Làm cách nào để xóa giới hạn khỏi tài khoản của tôi?

Trước khi bạn bắt đầu

Tài khoản bị giới hạn có nghĩa là bạn sẽ không thể thực hiện một số tính năng trên tài khoản PayPal của mình. Ví dụ: bạn không thể gửi hoặc rút tiền. Thông thường, chúng tôi yêu cầu bạn hoàn tất một số bước để gỡ bỏ giới hạn tài khoản.

Đi tới Trung tâm giải quyết của bạn hoặc nhấp vào biểu tượng chuông ở đầu Trang tổng quan của bạn để biết thêm thông tin.

Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước và tài khoản của bạn vẫn bị giới hạn, điều này có nghĩa là:

  • Chúng tôi đã xét duyệt tài khoản của bạn và gửi email cho bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.
  • Chúng tôi vẫn đang xem xét thông tin mà bạn đã cung cấp.

Nếu bạn cần tải lên tài liệu, hãy xem mẹo gửi tài liệu của chúng tôi.

Khoảng thời gian cần thiết để xử lý giới hạn tài khoản tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cụ thể của bạn.

Trong hầu hết các vụ việc, đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi không thể gỡ bỏ giới hạn của bạn qua điện thoại. Vui lòng chờ chúng tôi liên hệ với bạn.

Nếu bạn nhận được email nêu rõ rằng tài khoản của bạn bị giới hạn, nhưng không thấy giới hạn trong Trung tâm giải quyết tranh chấp, bạn có thể đã nhận được email giả mạo. Hãy chuyển tiếp email đó đến phishing@paypal.com và chúng tôi sẽ điều tra vụ việc cho bạn.

Sau khi bạn chuyển tiếp email cho chúng tôi, hãy xóa nó khỏi hộp thư đến của bạn. Nếu bạn đã nhấp vào bất kỳ liên kết nào hoặc tải xuống bất kỳ tệp đính kèm nào, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và xem các khoản thanh toán của bạn. Bạn cũng nên thay đổi mật khẩu của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
Tại sao tài khoản PayPal của tôi bị giới hạn?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn