Forskning om säkerhet på nätet.


Vårt team med säkerhetsexperter arbetar hängivet för att kundernas information ska förbli säker. Vi inser vilka viktiga roller våra säkerhetsexperter och användare har i vårt arbete för att göra PayPal till en säker plats för våra kunder. Om du upptäcker en sårbarhet på vår webbplats eller hos någon av våra produkter ber vi dig att kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

För att uppmuntra ett ansvarsfullt offentliggörande förpliktigar vi oss – om vi drar slutsatsen att ett offentliggörande tar hänsyn till och uppfyller riktlinjerna nedan – att inte vidta några rättsliga åtgärder i frågan.

Riktlinjer för ansvarsfullt offentliggörande

  • Informera oss om ett säkerhetsproblem innan du offentliggör information om problemet på anslagstavlor, i e-postlistor eller olika forum.
  • Ge oss möjligheten att under en rimlig tid försöka åtgärda problemet innan du offentligör information om det.
  • Bifoga en så utförlig beskrivning av problemet som möjligt.

Börja inte utreda säkerhetsfrågor som inbegriper

  • Potentiella eller faktiska nekanden om att utnyttja tjänster som använder PayPals program och system.
  • Användningen av en upptäckt som gör det möjligt att visa data utan att vara auktoriserad för detta, eller att förvanska data.
  • Begäranden om direkt kompensation för att rapportera säkerhetsproblem antingen till PayPal eller via en extern marknadsplats för handel med sårbarheter, oavsett om den senare är laglig eller ej.

Rapportera sårbarheter i säkerheten till sitesecurity@paypal.com.
Du hittar vår PGP-säkerhetsnyckel för rapportering här.

Vidarebefordra e-postmeddelanden från falska avsändare och meddelanden som verkar handla om nätfiske till spoof@paypal.com.