Aktualizacje zasad

>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 19 marca 2020 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w podanych poniżej datach. Jeśli wolisz odrzucić te zmiany i zamknąć konto, możesz to zrobić przed datą wejścia w życie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Aktualizacje umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w usłudze PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Brak dodatkowych opłat za odbiór płatności dokonywanych przy użyciu alternatywnych form płatności

Zmieniono punkt 3 (Korzystanie z funkcji alternatywnej formy płatności) w celu wyjaśnienia, że dodatkowa opłata procentowa za otrzymywanie płatności z tytułu międzynarodowych transakcji handlowych określonych w Umowie z Użytkownikiem nie ma zastosowania w przypadku otrzymywania płatności dokonywanych przy użyciu alternatywnych form płatności.

 2. Załącznik 1 – alternatywne formy płatności

Wprowadziliśmy zmiany w Załączniku 1, aby wprowadzić Blik (jako usługę samodzielną), Multibanco, POLi i Trustpay jako nowe alternatywne formy płatności.

3. Inne zmiany

Punkty Umowy dotyczącej alternatywnych form płatności w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania oraz uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą aktualnie wersję Zasad dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Dane kontaktowe

Zaktualizowano dane kontaktowe w punktach zatytułowanych „Działania wymagające zatwierdzenia” i „Naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania”. Zamiast wysyłać wiadomości e-mail do firmy PayPal, możesz wypełnić formularz internetowy, aby przesłać zapytanie lub złożyć je na podstawie tych punktów.

 

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

 1. Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

Od daty wejścia w życie firma PayPal może również odnosić się do następujących produktów/funkcji (o których mowa w punktach dotyczących nowego rozwiązania do realizacji transakcji w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal) zgodnie z ich nowymi nazwami używanymi na naszej witrynie internetowej i w innych materiałach pisemnych:

Obecna nazwa

Nowa nazwa

nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

nowe rozwiązanie do realizacji transakcji dostępne na platformie PayPal Commerce Platform

Niestandardowy interfejs użytkownika

Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi

Płatności bez usługi konta PayPal

Podstawowe płatności kartami kredytowymi i debetowymi

Ochrona przed oszustwami / filtry zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika

Ochrona przed oszustwami (Fraud Protection)

Nowe nazwy będą widoczne w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal od 16 czerwca 2020 r. Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną kopię zmian, które mają zostać wprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 r.

 1. Płatności zbiorcze

Od daty wejścia w życie firma PayPal może również odnosić się do płatności masowych zgodnie z nowym nazewnictwem („Płatności zbiorcze”) w naszej witrynie internetowej lub innych materiałach pisemnych. Nowa nazwa pojawi się w Umowie z Użytkownikiem usług PayPal od 16 czerwca 2020 r. Kliknij TUTAJ , aby wyświetlić zaktualizowany egzemplarz zmian, które mają zostać wprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 r.

 1. Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania i uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 19 marca 2020 r.

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” bądź „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Zmiany nazw różnych produktów i funkcji

Od daty wejścia w życie będziemy również odnosić się do następujących produktów/funkcji zgodnie z ich nowymi nazwami widniejącymi na naszej stronie internetowej i w innych materiałach pisemnych:

Obecna nazwa

Nowa nazwa

Niestandardowy interfejs użytkownika

Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi

Ochrona przed oszustwami / filtry zarządzania ochroną przed oszustwami dla niestandardowego interfejsu użytkownika

Ochrona przed oszustwami (Fraud Protection)

Interfejs API Niestandardowego interfejsu użytkownika

Interfejs API zaawansowanych płatności kartami debetowymi i kredytowymi

2. Inne zmiany

Punkty Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania oraz uporządkowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Aktualizacje Umowy z Użytkownikiem

Data wejścia w życie: 16 czerwca 2020 r.

 • Kliknij TUTAJ, aby wyświetlić zaktualizowaną kopię zamierzonych zmian.

Aby wyświetlić obecną wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań zabronionych — naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania (nowy punkt)

Dodano nowy punkt, w którym określono prawa do potrącenia kwot w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub wykonywania zawodu, gdy Użytkownik naruszył Zasady dopuszczalnego użytkowania. Nowy punkt przyjmuje następujące brzmienie (pokazane przy użyciu nagłówków punktów głównych dla kontekstu i skróconych, ze zmianami podkreślonymi):

“…

Zabronione działania i blokady

Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • Poza tym, że Użytkownik podlega powyższym działaniom, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal z tytułu kwoty szkód poniesionych przez firmę PayPal spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
  • uzasadnionym minimalnym kosztorysem rzeczywistych szkód poniesionych przez firmę PayPal, wziąwszy pod uwagę wszystkie aktualne okoliczności, łącznie ze stosunkiem sumy do zakresu szkód poniesionych przez firmę PayPal, jakie można było racjonalnie przewidzieć;
  • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych Usług; oraz
  • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadnione zainteresowanie firmy PayPal zachowaniem przez Użytkownika zgodności z Zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz

PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego posiadanego przez Użytkownika konta PayPal.

