Jak odbierać pieniądze?

O każdej wysłanej do Ciebie płatności powiadamiamy Cię pocztą e-mail. Przesłane pieniądze wpłyną automatycznie na saldo Twojego konta PayPal, jeśli zarejestrowany na nim adres e-mail został już potwierdzony. Otrzymane pieniądze możesz wypłacić na lokalny rachunek bankowy lub wykorzystać do dokonania zakupu.

Ramy czasowe

Pieniądze zostaną dodane do salda Twojego konta PayPal natychmiast. Wyjątek stanowią płatności czekiem elektronicznym. W tym przypadku środki zostaną uznane w saldzie Twojego konta PayPal w ciągu kilku dni roboczych.

Limit odbioru płatności

Przed zweryfikowaniem konta PayPal możesz odebrać za pomocą swojego konta PayPal 2500 EUR. Limit ten zaczyna obowiązywać z dniem otrzymania pierwszej wpłaty i tego samego dnia każdego roku będzie zerowany.

Pamiętaj

Czasem, zanim płatność znajdzie się w saldzie Twojego konta PayPal, musisz ją najpierw zaakceptować (np. jeśli została wysłana w walucie, w której nie masz jeszcze otwartego salda na swoim koncie).