Jag kan inte se min återbetalning. Var finns den?

När en återbetalning görs krediteras den ursprungliga betalningskällan.
  • Om du har använt ditt PayPal-saldo för att betala krediteras PayPal-saldot direkt med beloppet för återbetalningen.
  • Om du har använt ditt kort för att betala krediteras samma kort med beloppet för återbetalningen. De flesta återbetalningar sker inom 2–5 arbetsdagar. Beroende på kortutfärdaren kan det dock ta upp till 30 dagar innan återbetalningen visas på det relevanta kontoutdraget.
  • Om du har betalat en del av beloppet med ditt PayPal-saldo och en annan med kort kommer återbetalningsmetoden att återspegla detta, dvs. kortet kommer krediteras en del av beloppet medan PayPal-saldot krediteras en del.
Återbetalningar krediteras i samma valuta och med samma omräkningskurs som gällde vid den ursprungliga betalningen.
 
Du kan se statusen för återbetalningen i transaktionsloggen på ditt PayPal-konto. Så här gör du:
  1. Klicka på Historik högt upp på sidan.
  2. Klicka på Avancerad sökning.
  3. Markera Återbetalningar i menyn Filtrera efter. Du kan också välja vilka datum som ska visas i datumfältet.
  4. Klicka på den aktuella transaktionen, så visas betalningsinformationen.
Här följer några vanliga återbetalningsstatusar:

Utestående: Vi börjar behandla återbetalningen så fort säljaren skickar den till dig. När en återbetalning är utestående betyder det oftast att säljaren gör betalningen direkt från sitt bankkonto.  Det kan ta upp till 7 arbetsdagar innan en återbetalning sätts in på ditt PayPal-konto. Pengarna är tillgängliga när betalningsstatusen ändras från Utestående till Slutförd. Om en överföring från säljarens bank misslyckas ändras transaktionsstatusen till Avbruten och beloppet krediteras inte.

Återbetalad eller delvis återbetald: Om återbetalningsstatusen är Återbetalad eller Delvis återbetald innebär det att en återbetalning har skett. Pengarna bör vara tillbaka på ditt PayPal-saldo eller ditt betalkort.

Tillfällig reservation: Om återbetalningsstatusen är "reserverad" innebär det att en återbetalning gjorts för transaktionen innan vi hunnit ta emot pengarna för den ursprungliga transaktionen från din bank. Denna process tar 3–5 arbetsdagar och återbetalningen krediteras ditt saldo när processen är klar.