Vem berörs av FATCA?

FATCA berör innehavare av konton som är baserade utanför USA. PayPal måste inhämta skattedokument eller intyg från kontoinnehavare som anger om de är amerikanska personer eller inte. Det här inbegriper, men är inte begränsat till, företag och vissa individer som skapar konton utanför USA.

I enlighet med FATCA granskar PayPal även poster om befintliga kontoinnehavare för att säkerställa att kontoinnehavarens status (som amerikansk person eller icke-amerikansk person) är korrekt dokumenterad för FATCA-ändamålen. I vissa fall kan PayPal be om mer dokumentation från kontoinnehavaren till följd av granskningen.  

Ytterligare dokumentation kan bland annat efterfrågas i följande fall:

  • Om information som tidigare samlats in om en kontoinnehavare inte stämmer överens med informationen i ett skattedokument/självintyg från kontoinnehavaren
  • Om kontoinnehavaren hävdar att han eller hon inte är en amerikansk person, men PayPal hittar tecken på att kontoinnehavaren är amerikan i kundens information.