คืนสินค้ากลับได้ง่าย โดยไม่มีค่าบริการใดๆ

ถ้าคุณต้องการส่งสินค้าคืน เราจะคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าคืนให้แก่คุณสำหรับการซื้อสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองด้วยบริการ Refunded Return*

เปิดใช้ฟรี

ถ้ายังไม่มีบัญชี PayPal สมัครสมาชิกฟรี

ดูว่ามีอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

บริการ Refunded Return ของเราคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณโดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

  • ฅ สินค้าที่จับต้องไม่ได้
  • หมดระยะเวลาการคืนสินค้า หรือการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของผู้ขาย
  • ฅ สินค้าที่มีการชำระเงินเพียงบางส่วน
  • ถ้าผู้ขายชำระเงินค่าบริการส่งคืนทางไปรษณีย์ ส่งพัสดุ หรือตัวเลือกการจัดส่งแบบปกติอื่นๆ แล้ว

^ไม่ใช่รายการที่เสร็จสมบูรณ์ ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่.

shop checkout

ขั้นตอนในการรับเงินคืน


1

เปิดใช้บริการ PayPal Refunded Return จัดส่งสินค้าที่มีสิทธิ์คืนให้ผู้ขาย

2

กรอกแบบฟอร์มคำขอออนไลน์ อัปโหลดการทำราย PayPal และหลักฐานการจัดส่งสินค้าภายใน 14 วันหลังจากที่คุณส่งคืน

3

การคืนเงินของคุณจะปรากฏในบัญชี PayPal ของคุณ โดยปกติแล้วภายใน 5 วันทำการ

รับเงินคืนของคุณ

เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว เราจะตรวจสอบรายละเอียด ถ้าคำขอได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับการคืนเงินในบัญชี PayPal ของคุณ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ส่ง

เราเป็นผู้รับผิดชอบการส่งคืนของคุณ

สมัครสมาชิก