Säljarskydd på eBay – vanliga frågor

Definitioner

Täckning

Leveransinfo

Betalningsgranskning:

Krav och återbetalningar

Definitioner

Vad är säljarskydd?

Det är en form av skydd för eBay-säljare med ett registrerat PayPal-konto. Det skyddar eBay-säljare vid krav, återbetalningar och återkallanden pga. obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits när transaktionerna uppfyller kvalificeringsvillkoren. Skyddet gäller bara för objekt som sålts på eBay och betalats via PayPal.

Tillbaka till början

Vad är ett krav?

Ett krav uppstår när köpare och säljare inte kan lösa en tvist över en transaktion och endera parten eskalerar ärendet till PayPal för granskning.

En köpare registrerar vanligen ett krav på grund av:

- Objekt har inte mottagits

- Objektet stämmer inte med beskrivningen

- Obehörig betalning

Tillbaka till början

Vad är återbetalning?

En återbetalning eller ett återkallande uppstår när köparen ber sitt kortföretag att återkalla en transaktion som redan godkänts.

En köpare registrerar vanligen en återbetalning på grund av:

- Objekt har inte mottagits

- Objektet stämmer inte med beskrivningen

- Obehörig användning av köparens kreditkort

Tillbaka till början

Vad är ett återkallande?

Ett återkallande kan bero på flera saker, t.ex. transaktioner för objekt som inte mottagits eller sådana som PayPal tror är bedrägeri. När ett återkallande inträffar betalar PayPal tillbaka pengarna till köparen. Komplett information finns i de fullständiga villkoren:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Vad är en obehörig betalning?

När någon gör en betalning från ett kreditkort, bankkonto eller PayPal-konto utan kontoinnehavarens tillåtelse anses det vara en obehörig betalning. Det kan t.ex. gälla en betalning gjord med ett kreditkort eller bankkonto som stulits eller ett barn som använder föräldrarnas kreditkort utan tillåtelse.

Tillbaka till början

Vad är objekt som inte mottagits?

När en köpare betalat för ett objekt men säger att han/hon inte fått det räknas det som ett krav eller en återbetalning för ett objekt som inte mottagits. Under säljarskyddet är säljare som uppfyller kvalificeringskraven skyddade om köpare påstår att de inte tagit emot objektet.

Tillbaka till början

Vad är en bekräftad adress?

Det innebär att faktureringsadressen för köparens kreditkort är densamma som köparens leveransadress. Bekräftade adresser är bara tillgängliga i USA, Storbritannien och Kanada. PayPal erbjuder bekräftade adresser som ett ytterligare sätt att öka säkerheten. (Det är dock viktigt att notera att du kan få en återbetalning även om det inte handlar om bedrägeri.)

Med säljarskydd behöver säljare inte längre leverera till bekräftade adresser för att vara skyddade mot krav, återbetalningar och återkallanden på grund av obehöriga betalningar och objekt som inte mottagits när det gäller objekt sålda på eBay.

Tillbaka till början

Vad är en betalningsgranskning?

Betalningsgranskning innebär att du får en avisering om obehöriga betalningar innan du levererar. PayPal skickar aviseringar via e-post och visar upptill på varje transaktionsdetaljsida när du loggar in på ditt konto om det är ’ok att leverera’ eller om du ska ’vänta med att leverera’. Dessutom kan du ta reda på om ditt objekt täcks av säljarskyddet genom att titta på avsnittet ’Säljarskydd’ på sidan ’Transaktionsdetaljer’ för att se om det står ’Kvalificerat’.

Viktigt: Det är bara betalningar för kvalificerade eBay-objekt som täcks av säljarskyddet när kvalificeringsvillkoren är uppfyllda. Betalningar för objekt sålda utanför eBay täcks inte.

Läs mer om betalningsgranskning.

Tillbaka till början

Täckning

Hur vet jag om mitt eBay-objekt är kvalificerat för säljarskydd?

På din sida för ’Transaktionsdetaljer’ visas om ditt objekt är ’Ok att leverera’. Om betalningsstatus visar ’Ok att leverera’ och ditt objekt uppfyller övriga kvalificeringsvillkor är ditt objekt kvalificerat för säljarskydd. Om du levererar ditt objekt medan betalningsstatus fortfarande visar ’Vänta …leverera inte än – under granskning’ kommer objektet inte att täckas av säljarskyddet. Ta reda på mer.

Dessutom kan du ta reda på om ditt objekt täcks av säljarskyddet genom att titta på avsnittet ’Säljarskydd’ på sidan ’Transaktionsdetaljer’ för att se om det står ’Kvalificerat’.

Viktigt: Det är bara betalningar för kvalificerade eBay-objekt som täcks av säljarskyddet när kvalificeringsvillkoren är uppfyllda. Betalningar för objekt sålda utanför eBay täcks inte.

Ta reda på mer.

Tillbaka till början

Var hittar jag sidan Transaktionsdetaljer så att jag kan ta reda på om jag kan leverera och om mitt objekt är kvalificerat?

Du kan visa sidan ”Transaktionsdetaljer” genom att logga in på ditt PayPal-konto och antingen välja ”Detaljer” i kolumnen Status eller gå till sidan ”Historik” och välja ”Detaljer” för transaktionen.

Upptill på varje transaktionsdetaljsida visas om det är ’ok att leverera’ eller om du ska ’vänta med att leverera’. Dessutom kan du ta reda på om ditt objekt täcks av säljarskyddet genom att titta på avsnittet ’Säljarskydd’ på sidan ’Transaktionsdetaljer’ för att se om det står ’Kvalificerat’.

Viktigt: Det är bara betalningar för kvalificerade eBay-objekt som täcks av säljarskyddet när kvalificeringsvillkoren är uppfyllda. Betalningar för objekt sålda utanför eBay täcks inte.

Ta reda på mer.

Tillbaka till början

Kostar säljarskyddet något?

Säljarskyddet tillhandahålls utan extra kostnad.

Tillbaka till början

Vilka länder är kvalificerade för säljarskydd?

Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Förenade arabemiraten, Gibraltar, Grekland, Guadeloupe, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kanada, Kina, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Martinique, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Réunion, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, USA, Venezuela, Österrike.

Tillbaka till början

Vilken täckning har jag om mitt land inte finns med i listan över länder som är kvalificerade för säljarskydd?

Säljarskyddet är för närvarande inte tillgängligt för säljare utanför listan över länder som är kvalificerade för säljarskydd. Vi strävar efter att tillhandahålla ett säkrare och enklare sätt att erhålla betalningar online och kommer att fortsätta arbeta för att utöka säljarskyddet till flera säljare och länder. Under tiden kan du gå till säkerhetscentret för att se hur PayPal skyddar dig på andra sätt och hur du kan skydda dig själv.

Tillbaka till början

Vart kan jag skicka objekt med säljarskydd?

Du kan leverera till köpare på alla de 190 marknader där PayPal accepteras.

Tillbaka till början

Vilka är kraven för kvalificering?

Du kvalificerar dig för säljarskydd genom att följa nedanstående regler:

 • Var en eBay-säljare med Premier-/företagskonto registrerad i kvalificerade länder
 • Acceptera bara full betalning från samma PayPal-konto (inga delbetalningar).
 • Ta emot betalning via PayPal för materiella objekt sålda på eBay.
 • Leverera till köparens adress som visas på PayPal-sidan ’Transaktionsdetaljer’ när betalningsstatus visar att det är ”OK att leverera” Läs mer om betalningsgranskning.
 • Kontrollera om du är kvalificerad under ’Transaktionsdetaljer’ genom att logga in på PayPal, gå till Kontohistorik och klicka på länken ’Detaljer’ bredvid transaktionen.
 • Tillhandahåll leveransdokumentation och svara med relevant leveransdokumentation inom 7 dagar när ett krav, en återbetalning eller ett återkallande inträffar:
Obehöriga betalningarObjekt som inte mottagits
LeveransbevisJa
Leveransbevis onlineJa
Mottagarens signatur (för objekt ≥ 250 USD)Ja

Komplett information finns i de fullständiga villkoren:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

- Klicka här för att se 'vad som inte täcks av säljarskyddet

Tillbaka till början

Vilka transaktionstyper täcks av säljarskyddet?

Transaktioner för materiella eBay-objekt som betalats via PayPal är kvalificerade för täckning om de uppfyller övriga kvalificeringsvillkor.

Tillbaka till början

Vilka transaktionstyper täcks inte?

Alla transaktioner täcks, utom i följande fall:

 • Digitala varor (nedladdningsbar programvara), verksamheter, tjänster och icke-materiella objekt.
 • Personlig leverans eller lokala hämtningar.
 • Transaktioner som rör bilar, båtar och andra fordon.
 • Obehöriga betalningar för transaktioner utanför eBay
 • När tillräckliga leveransbevis eller mottagningsbevis inte kan tillhandahållas

Tillbaka till början

Varför finns säljarskyddet bara för objekt som säljs på eBay?

Med säljarskyddet erbjuder PayPal branschledande skydd för sina säljare. Vi beslutade att erbjuda det här skyddet på prov för objekt som säljs på eBay och om det fungerar bra kommer vi att överväga att utöka skyddet till objekt som säljs utanför eBay i framtiden.

Tillbaka till början

Varför täcker inte säljarskyddet personliga leveranser eller icke-materiella varor (t.ex. digitala varor eller tjänster)?

Ett av de viktigaste kraven för att få säljarskydd är leveransbevis eller mottagningsbevis för PayPal-transaktionsadressen i händelse av krav, återbetalning eller återkallande. Eftersom personliga leveranser och försäljning av icke-materiella varor saknar leveransdokumentation som kan verifieras kan vi för närvarande inte utöka skyddet för transaktionstyper.

Tillbaka till början

Om ett barn använder en förälders kreditkort, gäller säljarskyddet då för betalningen?

Ja. Förutsatt att säljaren uppfyller kvalificeringsvillkoren för säljarskydd.

Tillbaka till början

Innebär borttagningen av kravet på bekräftad adress minskat skydd för säljare?

Nej. Kravet på bekräftade adresser togs bort från kvalificeringskraven för säljarskydd men det innebär inte sämre skydd för säljarna.

Tillbaka till början

Leveransinformation

Vad är leveransbevis?

Ett leveransbevis är autentisk dokumentation från ett legitimt post- eller transportföretag som innehåller ett officiellt accepterande från transportföretaget, datum då försändelsen skickades och den adress paketet skickades till. Skillnaden jämfört med mottagningsbevis är att det inte visar om paketet verkligen levererats, bara att det skickats iväg. Mer information om leveransbevis:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Vad är mottagningsbevis?

Mottagningsbevis är dokumentation från ett legitimt transportföretag som visar att objektet levererats till mottagaren. Ett mottagningsbevis ska vara ett spårningsnummer online som när det verifieras online visar vilket datum objektet levererades och vilken adress paketet skickats till.

Mer information om mottagningsbevis:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Vilka typer av leveransbevis och mottagningsbevis accepterar PayPal?

Vi accepterar dokument från legitima post- och transportföretag som innehåller ett officiellt accepterande från transportföretaget, datum då det skickades och den adress till vilken paketet skickades (leveransbevis) eller levererades (mottagningsbevis).

Mer information om leveransbevis eller mottagningsbevis:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Hur skaffar jag ett leveransbevis eller mottagningsbevis?

Leveransbevis: När du skickar ett objekt får du ett kvitto eller ’inlämningsbevis’ från post-/kurirföretaget. Behåll detta kvitto och kontrollera att det innehåller tillräckligt med information.

Mottagningsbevis: Det post-/transportföretag du använder måste först och främst ha möjlighet att ansluta till paketspårningswebbplatsen för det land du levererar till.

Du kan avgöra om mottagningsbevis finns tillgängliga online hos det post-/transportföretag du använder och det land du levererar till genom att klicka på respektive länk nedan:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Vilken information krävs på ett leveransbevis eller mottagningsbevis?

För obehöriga betalningar måste du tillhandahålla leveransbevis. Dokumentationen måste innehålla:

 1. Status som levererat eller ha en poststämpel
 2. Datum då försändelsen skickades
 3. Mottagaradress som minst visar stad, postnummer, stat eller land (eller motsvarande)

För krav och återbetalningar som rör objekt som inte mottagits måste du tillhandahålla mottagningsbevis online. Dokumentationen måste innehålla:

 1. Status som mottaget eller ha en poststämpel
 2. Datum för mottagande
 3. Mottagaradress som minst visar stad, postnummer, stat eller land (eller motsvarande)
 4. Mottagarens signatur för objekt värderade till 250 USD (eller motsvarande i lokal valuta) eller mer

Tillbaka till början

Hur skickar jag ett leveransbevis eller mottagningsbevis till PayPal?

Leveransbevis: dokumentationen kan faxas*, läggas upp eller matas in (om det är ett online-spårningsnummer – logga in på problemhanteringscentret och följ anvisningarna).

 • För leveransbevis offline: Faxa eller lägg upp leveransdokumentationen
 • För leveransbevis online: Ange spårningsnumret du ser på ditt leveranskvitto

*Om du väljer att faxa ska du ta med försättsbladet du hittar i problemhanteringscentret.

Mottagningsbevis: Online-spårningsinformation för mottagningsbevis kan anges direkt i problemhanteringscentret.

Mer information om leverans- och mottagningsbevis:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Vad händer om transportföretaget glömmer att skanna objektet vid leveransen?

Följ upp det med transportföretaget. Vi kan bara acceptera officiell leveransstatus från transportföretaget.

Tillbaka till början

Vad händer om jag använder ett lager hos tredje part?

Om du använder ett lager hos tredje part måste du skaffa fram nödvändig dokumentation från dem: antingen leveransbevis eller mottagningsbevis.

Mer information om den leveransdokumentation som krävs:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början

Varför måste jag leverera till den köparadress som visas på PayPals sida för transaktionsdetaljer?

Det kravet finns till för din säkerhet. Den adress som finns på PayPals transaktionsdetaljsida är registrerad hos och kontrollerad av PayPal. Om köparen ber dig skicka varor till en annan adress kan det vara tecken på bedrägeri.

