>> Vis alle juridiske avtaler

Sentral betalings- og tjenesteinformasjon

Sist oppdatert: 20. desember 2019

 

INNHOLD

Viktig informasjon om PayPal-tjenesten
Hva er PayPal-tjenesten?
Hvem leverer tjenesten?
Hva trenger du for å kunne bruke tjenesten?
Enkeltbetalinger eller engangsbetalinger
Åpne en PayPal-konto
Finansiere en konto
Sende betalinger
Motta betalinger
Valutaer
Risiko for tilbakeføring eller reversering av en betaling
Selgerbeskyttelse
Kjøperbeskyttelse
Overføre penger til egen konto (løse inn elektroniske penger)
Gebyrer
Avslutte en konto eller begrense bruk av kontoen
Forbudte eller restriksjonsbelagte aktiviteter
Kommunisere med deg
Løse problemer med tjenesten og tvister med andre brukere
Klager på tjenesten 
Gjeldende lovgivning
Sikker bruk av tjenesten
Hvordan vet vi at det er deg?
Hvordan vet du at det er oss?
Holde kontoen din og pengene dine sikre
Slik håndterer du sikkerhetsproblemer
Mer sikkerhetsinformasjon
Ordliste

 

Denne beskrivelsen av tjenesten er bare et sammendrag. Den omfatter ikke alle definisjoner, unntak, vilkår og betingelser som er knyttet til PayPal-tjenesten. De fullstendige vilkårene og betingelsene er fastsatt i brukeravtalen. Du får tilgang til brukeravtalen fra bunnteksten på enhver PayPal-nettside. Dette sammendraget inngår ikke i brukeravtalen. Dette dokumentet er underlagt fremtidige endringer.

Dette dokumentet og brukeravtalen dekker informasjon som vi må dele med deg i henhold til gjeldende lovgivning. Vi oppdaterer dokumentet i tråd med endringer i PayPal-tjenesten (som definert nedenfor).

Du finner en ordliste nederst i dette dokumentet.

 

Viktig informasjon om PayPal-tjenesten

 

Hva er PayPal-tjenesten?

Med PayPal kan bedrifter og enkeltpersoner overføre og motta penger på nettet. Videre tilbyr PayPal andre finansielle tjenester, og tjenester knyttet til slike tjenester. Disse tjenestene er heretter samlet omtalt som «PayPal-tjenesten».

Med PayPal-tjenesten kan du foreta enkeltbetalinger eller engangsbetalinger, eller du kan opprette en konto hos oss – dette gir deg en enklere betalingsprosess, gjør at du kan motta så vel som overføre penger, og gir deg tilgang til flere funksjoner og bedre betalingsregistre.

 

Hvem tilbyr tjenesten?

Tjenesten leveres av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) («PayPal») til registrerte brukere i EØS. Du finner kontaktinformasjon for PayPal på denne siden i Kundeservice. I en nødssituasjon kan du se «Hva du skal gjøre» nedenfor.

PayPal er lisensiert som bank (eller kredittinstitusjon) i Luxembourg. Vi er under tilsyn av de finansielle myndighetene i Luxembourg; Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF vedlikeholder et register over organisasjoner de regulerer, på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal har registreringsnummer B00000351, men du finner oss også i registeret ved å søke etter navnet vårt.

 

Hva trenger du for å kunne bruke PayPal-tjenesten?

For å bruke PayPal-tjenesten trenger du bare:

 • En datamaskin, en smarttelefon (f.eks. Apple iPhone eller en Android- eller Windows-telefon) eller et nettbrett (f.eks. Apple iPad eller et Android- eller Windows-nettbrett).
 • Tilkobling til Internett. PayPal-tjenesten fungerer bare når du har Internett-tilkobling.

De ovennevnte kravene er de tekniske kravene. Jo bedre enheten og Internett-tilkoblingen fungerer, desto bedre vil tjenesten fungere. Hvis datamaskinen er infisert med virus eller har andre sikkerhetsproblemer, kan det påvirke tjenesten og andre operasjoner på datamaskinen. Vi anbefaler at du overholder alle sikkerhetsveiledninger fra produsenten av datamaskinen og operativsystemet du bruker, og at du bruker antivirusprogrammer dersom dette anbefales for operativsystemet. Sørg for at hele systemet ditt er oppdatert til enhver tid, spesielt operativsystemet, nettleseren og antivirusprogramvaren. Vær forsiktig når du laster ned ting fra Internett. Hvis du ikke kjenner til og stoler på kilden du laster ned, er det alltid en risiko for at dataene du laster ned, kan være skadelige.

Poenget med tjenesten er overføring av penger, så for at PayPal-tjenesten skal være nyttig for deg, må du enten ha penger du vil overføre eller penger du venter på å motta. PayPal-tjenesten blir i tillegg mye mer praktisk dersom du har en bankkonto og/eller et betalingskort. Med PayPal-tjenesten kan du bruke disse betalingsmetodene (bankkonto og/eller betalingskort) på nettet uten å måtte oppgi betalingsinformasjonen din til andre enn oss og spesielt utvalgte tredjeparter som er omtalt i personvernerklæringen vår. Vi har utviklet PayPal-tjenesten slik at den skal fungere sammen med bankkontoene og betalingskortene dine. Dermed blir det enklere og tryggere å bruke disse på nettet.

I enkelte tilfeller kan du bruke tjenesten via bestemte tredjeparts tjenesteleverandører som du gir tillatelse til å handle på dine vegne (f.eks. tillatelse til å utføre bestemte betalinger eller få tilgang til informasjon om PayPal-kontoen din).

 

Enkeltbetalinger eller engangsbetalinger

Hvis du bruker PayPal-tjenesten til å foreta en enkeltbetaling (uten at du oppretter noen konto hos oss), gir vi deg informasjon om den aktuelle betalingen både før og etter at du ber oss gjennomføre den.

Du ser denne informasjonen:

 • På nettsidene vi viser deg før betalingen fullføres.
 • I alle e-postmeldinger vi sender deg.
 • I denne kunngjøringen om «Viktig betalings- og tjenesteinformasjon».

