Vad händer om jag inte lämnar in den FATCA-information som PayPal ber om?

Om du har ett nytt konto måste du fylla i intyget som PayPal efterfrågar för att följa FATCA-kraven inom 90 dagar efter att kontot skapats. Om du inte fyller i det inom 90 dagar kommer du inte längre att kunna överföra pengar från eller ta emot pengar på ditt konto.

Om du har ett befintligt konto och måste lämna ytterligare dokumentation för att säkerställa att din status (som amerikansk person eller icke-amerikansk person) är korrekt dokumenterad för FATCA-ändamålen, måste du lämna den efterfrågade informationen inom 30 dagar från det datum då vi ber om den. Annars begränsas ditt konto på dag 30. Begränsningen som tillämpas dag 30 hindrar dig från att

  • överföra pengar från kontot
  • avsluta kontot.
Om du inte skickar in den efterfrågade informationen inom 45 dagar från det datum då vi ber om den, begränsas ditt konto ännu mer på dag 45. Begränsningen som tillämpas dag 45 hindrar dig från att
  • överföra pengar från eller ta emot pengar på ditt konto
  • ta bort kort- eller bankkontouppgifter
  • avsluta ditt konto.
Begränsningen gäller i samtliga fall tills PayPal får korrekt dokumentation.