Vad är FATCA?

”FATCA” står för Foreign Account Tax Compliance Act, en amerikansk lag som är avsedd att bekämpa skatteflykt från amerikanska personer (enskilda personer eller företag) som underlåter att rapportera intäkter från icke-amerikanska konton. Enligt FATCA måste en del av PayPals icke-amerikanska dotterbolag samla in information från sina kontoinnehavare för att fastställa om kontona innehas av amerikanska personer (enligt definitionen i FATCA).

Avtal mellan USA och ett flertal utländska jurisdiktioner reglerar utbytet av information om kontoinnehavare, i syfte att komma till rätta med problem kring lokal banksekretess och integritet som kan påverkas till följd av FATCA-kraven. Information som lämnas till amerikanska skatteverket (IRS) eller lokala tillsynsmyndigheter enligt FATCA omfattas också av PayPals sekretesspolicy.