Vad ska jag göra om mitt konto har blivit begränsat på grund av att jag inte skickade in den FATCA-informationen som krävdes?

Du kan logga in och komma åt FATCA-informationen även om ditt konto är begränsat. Du kan starta intygsprocessen från ditt konto genom att besvara några få frågor eller tillhandahålla de tillämpliga formulären. Intygsprocessen är klar när du har

  • lämnat all nödvändig information
  • granskat webbsidan med intyget
  • undertecknat med din elektroniska underskrift eller handskrivna signatur.
När du har slutfört processen bör ditt konto inte längre omfattas av begränsningar som tillämpats till följd av FATCA-rapporteringskraven. Andra begränsningar av ditt konto kan fortfarande tillämpas.
 

Cookies hjälper oss att anpassa PayPal för dig och en del är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör också så att vi kan visa dig anpassade erbjudanden och kampanjer, både på vår webbplats och andra platser. Men du bestämmer så klart. Du kan hantera cookies när som helst.