Aktualizacje zasad

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Data wydania: 29 stycznia 2021 r.

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje Użytkownika z firmą PayPal.

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zapoznania się z nadchodzącymi zmianami.

Nie są wymagane żadne dalsze działanie ze strony Użytkownika, ponieważ zmiany te automatycznie wejdą w życie w dniu

30 kwietnia 2021 r.

Jeśli Użytkownik woli odrzucić te zmiany i zamknąć konto, może to zrobić przed 30 kwietnia 2021 r. bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Zmiany wprowadzane ze względów językowych, w celu skorygowania lub usunięcia błędów ortograficznych i gramatycznych, lub zmiany w formatowaniu, nie są zaznaczane w tym dokumencie. Dotyczy to również korekty lub ujednolicenia odnośników.

AKTUALIZACJE UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM USŁUGI PAYPAL

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2021 r.

  • Aby wyświetlić zaktualizowaną treść zamierzonych zmian, należy kliknąć TUTAJ.

Aby wyświetlić bieżącą wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać łącze „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” znajdujące się w stopce większości stron witryny PayPal.

O koncie Użytkownika — witamy w systemie PayPal!

Wyjaśniliśmy stwierdzenie, że nasza Umowa z Użytkownikiem nie ma zastosowania do usług Xoom, które podlegają osobnym umowom prawnym usługi Xoom.

Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal — Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu Ochrony kupujących w systemie PayPal

W tym punkcie zmieniliśmy kolejność na liście niekwalifikujących się przedmiotów i transakcji oraz ujednoliciliśmy ją.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Co się kwalifikuje

Dla wyjaśnienia dodaliśmy sformułowania o już wysłanych przedmiotach fizycznych lub dostarczonych artykułach niematerialnych.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Wymagania podstawowe

Dodaliśmy nowy drugi punkt dotyczący roszczeń z tytułu nieautoryzowanych transakcji.

Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal — Przedmioty i transakcje niekwalifikujące się do programu

Zmieniliśmy i globalnie ujednoliciliśmy listę przedmiotów i transakcji niekwalifikujących się do Ochrony sprzedających w systemie PayPal.

Inne warunki — Postanowienia różne — Korzystanie (jako sprzedający) z danych osobowych; przepisy dotyczące ochrony danych

Zmieniliśmy tytuł tego punktu i przeredagowaliśmy jego treść, aby uszczegółowić informacje o korzystaniu z danych osobowych przez sprzedającego.