Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

 

>>Wyświetl wszystkie umowy prawne

Umowa z Użytkownikiem - Uwagi

Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2019 r.

 

 

 

Jeśli jakikolwiek dokument odwołuje się do numerów punktów lub zdefiniowanych słów z Umowy z Użytkownikiem, należy skorzystać z tego dokumentu, aby zlokalizować odpowiednie postanowienie lub zdefiniowane słowo w Umowie z Użytkownikiem, która wchodzi w życie w dniu/po 11 grudnia 2019.  

1) Punkty:

Punkty w Umowie z Użytkownikiem obowiązującej przed 11 grudnia 2019 r.

Lokalizacja postanowienia w obecnej Umowie z Użytkownikiem

Wprowadzenie

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

 • Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Języki i tłumaczenie umowy

 • Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Zwolnienie firmy PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Cofnięcia

 • Otrzymywanie płatności – Ochrona sprzedających w systemie PayPal

 • Działania zabronione i blokady – Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda PayPal – Saldo konta PayPal

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal – Konto rezerw

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Jak długo potrwa moja płatność?

 • O koncie Użytkownika – Informacje o firmie PayPal i usłudze PayPal

1. Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem
 

1.1 Firma PayPal jest wyłącznie Dostawcą usług płatniczych.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Informacje o firmie PayPal i usłudze PayPal

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Rola firmy PayPal jako dostawcy usług płatniczych

1.2 Poufność danych Użytkownika

Inne warunki – Postanowienia różne – Ochrona danych

1.3 Przekazywalność.

Inne warunki – Postanowienia różne – Przekazywalność

1.4 Komunikacja z Użytkownikiem.

1.4.1 Języki. 

Inne warunki – Postanowienia różne – Tłumaczenie Umowy

1.4.2 Powiadomienia Użytkownika. 

Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Powiadomienia wysyłane do Użytkownika

1.5 Powiadomienia dla firmy PayPal

Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Kontakt z firmą PayPal

1.6 Zmiany w niniejszej Umowie

O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

1.7 Warunki zakwalifikowania. 

O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

2. Konto i Salda Użytkownika

2.1 Konta osobiste i Konta firmowe.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Konta osobiste / Konta firmowe

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

2.2 Saldo.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda PayPal – Saldo konta PayPal

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Dodawanie pieniędzy

2.3 O koncie Użytkownika (w tym informacje o Saldzie i transakcjach) 

O koncie Użytkownika – Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

2.4 Potrącanie kwot z Salda.

Inne warunki – Nasze prawa – Zwrot kosztów wynikających ze zobowiązań Użytkownika

2.5 Kwoty należne firmie PayPal.

O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda PayPal – Saldo konta PayPal

2.6 Salda w wielu walutach.

Informacje o koncie – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

2.7 Zabezpieczenie spłaty.

Inne warunki – Nasze prawa – Zabezpieczenie spłaty

3. Źródła finansowania płatności

3.1 Powiązanie źródła finansowania płatności. 

O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

3.2 Karty.

O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności – Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

3.3 Rachunki bankowe.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności – Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie powiązania dla źródła finansowania płatności – Ryzyko cofnięcia na źródło finansowania płatności Użytkownika

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Finansowanie płatności wysyłanych z konta

3.4 Polecenie zapłaty w SEPA (dla użytkowników posiadających zarejestrowane adresy w Estonii, Grecji, Irlandii, Słowenii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Malcie i Słowacji).

O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności – Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

3.5 Szczególne warunki finansowania płatności

Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Specjalne warunki finansowania płatności

3.6 Preferowane źródło finansowania płatności.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

3.7 Brak Preferowanego źródła finansowania płatności 

Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Finansowanie płatności wysyłanych z konta

3.8 Ograniczenia Źródeł finansowania płatności.

O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

4. Wysyłanie pieniędzy

4.1 Wykonywanie przez firmę PayPal Poleceń płatności składanych przez Użytkownika.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Jak długo potrwa moja płatność?

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

 • Dokonanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Zlecenie płatności

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Kiedy firma PayPal może odmówić realizacji płatności

 • Dokonanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Anulowanie zlecenia płatności

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Kiedy firma PayPal może odmówić realizacji płatności

4.2 Polecenie płatności w ramach płatności na rzecz innego użytkownika. 

O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda PayPal – Saldo konta PayPal

4.3 Polecenie płatności w celu Wypłaty

O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

4.4 Niewystarczające środki na Saldzie konta.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Kiedy firma PayPal może odmówić realizacji płatności

 • Dokonywanie płatności – Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika – Otrzymanie zwrotu pieniędzy na konto PayPal

4.5 Limity wysyłania.

Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Limity wysyłania

4.6 Odrzucone transakcje

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Kiedy płatność nie zostanie zaakceptowana przez odbiorcę

 • Dokonywanie płatności – Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika

4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca. 

Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta – Płatności odłożone w czasie przez sprzedającego

4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności (znane także jako płatności automatyczne).

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta – Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

 • Otrzymywanie płatności – Akceptowanie płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania... – Tabela (kolumna Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej)

4.9 Anulowanie wstępnie zatwierdzonych płatności.

Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta – Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

4.10 Wysyłanie Pieniędzy elektronicznych w różnych walutach. 

O koncie Użytkownika – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

5. Odbieranie pieniędzy

Wprowadzenie

Otrzymywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

5.1 Zniesienie limitu odbioru płatności

Otrzymywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności – Limity odbioru płatności

5.2 Analiza płatności

Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Analiza płatności

5.3 Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń

Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Cofnięcia

5.4 Klienci Użytkownika i firmy PayPal (oraz 5.5 dla użytkowników z Niemiec)

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Otrzymywanie płatności – Przedstawienie firmy PayPal

Otrzymywanie płatności – Zasady dotyczące stosowania dopłat

5.5 Odbieranie pieniędzy w różnych walutach. (5.6 dla użytkowników z Niemiec)

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Informacje o koncie – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

 • Otrzymywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

5.6 Podatki. (5.7 dla użytkowników z Niemiec)

Otrzymywanie płatności – Podatki i obowiązek informacyjny

5.7 Zwroty, odrzucone płatności, zasady zwrotu kosztów, ochrona danych, zasady zachowania poufności i bezpieczeństwo Użytkownika.

(5.8 dla użytkowników z Niemiec)

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Zwroty pieniędzy – Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności Użytkownika

5.7.2 Zasady dotyczące zwrotów

Otrzymywanie płatności – Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności Użytkownika

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

Inne warunki – Postanowienia różne – Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

5.7.4 Bezpieczeństwo

Działania zabronione i blokad – Działania zabronione – ostatni punkt na liście

5.8 Płatności firmowe PayPal. (wyłącznie Wielka Brytania, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Gibraltar, Grecja, Guernsey, Holandia, Irlandia, Wyspa Man, Jersey, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia („Odpowiednie kraje”))

Niewykorzystane

5.9 Blokady zgodnie z instrukcjami. (5.8 poza Odpowiednimi krajami, Niemcami i Austrią) 

Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady zlecone przez Użytkownika

5.10 Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji (5.9 poza Odpowiednimi krajami) 

Otrzymywanie płatności – Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

6. Wypłacanie pieniędzy / realizacja Pieniądza elektronicznego

6.1 Jak wypłacać pieniądze / korzystać z Pieniędzy elektronicznych. 

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

 • Informacje o koncie – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

6.2a Limity wypłat / korzystania z gotówki.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Inne warunki – Nasze prawa – Informacje o Użytkowniku

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

6.2 b Metody i terminy realizacji.

O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

6.2c Przegląd transakcji. 

O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

6.3 Zniesienie limitu wypłat

O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

6.4 Wypłacanie środków w wielu walutach. 

O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

6a. Kauf auf Rechnung (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

6b. PayPal PLUS (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

6c. Płatność po 14 dniach (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

7. Okres ważności i zamykanie Konta

Cały tekst

O koncie Użytkownika – Zamknięcie konta PayPal

8. Opłaty i przeliczenia waluty

8.1 Opłaty.

O koncie Użytkownika – Opłaty

8.2 Przeliczanie walut.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach – Jak firma PayPal przelicza walutę

 • O koncie Użytkownika – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach – Opcje przeliczania waluty

8.3 Opcje przeliczania waluty.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach – Jak firma PayPal przelicza walutę

 • O koncie Użytkownika – Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach – Opcje przeliczania waluty

9. Zabronione działania

9.1 Zabronione działania

Działania zabronione i blokady – Działania zabronione

9.2 Zapewnienie bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego.

O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

9.3 Zabronione działania i Uprawnienia.

O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

10. Odpowiedzialność Użytkownika – działania, które może podjąć firma PayPal

10.1 Odpowiedzialność Użytkownika.

10.1a

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Działania zabronione i blokady – Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • Inne warunki – Nasze prawa – Odpowiedzialność Użytkownika

10.1b Odpowiedzialność związana z Roszczeniami dotyczącymi Ochrony kupujących w systemie PayPal.

Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

10.1c Zwrot wydatków wynikających ze zobowiązań Użytkownika.

Inne warunki – Nasze prawa – Zwrot kosztów wynikających ze zobowiązań Użytkownika

10.1d Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych

 

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady

 • Otrzymywanie płatności – Sprzedający na platformie e-commerce

10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Działania zabronione i blokady – Działania, które firma PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • O koncie Użytkownika – Zamknięcie konta PayPal

10.3 Ograniczenie dostępu

Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Ograniczenia konta

10.4 Rezerwy.

Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Rezerwy

10.5 Blokada płatności

Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady

10.6 Informacje o Użytkowniku (10.7 dla użytkowników w Niemczech)

Inne warunki – Nasze prawa – Informacje o Użytkowniku

10.6 Blokada przedmiotu w serwisie eBay (tylko w Niemczech)

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady

 • Otrzymywanie płatności – Sprzedający na platformie e-commerce

10.7 Ujawnianie informacji o przyczynach działań firmy PayPal (10.8 dla użytkowników w Niemczech)

Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Ujawnianie przyczyn działań podejmowanych przez firmę PayPal

11. Program ochrony sprzedających

Postanowienia ogólne

Do oddzielnych Zasad ochrony sprzedających, o których mowa poniżej, można uzyskać dostęp poprzez łącze dostępne w punkcie Otrzymywanie płatności – Ochrona sprzedających w systemie PayPal

11.1 Na czym polega ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 1 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.2 Dostępność ochrony sprzedających

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.3 Jaki jest zakres ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 3 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.4 Co się dzieje, gdy kupujący zgłasza Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 4 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.5 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.6 Wymagania kwalifikacyjne

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 6 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.7 Jakie są wymagania dotyczące dostawy?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 7 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.8 Co to jest „Dowód wysyłki”?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.9 Co to jest „Dowód dostawy”?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do Programu ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 10 Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

12. Błędy i nieautoryzowane transakcje

12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

 • Rozwiązywanie problemów – Wprowadzenie

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku wystąpienia problemu…

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania…

12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego.

Rozwiązywanie problemów – W przypadku wystąpienia problemu… – Krok 2: Przekazanie informacji o problemie firmie PayPal

12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania…

12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc… – Nieautoryzowana płatność przesłana na inne konto PayPal

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania…

12.5 Uprawnienie do otrzymania zwrotu płatności dokonanej na podstawie Autoryzacji

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc… - Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania… - Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

12.6 Błędy.

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów – W jaki sposób firma PayPal może pomóc… – Nieprawidłowa płatność przesłana na inne konto PayPal

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku gdy firma PayPal nie może przyznać Użytkownikowi odszkodowania…

13. Ochrona kupujących w systemie PayPal

Postanowienia ogólne

Do oddzielnych Zasad ochrony kupujących, o których mowa poniżej, można uzyskać dostęp poprzez łącze dostępne w punktach:

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

13.1 Czym jest ochrona kupujących w systemie PayPal? (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 1 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.2 Czy ochrona kupujących w systemie PayPal odpowiada moim potrzebom? (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.3 Co się dzieje, gdy PayPal rozstrzyga sprawę na korzyść kupującego… (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 3 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.4 Warunki przyznania zwrotu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 4 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.5 Jak rozwiązać problem? (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.6 Współpraca z firmą PayPal w celu rozwiązania problemu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.7 Co zrobić, jeśli zakup nie kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach ochrony kupujących w systemie PayPal? (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 6 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.8 Co oznacza określenie „znacząco niezgodny z opisem”? (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 7 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.9 Przejęcie praw (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Inne warunki – Nasze prawa – Przeniesienie praw

13.10 Brak podwójnego zwrotu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.11 Bilety na wydarzenia (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9 Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

14. Spory z firmą PayPal

14.1 W pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą PayPal. 

Rozwiązywanie problemów – Skargi – Zgłaszanie sporów między Użytkownikiem a firmą PayPal dotyczących usług PayPal

14.2 ECC-Net, Rzecznik konsumentów ds. usług finansowych i CSSF.

Rozwiązywanie problemów – Skargi – Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia skargi…

15. Postanowienia ogólne

15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja. 

Inne warunki – Postanowienia różne – Prawo właściwe

15.2 Brak zrzeczenia praw. 

Inne warunki – Nasze prawa – Brak zrzeczenia praw

15.3 Ograniczenia odpowiedzialności.

Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Ograniczenie odpowiedzialności

15.4 Brak gwarancji. 

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Brak gwarancji

 • O koncie Użytkownika – Zamknięcie konta PayPal

 • Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Zwolnienie firmy PayPal

15.5 Odszkodowanie / zwrot kosztów.

Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności – Odszkodowanie

15.6 Całość Umowy i prawa podmiotów zewnętrznych. 

Inne warunki – Postanowienia różne – Całość Umowy z Użytkownikiem oraz prawa podmiotów zewnętrznych

15.7 Własność intelektualna – Przyznanie licencji na oprogramowanie. 

Inne warunki – Własność intelektualna – Przyznawanie licencji – informacje ogólne

15.8 Własność intelektualna – Przyznawanie licencji na materiały.

15.8a Licencje przyznawane przez firmę PayPal

Inne warunki – Własność intelektualna – Znaki towarowe PayPal

15.8 b Licencje przyznawane przez Użytkownika — Własność intelektualna Użytkownika związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

Inne warunki – Własność intelektualna – Przyznawanie licencji spółkom firmy PayPal przez sprzedających

15.8 b Licencje przyznawane przez Użytkownika — Treści Użytkownika

Inne warunki – Własność intelektualna – Przyznawanie licencji spółkom firmy PayPal przez Użytkownika; gwarancje własności intelektualnej

15.9 Uprawnienia innych firm.

O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

15.10 PayPal jako metoda logowania. 

Inne warunki – Postanowienia różne – PayPal jako metoda logowania

15.11 Klienci korporacyjni. 

Pozostałe postanowienia prawne – Postanowienia różne – Klienci korporacyjni

16. Definicje

Cały tekst

Patrz poniższa tabela Zdefiniowane terminy

Załącznik 1. Tabela opłat

Wprowadzenie

O koncie Użytkownika – Opłaty

Warunki dotyczące stawki dla handlowców w punkcie A2.2.3

Postanowienia w tym punkcie są obecnie dostępne w następujących lokalizacjach:

 • O koncie Użytkownika – Opłaty

 • Otrzymywanie płatności – Stawka dla handlowców

Pozostała część

Postanowienia niniejszego harmonogramu są już dostępne na stronie Opłaty.  Można uzyskać dostęp poprzez łącze zawarte w punkcie:

 • O koncie Użytkownika – Opłaty

 

2) Zdefiniowane terminy:

Terminy zdefiniowane w Umowie z Użytkownikiem obowiązującej przed 11 grudnia 2019 r.

Stosowanie zdefiniowanych terminów w Umowie z Użytkownikiem, która wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2019 r. lub później

„Konto” lub „Konto PayPal” 

Stosuje się określenia „Konto” i „konto PayPal”

„Dodaj środki” 

Stosuje się określenie „Dodaj środki” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Dodawanie pieniędzy

„Umowa” 

Stosuje się określenie „Umowa z Użytkownikiem”

„Dostawca informacji o koncie” 

Stosuje się określenie „Zewnętrzny dostawca usług” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

„Upoważniać” lub „Upoważnienie” 

Stosuje się określenia „upoważniać” lub „upoważnienie” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta

„Saldo” 

W zależności od sytuacji stosuje się określenia „środki na koncie Użytkownika”, „saldo konta PayPal” lub „konto rezerw” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

„Proces potwierdzania rachunku bankowego” 

Stosuje się określenie „Proces potwierdzania rachunku bankowego” wprowadzone:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

 • na stronach Pomoc i Kontakt w witrynie PayPal

„Płatność finansowana z rachunku bankowego” 

Stosuje się do wszelkich odniesień do płatności z konta Użytkownika finansowanych za pomocą rachunku bankowego.

„Konto firmowe” 

Stosuje się określenie „konto firmowe” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Konta osobiste / Konta firmowe

„Dni robocze” 

Stosuje się określenie „dzień roboczy” wprowadzony w części:

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

„Kupujący” 

Stosuje się w odniesieniach do „kupującego”

„rok kalendarzowy” 

Nie posiada już definicji

„Umowa dotycząca przetwarzania kart” 

Stosuje się określenie „Umowa z podmiotem handlowym” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Status podmiotu handlowego

„Zmiana”

Stosuje się określenie „zmiana” użyte w części:

 • O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

„Obciążenie zwrotne” 

Stosuje się określenie „obciążenie zwrotne” wprowadzone w części:

 • Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Cofnięcia

„Roszczenie” 

Stosuje się określenie „roszczenie” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Transakcja handlowa” 

Przejdź do strony Opłaty

„Region wypłaty na kartę kredytową” 

Aby dowiedzieć się więcej o dostępności wypłat na kartę kredytową, należy zapoznać się z poniższymi punktami:

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

„Międzynarodowe”

Przejdź do strony Opłaty

„Dział Obsługi Klienta” 

Przejdź do łącza „Skontaktuj się z nami” zamieszczonego w części:

 • Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Kontakt z firmą PayPal

„kontroler danych” „podmiot przetwarzający dane” i „osoby, których dane dotyczą”

Należy zapoznać się z tymi terminami wprowadzonymi w części:

 • Inne warunki – Postanowienia różne – Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

 • W naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych

„Przepisy dotyczące ochrony danych”

Należy zapoznać się z odniesieniami do „przepisów dotyczących ochrony danych” wprowadzonych w części:

 • Inne warunki – Postanowienia różne – Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

 • W naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych

„Dni” 

Nie posiada już definicji

„Domyślne źródła finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „następujące źródła” w części:

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Finansowanie płatności wysyłanych z konta

„Spory” 

Stosuje się określenie „spór” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Krajowe”

Przejdź do strony Opłaty

„eBay” 

Nie posiada już definicji

„Czek elektroniczny”

Stosuje się określenie „czek elektroniczny” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie powiązania dla źródła finansowania płatności – Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

„Pieniądz elektroniczny” 

Stosuje się określenie „pieniądz elektroniczny” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności – Wprowadzenie

„Europa I”

Przejdź do strony Opłaty

„Europa II”

Przejdź do strony Opłaty

„Europejski obszar gospodarczy” lub „EOG” 

Nie posiada już definicji

„Wydarzenie”

Stosuje się określenie Wydarzenie wprowadzone w:

 • Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal

„Opłaty” 

Przejdź do strony Opłaty

„Użytkownik pełnego programu” 