Tillbaka till början

Vad händer om köparen ber mig leverera till en annan adress än den som visas på PayPals sida för transaktionsdetaljer?

Om du levererar till en annan adress täcks du inte av säljarskyddet. Om köparen vill att du levererar till en annan adress rekommenderar vi att du ber köparen göra betalningen igen med den nya leveransadressen.

Tillbaka till början

Betalningsgranskning

Hur vet jag när det är ’Ok att leverera’ mitt objekt?

Inom bara några minuter efter det att betalningen är genomförd meddelar vi dig om det är ok att leverera ditt objekt eller inte. Detta kallas ’betalningsgranskning’.

PayPal skickar aviseringar via e-post och visar upptill på varje transaktionsdetaljsida när du loggar in på ditt konto om det är ’ok att leverera’ eller om du ska ’vänta med att leverera’. Dessutom kan du ta reda på om ditt objekt täcks av säljarskyddet genom att titta på avsnittet ’Säljarskydd’ på sidan ’Transaktionsdetaljer’ för att se om det står ’Kvalificerat’.

Viktigt: Det är bara betalningar för kvalificerade eBay-objekt som täcks av säljarskyddet när kvalificeringsvillkoren är uppfyllda. Betalningar för objekt sålda utanför eBay täcks inte.

Ta reda på mer.

Tillbaka till början

Vad ska jag göra om PayPal meddelar mig att jag ska ’Vänta med att leverera’ mitt objekt?

Vi rekommenderar starkt att du inte skickar ditt objekt medan vi granskar betalningen eftersom säljarskyddet då inte gäller. Normalt tar en betalningsgranskning 24 timmar. Clearing av betalningar med eCheck tar dock 3–4 dagar. På sidan ’Transaktionsdetaljer’ finns mer information.

> Ta reda på mer.

Tillbaka till början

Vad händer om jag levererar mitt objekt innan sidan Transaktionsdetaljer visat ’Ok att leverera’?

Om du levererar ditt objekt när sidan ’Transaktionsdetaljer’ inte visar ’Ok att leverera’ gäller inte säljarskyddet.

Tillbaka till början

Vad händer när PayPal meddelar mig ’Stopp. Leverera inte’?

Leverera inte eftersom transaktion misstänks vara bedrägeri eller ej godkänd av kontoinnehavaren. I sådana fall annulleras betalningen och PayPal återbetalas pengarna som finns under ’Väntar’ på ditt konto. Eftersom du har kvar objektet förlorar du inget.

> Ta reda på mer.

Tillbaka till början

Krav och återbetalningar

Vad händer med pengarna när ett krav eller en återbetalning inträffar?

Medan en tvist pågår reserveras transaktionsbeloppet tillfälligt medan PayPal granskar ärendet. Så snart vi validerat din leveransdokumentation släpper vi den tillfälliga reservationen och du får tillgång till pengarna, såvida transaktionen täcks av säljarskyddet. Om den inte täcks returnerar vi pengarna till köparens konto. Då blir du också skyldig att betala PayPals återbetalningsavgift, om sådan uppstår.

Tillbaka till början

Kommer säljarskyddet att ge mig tillgång till pengarna om ett krav, en återbetalning eller ett återkallande inträffar?

Om en köpare registrerar ett krav, en återbetalning eller ett återkallande för en transaktion som är kvalificerad för säljarskydd reserverar vi transaktionsbeloppet tillfälligt medan vi kontrollerar att transaktionen uppfyller villkoren. Så snart vi validerat din leveransdokumentation släpper vi den tillfälliga reservationen och du får tillgång till pengarna, såvida transaktionen täcks av säljarskyddet. Om den inte täcks returnerar vi pengarna till köparens konto. Då blir du också skyldig att betala PayPals återbetalningsavgift, om sådan uppstår.

Tillbaka till början

Vad händer när en köpare registrerar ett krav eller en återbetalning för obehöriga betalningar eller objekt som inte mottagits?

Om en köpare registrerar ett krav eller en återbetalning för en obehörig betalning eller objekt som inte mottagits reserverar vi transaktionsbeloppet tillfälligt och skickar ett e-postmeddelande om detta till dig.

För obehöriga betalningar måste du tillhandahålla ett leveransbevis

För krav och återbetalningar som rör objekt som inte mottagits måste du tillhandahålla ett mottagningsbevis.

Så snart vi mottagit ditt leveransbevis eller mottagningsbevis granskar vi det och avgör om transaktionen täcks. Om så är fallet släpper vi den tillfälliga begränsningen och du får åter tillgång till pengarna. Om så inte är fallet returnerar vi pengarna till köparens konto. Då blir du också skyldig att betala PayPals återbetalningsavgift, om sådan uppstår.

Mer information finns i villkoren för säljarskydd:

- Klicka här för säljare registrerade i kvalificerade länder

Tillbaka till början