Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van tevoren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 27 januari 2017 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 27 april 2017

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Betaalbronnen

  We hebben een nieuwe sectie 3 (Betaalbronnen) toegevoegd, waarin de volgende secties zijn gecombineerd, opnieuw zijn geordend en zijn aangepast:

  • 3.4 (Standaardbetaalbronnen);
  • 3.5 (Gewenste betaalbron);
  • 3.6 (Beperkte betaalbronnen);
  • 3.7 (Overschrijvingen); en
  • 3.13 (Creditcardinformatie),

  tot een hiertoe bestemd gedeelte waarin (onder andere) verder wordt verduidelijkt hoe uw betaalbronnen kunnen worden geselecteerd en gebruikt (en hoe bijzondere betaalregelingen kunnen worden gebruikt) om uw saldo aan te vullen met e-geld.

  In Sectie 3.6 wordt specifiek uiteengezet hoe een voorkeursbetaalbron kan worden geselecteerd en gebruikt voor een betaalopdracht. In een dergelijk geval wordt e-geld dat is verkregen van uw toepasselijke bijzondere betaalregelingen (voorheen bijzondere betaalbronnen) en van het reeds bestaande saldo (in deze volgorde) gebruikt voordat e-geld van uw voorkeursbetaalbronnen voor een betaalopdracht wordt gebruikt.

  Na de implementatie van een nieuw betaalbronnenraamwerk door PayPal (waarvan op of na 27 april 2017 naar eigen goeddunken van PayPal een nadere kennisgeving op de pagina Beleidsaanpassingen die toegankelijk is via de juridische voettekst op de meeste pagina's van de PayPal-website wordt gepubliceerd), kan PayPal conform de rest van de PayPal Gebruikersovereenkomst uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen, zelfs als u een reeds bestaand saldo heeft.

  De nieuwe sectie 3 luidt als volgt:

  3. Betaalbronnen. 

  3.1 Betaalbron koppelen. U kunt een creditcard en een bankrekening koppelen of verwijderen als betaalbron voor uw PayPal-rekening. Zorg dat uw betaalbrongegevens actueel blijven (dat wil zeggen het creditcardnummer en de vervaldatum). Als deze gegevens veranderen, kunnen we ze op aanwijzing van uw bank of creditcardmaatschappij bijwerken zonder enige actie van uw kant.

  U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent. U kunt dit doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van creditcards, het proces voor het bevestigen van bankrekeningen of een ander proces te doorlopen waarover we u bericht sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.

  3.2 Creditcards. Door een creditcard als betaalbron te koppelen, verleent u PayPal een permanente autorisatie om automatisch het bedrag van de kaart af te schrijven dat nodig is om e-geld aan te kopen om uw saldo dekkend te maken voor een betaalopdracht (plus aan ons verschuldigde transactiekosten), wanneer de kaart overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

  3.3 Bankrekeningen. Door het koppelen van uw bankrekening als betaalbron verleent u PayPal een permanente toestemming (afhankelijk van de voorwaarden van de machtiging die door uw bank wordt gebruikt om een dergelijke toestemming in te stellen en te handhaven) om het bedrag van uw bankrekening af te schrijven dat nodig is voor de aanschaf van e-geld voor uw saldo:

  • om een betaalopdracht aan een andere gebruiker te dekken (plus aan ons verschuldigde transactiekosten) wanneer de bankrekening overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht; of
  • wanneer u de functionaliteit 'Geld toevoegen' in de interface van uw rekening gebruikt.

  U verleent PayPal hiermee het recht elke afschrijving waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt wegens onvoldoende saldo, opnieuw in te dienen. Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, elke SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.

  U gaat ermee akkoord dat zodra PayPal een betaling van uw bankrekening ontvangt om e-geld op uw PayPal-rekening te storten, PayPal het geld kan vasthouden op uw reserverekening zolang PayPal van mening is dat er een NSF-risico bestaat. In dat geval wordt het e-geld niet voor u beschikbaar gemaakt op uw betaalrekening (ook niet voor de uitvoering van een betaalopdracht die de bankbetaling moest dekken) totdat PayPal bepaalt dat het NSF-risico is geweken. Tot die tijd wordt de bankbetaling in uw rekeninggegevens vermeld met de aanduiding 'Niet-verrekend'. PayPal beschikt pas over alle gegevens die nodig zijn om het geld van uw bankbetaling voor u beschikbaar te stellen als PayPal heeft bepaald dat het NSF-risico is geweken. 

  PayPal behoudt zich het recht voor om te eisen dat u uw gevraagde betaling betaalt via uw bankrekening om het risico (inclusief, maar niet beperkt tot, het NSF-risico) dat aan uw betaalopdracht is verbonden te beperken.

  3.4 SEPA-machtiging: nadat PayPal het gebruik van SEPA-machtigingen voor automatische incasso's heeft geïmplementeerd in het land waarin u woont, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso als u een bankrekening bij PayPal registreert of als u voor de eerste keer met een nieuwe bankrekening betaalt. U heeft op elk gewenst moment exclusieve toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.

  Als u een elektronische overschrijving verricht van uw bankrekening naar PayPal via een SEPA-incasso, autoriseert u PayPal om deze machtiging te gebruiken en het bedrag van uw bankrekening af te schrijven, zoals hierboven uitgelegd in deze sectie 3.4, en geeft u uw bank toestemming om de betaling aan PayPal af te handelen. Overeenkomstig de voorwaarden van uw bank kunt u op elk gewenst moment tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden een terugbetaling bij uw bank claimen.

  PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.

  3.5 Bijzondere betaalregelingen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalregelingen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalregelingen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalregelingen”). Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalregelingen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalregeling. Als een met een bijzondere betaalregeling gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het via uw bijzondere betaalregeling betaalde gedeelte van die PayPal-betaling in en (mits de bijzondere betaalregeling niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalregeling in ere hersteld.

  3.6 Voorkeursbetaalbron. Afhankelijk van de verdere bepalingen in deze Overeenkomst kunt u een van de betaalbronnen van uw PayPal-rekening als voorkeursbetaalbron kiezen om e-geld op uw saldo te verkrijgen om een betaalopdracht te dekken. PayPal kan u van tijd tot tijd toestaan om bij uw rekeningvoorkeuren op www.paypal.com voor bepaalde toekomstige betaalopdrachten een voorkeursbetaalbron te kiezen. Afhankelijk van de aard van de betaalbron, het soort betaalopdracht waarvoor de betaalbron wordt gebruikt of de ontvanger, kunnen er momenten zijn dat uw voorkeursbetaalbron niet kan worden gebruikt (zie ook sectie 3.8). Voorbeelden (geen uitputtende lijst):

  1. u selecteert een creditcard die is verlopen;
  2. in plaats van de voorkeursbetaalbron is een bijzondere betaalregeling beschikbaar voor de betaalopdracht, waarbij PayPal eerst de bijzondere betaalregeling gebruikt voor het verkrijgen van e-geld om uw betaalopdracht te dekken, en pas daarna de voorkeursbetaalbron; of
  3. u heeft in plaats van de voorkeursbetaalbron een reeds bestaand saldo beschikbaar om de betaalopdracht te dekken, waarbij PayPal eerst uw reeds bestaande saldo (na een eventueel beschikbare bijzondere betaalregeling) kan gebruiken voor het e-geld om uw betaalopdracht te dekken, en pas daarna de voorkeursbetaalbron.

  Na de implementatie van het relevante raamwerk door PayPal (waarvan op of na 27 april 2017 naar eigen goeddunken van PayPal een nadere kennisgeving zal worden gepubliceerd op de pagina Beleidsaanpassingen die toegankelijk is via de juridische voettekst op de meeste pagina's van de PayPal-website), kan PayPal afhankelijk van de verdere bepalingen van deze Overeenkomst afzien van de toepassing van sectie 3.6.c. en zelfs als er al een bestaand saldo is uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen.

  3.7 Geen voorkeursbetaalbron geselecteerd/beschikbaar? Als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, of als uw voorkeursbetaalbron niet beschikbaar is, gebruikt PayPal de volgende bronnen, in de volgende volgorde en voor zover deze beschikbaar zijn, om e-geld op uw saldo te krijgen om uw betaalopdracht te dekken:

  1.

  Bijzondere betaalregelingen

  2.

  Reeds aanwezig saldo

  3.

  Standaardbetaalbronnen

  Gebruikt in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met uw PayPal-rekening):
  1. Bankrekening – voor een betaling via een directe overschrijving
  2. Creditcard

  3.8 Beperkte betaalbronnen. In het kader van risicobeheer kan PayPal beperkingen instellen voor de betaalbronnen die beschikbaar zijn voor een transactie. Als we een betaalbron beperken, waarschuwen we u als er sprake is van een verhoogd risico (bijvoorbeeld en niet beperkt tot, de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld). Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt. Het betekent dat er mogelijk een risico dat hoger is dan gebruikelijk aan de betaling is verbonden. Betaalbronnen kunnen ook worden beperkt als u een PayPal-betaling uitvoert via bepaalde websites of toepassingen van derden. Voor zakelijke PayPal-betalingen geldt een beperking dat uw reeds aanwezige saldo moet worden gebruikt voor de PayPal-betaling.

  Als uw betaalbronnen zijn beperkt en u ervoor kiest om verder te gaan met de transactie, kan het zijn dat u minder mogelijkheden heeft om een eventueel geschil op te lossen als de transactie niet naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als een van uw betaalbronnen uw creditcard is, maar u als gevolg van een beperking van een betaalbron uw PayPal-betaling niet kunt uitvoeren met een creditcard, heeft u geen recht op terugboekingen voor de PayPal-betaling).”

 1. Uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker of voor een opname

  We hebben nieuwe secties 4.2 en 4.3 toegevoegd ter verduidelijking van de door u gegeven instructies en autorisaties met betrekking tot e-geld op uw saldo als u een betaalopdracht geeft voor een betaling aan een andere gebruiker of voor een geldopname. De tekst van deze nieuwe secties 4.2 en 4.3 luidt als volgt:

  "4.2 Uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker. Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker (een betaling voor een privétransactie of een commerciële transactie) uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld over te schrijven van het betaalrekeningelement van uw saldo naar de desbetreffende gebruiker, zoals nader is omschreven in uw betaalopdracht. Als u onvoldoende saldo heeft of een voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, verzoekt u ons ook om namens u geld te verkrijgen van uw toepasselijke betaalbron en e-geld over te maken naar het betaalrekeningelement van uw saldo, zodat uw betaling kan worden uitgevoerd.

  4.3. Uw betaalopdracht voor een opname. Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een opname van uw PayPal-rekening uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld van uw saldo op te nemen. Voor dit type betaalopdracht geldt verder Sectie 6."

 1. Limieten opheffen (voor het overmaken, ontvangen en opnemen van geld)

  We hebben de volgende secties gewijzigd:

  • nieuwe sectie 4.5 (Verzendlimieten) (gevormd uit bestaande sectie 3.2 (Verzendlimieten) en 3.3 (Uw verzendlimiet opheffen));
  • nieuwe sectie 5.1 (Uw ontvangstlimiet opheffen) (gevormd uit bestaande sectie 4.1); en
  • sectie 6.3 (Uw opnamelimiet opheffen),

  en deze luiden nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  4.5 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) beperkingen stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt verzenden. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de door ons doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren).

  5.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als er een ontvangstlimiet voor uw rekening geldt, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt ontvangen. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de aan u doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren ).

  6.3 Uw opnamelimiet opheffen. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de aan u doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren )."

 1. Risico's van terugboekingen en claims
  De nieuwe sectie 5.3 (Risico's van terugboekingen en claims (bestaande sectie 4.3)) is aangepast ter verduidelijking dat wanneer u een betaling ontvangt, u jegens PayPal aansprakelijk bent voor het volledige bedrag van de betaling plus eventuele kosten die we moeten betalen (bijvoorbeeld wanneer banken kosten rekenen voor de terugboeking) en eventuele andere kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. De gewijzigde nieuwe sectie 5.3 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  “5.3 Risico's van terugboekingen en claims. Ontvangst van een betaling op uw PayPal-rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat u e-geld is overgemaakt, houdt niet in dat u dit geld heeft ontvangen op uw rekening, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd. U erkent en stemt ermee in dat een betaaltransactie is voltooid en door u is ontvangen, zelfs als deze onderhevig is aan een terugboeking, claim, reserve of vastgehouden betaling. Als u een betaling ontvangt, bent u tegenover PayPal aansprakelijk voor het hele bedrag van de betaling plus eventuele kosten die we moeten betalen en eventuele andere kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. Aanvulling op andere aansprakelijkheden: in het geval van terugboeking, of als u een terugboeking of claim verliest en u geen recht heeft op betaling onder het Verkopersbescherming programma, bent u aan PayPal een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de terugboeking of claim en onze kosten zoals beschreven in Schema 1 (waaronder, indien van toepassing, terugboekingskosten) en zal PayPal het betreffende bedrag van uw saldo afschrijven. Als een afzender van een betaling een verzoek tot terugboeking indient, zal niet PayPal, maar de creditcardmaatschappij bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is. Als u meer wilt weten over terugboekingen, leest u onze informatie over terugboekingen die toegankelijk is via Veiligheid op de PayPal-website en de sectie: 'Veilig verkopen'. Het gedeelte Veiligheid is toegankelijk via de PayPal-website."

 1. Uw restitutiebeleid, privacybeleid en beveiliging.
  We hebben de nieuwe sectie 5.7 toegevoegd (bestaande sectie 4.7 (Uw restitutie- en privacybeleid)) ter verduidelijking van uw verplichtingen met betrekking tot het openbaarmaken van uw privacybeleid, uw verplichtingen met betrekking tot de beveiligingsstandaarden en onze rechten in het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van (of dat er een redelijke kans bestaat op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden. De nieuwe sectie 5.7 luidt als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  5.7 Uw restitutiebeleid, privacybeleid en beveiliging. We raden u aan uw retour- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt. In uw privacybeleid moet duidelijk en expliciet zijn aangeven dat het Privacybeleid van PayPal voor alle PayPal-transacties geldt. U dient redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal. Als we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden, kunnen we naast het uitoefenen van onze rechten op grond van sectie 10.2 elke mogelijke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie over dergelijke inbreuken verschaft.

 1. Termijn en uw rekening opheffen
  Sectie 7 (Termijn en uw rekening opheffen) is vervangen door een nieuwe sectie (die delen van de bestaande secties 10.3 (Opheffing van rekening en beperkte toegang) en 15.6 (Volledige Overeenkomst en rechten van derden) bevat) om te verduidelijken hoe uw PayPal-rekening kan worden opgeheven en wat er gebeurt als uw rekening wordt opgeheven. De aangepaste sectie 7 verduidelijkt ook (onder andere) dat wanneer uw rekening wordt opgeheven:
  • de PayPal Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd, maar zo lang van kracht blijft als PayPal nodig heeft om het opheffen van de rekening af te handelen en om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving;
  • u aansprakelijk blijft voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw PayPal-rekening die voortvloeien uit de PayPal Gebruikersovereenkomst;
  • we uw toegang tot of het gebruik van onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services mogen schorsen, beperken of beëindigen;
  • PayPal uw rekeninggegevens kan bewaren in de database om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; en
  • PayPal uw saldo na opheffing kan handhaven voor zover en zolang als PayPal dat nodig vindt om zichzelf en/of een externe partij te beschermen tegen het risico van terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. U kunt onbetwiste bedragen die PayPal vasthoudt op elk gewenst moment opnemen.

  De vervangende sectie 7 luidt als volgt:

  7. Termijn en uw rekening opheffen

  Deze Overeenkomst treedt in werking zodra u een PayPal-rekening opent en eindigt als uw rekening om welke reden dan ook wordt opgeheven. De Overeenkomst blijft van kracht gedurende de tijd die nodig is om het opheffen van de rekening af te handelen en om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving (inclusief, zonder beperking, de secties 1, 7, 8, 10 14, 15, 16 en schema 1).

  U kunt uw rekening op elk gewenst moment opheffen door in te loggen op uw rekening, op het tabblad Profiel op de link 'Rekening opheffen' te klikken en de instructies te volgen. Zie de <PayPal Hulp> voor meer informatie.

  We kunnen uw rekening naar eigen goeddunken opheffen door u hierover twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen. We kunnen uw rekening ook op elk gewenst moment opheffen als:

  • u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt en/of we gerechtigd zijn om uw rekening op te heffen op grond van sectie 10.2;
  • u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening; of
  • we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad.

  Als we besluiten om uw rekening op te heffen, stellen we u hiervan op de hoogte met, waar mogelijk, vermelding van de reden voor het opheffen van de rekening, en krijgt u de mogelijkheid om eventueel onbetwist saldo dat op de rekening wordt vastgehouden, op te nemen.

  Als uw rekening wordt opgeheven:

  • kunnen we alle in behandeling zijnde transacties annuleren en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalregelingen;
  • kunnen we uw toegang tot of het gebruik van onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services schorsen, beperken of beëindigen;
  • blijft u aansprakelijk voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw PayPal-rekening die voortvloeien uit deze Overeenkomst;
  • kunnen we uw rekeninggegevens bewaren in onze database om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; en
  • kunnen we uw saldo na opheffing handhaven voor zover en zolang als dat nodig is om PayPal en/of een externe partij te beschermen tegen het risico op terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen. Neem contact op met de Klantenservice van PayPal als u vragen heeft over het geld dat nog op uw rekening staat wanneer de rekening wordt opgeheven.

  Als u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen via de Hulp van PayPal.”

 1. Verboden activiteiten
  Sectie 9.1w, 9.1 x, 9.1z en 9.1bb zijn aangepast om te verduidelijken hoe verboden activiteiten voortvloeien uit bepaalde handelingen die u uitvoert (of door juist te verzuimen bepaalde handelingen te verrichten) met betrekking tot onze infrastructuur, onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of met betrekking tot een van de Services of het gebruik door andere gebruikers van een van de Services en eventuele gegevens en informatie.
  Er is ook een nieuwe sectie 9.1.aj toegevoegd waarin het tot een verboden activiteit wordt bestempeld te lijden aan (of ons reden te geven vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen, omdat dit tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens leiden.
  De aangepaste secties 9.1w, 9.1x, 9.1z en 9.1bb en de nieuwe sectie 9.1ii luiden als volgt (geplaatst in de context van hun hoofdclausule waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  "9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de Services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  w. Actie te ondernemen die een onredelijk of onevenredig groot beslag legt op de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd;

  x. Virussen, Trojaanse paarden, schadelijke software, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te gebruiken die systemen, gegevens of informatie beschadigen, onderbreken, corrumperen, misbruiken, op nadelige wijze kunnen verstoren, clandestien kunnen binnendringen of onteigenen, of die ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen tot systemen, data of gegevens of de Services (of die daartoe pogingen kunnen doen);

  z. Apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen of om een belemmering of verstoring te veroorzaken (of proberen te veroorzaken) in onze infrastructuur, onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of bij een van de Services of het gebruik door andere gebruikers van een van de Services;

  bb. Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internetserviceproviders, betaalverwerkers of andere leveranciers of serviceproviders;

  ii. Te lijden aan (of ons reden te geven om vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden.

 1. Acties door PayPal.
  Sectie 10.2 is aangepast zodat:
  • wordt verduidelijkt dat PayPal uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming achteraf kan opschorten bij subsectie j; en
  • een nieuwe subsectie k is ingevoegd op grond waarvan PayPal uw toegang tot of het gebruik van de Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services en, voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, uw gegevens kan schorsen, beperken of beëindigen.

  De aangepaste gedeelten van sectie 10.2 luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de hoofdclausule waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. PayPal kan bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

  j. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten (ook met terugwerkende kracht).

  k. We kunnen uw toegang tot onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd en, voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, uw gegevens schorsen, beperken of beëindigen.

 1. Vastgehouden betaling

  Omdat een hoger risico of een hogere blootstelling van klanten en/of serviceproviders van PayPal (naast PayPal zelf) de toegang en/of het gebruik van uw betaalmiddel, uw rekening of de Service in het algemeen voor u of voor andere PayPal-klanten minder veilig kan maken, is sectie 10.5a aangepast om te verduidelijken dat PayPal deze risicofactoren (naast het risico of de blootstelling voor PayPal) in overweging neemt bij het bepalen van de mate van risico of blootstelling voor uw rekening, zodat PayPal op grond daarvan kan beslissen om uw betaling vast te houden. De gewijzigde sectie 10.5a luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):
  "10.5 Vastgehouden betaling
  a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

  i. u een betaling ontvangt waarbij sprake is van een transactierisico, als dat

  ii. er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau op risico of blootstelling gekoppeld aan uw rekening (gebaseerd op de gegevens die op het relevante tijdstip beschikbaar zijn voor PayPal en op wat PayPal onder alle omstandigheden naar eigen goeddunken als een acceptabel niveau op risico of blootstelling voor PayPal, haar klanten en/of haar serviceproviders beschouwt),

  PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'. We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).

 1. Vermelding van redenen voor ons handelen
  Een nieuwe sectie 10.7 is toegevoegd om aan te geven in welke gevallen we kunnen besluiten om geen gegevens met u te delen over beslissingen die we met betrekking tot onze relatie met u nemen. De nieuwe sectie 7 luidt als volgt:

  "10.7 Vermelding van redenen voor ons handelen

  Onze besluiten om de in deze sectie 10 uiteengezette handelingen en eventuele andere handelingen onder deze Overeenkomst te verrichten, ongeacht of deze handelingen een beperking of een uitbreiding vormen van uw toegang tot de Service, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door ons of namens ons worden beheerd (inclusief zonder beperking, eventuele blokkades, beperkingen, opschortingen, beëindigingen, vastgehouden betalingen en reserves), kunnen zijn gebaseerd op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons beheer van de risico's en de veiligheid van PayPal, onze klanten en/of serviceproviders. Bovendien kan het aan u openbaarmaken van bepaalde gegevens over dergelijke besluiten door regelgeving of een overheidsinstelling worden beperkt. We hebben geen enkele verplichting om de details van ons risicobeheer, onze beveiligingsprocedures of onze vertrouwelijke informatie aan u openbaar te maken."

 1. PayPal Verkopersbescherming

  Sectie 11.10 is aangepast om aan te geven dat de volgende objecten/transacties/kwesties niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming:

  1. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en

  2. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.

  De nieuwe secties 11.10.f en 11.10.g luiden als volgt (geplaatst in context van sectie 11.10, waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  “11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

  f. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).

  g. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.”

 1. PayPal Aankoopbescherming
  Sectie 13.3 is aangepast om de volgende typen transacties uit te sluiten van dekking door PayPal Aankoopbescherming:
  1. aankopen van enig belang in een bedrijf (inclusief, zonder beperking, objecten of services die deel uitmaken van een bedrijf of bedrijfsovername);
  2. betalingen aan overheidsinstanties, (met uitzondering van overheidsbedrijven) of handelaren die opdrachten ontvangen van overheidsinstanties;
  3. betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en
  4. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.

  De gewijzigde sectie 13.3 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  13.4 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling volgens PayPal Aankoopbescherming?
  Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële goederen zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

  • betalingen aan overheidsinstanties (met uitzondering van overheidsbedrijven) of handelaren die opdrachten ontvangen van overheidsinstanties;

  • 16. betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en
  • 17. transacties via PayPal-bulkbetalingen.
 1. Heersend recht
  We hebben de nieuwe sectie 15.1 (bestaande sectie 14.3) aangepast om te verduidelijken dat de keuze voor het Engelse recht als toepasselijk recht voor de PayPal Gebruikersovereenkomst onderworpen is aan uw lokale rechten en verplichtingen. Sectie 15.1 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.1 Heersend recht en jurisdictie.Afhankelijk van uw lokale rechten en verplichtingen is op deze Overeenkomst en de relatie tussen ons het Engelse recht van toepassing. Klachten voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze Services die niet op een andere manier worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken. Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.

