Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

 

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal

Wydano: 30 stycznia 2019 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

 

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich akceptować, możesz powiadomić nas przed upływem Daty wejścia w życie lub w dowolnym momencie po jej upływie, aby natychmiast zamknąć swoje konto (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi
 

 

Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.

Data wejścia w życie: 30 stycznia 2019.

 

Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

Zmienione punkty Umowy z Użytkownikiem:

  • w celu doprecyzowania i uporządkowania obecnego brzmienia, w tym istniejących punktów:

Punkt

Zmiana
Punkt 2.6 (Salda w wielu walutach) Treść tego punktu została zmieniona, aby doprecyzować, w jaki sposób firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi na przeliczanie pieniędzy dostępnych na Saldzie na Saldo w innej walucie.
Punkt 5 (Odbieranie pieniędzy) Początek tego Punktu został zmieniony w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). 
Zob. również przypomnienie dotyczące lokalnych form płatności (LPM) w Powiadomieniu o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal z datą wejścia w życie 29 kwietnia 2019 poniżej.
Punkt 5.5 (Odbieranie pieniędzy w różnych walutach) Treść tego Punktu została zmieniona, aby doprecyzować, na co firma PayPal może zezwolić Użytkownikowi, gdy ten otrzymuje płatności w różnych walutach.

oraz

  • w celu poprawienia drobnych błędów pisowni.
     
Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2019 r.
 
Aby wyświetlić obowiązującą obecnie wersję Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, należy kliknąć tutaj lub wybrać odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron witryny PayPal.

 

  1. Lokalne formy płatności (LPM)

Handlowcy korzystający z systemu PayPal do odbierania płatności w ramach Transakcji komercyjnych powinni pamiętać, że 13 listopada 2018 r. firma PayPal zaczęła umożliwiać niektórym klientom nieposiadającym Konta wysyłanie płatności na Konta handlowców za pomocą alternatywnych lokalnych źródeł finansowania płatności. 

Z tego względu 13 listopada 2018 r. początkowe postanowienie punktu 5 Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostało zmienione w celu wyjaśnienia sposobu, w jaki dodatkowe warunki użytkowania mają zastosowanie do handlowców, którzy zintegrowali ze swoim rozwiązaniem online jakąkolwiek funkcję umożliwiającą klientowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto handlowca (na przykład przy użyciu alternatywnych lokalnych form płatności). Warunki te obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności w usłudze PayPal.

W dniu niniejszego powiadomienia (a także począwszy od Daty wejścia w życie) początkowe postanowienie punktu 5 ma zastosowanie w następującym brzmieniu:

„5.  Odbieranie pieniędzy
Firma PayPal może zezwolić dowolnej osobie (posiadającej Konto PayPal lub nieposiadającej Konta PayPal) na zainicjowanie płatności skutkującej wystawieniem lub przesłaniem pieniądza elektronicznego na Konto Użytkownika. W przypadku integrowania, w tym także uprzedniego zintegrowania ze swoim rozwiązaniem online
jakiejkolwiek funkcji umożliwiającej płatnikowi bez Konta wysyłanie płatności na Konto Użytkownika, Użytkownik zgadza się na wszystkie dodatkowe warunki użytkowania tej funkcji, które firma PayPal udostępni Użytkownikowi na dowolnej stronie witryny PayPal lub Braintree (w tym na każdej stronie dla programistów i na stronie Umowy prawne) lub rozwiązania online. Takie dodatkowe warunki obejmują Umowę dotyczącą lokalnych form płatności PayPal”.


  1. Inne zmiany
    Punkty Umowy z Użytkownikiem systemu PayPal zostały zmienione w celu doprecyzowania treści i wyeliminowania błędów typograficznych. Na przykład firma PayPal nie obsługuje płatności w rupiach indyjskich i lirach tureckich, usunięte zatem zostały wszystkie odniesienia do tych walut.

 

Powiadomienie o zmianach w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych serwisu PayPal.

Wprowadzamy zmiany do zasad ochrony danych, które zawierają informacje, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych.

Udostępniliśmy dodatkowe szczegóły na temat tego, jak wykorzystujemy dane, gdy realizujesz transakcje ze znajomymi. Podaliśmy także więcej informacji o naszym korzystaniu z danych w celu zapobiegania oszustwom i ryzyku.

Możesz przejrzeć zmiany i bieżące Informacje dotyczące zasad ochrony danych tutaj.