1

เราจะเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลทางอีเมลหรือโทรศัพท์

2

ส่งเอกสารที่ต้องใช้ผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายเพื่อให้เราตรวจสอบ

3

เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว เราจะติดต่อคุณพร้อมคำแนะนำเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

PayPal กำหนดเงินสำรองอย่างไร

เราจะกำหนดเงินสำรองด้วยกระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยจะประเมินบัญชีของคุณเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าควรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงินสำรองหรือไม่ ในทางกลับกัน ผู้ค้าบางรายที่ยังไม่มีวางเงินสำรองอาจต้องวางเงินสำรองเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ความเสี่ยงบางอย่าง ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ส่วนการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทและจำนวนเงินสำรองนั้น เราจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล เช่น ความเสี่ยงในการหยุดชะงักทางธุรกิจ การปฏิเสธการชำระเงิน และการตีคืนการชำระเงิน นอกจากนี้ยังจะพิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้อีกด้วย

  • ความมั่นคงทางธุรกิจและ/หรือประวัติความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล
  • รูปแบบการดำเนินธุรกิจเชิงปฏิบัติการของคุณ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดเวลาในการนำส่งเมื่อมีการสั่งซื้อ
  • ดูว่าประเภทอุตสาหกรรมของคุณมีแนวโน้มที่จะล้มละลายหรือมีประวัติเรื่องปัญหาในการชำระเงินมากกว่าค่าประเภทอุตสาหกรรมอื่นโดยทั่วไปหรือไม่
  • ประวัติการประมวลผลของคุณกับ PayPal และ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ
  • ประวัติการขายส่วนที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท การตีคืนการชำระเงิน และการปฏิเสธการชำระเงินจากลูกค้า

ประเภทของเงินสำรอง

การวางเงินสำรองเป็นการคงสัดส่วนของเงินทุน ซึ่งทั่วไปแล้วจะเป็นยอดคงเหลือที่รอดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เงินสำรองช่วยให้แน่ใจว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะชำระยอดค้างชำระต่างๆ หรือคุณจะยื่นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือบริษัทแม่แทนการวางเงินสำรองที่จะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนเงินสดให้แก่ผู้ค้าก็ได้

เงินสำรองคงที่ เงินสำรองหมุนเวียน
เราจะคำนวณจำนวนเงินและเก็บไว้ในบัญชีของคุณระหว่างที่คุณใช้บริการเรา ยกตัวอย่างเช่น เราจะแยกยอดคงเหลือสำรองมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ในคราวเดียว หรือคุณจะเลือกผ่อนชำระเงินที่จะแยกไว้ได้ โดยเราจะพักเงิน 5% ของการทำรายการประจำวันไว้จนกว่ายอดคงเหลือสำรองจะมีมูลค่าครบ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินสำรองประเภทนี้มีความยืดหยุ่นกว่า โดยคุณสามารถวางเงินในเปอร์เซ็นต์คงที่จากยอดขายรายวันของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง และหยุดเมื่อครบช่วงระยะเวลาดังกล่าว เช่น ถ้าคุณมีเงินสำรองหมุนเวียน 90 วัน เงินจากยอดขายในวันที่ 1 จะใช้ได้ในวันที่ 91 และวันที่ 2 จะใช้ได้ในวันที่ 92

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ขาย

โปรดปรึกษานักวิเคราะห์ความเสี่ยงของเรา เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาหลักๆ และวิธีการรับมือ

  • ลดระดับความเสี่ยงโดยรวมของธุรกิจ
  • ปรับแต่งรูปแบบการปฏิบัติงานของคุณเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับลูกค้า

ถาม-ตอบ

เปิดบัญชีมาหลายปีแล้ว ทำไมถึงถูกตรวจสอบตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณเมื่อเร็วๆ นี้อาจทำให้เราเห็นว่าควรตรวจสอบบัญชีของคุณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาขายเพิ่มสูงขึ้น หรือมีจำนวนข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธการชำระเงินหรือการคืนเงินเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าอาจมีการฉ้อโกงเกิดขึ้นหรือผู้ขายมีประสิทธิภาพในการขายลดลง ดังนั้นเราจึงอาจต้องเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้ผู้ซื้อยังคงมีประสบการณ์ในแง่บวก

ส่งข้อมูลที่ทาง PayPal ขอมาไปแล้ว ต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะทราบว่าบัญชีจะใช้เงินสำรองประเภทไหน

เมื่อเราได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้ว เราจะติดต่อคุณภายในประมาณ 3 วันทำการ

จะได้รับเงินเมื่อไหร่

โปรดอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสำรองที่ทีมงานตรวจสอบพิจารณาข้อมูลของเราได้กำหนดไว้ ถ้าคุณมีเงินสำรองหมุนเวียน เงินจะได้รับจะคงไว้เป็นยอดคงเหลือที่รอดำเนินการในบัญชีของคุณ จนกว่าจะครบจำนวนวันที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ถ้าคุณมีเงินสำรองหมุนเวียน 90 วัน เงินจากยอดขายในวันที่ 1 จะใช้ได้ในวันที่ 91 และยอดขายในวันที่ 2 จะใช้ได้ในวันที่ 92 ในระหว่างนี้ เราจะยังคงเก็บเงินสำรองใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อแทนที่เงินที่ปล่อยให้นำไปใช้ได้

อุตสาหกรรมใดบ้างที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูง

อุตสาหกรรมบางประเภทมีความเสี่ยงที่มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น บริการที่มีการสมัครสมาชิกหรือการบอกรับสมาชิก แพคเกจการท่องเที่ยว การจำหน่ายบัตรชมการแสดงและบัตรของขวัญนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าร้านอาหารและร้านค้าปลีก เมื่อดูจากลักษณะและรูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาส่งมอบสินค้า เราพบว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีการตีคืนการชำระเงิน การฉ้อโกง หรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในการจัดส่งตามคำสั่งซื้อสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น