Resurscenter - företag
Komma igång
PayPal-produkter
Tredjepartsprodukter
Tips och tekniker
Fallstudier
Handböcker och demonstrationer
Hjälpcenter
 

Resurscenter - företag


PayPal för företaget
Acceptera online-betalningar utan problemen och krånglet med traditionella företagskonton.

  • Använd ett PayPal-konto – du behöver inget dyrt företagskonto
  • Dra fördel av PayPals låga avgifter
  • Enkel e-handelsintegrering med lösningar som t.ex. PayPals kundvagn

Det är enkelt att komma igång
Tre steg för att börja använda PayPal för dina online-transaktioner:

  1. Öppna ett Premier- eller företagskonto
  2. Välj den lösning som passar dig (Köp nu-knappar, kundvagn, abonnemang och regelbundna betalningar)
  3. Skapa knappar för PayPal-betalning och infoga dem på webbplatsen