Logotypcenter på webben – Godkännandemärke

Beroende på behoven kanske du vill att kunderna ska veta att du godkänner PayPal på din hemsida, på din betalningssida eller på båda ställena.
Välj bara en grafik som passar dina behov, kopiera dess kod och klistra in koden i din webbplats.

Avtal för användning

Grafiken och annat material som är tillgängligt här är skyddat av upphovsrätts- och varumärkeslagstiftningen i USA och i ett flertal ytterligare länder. Tillståndet att använda de här grafiska symbolerna är icke-exklusivt och icke-överföringsbart och PayPal kan när som helst ensamt besluta om att återkalla det om det framkommer att användningen av de grafiska symbolerna påverkar PayPals affärsintressen eller på grund av någon annan anledning. Med undantag för syftet angivna i de grafiska riktlinjerna, får de grafiska symbolerna inte reproduceras, distribueras, överföras, ändras eller visas i någon annan form utan ett skriftligt godkännande från PayPal Inc.
 Logotyper

Godkännandemärke
Jag vill att mina kunder ska se på min hemsida och min betalningssida att jag godkänner PayPal

Lösningsgrafik
Jag vill att mina kunder ska veta att eftersom jag godkänner PayPal godkänner jag olika betalningsalternativ

Ytterligare alternativ
Jag vill använda andra bilder för att berätta för kunderna att jag godkänner PayPal
 
Godkännandemärke – 37 X 23 bildpunkter

PayPal Logo
Kopiera och klistra in HTML-koden precis som vanlig text:

Godkännandemärke – 50 X 34 bildpunkter

PayPal Logo
Kopiera och klistra in HTML-koden precis som vanlig text:

Godkännandemärke – 60 X 38 bildpunkter

PayPal Logo
Kopiera och klistra in HTML-koden precis som vanlig text:

Godkännandemärke – 180 X 113 bildpunkter

PayPal Logo
Kopiera och klistra in HTML-koden precis som vanlig text: