Guiden för id-stöld – del 4


Vissa problem, till exempel en felaktig debitering av ditt kreditkort, är engångshändelser. Du behöver kanske bara kontakta ett företag, till exempel din kortutfärdare, för att lösa dem.

Andra incidenter är mer komplicerade, till exempel om flera konton har drabbats eller nya konton öppnats i ditt namn. I sådana fall måste du kanske kontakta kreditbyråer eller vidta rättsliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Det är viktigt att agera snabbt för att i möjligaste mån begränsa skadan. Agera så snabbt du kan om du misstänker att du drabbats av identitetsstöld:

Kontakta din bank.

 • Vänta inte.Informera genast banken där du har dina konton om din situation.
 • För PayPal-konton.Om du misstänker att ditt PayPal-konto har drabbats är vi redo att hjälpa dig när som helst, dygnet runt. Gå till Kontakta oss
 • För banker och kreditkortsföretag. Kontakta avdelningen med ansvar för bedrägerier, förklara att du utsatts för bedrägeri och informera dig om företagets rutiner vid fall av identitetsstölder.
 • Fyll i en skriftlig förklaring.Innan du kontaktar en bank eller ett finansinstitut kan det vara till hjälp att fylla i en skriftlig förklaring (affidavit) rörande identitetsstöld. Dokumentet är utarbetat av U.S. Federal Trade Commission. Det dokumentet kan underlätta när du redogör för din situation.
 • Var medveten om dina rättigheter.Federal Trade Commission ger även en sammanfattning av dina rättigheter i USA. Ta reda på mer med Lindra effekterna av identitetsstöld.

Gör en anmälan.

 • För alla identitetsstölder. Kontakta polisen och gör en anmälan.
 • För allvarligare stölder. Det är särskilt viktigt att göra en brottsanmälan som stöder din anmälan till din bank eller kortutfärdare. I vissa fall måste du göra en anmälan i den jurisdiktion som brottet inträffade i.

Utfärda en ”bedrägerivarning” till de tre stora kreditrapporteringsbyråerna.

 • Kontoinnehavare i USA. Om du bor i USA kontaktar du avdelningen med ansvar för bedrägerifall på de tre stora kreditrapporteringsbyråerna och meddelar dem att du vill utfärda en bedrägerivarning för ditt konto.

  Byråerna upprätthåller en överblick över konton i ditt namn. Rapporterna kontrolleras vanligtvis av banker och kreditföretag för att avgöra om du är berättigad till kredit eller lån.

  Om du utfärdar en bedrägerivarning för ditt konto vet banker och kreditkortsföretag att du misstänker en identitetsstöld och att du vill att de kontaktar dig innan de öppnar nya konton i ditt namn. Om du utfärdar en bedrägerivarning för ditt konto minimerar du risken för att en brottsling öppnar ett konto i ditt namn.

 • Equifax: 1-800-525-6285; www.equifax.com; P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374-0241
 • Experian: 1-888-EXPERIAN (397-3742); www.experian.com; P.O. Box 2002, Allen, TX 75013
 • TransUnion: 1-800-680-7289; www.transunion.com; Fraud Victim Assistance Division, P.O. Box 6790, Fullerton, CA 92834-6790
 • Kontoinnehavare utanför USA. Om du har ett konto utanför USA kontaktar du din bank eller ditt kreditföretag för att hitta rätt kontakt att arbeta med.

Var försiktig.

 • Återkommande stöld. Alla bör vara på sin vakt, men offer för identitetsstöld måste vara extra försiktiga under sex månader till ett år efter ett fall av identitetsstöld.
 • Extra vaksamhet. Efter en identitetsstöld är det av yttersta vikt att du ofta kontrollerar dina kontoaktiviteter och ditt saldo. Du bör även beställa en kreditrapport regelbundet.
 • Få kostnadsfri hjälp med säkerhet. Användare av PayPal kan även få gratis kreditmeddelanden från Equifax som informerar om eventuell risk för identitetsstöld.

Ytterligare resurser för alla.

Lär dig mer om säkerhet på nätet här: