Hur ber jag om en återbetalning?

Du kan kontakta mottagaren och be om en återbetalning av valfri betalning i upp till 180 dagar efter att du gjort den.

Så här letar du reda på mottagarens e-postadress för en betalning:

  1. Gå till Historik.
  2. Leta med hjälp av filtren reda på den betalning du vill få återbetald och klicka på den.
  3. Leta reda på mottagarens e-postadress och skicka en förfrågan från ditt e-postkonto.

Om någon vägrar att återbetala dina pengar, men du tror att du har rätt till en återbetalning kan du inleda en tvist i Problemhanteringscenter inom 180 dagar efter betalningsdatumet, förutsatt att problemet uppfyller vissa villkor.

Det är bäst att be mottagaren använda länken Utfärda återbetalning (inte funktionen Överför pengar). Be säljaren för att leta reda på betalningen i Historik, klicka på den och sedan klicka på Utfärda en återbetalning. Med den här länken återbetalar säljaren hela beloppet för betalningen tillbaka till ditt PayPal-saldo eller betalkort, beroende på vilken betalningsmetod som användes.

Återbetalningar till ditt betalkort kan ta upp till 30 dagar, beroende på kortföretaget.