Stap 3. Zoek de toepasselijke kosten op basis van de gebruikte betaalmethode(s) (derde en vierde kolom).

 

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor het deel van een betaling dat geheel wordt verrekend viaaanwezig PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via creditcard

Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland (inclusief Åland), Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man), Zweden, Zwitserland.

Noord-Europa

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,0%^

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

1,5%^

4,9% + vaste kosten

België, Frankrijk, Frans-Guyana, Guadeloupe, Italië, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Noord-Europa

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,3%

4,7% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

1,8%

5,2% + vaste kosten

Duitsland

Noord-Europa

1,8%

3,7% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

2,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II

3,0%

4,9% + vaste kosten

Alle overige landen^^

3,3%

5,2% + vaste kosten

Polen

Noord-Europa

0,9%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

1,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,5%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

2,0%

4,9% + vaste kosten

Australië

Overal^^

1,0%

3,4% + vaste kosten

Japan

Overal^^

0,3%

3,9% + vaste kosten

VS en Canada

Overal^^

1,0%

3,9% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

Overal^^

0,5%^

3,9% + vaste kosten^

 

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden wat kosten betreft beschouwd als binnenlandse betalingen.

 ^^ Afhankelijk van de beschikbare service voor de gebruiker die in het betreffende land is geregistreerd.”

 1. Overige wijzigingen

Secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande secties:

Sectie

Aanpassing

 • Tweede alinea aan het begin van de gebruikersovereenkomst

Deze sectie is aangepast om ook te verwijzen naar de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366) ('PSD2'), de EU-richtlijn die de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) bijwerkt.

 • 2.3 Saldo en transactiegegevens

Deze sectie heet nu 'Rekeninginformatie (inclusief Saldo en transactiegegevens)'.

 • 2.6 Saldo's in meerdere valuta's.

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking van de bestaande tekst over wanneer een valutaomrekening kan plaatsvinden, waarvoor kosten in rekening worden gebracht bij het beheer van uw saldo's in meerdere valuta's.

 • 4.7 Vertraagde verwerking door webwinkel

Deze sectie is aangepast om te verduidelijken waarom een vertraagde verwerking door de webwinkel zich voordoet (met name wanneer de webwinkel op een online platform verkoopt, of wanneer u betaalt voor bepaalde aankopen die naar u moeten worden verzonden of verder door de webwinkel kunnen worden gewijzigd).In de wijzigingen wordt ook uiteengezet wat er in dergelijke gevallen gebeurt en biedt verdere context ter verduidelijking.

 • 4.8 Vooraf goedgekeurde betalingen

Deze sectie heet nu 'Vooraf goedgekeurde betalingen' (ook bekend als automatische betalingen) met verdere aanpassingen ter verduidelijking.

 • 4.10 E-geld in meerdere valuta overmaken.

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 5. Geld ontvangen - preambule

 

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 5.4 Geen ontmoediging
Deze sectie heeft nu als titel 'PayPal en uw klanten' met verdere aanpassingen ter verduidelijking.
 • 9.1j. Verboden activiteiten – Een proxy gebruiken waarmee u anoniem kunt surfen

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking en bevat voorbeelden van het gebruik van een proxy waarmee u anoniem kunt surfen.

 • 12.1 - Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.2 PayPal op de hoogte brengen van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel.

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.3 Beoordeling van gemelde fouten.

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.4 Aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.5 Recht op terugbetaling.

Deze sectie is aangepast ter verduidelijking.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service en CSSF)

Deze sectie is bijgewerkt om details van de website Onlinegeschillenbeslechting van de EU op te nemen.

 • 15.1 Heersend recht en jurisdictie.

Deze sectie is bijgewerkt om te verwijzen naar de 'wetgeving van Engeland en Wales' en de 'rechtbanken van Engeland en Wales' als basis voor de bepalingen met betrekking tot het toepasselijk recht voor de gebruikersovereenkomst en onze relatie en toepasselijke rechtbank als u een rechtsvordering tegen ons in wilt dienen. De amendementen wijzigen niet uw bestaande rechten.

 • 15.11 Zakelijke klanten

Deze sectie is aangepast om te verwijzen naar overeenkomstige bepalingen in de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) ('PSD2'), de EU-richtlijn die de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) bijwerkt.

 • 15 (Definities)

Deze sectie is aangepast om:

 

 • de volgende definities te verduidelijken: autoriseren (met daarmee gepaard gaande wijzigingen aan sectie 4.1e.b); en vooraf goedgekeurde betalingen (dit type betaling staat ook bekend als een automatische betaling); en
 • de volgende nieuwe gedefinieerde termen invoeren:.AIS Provider, PIS Provider

; en

 • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay)

 

Ingangsdatum: 9 januari 2018

 

Deze kennisgeving is alleen van toepassing als u de voorwaarden van de overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk heeft geaccepteerd (meestal als u een gebruiker bent die betalingen voor commerciële transacties met een creditcard ontvangt).

Hoewel PayPal geen partij is in de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk, zijn deze overeenkomsten van invloed op de manier waarop u via de PayPal-services betalingen met een creditcard ontvangt. Het zijn de rechtstreekse overeenkomsten die u met banken heeft die met PayPal samenwerken, zodat u PayPal-betalingen via creditcards kunt ontvangen. 

De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk gelden voor webwinkels over de hele wereld. Dit betekent dat niet alle wijzigingen aan deze overeenkomsten van invloed zijn op webwinkels die gevestigd zijn in Europa. We hebben u alleen op de hoogte gesteld van wijzigingen die van invloed zijn op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

Deze mededeling heeft alleen betrekking op de Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay).De Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices van de HSBC Bank (in hetzelfde document als de Worldpay-overeenkomst) wordt niet beïnvloed en gewijzigd als gevolg van deze mededeling.

U vindt de gewijzigde Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay) onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is doorhier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

Ter uwer informatie: de gewijzigde Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay) wordt ook aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze specifieke aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.