Logotypcenter på webben – Fler alternativ

Använd någon av de här grafikerna för att visa kunderna att du godkänner och stödjer PayPal.
Du kan välja bilden som visar att du precis har lagt till PayPal på din webbplats eller den som visar att du föredrar PayPal framför andra betalningsalternativ.
Välj bara en grafik som passar dina behov, kopiera koden och klistra in den i din webbplatskod.

Tänk på att det finns policyer och riktlinjer som du behöver känna till när du använder våra logotyper på din webbplats eller i dina eBay-annonser:

Avtal för användning

Grafiken och annat material som är tillgängligt här är skyddat av upphovsrätts- och varumärkeslagstiftningen i USA och i ett flertal ytterligare länder. Tillåtelsen att använda dessa grafiska symboler är icke-exklusiv och icke-överföringsbar, och den kan återkallas när som helst av PayPal efter eget gottfinnande om PayPal upptäcker att användningen av de grafiska symbolerna påverkar PayPals affärsintressen eller av annan anledning. Med undantag för syftet angivna i de grafiska riktlinjerna, får de grafiska symbolerna inte reproduceras, distribueras, överföras, ändras eller visas i någon annan form utan ett skriftligt godkännande från PayPal Inc.
 Logotyper

Godkännandemärke
Jag vill att mina kunder ska se på min hemsida och min betalningssida att jag godkänner PayPal

Lösningsgrafik
Jag vill att mina kunder ska veta att eftersom jag godkänner PayPal godkänner jag olika betalningsalternativ

Ytterligare alternativ
Jag vill använda andra bilder för att berätta för kunderna att jag godkänner PayPal