Nie posiada już definicji

„Źródło finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „źródło finansowania płatności” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

„Niewłaściwy dostęp do konta” 

Stosuje się określenie „Problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa” wprowadzony w części:

 • Rozwiązywanie problemów – W przypadku wystąpienia problemu… – Krok 1: Zidentyfikowanie problemu

„Informacje” 

Nie posiada już definicji

„Przelew błyskawiczny”

Stosuje się określenie „przelew błyskawiczny" wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Dodawanie i wypłacanie pieniędzy – Wypłacanie pieniędzy

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Finansowanie płatności wysyłanych z konta

„Procedura potwierdzania i powiązywania karty”

Stosuje się określenie „Procedura potwierdzania i powiązywania karty” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

„Płatności zbiorcze” 

Przejdź do strony Opłaty

„Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca” 

Stosuje się określenie „Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca” wprowadzone w części:

 • Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta – Płatności odłożone w czasie przez sprzedającego

„Mikroprzedsiębiorstwo” 

Stosuje się określenie „mikroprzedsiębiorstwo” wprowadzone w części:

 • Pozostałe postanowienia prawne – Postanowienia różne – Klienci korporacyjni

„Europa Północna”

Przejdź do strony Opłaty

„Nie otrzymano” 

Stosuje się określenie „nie otrzymano” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Ryzyko niewystarczającej ilości środków” 

Stosuje się określenie „ryzyko cofnięcia” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Powiązywanie i usuwanie powiązania dla źródła finansowania płatności – Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

„Konto płatnicze” 

Stosuje się określenie „saldo konta PayPal” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda PayPal – Saldo konta PayPal

„Instrument płatniczy” 

Stosuje się określenia „konto PayPal” lub „konto”wprowadzone w części:

„Polecenie zapłaty” 

Stosuje się określenie „zlecenie płatności" wprowadzone w części:

 • Dokonanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Zlecenie płatności

„Odbiorca płatności” 

Stosuje się określenie „odbiorca płatności” wprowadzone w:

 • Zasadach ochrony sprzedających w systemie PayPal

„Analiza płatności” 

Stosuje się określenie „analiza płatności” wprowadzone w części:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Analiza płatności

„Firma PayPal” 

Stosuje się określenie „firma PayPal” wprowadzone w:

 • pierwszym ustępie w części Witamy w systemie PayPal

 • Inne warunki – Komunikacja między Użytkownikiem a firmą PayPal – Kontakt z firmą PayPal

Stosuje się do wszystkich odniesień do firmy PayPal w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Płatności z konta firmowego PayPal” 

Nie posiada już definicji

„Ochrona kupujących w systemie PayPal” 

Stosuje się określenie „Ochrona kupujących w systemie PayPal” wprowadzone w:

 • Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal

„PayPal Credit” 

Stosuje się określenie „PayPal Credit” używane w witrynie PayPal

Grupa PayPal

Stosuje się określenie „podmioty stowarzyszone” wprowadzone w części:

 • Inne warunki – Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

„Funkcja płatności oparta na lokalizacji PayPal” 

Jeśli funkcja ta jest nadal oferowana przez firmę PayPal i odpowiednio oznaczona, funkcja ta umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie płatności w punktach sprzedaży bez korzystania z terminala kart płatniczych. 

„Aplikacja PayPal Mobile” 

Nie jest już używane

„Funkcja PayPal POS” 

Nie jest już używane

„Witryny PayPal” 

Stosuje się określenie „witryna PayPal” lub „nasza witryna”.

„Konto osobiste” 

Stosuje się określenie „konto osobiste” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Konta osobiste

„dane osobowe”

Stosuje się określenie „dane osobowe” wprowadzone w części:

 • Inne warunki – Postanowienia różne – Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

 • W naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych

„Transakcja prywatna” 

Przejdź do strony Opłaty

„Dostawca usług inicjowania płatności” 

Stosuje się określenie „Zewnętrzny dostawca usług” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika – Otwieranie konta – Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

„Zasady” 

Stosuje się określenie „Zasady PayPal” wprowadzone w części:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Analiza płatności

„Aktualizacja zasad” 

Należy zapoznać się ze stroną Aktualizacje zasad, o której mowa w części:

 • O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

„Wstępnie zatwierdzone płatności”

Stosuje się określenie „wstępnie zatwierdzone płatności” wprowadzone w części:

 • Dokonywanie płatności – Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta – Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

„Preferowane źródło finansowania płatności”

Stosuje się określenie „preferowane źródło finansowania płatności” wprowadzone w części:

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

„przetwarzanie”

Stosuje się określenie „przetwarzanie” wprowadzone w części:

 • Inne warunki – Postanowienia różne – Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych

 • W naszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych

„PSD2” 

Stosuje się określenie „PSD2” wprowadzone w części:

 • Inne warunki – Postanowienia różne – Klienci korporacyjni

„Odpowiednie kraje” (gdzie ma zastosowanie)

Należy zapoznać się z krajami wymienionymi w następującej części Umowy z Użytkownikiem dla Wielkiej Brytanii:

 • O koncie Użytkownika – Witamy w systemie PayPal!

„Rezerwa” 

Stosuje się określenie „rezerwa” wprowadzone w części:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Rezerwy

„Konto rezerw” 

Stosuje się określenie „konto rezerw” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika – Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal – Konto rezerw

„Centrum rozstrzygania”

Stosuje się określenie„ Centrum rozstrzygania” wprowadzone w części:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Czym są blokady, limity i rezerwy?

Patrz także: Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal.

„Pozostałe kraje Unii Europejskiej”

Nie jest już używane i nie posiada definicji.

„Zabronione działania”

Stosuje się określenie „zabronione działania” wprowadzone w części:

 • Działania zabronione i blokady – Działania zabronione

„Cofnięcie” 

Stosuje się określenie „cofnięcie” wprowadzone w części:

 • Otrzymywanie płatności – Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności – Cofnięcia

„sprzedający” lub „handlowiec” 

Stosuje się do wszystkich odniesień do „sprzedającego” i „handlowca” w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Wysyłanie pieniędzy” 

Stosuje się określenie „wysyłanie pieniędzy” wprowadzone w części:

 • Dokonanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Zlecenie płatności

„Usługi” 

Stosuje się do wszystkich odniesień do „usług PayPal” i „naszych usług” w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Znacząca niezgodność z opisem” 

Stosuje się określenie „znacząco niezgodny z opisem” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności – Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności – Wpływ ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Szczególne warunki finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „szczególne warunki finansowania płatności” wprowadzone w części:

 • Dokonywanie płatności – Finansowanie płatności – Specjalne warunki finansowania płatności

„Ryzyko związane z transakcją” (łącznie z „ryzykiem lub zagrożeniem związanym z kontem Użytkownika”).

Należy zapoznać się z listą typowych sytuacji wymienionych w części:

 • Działania zabronione i blokady – Blokady, ograniczenia i rezerwy – Blokady

„Nieautoryzowana płatność” (o której mowa wyłącznie w punkcie 11)

Stosuje się określenie „Nieautoryzowana płatność” wprowadzone i stosowane wyłącznie w Zasadach ochrony sprzedających w systemie PayPal.  Łącze do zasad można znaleźć w części:

 • Otrzymywanie płatności – Ochrona sprzedających w systemie PayPal

„Unikatowy identyfikator” 

Stosuje się określenie „niezbędne wymagane informacje” wprowadzone w części:

 • Dokonywanie płatności – Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności – Kiedy firma PayPal może odmówić dokonania płatności

„Wielka Brytania” 

Nie posiada już definicji

„Użytkownik” 

Stosuje się do wszystkich odniesień do Użytkownika w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Zweryfikowany” 

Należy odnieść się do zobowiązań Użytkownika wymienionych w:

 • Inne warunki – Nasze prawa – Informacje o Użytkowniku