Làm cách nào để phát hành hoàn tiền?

Dưới đây là cách hoàn trả khoản thanh toán:

  1. Đi đến hoạt động của bạn.
  2. Chọn khoản thanh toán bạn muốn hoàn lại và bấm Hoàn tiền.
  3. Nhập số tiền bạn muốn hoàn lại.
  4. Bấm Tiếp tục.
  5. Xem lại thông tin và bấm Hoàn tiền.

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần trong vòng 180 ngày kể từ ngày thanh toán ban đầu. Một khi bạn đã gửi một khoản hoàn lại, bạn không thể hủy bỏ nó.

Đối với các khoản thanh toán cá nhân và thanh toán được thực hiện bằng phiếu giảm giá hoặc phiếu quà tặng, bạn chỉ có thể hoàn lại tiền đầy đủ. Nếu bạn muốn hoàn tiền một phần, hãy vào Gửi tiền và tạo khoản thanh toán mới. Tham khảo thanh toán ban đầu trong các ghi chú và gửi dưới dạng thanh toán cá nhân.

Bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào để hoàn trả khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ không trả lại các khoản phí bạn đã trả ban đầu với tư cách là người bán.

Để biết thêm thông tin về phí, hãy nhấp vào Phí ở cuối trang PayPal bất kỳ.

Bài viết này có hữu ích không?
Làm cách nào để rút tiền về tài khoản ngân hàng?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn