Hem
  • Betalningar och överföringar
  • Tvister och begränsningar
  • Mitt konto
  • Min e-plånbok
  • Inloggning och säkerhet
  • Verktyg för säljare

Vad är PayPals tvistavgift och varför har jag debiterats en sådan?

PayPal tar ut en tvistavgift för att hantera tvistlösningsprocessen för transaktioner som slutförts av en köpare med ett PayPal-konto eller av en köpare som använder PayPal Checkout som gäst. 

Den här tvistavgiften gäller transaktioner både när köpare lämnar in krav direkt med PayPal och när de inleder dem via chargebacks med sina kortutfärdare eller genom återkallanden med sina banker. 

Tvistavgiften gäller inte transaktioner som behandlas via PayPal Pro eller avancerade kortbehandlingar, ibland kallade "icke-varumärkestransaktioner". 

Beloppet för tvistavgiften beror på procentandelen krav som registrerats i förhållande till din totala försäljning under de senaste tre månaderna. Standardavgiften för tvister kommer att gälla såvida din tvistfrekvens inte är 1,5 % eller högre och du har haft fler än 100 försäljningstransaktioner under de senaste tre hela månaderna. Om du hamnar i den kategorin kommer tvistavgiften för hög volym att gälla för varje tvist.  

Standardavgiften för tvister kommer inte att gälla förfrågningar i PayPals problemhanteringscenter som inte eskaleras till krav, de som löses i godo mellan köparen och säljaren eller de som registrerats direkt med PayPal som obehöriga transaktioner.

Var den här artikeln användbar?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer