Hur lång tid tar det för att överföra pengar från mitt PayPal-konto till mitt bankkonto?

När statusen "Slutförd" visas i ditt PayPal-konto har vi behandlat överföringen och skickar pengarna till ditt bankkonto. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan pengarna visas på ditt bankkonto. Hur lång tid det tar beror på bankens behandlingstider.
 
Om det är problem med överföringen till bankkontot så skickar banken tillbaks överföringen till oss och vi sätter in pengarna i PayPal-saldot igen. Detta kan ta upp till 14 bankdagar, beroende på bankens behandlingstid.
 
Om banken avvisar överföringen och returnerar pengarna till ditt PayPal-konto informeras du via e-post och debiteras en returavgift.