…”

2. Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o Użytkowniku

Zmieniono punkt zatytułowany „Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o użytkowniku”, aby wyjaśnić obowiązek dostarczenia firmie PayPal informacji o użytkownikach w celu ułatwienia realizacji działań opisanych w umowie z użytkownikiem, umożliwić firmie PayPal ograniczenie ryzyka oszustwa lub zapewnić przestrzeganie zobowiązań wynikających z przepisów prawnych (w tym w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Punkt zatytułowany „Inne postanowienia prawne – Nasze prawa – Informacje o użytkowniku” przyjmuje następujące brzmienie (z nagłówkami punktów głównych w celu zapewnienia kontekstu, z podkreślonymi zmianami):

“…

Inne postanowienia prawne

Nasze prawa

Informacje o Użytkowniku

Firma PayPal może wymagać od Użytkownika podania informacji wymaganych (w racjonalnym zakresie) do wykonywania działań opisanych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem w celu ograniczenia ryzyka oszustwa lub zapewnienia zgodności z przepisami (w tym dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy). Użytkownik musi zastosować się do takich wymogów w odpowiednim czasie. Użytkownik może być poproszony o przesłanie na własny koszt dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz informacji dotyczących jego finansów i operacji (takich jak ostatnie sprawozdanie finansowe lub wyciąg transakcji handlowca) za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób.

…”

3. Opłaty – Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych

Przypominamy (w nawiązaniu do powiadomienia z 2 stycznia 2020 r.), że punkt A3.4 (Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych) Uzupełnienia 1 (Tabela opłat) został zmieniony w dniu 5 marca 2020 r. w celu wyjaśnienia, że jeśli Użytkownik dokona zwrotu płatności w ramach transakcji handlowej, żadne opłaty pierwotnie zapłacone przez Użytkownika z tytułu otrzymania płatności nie zostaną mu zwrócone. Zmiana punktu A 3.4 (Zwroty pieniędzy z transakcji komercyjnych) w Uzupełnieniu 1 (Tabela opłat), która weszła w życie dnia 5 marca 2020 r., będzie nadal odczytywana i stosowana w dniu i po dacie wejścia w życie.

4. Inne zmiany

Zmieniono punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal w celu doprecyzowania i uporządkowania treści oraz wyeliminowania błędów typograficznych, w tym następujących istniejących punktów:

Punkt

Zmiana

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal! (ostatni akapit)

Odniesienie do „60 dni” zostało zmienione na „dwa miesiące”.

O koncie Użytkownika — Zamykanie konta PayPal (ostatni akapit)

Odniesienie do „60 dni” zostało zmienione na „dwa miesiące”.

 

Aktualizacje Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal

Data wejścia w życie: 16 czerwca 2020 r.

Aby wyświetlić zmienioną wersję Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPa (pod wersją obowiązującą), należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

1. Narzędzie magazynowania

Z przyjemnością przedstawiamy Narzędzie magazynowania. Dodano nowy punkt 7.2 (Narzędzie magazynowania) i zaktualizowano punkt 10 (Definicje) o terminy specyficzne dla nowego Narzędzia magazynowania.

2. Usługa Aktualizator konta

Z przyjemnością przedstawiamy również nową usługę Aktualizator konta. Dodano nowy punkt 7.3 (Usługa Aktualizator konta) i zaktualizowano punkt 10 (Definicje) o postanowienia dotyczące nowej usługi Aktualizator konta.

3. Zakres produktów

Zmieniono punkt zatytułowany „Informacje o Umowie” w celu zapewnienia następujących wyjaśnień:

 • Jeśli Użytkownik otrzyma taką ofertę i zdecyduje się korzystać z dowolnego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji (w tym technologii) wspomnianych w Umowie dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal, obowiązują go postanowienia Umowy dotyczącej usług płatności online kartą w systemie PayPal dotyczące tego Produktu, Usługi płatności online kartą lub funkcji.
 • Ochrona przed oszustwami jest obecnie opcjonalną usługą dodatkową w ramach pakietu funkcji Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro.
 • W ramach pakietu funkcji zaawansowanej płatności kartami kredytowymi i debetowymi następujące funkcje są obecnie dostępne jako opcjonalne usługi dodatkowe:
  • wszelkie funkcje usługi Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro,
  • Narzędzie magazynowania oraz
  • usługa Aktualizator konta.

Punkt „Informacje o Umowie” ma obecnie następujące brzmienie (skrócone, z nagłówkami głównymi dla kontekstu i podkreślonymi zmianami):

Informacje o niniejszej umowie

Poprzez integrację lub korzystanie z dowolnego Produktu i Usług płatności kartą online Użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik otrzyma taką ofertę i zdecyduje się korzystać z dowolnego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji (w tym technologii) wspomnianych w niniejszej Umowie, obowiązują wyszczególnione w tej Umowie warunki dotyczące tego produktu, usługi płatności online kartą lub funkcji.

Produkty:

 • Płatności za pośrednictwem witryny – wersja Pro - pakiet funkcji, na który standardowo składa się PayPal Express, interfejs API płatności bezpośrednich, Terminal wirtualny oraz filtry zarządzania ochroną przed oszustwami. Opcjonalne usługi dodatkowe to m.in. Ochrona przed oszustwami, zaawansowane filtry zarządzania ochroną przed oszustwami oraz Narzędzie do obsługi płatności cyklicznych.
 • Zaawansowane płatności kartami debetowymi i kredytowymi - pakiet funkcji składający się standardowo z interfejsu API zaawansowanych płatności kartami debetowymi i kredytowymi oraz z ochrony przed oszustwami oferowanej jako opcjonalna usługa dodatkowa. Firma PayPal może również oferować następujące dodatkowe usługi opcjonalne:
  • wszelkie funkcje usługi Płatności za pośrednictwem witryny - wersja Pro;
  • Narzędzie magazynowania oraz
  • usługa Aktualizator konta.
 • Terminal wirtualny - funkcja Terminalu wirtualnego jako produktu autonomicznego.

…”