 1. Geen garantie

  De nieuwe sectie 15.4 (bestaande sectie 14.6) is aangepast ter verduidelijking van de reikwijdte van uw rechten met betrekking tot de prestaties en beschikbaarheid van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. De gewijzigde nieuwe sectie 15.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.4 Geen garantie. We leveren u de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, afhankelijk van uw wettelijke rechten maar verder geleverd zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek is vermeld in deze Overeenkomst. PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die met onze Service worden betaald en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd. PayPal garandeert geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot enig deel van onze Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. We zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in de levering van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. U erkent dat de toegang tot de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, af en toe kan worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of services mogelijk te maken. PayPal stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische debiteringen en crediteringen waarbij bankrekeningen en creditcards zijn betrokken, tijdig worden verwerkt. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie in onze correspondentie, in rapporten en op de website(s) en die mondeling wordt verstrekt door onze directeuren, managers en medewerkers naar beste weten juist is op het moment dat de informatie wordt verstrekt. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke informatie in alle omstandigheden en contexten juist is en u dient niet absoluut op dergelijke informatie te vertrouwen. U dient uw correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

  In het geval dat PayPal besluit om een van de PayPal-services of een gedeelte of een functie van de PayPal-services om welke reden dan ook te beëindigen, stelt PayPal u daar ten minste twee (2) maanden vóór de beëindiging van de service of de functie van in kennis, tenzij PayPal in goed vertrouwen oordeelt dat: (1) dergelijke service of functie eerder moet worden beëindigd omdat dit vanwege wetgeving of een relatie met een derde partij vereist is; of (2) een voorafgaande kennisgeving een veiligheidsrisico of een aanzienlijke economische of materiële technische belasting kan vormen.

  U alleen bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.”

 1. Vrijwaring/vergoeding
  De nieuwe sectie 15.5 (bestaande sectie 14.7) is aangepast ter verduidelijking van de reikwijdte van uw verplichting met betrekking tot het gebruik (door u of door anderen namens u) van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. De gewijzigde nieuwe sectie 15.5 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.5 Vrijwaring/vergoeding. U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen of te compenseren (in juridische termen 'vrijwaren' genoemd) en PayPal, de andere bedrijven in onze bedrijvengroep, de mensen die voor PayPal werken of de mensen die geautoriseerd zijn om op te treden namens ons (inclusief, zonder beperking, onze serviceproviders) te vrijwaren van elke claim of eis (inclusief de juridische kosten) die een eventuele derde partij maakt of oploopt als gevolg van of voortvloeiend uit het feit dat u of uw werknemer of agent (of, wanneer een derde partij anderszins namens u met uw toestemming handelt, deze derde partijen) acties verricht of nalaat, deze Overeenkomst schendt, een wet overtreedt, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, gebruik maakt van uw PayPal-rekening en/of gebruik maakt van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd.

 1. Intellectueel eigendom – verlenen softwarelicentie
  De nieuwe sectie 15.7 (bestaande sectie 14.9) is aangepast om de voorwaarden van de licentie bij te werken die door PayPal en andere licentiegevers aan u is verleend voor de toegang tot en het gebruik van PayPal-software, zoals API's, toolkits voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassingen, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd. De gewijzigde nieuwe sectie 15.7 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  "15.7 Intellectueel eigendom - verlenen softwarelicentie. Als u PayPal software, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd, gebruikt die u heeft gedownload naar of waar u anderszins via uw computer, mobiele telefoon of een ander platform toegang tot heeft gehad, verlenen PayPal en diens licentiegevers u een herroepelijke, niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije en beperkte licentie voor toegang tot en/of gebruik van de software van PayPal overeenkomstig de documentatie, inclusief alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software, zoals beschreven in dit document en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U dient zich te houden aan de implementatie-, toegangs- en gebruikseisen die worden genoemd in alle PayPal-documentatie, samen met alle instructies die door PayPal van tijd tot tijd worden verstrekt en die bij de Services horen (waaronder, zonder beperking, implementatie- en gebruikseisen die PayPal stelt aan u om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en kaartstelselregels en -voorschriften). Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. PayPal kan na u hiervan kennis te hebben gegeven software updaten of beëindigen. Hoewel PayPal (1) bepaalde materialen en technologie van derde partijen in een webpagina of andere toepassing, inclusief de software, kan hebben geïntegreerd, en/of (2) bepaalde materialen en technologie van derde partijen toegankelijk kan hebben gemaakt en gebruikt kan hebben om de levering van de Services aan u mogelijk te maken, zijn aan u geen rechten toegekend en heeft u ook anderszins geen rechten met betrekking tot dergelijke materialen van derde partijen. U stemt ermee in om geen broncode te wijzigen, te veranderen, te misbruiken, te repareren, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, te reverse-engineeren, te vertalen, uit elkaar te halen, te decompileren of anderszins proberen te maken, die is afgeleid uit de software of uit materialen of technologie van een derde partij, of anderszins afgeleide werken te maken uit de software of materialen of technologie van derde partijen. U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat in die software geïntegreerde materialen van derde partijen het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal. Elke andere softwaretoepassing van derden die u op de PayPal-website gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die u deze software heeft geleverd. U erkent dat PayPal geen eigenaar of beheerder is en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken bij een van onze websites, bij onze software en/of in verband met de Services. Als u de Services gebruikt op de PayPal-website of op andere websites of platforms die door PayPal of derden worden gehost en u de PayPal-software niet downloadt of geen gebruik maakt van softwaretoepassingen van derden op de PayPal-website, is deze sectie niet van toepassing op uw gebruik van de gehoste Services.”

