Översikt över säljarskyddspolicySå här skyddar du din transaktion

Policyn för säljarskydd täcker de flesta säljare för upp till $5 000,00 USD på alla transaktioner som PayPal bedömer som falska. Fullständig information finns i policyn för säljarskydd.

Följande krävs för att du ska kvalificera dig:

Säljaren har ett verifierat affärskonto eller Premier-konto.

Säljarens konto måste vara kopplat till ett bankkonto som bekräftats via PayPals verifieringsprocess. Som verifierad säljare har du inte bara bättre skydd, utan du ökar även din trovärdighet och köparna blir mer tilltalade av dig. Det är kostnadsfritt och enkelt att verifiera ditt säljarkonto. Ta reda på mer om Verifiering

Objektet levereras till en kvalificerad adress.

För att din transaktion ska vara kvalificerad måste objektet levereras till en kvalificerad adress. PayPal arbetar kontinuerligt med att öka antalet kvalificerade köparadresser. Fastställ vilka leveransadresser som är kvalificerade genom att läsa i avsnittet leveransadress på sidan Transaktionsdetaljer.

Objektet är en vara.

Det är enbart fysiska varor som täcks av policyn för säljarskydd. Immateriella produkter, som tjänster eller elektroniska objekt (t.ex. programvara, mp3-filer, eBöcker), täcks inte.

Leveransbevis.

Om du vill väcka ett anspråk inom ramarna för policyn för säljarskydd, behöver vi en kopia av leveransdokumenten. Behåll alltid ett bevis på att objektet levererats till adressen på sidan Transaktionsdetaljer. Vad som godkänns som ett leveransbevis varierar mellan olika länder. Mer information finns i policyn för säljarskydd.

Mottagarens signatur vid leverans av värdefulla objekt.

För objekt med värdet $250,00 USD eller mer, måste du i tillägg till leveransbeviset tillhandahålla ett bevis på att mottagaren undertecknat leveransen. Detta bevisar att objektet levererats till köparen. Många transportföretag erbjuder tjänster för leveransbevis.

Objektet har skickats i tid.

För att täckas måste objektet levereras inom 7 dagar efter att betalningen tagits emot.

En särskild anvisning rörande internationella leveranser.

Alla länder och regioner täcks i nuläget inte av policyn för säljarskydd. Läs mer på sidan Policy för säljarskydd.

Ytterligare information.

Fullständig information finns i policyn för säljarskydd.

Ytterligare resurser för säljare.

Mer information om att sälja tryggt finns på: