PayPal Acceptable Use Policy

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2021 r.

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów podczas podejmowania wszelkich działań związanych z korzystaniem z usług firmy PayPal, niezależnie od celu tego korzystania, spoczywa niezależnie na Użytkowniku. Dodatkowo należy przestrzegać niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.

 

 

Działania zabronione

Nie wolno wykorzystywać usługi PayPal do działań, które:

  1. naruszają dowolne przepisy prawa, regulaminy lub rozporządzenia;
  2. są związane z transakcjami dotyczącymi (a) narkotyków, sterydów, określonych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta; (b) akcesoriów związanych z lekami lub narkotykami; (c) papierosów; (d) przedmiotów, które zachęcają do podjęcia nielegalnych działań, promują takie działania, instruują w zakresie podejmowania takich działań lub je ułatwiają; (e) skradzionych towarów, w tym towarów w formie cyfrowej lub wirtualnej; (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw; (g) przedmiotów uważanych za obsceniczne; (h) przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do komercyjnego wizerunku, prawo do ochrony danych lub inne wynikające ze stosunku własności prawa chronione przez obowiązujące prawo; (i) niektórych materiałów i usług o charakterze seksualnym; (j) amunicji, broni palnej lub elementów broni palnej i stosownych akcesoriów; (k) broni lub noży, których obrót jest regulowany przez obowiązujące prawo;
  3. są związane z transakcjami, które (a) udostępniają dane osobowe podmiotów zewnętrznych, łamiąc tym samym prawo; (b) wspierają piramidy finansowe, schematy Ponziego, programy matrycowe, inne programy szybkiego wzbogacania lub pewne programy marketingu wielopoziomowego; (c) są powiązane z zakupem rent lub kontraktów loteryjnych, systemów depozytowych, z bankami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych lub transakcjami finansującymi lub refinansującymi długi zaciągnięte za pomocą kart kredytowych; (d) stanowią sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem; (e) są pobraniami opłat przeprowadzanymi przez podmioty przetwarzające płatności w imieniu handlowców; (f) są związane ze sprzedażą czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych; (g) dotyczą działalności biznesowej związanej z wymianą walut lub realizacją czeków; (h) są związane z określonymi usługami w zakresie poprawy historii kredytowej, rozliczania długów, zaciągania kredytów lub ubezpieczeń; (i) obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach łapowniczych lub korupcyjnych;
  4. obejmują sprzedaż produktów lub usług, co do których agencje rządowe stwierdziły, że istnieje duże prawdopodobieństwo oszustwa.

 

Działania wymagające zatwierdzenia

Firma PayPal wymaga wcześniejszej zgody na akceptowanie płatności za określone usługi wyszczególnione w poniższej tabeli.

Usługi wymagające wcześniejszego zatwierdzenia

Dane kontaktowe

Nabywanie biletów na planowe lub nieplanowe loty samolotami rejsowymi, czarterowymi, innymi samolotami lub taksówkami powietrznymi, przyjmowanie darowizn w przypadku występowania w charakterze organizacji charytatywnej lub non-profit; handel biżuterią, metalami oraz kamieniami szlachetnymi; pośredniczenie w przepływie pieniędzy, sprzedaż przepłaconych kart, sprzedaż akcji, obligacji, papierów wartościowych, opcji, kontraktów terminowych (forex), w tym walutowych, lub udziałów w jakiejkolwiek jednostce lub formie własności bądź świadczenie usług powierniczych.

 

 

 

 

W razie pytań dotyczących uzyskania wstępnej akceptacji lub otwarcia nowego konta PayPal Business, które oferuje usługi wymagające wstępnej akceptacji, należy skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży

Świadczenie usług udostępniania plików lub dostępu do grup dyskusyjnych bądź sprzedaż napojów alkoholowych, niepapierosowych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub urządzeń i leków na receptę.

Działania związane z hazardem, grami lub innymi działaniami związanymi z wniesieniem opłaty wstępnej i dostępnością nagród, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe, wyścigi koni lub chartów, gry wirtualne, kupony loteryjne, gry zręcznościowe (bez względu na to, czy są uznawane przez przepisy prawa za hazard), zakłady pieniężne oraz inne działania ułatwiające uprawianie hazardu, w przypadku gdy operator i klienci znajdują się w kraju, którego przepisy prawa dopuszczają takie działania.

 

Więcej informacji

Więcej informacji o Zasadach dopuszczalnego użytkowania można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

 

Naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania

Zachęcamy do natychmiastowego zgłaszania firmie PayPal naruszeń niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. W razie pytań dotyczących tego, czy dany typ transakcji może naruszać Zasady dopuszczalnego użytkowania, lub w celu przesłania zgłoszenia należy kliknąć tutaj.