Fyll i kundens PayPal-registrering


Öka kundens nöjdhet genom att kundens betalningssidor i PayPal redan är ifyllda.

Om du redan har samlat in kundens kontaktinformation kan du överföra den till PayPal och fylla i den nya PayPal-medlemmens registreringssida automatiskt. De variabler som låter dig överföra kundens kontaktinformation visas nedan. Din kunds PayPal-registreringssidor fylls automatiskt i med den information du överför. Kunden kan redigera sidan innan de registrerar sig.


first_nameFörnamn (bara alfanumeriska tecken. Max. 32
last_nameEfternamn (bara alfanumeriska tecken. Max. 64
address1Gata (1 av 2 fält) (bara alfanumeriska tecken. Max. 100
address2Gata (2 av 2 fält) (bara alfanumeriska tecken. Max. 100
cityStad (bara alfanumeriska tecken. Max. 100
stateStat (den officiella förkortningen på två tecken)
zipPostnummer (bara numeriska tecken. Max. 32
countryAnger leverans- och faktureringsland.
emailE-postadress. (Max. 127
night_phone_aRiktnumret för amerikanska telefonnummer eller landskod för icke-amerikanska telefonnummer. Nu fylls köparens hemtelefonnummer i förväg. (Endast numeriska tecken. Max. 3
night_phone_bDet tresiffriga prefixet för amerikanska telefonnumret eller hela telefonnumret för icke-amerikanska telefonnummer, exklusive landskod. Nu fylls köparens hemtelefonnummer i förväg. (Endast numeriska tecken. Max. 16


I följande exempel på HTML-kod visas hur du kan ta med valfria variabler för automatisk ifyllnad i koden för betalningsknapparna. Variablerna och deras värden måste genereras dynamiskt av din webbplats och tas med i den URL som du vill skicka köpare till när de försöker göra en PayPal-betalning.

De fält som visas i fet stil är de förifyllda fälten.

<FORM ACTION="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="cmd" VALUE="_xclick">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="business" VALUE="recipient@paypal.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="undefined_quantity" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="item_name" VALUE="hatt">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="item_number" VALUE="123">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="amount" VALUE="15,00">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="shipping" VALUE="1,00">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="shipping2" VALUE="0,50">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="currency_code" VALUE="SEK">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="first_name" VALUE="John">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="last_name" VALUE="Doe">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="address1" VALUE="9 Elm Street">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="address2" VALUE="Apt 5">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="city" VALUE="Berwyn">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="state" VALUE="PA">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="zip" VALUE="19312">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="lc" VALUE="SE">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="email" VALUE="köpare@domän.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="night_phone_a" VALUE="610">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="night_phone_b" VALUE="555">
<INPUT TYPE="image" NAME="submit" BORDER="0" SRC="http://www.paypal.com/sv_SE/i/btn/btn_buynow_LG.gif" ALT="PayPal - Det tryggare, enklare sättet att betala online">
<img alt="" border="" width="1" height="1" src="https://www.paypal.com/sv_SE/i/scr/pixel.gif">

</FORM>