Når du bruker produktet «Betaling ved mottak av faktura» (der dette er tilgjengelig), vil forhandleren du sender betaling til, eventuelt også sende deg informasjon.

Vi belaster deg ikke for enkeltbetalinger du sender med PayPal-tjenesten (vi kan imidlertid belaste deg for andre tjenester, som f.eks. valutakonverteringer).

Når vi behandler en enkeltbetaling kan vi be deg om å bekrefte detaljene for betalingsmetoden du vil bruke for betalingen (som, avhengig av knappene vi tilbyr i mottakerens nettbutikk, kan inkludere betalingskortet ditt eller en annen alternativ betalingsmetode), og annen informasjon som er fastsatt i knappeintegreringen i mottakerens nettbutikk, der du ber oss om å foreta betalingen.

Betalingen utføres så snart betalingsmetodene som er tilgjengelige for PayPal, tillater det. Hvis personen du sender betalingen til, instruerer oss om at de ønsker å motta betalingen din på et senere tidspunkt, utfører vi betalingen etter deres ønsker.

Hvis du ikke har noen konto hos oss, er alle betalinger du sender eller mottar, underlagt visse begrensninger. Hvis du vil vite mer om hvordan du sender betalinger uten å ha en konto hos oss, kan du se våre <Vilkår for betalinger uten PayPal-konto>. Hvis du vil vite mer om hvordan du mottar betalinger fra noen som ikke har en konto hos oss, kan du se delen «Motta betalinger» i brukeravtalen.

 

Åpne en PayPal-konto

Bedrifter og enkeltpersoner kan opprette en konto hos PayPal. For å kunne åpne en PayPal-konto må du oppfylle disse kriteriene:

 • Du må være en person (minst 18 år gammel) eller en bedrift som kan inngå en juridisk bindende avtale.
 • Fullføre registreringsprosessen vår.

Som en del av registreringsprosessen må du:

 • Registrere en e-postadresse, som også blir brukernavnet ditt.
 • Opprette et passord for å logge på kontoen (du finner informasjon om hvordan du velger sterke passord i «Holde kontoen din sikker nedenfor).
 • Godta vår Personvernerklæring og Brukeravtale, inkludert dokumentene som er innlemmet i denne.

Under eller etter registreringsprosessen kan du dessuten konfigurere en betalingsmetode på PayPal-kontoen din. Kilden kan være en bankkonto eller et betalingskort som vi belaster for å dekke betalinger du foretar via PayPal-kontoen din.

 

Finansiere en konto

Pengene på PayPal-kontoen omtales juridisk som «elektroniske penger» og er anerkjent som en egnet betalingsmetode på nettet i hele EØS-området. Du kan bare betale med PayPal-kontoen din dersom du har tilgjengelige penger på kontoen. Hvis du imidlertid overfører en betaling uten at du har dekning for denne betalingen på PayPal-kontoen din, forsøker vi å hente pengene automatisk fra betalingsmetodene dine, slik at betalingen kan gjennomføres.

Du kan finansiere en konto på følgende måte:

 • Motta elektroniske penger fra oss når du betaler oss et tilsvarende beløp via betalingsmetodene dine. Du kan gjøre dette manuelt via Legg til penger-funksjonen på kontoen din, eller vi kan gjøre dette automatisk etter behov, for å dekke for betalinger du ber oss om å overføre.
 • Godta en PayPal-betaling en annen PayPal-bruker har sendt deg.

Saldoen på PayPal-kontoen representerer det elektroniske pengebeløpet som er tilgjengelig for utbetaling fra kontoen din. Elektroniske penger tilsvarer kontanter, og i henhold til EU-lovverket er det forbudt å betale renter på elektroniske penger (direktiv 2009/110/EF paragraf 12).

 

Sende betalinger

Hvis du vil sende en betaling fra PayPal--kontoen din til en tredjepart, kan du enten klikke på en knapp på nettstedet til forhandleren (eller andre salgssteder) for å betale den aktuelle forhandleren. Hvis betalingsmottakeren verken har et nettsted eller en knapp for å utføre betalingen, kan du ganske enkelt bruke funksjonen Overfør penger i kontogrensesnittet og oppgi e-postadressen til den aktuelle betalingsmottakeren. Nå du starter pengeoverføringen, uansett hvilken metode du velger, ber du oss om å overføre elektroniske penger fra PayPal-kontoen din til mottakerens PayPal-konto (se også «Hvordan vet vi at det er deg?» nedenfor. Hvis mottakeren godtar betalingen (skjer som regel automatisk), gjennomfører vi overføringen.

I enkelte tilfeller kan du tillate at en mottaker på et senere tidspunkt sender instruksjoner til PayPal på dine vegne og ber dem om å behandle betalingen fra deg til den aktuelle mottakeren (dette kalles forhåndsgodkjente betalinger eller faktureringsavtalebetalinger). PayPal kan reservere betalingsbeløpet som forestående i reservekontoen din frem til mottakeren henter betalingen.

I enkelte tilfeller kan du tillate at en annen lisensiert betalingstjenesteleverandør starter en betaling til andre på dine vegne.

Hver nye konto har en innledende grense på hvor store beløp brukeren kan overføre. Brukeren kan øke denne såkalte «overføringsgrensen» ved å bekrefte informasjonen som ble oppgitt i forbindelse med kontoregistreringen. Vi kan etter eget forgodtbefinnende endre grensene opp til det maksimale nivået som er fastsatt i gjeldende lovgivning for hvitvasking av penger, men du kan ikke endre denne overføringsgrensen på noen måte. Informasjonen vi krever i forbindelse med bekreftelsesprosessen, varierer alt etter hvor du bor og hvilken kontotype (privat- eller bedriftskonto) du har. Vi ber deg om å bekrefte kontoinformasjonen din og forklarer hvordan du gjør dette.

 

Motta betalinger

Når du har åpnet en PayPal-konto, kan du motta betalinger via PayPal-tjenesten ved å godta betalinger fra andre brukere.  Vi kan også tillate at du mottar betalinger fra andre som ikke har en PayPal-konto. Slike godkjenninger skjer som regel automatisk. Derfor trenger du som regel ikke å foreta deg noe for å godta betalinger.

Mottakeren kan returnere betalinger eller – i noen tilfeller – bruke PayPal-tjenesten til å avvise betalinger som andre brukere har sendt.

Hvis PayPal-kontoen din er ny, er PayPal pålagt av lovgivning som forebygger hvitvasking av penger, å begrense hvor mye penger du kan motta, frem til du har fullført bekreftelsesprosessen for kontoen. Kort tid etter at du har åpnet en ny konto, ber vi deg om å bekrefte kontoinformasjonen din. Vi forklarer hvordan du gjør dette.

Vi blokkerer betalinger som ser ut til å ha alvorlige sikkerhetsproblemer eller være tilknyttet en falsk brukeravtale. I stedet for å blokkere betalinger kan vi noen ganger utsette dem, slik at vi kan undersøke den aktuelle saken nærmere. Hvis vi oppdager at svindelaktivitet ligger bak en betaling du har mottatt, reverserer vi som regel betalingen og sender den tilbake til personen som ble svindlet. Vi angir også denne reverseringen på kontoen din. I noen tilfeller er vi ikke lovpålagt å begrunne blokkerte/utsatte betalinger eller oppgi detaljer om reverseringer. På denne måten unngår vi å utilsiktet varsle de som står bak svindel eller andre kriminelle aktiviteter, om at vi har fattet interesse for dem. Selv om det foreligger begrensninger for hva vi kan avsløre, må du gjerne spørre oss om blokkerte, utsatte eller reverserte betalinger via senteret for sikre meldinger, som er beskrevet i «Kommunikasjon med deg»-delen nedenfor.

 

Valutaer

Du kan betale eller motta betalinger i flere valutaer, bl.a.: britiske pund, euro, amerikanske dollar, kanadiske dollar, japanske yen, australske dollar, sveitsiske franc, norske kroner, svenske kroner, danske kroner, polske zloty, ungarske forinter, tsjekkiske koruna, Singapore-dollar, Hongkong-dollar, newzealandske dollar, nye israelske shekel, meksikanske peso, argentinske peso, brasilianske real, filippinske peso, thailandske baht og nye taiwanske dollar.

Hvis du ikke har noen saldo i valutaen du overfører, eller om du tar ut penger i en valuta som ikke samsvarer med nasjonaliteten til bankkontoen du tar ut penger fra, vil PayPal-tjenesten vanligvis omregne midlene til valutaen du overfører penger i, eller til valutaen som brukes i bankkontoen du overfører penger til. For denne valutakonverteringer påløper det et gebyr.

Du kan motta penger i enhver valuta som PayPal-tjenesten støtter (oppført ovenfor). Hvis valutaen du mottar, ikke samsvarer med nasjonaliteten til PayPal-kontoen din, vil ikke PayPal-tjenesten konvertere den utenlandske valutaen til den nasjonale valutaen din med mindre du instruerer oss om å gjøre dette, overfører pengene til bankkontoen din eller overfører dem i en annen valuta.

Før PayPal-tjenesten konverterer en valuta blir du informert om gjeldende valutakurs og gebyret som påløper. Etter at du er informert om dette, utføres konverteringen bare dersom du ber om det. Dette gjelder ikke betalinger som er forsinket av selgeren, eller automatiske betalinger, forhåndsgodkjente betalinger eller faktureringsavtalebetalinger.

Se brukeravtalen hvis du vil vite mer om hvordan vi konverterer valuta og hvilke alternativer du har for valutakonvertering.

 

Risiko for tilbakeføring eller reversering av en betaling

Hvis en mottaker som ikke oppfyller betingelsene for selgerbeskyttelse (se nedenfor), mottar en betaling som må tilbakeføres eller reverseres, kan mottakeren (ikke PayPal i de fleste tilfeller) belastes med overføringsbeløpet i sin helhet samt eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med behandling av tilbakeføringen.

En tilbakeføring er en tvist mellom mottakeren av en kortbetaling, banken som utstedte det aktuelle betalingskortet, og kunden til denne kortutstederen (det vil si som overførte midlene). PayPal tar ingen beslutninger angående tilbakeføringstvister, og vi og betalingsmottakeren må godta den endelige og juridisk bindende avgjørelsen den utstedende banken treffer i den aktuelle tilbakeføringstvisten.

 

Selgerbeskyttelse

I stedet for at betalingsmottakeren må dekke kostnadene i forbindelse med tilbakeføringer eller reverseringer, kan PayPal dekke slike økonomiske tap under visse omstendigheter, for eksempel hvis den som står bak betalingen, nekter å ha godkjent betalingen eller hevder å ikke ha mottatt varen de har betalt for.

Selgerbeskyttelse er tilgjengelig og kan gjelde hvis betalingen er oppført som «kvalifisert i henhold til retningslinjene for selgerbeskyttelse» på siden for transaksjonsdetaljer på brukerens konto. Tilgjengeligheten av selgerbeskyttelse avhenger av følgende faktorer:

 • Typen varer eller tjenester som ble kjøpt.
 • De respektive landene der kjøperen og selgeren bor.
 • Selgerens kontotype.
 • Postadressen selgeren sender varene til.
 • Dokumentasjon som beviser leveringsmetoden.
 • Tidspunktet da varene ble sendt etter mottatt betaling.
 • Antallet kontoer betalingen ble foretatt fra.
 • Selgerens samarbeidsvilje.

Brukeravtalen inneholder mer informasjon om betingelsene som gjelder for landet der selgeren befinner seg.

Kjøperbeskyttelse

Med kjøperbeskyttelse kan de som kjøper kvalifiserte varer og tjenester, få tilbakebetalt hele eller deler av PayPal-betalingen dersom varene ikke ble levert eller i stor grad ikke samsvarte med selgerens beskrivelse av dem.

For å få kjøperbeskyttelse må du registrere et krav innenfor gjeldende tidsrammer. Registrering av krav er nærmere beskrevet i brukeravtalen.

 

Overføre penger til egen konto (løse inn elektroniske penger)

Hvis du har penger på kontoen din, kan du når som helst be oss om å overføre denne saldoen til en bankkonto du har registrert som betalingsmetode på PayPal-kontoen (i noen få tilfeller kan du overføre den til et kort du har registrert som betalingsmetode). Du kan vanligvis be om dette ved å bruke overføringsfunksjonen i kontogrensesnittet. Juridisk sett kalles overføring av penger fra en PayPal-konto til en bankkonto «innløsing» av elektroniske penger.

Under normale omstendigheter fullfører vi overføringen fra kontoen din innen én virkedag etter at vi har gjennomført alle kontrolltiltak vi er pålagt å implementere. Disse tiltakene er nødvendige for å forhindre hvitvasking av penger og svindel og for å kunne bekrefte identiteten din og din tilgang til bankkontoen som pengene overføres til.

Hvis du har en ny PayPal-konto, er PayPal pålagt å begrense beløpet du kan overføre, i henhold til lover om hvitvasking av penger. Du kan fjerne grensen ved å fullføre bekreftelsesprosessen for den nye kontoen. Kort tid etter at du har åpnet en ny konto, vil PayPal be deg om å fullføre denne prosessen. Vi forklarer hvordan du gjør det.

Du kan ha penger stående på PayPal-kontoen din så lenge du vil. Vi belaster deg ikke for å ha pengene på PayPal-kontoen din, men vi betaler heller ikke renter for det aktuelle beløpet fordi det er forbudt med renter på elektroniske penger.

 

Gebyrer

Det påløper ingen gebyrer for å betale/overføre penger via PayPal-tjenesten (med mindre en valutakonvertering er nødvendig, betalingen sendes via vår tjeneste for massebetalinger eller en avsender betaler gebyret som en del av en personlig transaksjon, i motsetning til en forretningstransaksjon).

PayPal belaster deg gebyrer under visse omstendigheter, for eksempel:

 • Mottak av betalinger som en del av en forretningstransaksjon (satsene varierer avhengig av senderens og mottakerens adresse).
 • Ved valutakonverteringer (se delen Valutaer ovenfor).
 • Når betalinger du mottar, må tilbakeføres til betaleren.
 • Når du tar ut penger (i visse land).
 • Når du bruker valgfrie tjenester som for eksempel Massebetaling eller PayPal Credit.

Du finner detaljer om våre gebyrer i brukeravtalen og på gebyrsidene våre.

 

Avslutte en konto eller begrense bruk av kontoen

Både vi og kontohaveren kan når som helst avslutte en konto. Hvis Paypal avslutter en konto, varsles vanligvis kontoinnehaveren to måneder før avslutningen, men vi kan også avslutte kontoer med øyeblikkelig virkning i enkelte tilfeller (f.eks. hvis kontoinnehaveren har brutt avtalen med oss). Se avsnittet om avslutning av kontoen i brukeravtalen hvis du vil vite mer (for eksempel hvordan du avslutter kontoen og hvilke følger dette kan ha).

Vi kan også begrense kontoen din, slik at du verken kan betale eller motta betalinger, og/eller ikke kan overføre penger under visse omstendigheter. Dette kan for eksempel være i tilfeller der du oppgir tilsynelatende unøyaktig informasjonen, ikke innfrir viktige forpliktelser eller ser ut til å ha økonomiske problemer (se også avsnittene om restriksjonsbelagte aktiviteter og reserveringer i brukeravtalen). PayPal tilbyr ingen funksjoner som lar deg begrense eller deaktivere bruk av kontoen din, bortsett fra å avslutte den.

Hvis vi begrenser kontoen din (uten å avslutte den helt), kan du fortsatt bruke senteret for sikre meldinger når du logger på. Du kan også ringe kundeservice. Du må gjerne stille oss spørsmål om kontobegrensninger, så skal vi forklare grunnlaget for den aktuelle begrensningen (hvis tillatt) og hva du kan gjøre for fjerne den.

PayPal kan også blokkere bestemte betalinger (uten å avslutte eller begrense kontoen). Se «Motta betalinger ovenfor for å få mer informasjon.

 

Forbudte eller restriksjonsbelagte aktiviteter

Vi tillater ikke at PayPal-tjenesten brukes til behandling av betalinger som stammer fra ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som utgjør brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.

Vi kan også begrense bruken av PayPal-tjenesten og/eller nekte å utføre et betalingsoppdrag dersom dette utgjør en restriksjonsbelagt aktivitet i henhold til brukeravtalen.

 

Kommunisere med deg

PayPal kommuniserer med deg på følgende måter (samt andre vanlige måter, for eksempel per telefon for kundeservice og via dette nettstedet):

 • Vi kan kontakte deg via e-post hvis kommunikasjonen ikke inneholder sensitive opplysninger. Vi kan for eksempel bruke e-post for å varsle deg om overførte betalinger eller endringer i kontoinnstillingene. Disse e-postmeldingene gjelder som regel rutinemessige bekreftelser om handlinger du har utført på kontoen. Hvis du imidlertid ikke har utført den aktuelle handlingen, må du øyeblikkelig iverksette korrigerende tiltak. Det er ikke nok å bare svare på den aktuelle meldingen. Se «Slik håndterer du sikkerhetsproblemer» nedenfor hvis du har mistanke om uautorisert bruk av kontoen din. 
  Foruten å sende bekreftelse på kontohandlinger sender vi også e-postmeldinger for å gjøre deg oppmerksom på visse forhold (f.eks. hvis du har en betaling du må godta, eller hvis et kort du har lagret på kontoen, er i ferd med å utløpe) og formidle generelle kunngjøringer til alle brukere, for eksempel i forbindelse med oppdatering av nettavtalene våre. Vi begrenser konfidensiell informasjon i e-postmeldinger til et absolutt minimum, ettersom e-post ikke er en særlig sikker kommunikasjonsform. Bruk senteret for sikre meldinger for å kommunisere med oss på en sikker måte.
  Hvis du svarer på en av våre automatiske e-postmeldinger, vil ikke denne meldingen bli lest. Hvis du må svare på en melding fra oss, eller du vil bekrefte ektheten av en e-postmelding fra oss, ber vi deg bruke senteret for sikre meldinger.
 • Ved hjelp av varslinger på enheten din, hvis innstillingene på enheten (for eksempel smarttelefonen eller nettbrettet) gir oss tillatelse til å sende deg disse varslene. Disse varslene tjener samme formål som e-postvarslingene som er beskrevet ovenfor, og lar deg identifisere uautorisert bruk av kontoen din. Se «Slik håndterer du sikkerhetsproblemer» nedenfor hvis du har mistanke om uautorisert bruk av kontoen din.
 • Ved hjelp av senteret for sikre meldinger, som du har tilgang til via kontoen din, men bare etter at du har logget på kontoen. Når du er pålogget, kan vi være sikrere på at det er deg vi kommuniserer med via senteret for sikre meldinger. Derfor bruker vi dette når vi formidler informasjon om tjenestens sikkerhet, konfidensiell informasjon og annen sensitiv informasjon. Ettersom slik informasjon bare er tilgjengelig når du logger på senteret for sikre meldinger, kan denne typen kommunikasjon være mindre effektiv enn å bruke e-post. Derfor sender vi deg eventuelt en e-postmelding med bare noen få detaljer og ber deg lese resten i senteret for sikre meldinger.

Denne listen er ikke uttømmende. Hvis du eksempelvis ringer kundeservice, foregår selvfølgelig denne kommunikasjon per telefon.

Vi kommuniserer med deg på språket du brukte da du registrerte deg for å bruke PayPal. I de fleste tilfeller er dette språket i landet ditt. Hvis ikke bruker vi engelsk. Vi ber deg om å oppgi landet ditt når du registrerer deg for PayPal-tjenesten.

 

LØSE PROBLEMER MED TJENESTEN OG TVISTER MED ANDRE BRUKERE

Vi gjør vårt beste for å løse eventuelle problemer tilknyttet tjenesten (f.eks. hvis det oppsto et problem med overføringen) eller tvister med andre brukere via løsningssenteret, som er tilgjengelig på kontoen din.

Du kan rapportere et problem eller opprette en tvist, eller svare på tvister som andre har opprettet, i løsningssenteret. Der finner du også informasjon om hvordan du bruker løsningssenteret. Se avsnittet Løse problemer i brukeravtalen hvis du vil ha mer informasjon om problemer tilknyttet tjenesten.  Hvis du vil vite mer om hvordan du løser tvister med andre brukere via PayPal, ser du avsnittene om PayPals kjøperbeskyttelse og PayPal selgerbeskyttelse i brukeravtalen.

Hvis problemet med tjenesten gjelder sikkerhet eller svindel (f.eks. hvis du mistenker uautorisert bruk) kan du også se «Slik håndterer du sikkerhetsproblemer» nedenfor. Hvis vi trenger å varsle deg om et sikkerhets- eller svindelrelatert problem, gjør vi dette vanligvis via meldingssenteret. Hvis det er noe som krever at du handler raskt, kan vi også kontakte deg via e-post.

Tidsfrister gjelder for rapportering når du hjelper oss med å løse problemer med tjenesten eller tvister, så det er viktig å notere deg når du må utføre videre handlinger.

KLAGER PÅ TJENESTEN

Du kan rapportere klager på tjenesten til vår kundeservice på nettet eller ved å ringe kundeservice (informasjon nedenfor). 

Tidsfrister gjelder for rapportering når du hjelper oss med å løse klager. Derfor er det er viktig at du merker deg informasjonen vi sender deg om frister for ytterligere handlinger som må utføres, slik at du kan løse eller eskalere problemet.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen på tjenesten etter at eskaleringsprosessen er fullført, kan du sende en klage til Financial Ombudsman Service (hvis du er en bruker bosatt i Storbritannia) eller European Consumer Centre (ECC-Net). Du kan også anlegge søksmål mot oss i domstolene i England og Wales (eller din lokale domstol hvis du befinner deg på et annet sted). Du kan også skriftlig henvise en uløst klage til vårt forvaltningstilsyn, CSSF, på følgende adresse: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, Route d'Arlon L-2991 Luxembourg.

Se også punktet om klager i avsnittet Løse problemer i brukeravtalen for å få mer informasjon.

 

Gjeldende lovgivning

Det juridiske forholdet til deg er vanligvis underlagt lovene i England og Wales, men du må sjekke avsnittet om gjeldende lovgivning i brukeravtalen for å finne ut hvilke lover som gjelder for landet ditt, for å se om lovene i andre land også gjelder i visse omstendigheter.

 

Sikker bruk av tjenesten vår

Fra forbrukerens ståsted er PayPals basisprodukt PayPal-tjenesten, som ofte sammenlignes med en e-lommebok, dvs. et trygt sted der du kan oppbevare kontanter, kort og andre betalingsmetoder. Sikkerhet er en av hovedgrunnene til at det er lurt å ha en e-lommebok, og med PayPal-tjenesten slipper du å formidle detaljene du bruker for å få tilgang til kontantene dine, til selgere på nettet. Dermed får ikke de du betaler for varer eller tjenester, tilgang til betalingsmetoden din (kortdetaljer eller bankkontoinformasjon).

Du kan bidra til å beskytte PayPal-kontoen din og bruken av tjenesten ved å iverksette følgende tiltak:

 • Oppbevare påloggingsinformasjonen din (f.eks. passord eller PIN-kode) og betalingsmetodene din på et trygt sted.
 • Du må ikke la andre få vite eller bruke påloggingsinformasjonen din og betalingsmetodene dine.
 • Du må ikke oppgi påloggingsinformasjonen din og betalingsmetodene dine bortsett fra når du bruker tjenesten.
 • Du må aldri skrive ned eller oppbevare passordet eller PIN-koden (eller annen påloggingsinformasjon) på en måte som kan forstås av andre.
 • Unngå å velge et passord eller en PIN-kode (eller annen påloggingsinformasjon) som er enkle å gjette (for eksempel en sekvens med bokstaver eller tall).
 • Pass på at ingen ser passordet ditt eller PIN-koden din (eller annen påloggingsinformasjon) når du bruker dem.
 • Logg av alle betalingsrelevante apper på enheten din når du ikke bruker dem til å få tilgang til tjenesten og/eller når andre har tilgang til dem (f.eks. hvis du deler enheten med andre, bruker enheten via usikre offentlige Internett-tilkoblinger, for eksempel i områder med offentlig, gratis Wi-Fi.
 • Du må ikke bruke funksjoner som lagrer eller oppbevarer passordet ditt eller PIN-koden din (eller annen påloggingsinformasjon), på tilgangsenheten din.
 • Følg alle rimelige retningslinjer vi sender ut om hvordan du kan passe på at PayPal-kontoen din er trygg og at din bruk av tjenesten er sikret.
 • Hold personopplysningene på kontoen din oppdatert til enhver tid. Det er mulig at vi ikke kan svare deg når du kontakter oss angående kontoen din hvis du gjør det fra en adresse, et telefonnummer eller en e-postkonto som ikke er registrert hos oss.
 • Ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til den personlige elektroniske enheten som bruker til å få tilgang til tjenesten.  Ved å gjøre det, bruk PIN og/eller passord beskyttet personlig konfigurerte enheter funksjoner for å få tilgang til tjenesten. Hvis du mister enheten din, må du informere oss umiddelbart og slette enheten fra innstillingene på PayPal-kontoen din.

E-lommebøker er ikke bare praktisk av sikkerhetsårsaker. De er også nyttige ved at de er lett tilgjengelige: En e-lommebok er ikke et sikringsskap, men noe du har lett for hånden og som enkelt kan åpnes når du trenger kontanter. Det er vanskelig å finne en riktig balanse mellom sikkerhet og tilgjengelighet: Vi trenger ikke å kontakte deg når det egentlig ikke er noen vits i å utføre sikkerhetskontroller. Når risikoen derimot er høyere (det aktuelle beløpet eller sannsynligheten for tap), ber vi deg om å hjelpe oss med å beskytte både deg selv og oss ved å bekrefte at det faktisk er deg, og ikke en svindler, vi har med å gjøre. Vi må også overholde alle sikkerhetsbestemmelser. Vi benytter oss av de minst påtrengende metodene for å identifisere deg, men noen ganger må vi be deg om å bevise at den som bruker kontoen din, faktisk er deg.

 

Hvordan vet vi at det er deg?

Når du betaler for noe, må vi bekrefte at det er du, kontoinnehaveren, som ber oss om å utføre betalingen. Du har kanskje sett at betalingsindustrien kaller denne prosessen «godkjenning». Vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din, men først etter at du har bekreftet at det er du som godkjenner denne betalingen. Dermed belaster vi kontoen din bare i tilfeller der du ber oss om å gjøre det. Vi krever bekreftelse på at det er du som utfører den aktuelle handlingen, ikke bare ved betaling, men også for andre kontoaktiviteter som involverer penger, og ved endring av innstillingene for PayPal-kontoen din.

Når du logger på med påloggingsinformasjonen din (herunder passord og PIN-kode), vet vi med rimelig sikkerhet at du er personen som logger på. Sikkerhetsnivået for denne grunnleggende metoden er avhengig av hvor flink du er til å holde påloggingsinformasjonen din hemmelig, spesielt passordet og PIN-koden. Hvis du avslører påloggingsinformasjonen din til andre, gir du fra deg kontrollen over PayPal-kontoen. Hvis du vil la en annen person bruke kontoen din, må du ikke oppgi påloggingslegitimasjonen din til denne personen. Du bør heller opprette en separat bruker- og påloggingsfunksjon for personen (logg på og velg deretter Administrer brukere under Profil og innstillinger). Du må aldri oppgi din egen påloggingsinformasjon til andre, slik at du alltid har kontroll over kontoen din. Se «Hva du må gjøre» nedenfor hvis du tror at påloggingsinformasjonen din kanskje er avslørt til andre.

PayPal-representanter vil aldri be deg om å oppgi passordet eller PIN-koden din. Disse detaljene er registrert i kryptert format i systemet vårt og er ikke tilgjengelige for PayPal-ansatte. Du må ikke oppgi passordet og PIN-koden din til PayPal-ansatte eller andre. Hvis du glemmer passordet, endrer vi det til et midlertidig passord bare du og vi kjenner til. Du må imidlertid endre det nye passordet straks du har brukt det for første gang. Du kan endre PIN-koden selv via kontoprofilen din etter at du har logget på.

Vi kan identifisere deg ved at du oppgir et brukernavn og et passord eller en PIN-kode for å logge på kontoen. Men vi kan også identifisere deg på andre måter. Vi kan for eksempel identifisere deg ved hjelp av mobilenheten din, spesielt hvis du har installert PayPal-appen på den. Og hvis enheten din har en fingeravtrykkssensor, kan vi også bruke fingeravtrykket ditt til å verifisere deg. Vi kan også be deg om å oppgi en kode vi har sendt til telefonnummeret ditt, for å identifisere deg per telefon. En annen metode er å be deg om å svare på bestemte sikkerhetsspørsmål.

Europeisk lovgivning om betalingssikkerhet krever at vi identifiserer deg på to forskjellige måter for enkelte aktiviteter, f.eks. når du overfører penger eller endrer innstillingene på kontoen din. Hvis du opprinnelig logger på med et passord, kan vi også kontrollere enheten din. Vi kan vanligvis gjøre dette i bakgrunnen, uten at du trenger å gjøre noe som helst. Hvis du vil fjerne tilknytningen til en enhet, kan du gjøre det ved å logge på og velge Telefon under Profil og innstillinger.

Av og til kan vi tillate at du identifiseres (hvis mulig) uten å måtte skrive inn et passord eller en PIN-kode, for eksempel på mobilenheten din. Vi hopper ikke over identifiseringsprosessen, vi bare utfører den uten at du må legge inn data. Vi gjenkjenner deg fra enheten din og atferden din eller andre identifikasjonsfaktorer i stedet for å bruke passordet ditt.

Hvis du bruker et kort som betalingsmetode, har også banken din ansvar for å identifisere deg. De kan gjøre dette ved å bruke 3D Secure. Da blir du bedt om å identifisere deg selv til banken som utstedte det aktuelle kortet. PayPal samarbeider med kortutstedere for å gjøre slike ekstra sikkerhetskontroller enklere, i den grad det er mulig.

Ved å bekrefte identiteten din når du overfører penger, kan vi sjekke at det er du som godkjenner betalingen. Vi bekrefter også identiteten din når du setter opp en forhåndsgodkjenning for fremtidige betalinger, slik at du kan sende betalinger til samme mottaker (vanligvis en forhandler) automatisk (i enkelte tilfeller regelmessig). Kunden kan deretter bruke forhåndsgodkjenningen som din tillatelse til at forhandleren kan innhente betalinger fra deg via PayPal, som avtalt mellom deg og forhandleren. Vi kan bruke forhåndsgodkjenningen som din instruksjon til oss om å godta forhandlerens anmodning om å innhente en betaling.  Vi sjekker ikke identiteten din, eller kontakter deg i det hele tatt, når en forhandler innhenter en betaling som du har forhåndsgodkjent, fordi du har valgt å stole på at forhandleren innhenter betalingen når bestemte krav overholdes (f.eks, når du bruker en tjeneste som leveres av forhandleren, eller en tidsperiode utløper og en annen betaling forfaller). Du kan annullere forhåndsgodkjenninger i kontoprofilen din.  Hvis du vil vite mer, ser du delen som beskriver hvordan du setter opp automatiske belastninger fra kontoen din.

 

Hvordan vet du at det er oss?

Hos PayPal jobber vi utrettelig for å forhindre at andre utvikler falske utgaver av nettstedet vårt, mobilappene våre og andre funksjoner som kan gi tilgang til PayPal-tjenesten. Arbeidet med å eliminere imitasjoner er imidlertid aldri 100 % vellykket: Uvedkommende kan opptre som PayPal frem til vi får tak i dem. Hvis du tror du logger på nettstedet til PayPal, men faktisk logger på et falskt nettsted, vil du samtidig avsløre påloggingsdetaljene dine til personene som står bak dette falske PayPal-nettstedet. Se «Slik håndterer du sikkerhetsproblemer» nedenfor hvis dette skjer med deg.

Gjør følgende for å forsikre deg om at du logger på det virkelige PayPal-nettstedet:

 • Unngå å bruke lenker til PayPal-nettstedet. Lenkekoden som viderekobler deg fra en referanse til nettstedet det refereres til, er ikke synlig for deg. Hvis du følger en lenke, vet du derfor ikke med sikkerhet hvor du blir viderekoblet. Det er bare trygt å følge en lenke hvis du vet at selskapet eller personen som publiserte lenken, er å stole på. E-postmeldinger kan se ut som om de kommer fra PayPal, selv om dette ikke er tilfelle. Derfor bør du holde deg unna e-postkoblinger for å få tilgang til PayPal. Hvis du klikker på lenker på nettsteder du ikke kjenner eller stoler på, kan du også havne på falske nettsteder. For å være sikker på at du kommer til riktig PayPal-nettsted, er det enklest å skrive «paypal.com» i adressefeltet i nettleseren og trykke på Enter.
 • Kontroller adressefeltet. Når du kommer til det som tilsynelatende er PayPal-nettstedet, må du sjekke adressefeltet øverst i nettleserens vindu. Det bør se omtrent slik ut (det kan variere litt avhengig av nettleseren):
  address bar
  I dette eksempelet angir «https» og den lukkede hengelåsen at tilkoblingen mellom nettleseren din og PayPal-serveren er kryptert, slik at andre ikke kan spionere på deg. Ordene «paypal.com» og «PayPal, Inc.» bekrefter at nettleseren er koblet til serveren vår. Den grønne fargetonen angir at nettleseren «vet» at det er oss fordi en pålitelig tredjepart har utstedt et sertifikat som identifiserer oss. Hvis adressefeltet er gult eller rødt, eller hvis tilkoblingen ikke er sikker (en åpen hengelås eller uten «https») eller ikke er koblet til serveren vår (adressen er ikke paypal.com), må du ikke logge på her. Svindlere kan misbruke navnet vårt, men det er vanskeligere for dem å misbruke domenenavnet vårt på Internett, paypal.com, så du bør kontrollere at du der dette domenet i URL-adressen (nøyaktig «paypal.com» like før den første skråstreken).

  Når du ber oss om å foreta en betaling for deg, gjør du som regel dette fra nettstedet til forhandleren du vil sende betalingen til. Når du gir oss instruksjoner om å betale, ber vi deg vanligvis om å logge på (slik at vi vet at det virkelig er deg), slik at forhandlerens nettsted viderekobler deg til et PayPal-vindu for pålogging, med mindre du har valgt å logge på uten passord, som beskrevet ovenfor i «Hvordan vet vi at det er deg?». Du kan også kontrollere om forhandlerens nettsted viderekobler deg til et legitimt vindu, ved å sjekke adressefeltet i det aktuelle vinduet. Merk: Når forhandleren viderekobler deg til et slikt vindu, vises også forhandlerens navn. Dette skyldes ikke at du fortsatt befinner deg på forhandlerens nettsted, men hjelper deg med å huske den aktuelle konteksten: Du kjøper noe fra denne forhandleren og, som et trinn i betalingsprosessen, blir du viderekoblet til oss for et øyeblikk. Etter betalingen kobles du tilbake til forhandlerens nettsted.

  Hvis du vil være sikker på at PayPal-appen på mobiltelefonen din er autentisk og kommer fra oss, må du laste den ned fra en pålitelig kilde, for eksempel Apple App Store eller Google Play.