 1. Kosten - vaste kosten voor het ontvangen van betalingen voor commerciële transacties
  We stellen de kosten voor het ontvangen van internationale betalingen (verkopen) van een afzender in de regio VS/Canada in op 1,0%. Ook stellen we de kosten voor het ontvangen van internationale betalingen (verkopen) van een afzender uit de regio Rest van de wereld in op 2%. De relevante vermeldingen in de tabel met kosten voor internationale betalingen in sectie A2.3 van Schema 1 (Kostentabel) (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luiden nu als volgt:

  Land afzender

  Kosten internationale betalingen

  VS/Canada

  1,0%

  Rest van de wereld

  2,0%

 1. Maximumkosten - betalingen overmaken via PayPal-bulkbetalingen

  We verhogen de maximumkosten voor binnenlandse transacties via PayPal-bulkbetalingen in sectie A3.5.2 van Schema 1 (Kostentabel) en de maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen in sectie A3.5.2 van Schema 1 (Kostentabel). De maximumkosten zijn nu als volgt ingesteld (waarbij sectie A3.5.2 en A3.5.3 zijn gepresenteerd in de volledige context van hun hoofdclausule sectie A3.5 en waarbij toevoegingen zijn onderstreept):

  A3.5 Geld overmaken via PayPal-bulkbetalingen

  A3.5.1 Kosten

   2% van het totaal te betalen bedrag

  A3.5.2 Maximumkosten voor een binnenlandse transactie via PayPal-bulkbetalingen

   Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

  Australische dollar:

  16,00 AUD

  Braziliaanse real:

  24,00 BRL

  Canadese dollar:

  14,00 CAD

  Tsjechische kroon:

  280,00 CZK

  Deense kroon:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkongse dollar:

  110,00 HKD

  Hongaarse forint:

  3080,00 HUF

  Israëlische sjekel:

  50,00 ILS

  Japanse yen:

  1200,00 JPY

  Maleisische ringgit:

  50,00 MYR

  Mexicaanse peso:

  170,00 MXN

  Nieuw-Zeelandse dollar:

  20,00 NZD

  Noorse kroon:

  90,00 NOK

  Filipijnse peso:

  640,00 PHP

  Poolse zloty:

  46,00 PLN

  Russische roebel:

  480,00 RUB

  Singaporese dollar:

  20,00 SGD

  Zweedse kroon:

  100,00 SEK

  Zwitserse frank:

  16,00 CHF

  Taiwanese nieuwe dollar:

  440,00 TWD

  Thaise baht:

  460,00 THB

  Britse pond:

  10,00 GBP

  Amerikaanse dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen

   Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

  Australische dollar:

  100,00 AUD

  Braziliaanse real:

  150,00 BRL

  Canadese dollar:

  90,00 CAD

  Tsjechische kroon:

  1700,00 CZK

  Deense kroon:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkongse dollar:

  660,00 HKD

  Hongaarse forint:

  18500,00 HUF

  Israëlische sjekel:

  320,00 ILS

  Japanse yen:

  8000,00 JPY

  Maleisische ringgit:

  300,00 MYR

  Mexicaanse peso:

  1080,00 MXN

  Nieuw-Zeelandse dollar:

  120,00 NZD

  Noorse kroon:

  540,00 NOK

  Filipijnse peso:

  3800,00 PHP

  Poolse zloty:

  280,00 PLN

  Russische roebel:

  2800,00 RUB

  Singaporese dollar:

  120,00 SGD

  Zweedse kroon:

  640,00 SEK

  Zwitserse frank:

  100,00 CHF

  Taiwanese nieuwe dollar:

  2700,00 TWD

  Thaise baht:

  2800,00 THB

  Britse pond:

  60,00 GBP

  Amerikaanse dollar:

  90,00 USD


  Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, gelden de binnenlandse transactiekosten.

 1. Overige wijzigingen
  Secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:
  • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande secties:

  Sectie

  Aanpassing

  • 1.1 (PayPal is slechts een serviceprovider voor betalingen)

  De verwijzing naar de Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) is vervangen door de Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (In aanmerking komen)

  Deze sectie wordt de nieuwe sectie 1.7

  • 1.7 (Transactiegeschiedenis);
  • 2.2 (Privé-rekeningen en zakelijke rekeningen); en
  • 5 (Rekeningsaldo's en transactiegegevens),

  Deze secties vormen samen een nieuwe sectie 2 (Uw rekening en saldi) met verdere aanpassingen voor context.

  • 3.10 (Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen)); en

   

  Deze sectie wordt de nieuwe sectie 4.8 (Vooraf goedgekeurde betalingen) met verdere aanpassingen voor context.

  • 3.11 (Terugkerende betalingen annuleren)

  Deze sectie wordt de nieuwe sectie 4.9 (Vooraf goedgekeurde betalingen annuleren) met verdere aanpassingen voor context.

  • 10.1d (Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties)

  Deze sectie is aangepast ter verduidelijking van uw rechten om uw toestemming en opdracht voor betalingen aan eBay op grond van deze sectie te annuleren.

  • 2.3 (Status Gecontroleerd)

  Deze sectie wordt de nieuwe sectie 10.6b (Gecontroleerde PayPal-rekening)

  • 14.3 (Heersend recht en jurisdictie),
  • 14.4 (Geen verklaring van afstand), 14.5 (Beperking van aansprakelijkheid)
  • 14.6 (Geen garantie)
  • 14.7 (Vrijwaring/vergoeding)
  • 14.8 (Volledige Overeenkomst en rechten van derden)
  • 14.9 (Licentieverlening)
  • 1.3 (Intellectueel eigendom)
  • 14.10 (Toegangsrechten voor derden)
  • 2.4 (PayPal als inlogmethode) en
  • 14.11 (Zakelijke klanten),

   

  Deze secties vormen samen een nieuwe sectie 15 (Algemeen)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service en CSSF)

  Deze sectie is bijgewerkt en bevat het nieuwe adres van onze toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

  • 15 (Definities)

  Deze sectie wordt de nieuwe sectie 16, met:

  • verduidelijking van de volgende definities: geld toevoegen, autoriseren, betaling met bankrekening, standaardbetaalbron, betaalbron en de procedure voor het koppelen en bevestigen van een creditcard; en
  • de volgende nieuwe gedefinieerde termen ter vervanging van de gedefinieerde termen tussen haakjes: bevestigingsproces bankrekening (proces Willekeurige stortingen), vooraf goedgekeurde betalingen (terugkerende betalingen), bijzondere betaalregelingen (bijzondere betaalbronnen).
  • Schema 1 (Kostentabel)

  We hebben links toegevoegd naar pagina's op de website van PayPal met meer informatie over kosten.

  ; en

  • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 27 april 2017


U vindt het gewijzigde Privacybeleid van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid eerst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website te openen, vervolgens het land of de regio waarin u woont te kiezen en daarna op Privacybeleid te klikken.

A. De volgende wijzigingen worden in het Privacybeleid voor alle landen van de EU ingevoerd.

1. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken (sectie 3)

PayPal slaat de klantgegevens op in datacentra over de hele wereld. De verwijzing naar 'waar PayPal-kantoren zijn gevestigd' is daarom verwijderd.

2. Hoe we informatie delen met andere derden (sectie 6)

PayPal biedt de betaalservices wereldwijd via een netwerk van een aantal verschillende entiteiten binnen de bedrijvengroep die het eigendom is van PayPal Holdings, Inc. Welke entiteit van PayPal de PayPal-services aan een gebruiker levert, is afhankelijk van de regio waarin de gebruiker woont. Als PayPal een betaling verwerkt die u overmaakt naar of ontvangt van een gebruiker in een ander land, moeten de transactiegegevens om die reden ter beschikking worden gesteld aan de entiteit van PayPal die de betaling voor de andere gebruiker verwerkt. Op grond van lokale wetgeving kunnen er verplichtingen zijn om de transactiegegevens van beide transactiepartners openbaar te maken. PayPal heeft om die reden de volgende alinea aan sectie 6 toegevoegd:

"Om de PayPal-services te leveren, kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in sectie 2) over te dragen aan andere PayPal-groepsentiteiten of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in sectie 6 worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkende instanties of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of verordeningen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

3. Hoe we informatie delen met andere derden (sectie 6.a.)

PayPal moet voldoen aan internationale belastingverplichtingen en op grond daarvan berichten verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, de Luxemburgse wetten van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-wetgeving") en van 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard (“CRS-wetgeving”). Waar PayPal onder deze wetgeving een rapporterende financiële instelling is, geldt het volgende: als een gebruiker wordt aangemerkt als een specifieke Amerikaanse rechtspersoon onder de FATCA-wetgeving en/of als rapporteerbaar persoon onder de CRS-wetgeving en als ervan wordt uitgegaan dat de FATCA- en CRS-wetgeving PayPal verplichtingen oplegt (in beide gevallen als een "rapporteerbare rekeninghouder"), worden deze gegevens automatisch door PayPal met de belastingdienst van Luxemburg uitgewisseld. De Luxemburgse belastingdienst wisselt deze informatie uit met de Amerikaanse belastingdienst als de FATCA-wetgeving van toepassing is en/of met de bevoegde instantie of instanties van uw respectievelijke land of landen waar u fiscaal bent gevestigd en die vallen onder de jurisdictie van de CRS-wetgeving, als de CRS-wetgeving van toepassing is.

Een bepaling die bovenstaand proces van openbaarmaking mogelijk maakt, is opgenomen in sectie 6.a. van het Privacybeleid. Bovendien publiceren we een specifieke kennisgeving en uitleg van deze FATCA-clausule, die toegankelijk is via de speciale link in sectie 6.a.

4. Hoe we informatie delen met andere derden (punt 6.b.)

Een nieuwe sectie 6.b. is in het Privacybeleid van PayPal geïntroduceerd.

PayPal moet rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt.

"b. Rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, sectie 19, paragraaf 2, subsectie 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subsectie 3 van de Duitse Auteurswet).