Vilken FATCA-dokumentation samlar PayPal in och hur lämnar jag den?

Den information som måste samlas in kan omfatta, men är inte begränsad till, kontoinnehavarens adress och amerikanska skatteregistreringsnummer (om det rör sig om en amerikansk medborgare) eller annat momsregistreringsnummer. 

En företagsenhet kan behöva ange

  • det land där företaget bildades
  • företagstyp eller kategori enligt FATCA
  • intygande, bland annat om enheten anses eller inte anses vara en ”Specified US Person” (enligt definitionen i FATCA)
  • om företaget har eller inte har betydande amerikanska ägare eller amerikanska personer med bestämmande inflytande.
  • Om det finns betydande amerikanska ägare eller amerikanska personer med bestämmande inflytande ska namn och adress till dessa ägare eller personer anges.
PayPal måste samla in den nödvändiga informationen via dokumentation, till exempel intyg om att personen inte är amerikan, formuläret W-9 (begäran om skatteregistreringsnummer (TIN) och intyg) för amerikanska enheter eller personer, eller formuläret W-8 BEN/BEN-E (intyg av verklig ägares utländska status vad gäller innehållande av skatt och momsrapportering i USA) för icke-amerikanska enheter eller personer.

Så här lämnar du FATCA-informationen till PayPal.
  1. Logga in på ditt PayPal-konto och klicka på aviseringsknappen högst upp på sidan.  
  2. Följ anvisningarna.
Du bör läsa och granska intyget eller formuläret innan du undertecknar det med en elektronisk underskrift eller handskriven signatur. Falska utlåtanden kan leda till påföljder enligt tillämplig lag. Kontakta en skatteexpert om du har några frågor eller funderingar om formuläret.

Om du inte an ange den efterfrågade informationen på grund av tekniska problem, kontakta Kundtjänst.