>> Wyświetl wszystkie umowy

Warunki świadczenia usługi „Płatności bez posiadania konta PayPal”

 

Pobierz PDF

 

 1. Oferowana przez firmę PayPal usługa „Płatności bez posiadania konta PayPal” jest świadczona handlowcom online i innym posiadaczom kont PayPal (którzy chcą otrzymywać pieniądze na swoje konta PayPal) przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), która na taką działalność ma zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru Sektora Finansowego) z siedzibą w Luksemburgu i podlega wydanym przez ten organ przepisom.
   
 2. Usługa ta umożliwia handlowcom online sprzedaż towarów lub usług osobom, które nie posiadają konta PayPal („podmiot zewnętrzny” lub „Użytkownik”). W jej ramach firma PayPal zwraca takiemu handlowcowi równowartość kwoty zakupu w pieniądzu elektronicznym, gdy otrzyma tę kwotę od Użytkownika. Wspomniane pieniądze elektroniczne są przelewane na konto PayPal handlowca jako płatność za sprzedane towary lub usługi.

  Podobnie usługa pozwala innym posiadaczom kont PayPal (na przykład posiadaczom kont osobistych) zażądać płatności od Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zapłaci żądaną kwotę firmie PayPal, a firma PayPal uzna konto PayPal wspomnianego posiadacza równowartością żądanej kwoty wyrażoną w pieniądzu elektronicznym.

  Jeśli handlowiec lub inny posiadacz konta musi uiścić opłaty na rzecz PayPal z tytułu tej płatności, opłaty te zostaną automatycznie potrącone.
   
 3. Firma PayPal nie zakłada Użytkownikowi konta PayPal, gdy Użytkownik płaci firmie PayPal, ale przekazuje odpowiednią kwotę pieniędzy elektronicznych handlowcom lub innym posiadaczom konta PayPal. Firma PayPal przechowuje podane przez Użytkownika informacje zgodnie ze swoimi Zasadami zachowania poufności, aby (1) umożliwić mu dokonywanie ewentualnych kolejnych płatności w ten sposób; (2) mieć możliwość monitorowania sposobu korzystania z oferowanej przez firmę PayPal usługi „Płatności bez posiadania konta PayPal” pod kątem zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem oraz (3) ułatwić Użytkownikowi założenie konta PayPal w przyszłości.
   
 4. Firma PayPal będzie monitorować liczbę i wartość transakcji, gdy Użytkownik płaci firmie PayPal oraz przekazywać odpowiednią kwotę pieniędzy elektronicznych handlowcom lub innym posiadaczom konta PayPal. Jeśli takie transakcje mają miejsce regularnie lub przekraczają określone progi, firma PayPal może wymagać od Użytkownika założenia konta PayPal. Użytkownik będzie wówczas musiał zawrzeć standardową Umowę z Użytkownikiem regulującą nowo powstały stosunek prawny z firmą PayPal.
   
 5. Oferowana przez firmę PayPal usługa „Płatności bez posiadania konta PayPal” nie uprawnia Użytkownika do uzyskiwania korzyści z posiadania konta PayPal. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas oferowana przez firmę PayPal ochrona kupujących ani inne podobne udogodnienia na mocy wspomnianej Umowy z Użytkownikiem. Użytkownikowi mogą jednak przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z umowy z wystawcą karty kredytowej lub debetowej.