  Noen PayPal-kunder lar deg logge på nettstedene deres med påloggingsinformasjonen for PayPal. Dermed kan du bruke nettstedet til den aktuelle kunden uten å måtte opprette en konto der. Selv om du bruker påloggingsinformasjonen din for PayPal og PayPal håndterer påloggingsprosessen, logger du imidlertid ikke på PayPal-nettstedet. Du logger på nettstedet til den aktuelle tredjeparten. Hvis du logger på (eller forsøker å logge på) tredjepartsnettstedet med påloggingsinformasjonen for PayPal, informerer PayPal tredjeparten når du er pålogget eller hvis påloggingen er mislykket. PayPal deler imidlertid ingen informasjon med tredjeparten uten ditt samtykke.

 

Slik håndterer du sikkerhetsproblemer

Hvis du mistenker et sikkerhetsproblem, må du handle umiddelbart, uten å få panikk. Hvis du ikke handler umiddelbart, kan konsekvensene imidlertid be større. Det første du må gjøre, er ikke å ringe kundeservice.

Først må du avgjøre hvilket av disse utsagnene som best beskriver problemet ditt:

 • Jeg kan logge på. Noen andre bruker eller kan bruke kontoen min, eller det er mulig at påloggingsinformasjonen min ikke lenger er hemmelig.
 • Jeg kan logge på, og jeg tror at påloggingsinformasjonen min er trygg. Likevel kan jeg se tegn på uautorisert aktivitet på kontoen min.
 • Jeg kan ikke logge på. Noen andre bruker kontoen min, eller jeg har glemt passordet mitt.

Vi ser nærmere på slike situasjoner i underpunktene nedenfor.

«Jeg kan logge på, men …»

Hvis du fortsatt kan logge på PayPal-kontoen din, men du tror at andre bruker kontoen, eller du ser tegn på uautorisert aktivitet, må du først logge på kontoen og endre passordet. Du bør gjøre dette selv om du ikke har noen grunn til å tro at andre kan ha fått tak i passordet. Svindlere bruker ofte programmer som kan gjette seg frem til passord, så det er alltid best å endre passordet. Du kan endre passordet ditt mye raskere enn oss, forutsatt at du fortsatt kan logge på kontoen.

Når du vil endre passordet, må du først logge på. Klikk på Profil og innstillinger og deretter på Endre under Passord. Når du endrer et passord, sikrer vi kommunikasjonskanalen mellom deg og serverne våre. Derfor er som regel endring av passord en sikker prosess. Du trenger ikke å være redd for at uvedkommende tyvlytter. Velg et nytt passord med omhu, og unngå at det ligner på det gamle.

Hvis du har valgt å ikke be om et passord (der vi har tillatt dette), må du vurdere å be om et passord på nytt for å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til kontoen. Det kan også få deg til å vurdere andre måter å identifisere deg på, for eksempel om du har fortsatt mobiltelefonen oppført som din i kontoprofilen din? En ny mobiltelefon med samme telefonnummer som før, vises som en ny mobiltelefon for oss fordi vi identifiserer selve enheten. Du kan oppdatere mobilenheten din ved å fjerne tilknytningen til den gamle enheten, og deretter installere og bruke PayPal-appen på den nye enheten.

Når du har endret passordet og logget på igjen, må du bekrefte hvilken aktivitet du mener er ikke er godkjent. Det er stor forskjell på «Jeg husker ikke den betalingen» og «Jeg vet at jeg ikke har foretatt denne betalingen, fordi jeg har aldri hørt om Mias veskebutikk. Jeg er en mann og bruker aldri håndvesker.» Med mindre du er sikker på at du ikke har godkjent en bestemt betaling, må du ikke rapportere den som uautorisert. Vi anser det som svindel dersom du med hensikt og urettmessig rapporterer en betaling som uautorisert.

Hvis du er sikker på at du har oppdaget uautorisert aktivitet, må du rapportere dette til PayPal ved å kontakte kundeservice (se detaljene nedenfor). Vi ber deg imidlertid bare om å rapportere den uautoriserte aktiviteten etter at du har endret passordet ditt og eventuelle andre måter vi bruker til å identifisere deg i profilen din. Ved å endre passordet ditt og oppdatere informasjonen for mobilenheten din får du kontroll over kontoen igjen. Det er et viktig første trinn. Deretter kan vi håndtere følgene av den uautoriserte aktiviteten.

«Jeg kan ikke logge på»

Hvis du ikke lenger kan logge på PayPal-kontoen, kan du ringe kundeservice og be dem om å tilbakestille passordet (e-post er en mindre sikker kommunikasjonskanal for å tilbakestille passord). Hvis du tror at uvedkommende bruker kontoen din, må du umiddelbart be om tilbakestilling av passordet. Situasjonen haster ikke like mye dersom du mener det er lite sannsynlig at uvedkommende har tilgang til kontoen.

Kontake kundeservice for å tilbakestille passord

Hvis du fortsatt kan logge på, kan du løse det viktigste problemet raskere en oss. Se «Jeg kan logge på, men …» ovenfor. Hvis du ikke kan logge på, og du allerede har gjort det du kan, må du ringe Kundeservice (du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden).

Hvis du kan logge på, må du gjøre det. Deretter klikker du på «Trenger du hjelp?» nederst på nettsiden og skriver ned sikkerhetskoden du mottar. Hvis du ikke kan logge på, må du forklare grunnen til dette når representanten fra kundeservice ber deg om koden.

Hvis du fortsatt kan logge på, kan du kontakte oss via senteret for sikre meldinger i stedet for å ringe. Hvis du imidlertid har behov for å tilbakestille passordet umiddelbart, og du ikke kan gjøre dette selv, må du ringe oss for å finne den raskeste løsningen. Du kan også bruke senteret for sikre meldinger til å håndtere konsekvensene av den uautoriserte tilgangen til kontoen din, for eksempel betalinger du ikke har godkjent, eller for å få kundeservice i forbindelse med andre problemer.

Hvis vi trenger å varsle deg om et sikkerhets- eller svindelrelatert problem, gjør vi vanligvis dette via meldingssenteret. Hvis du trenger å iverksette raske tiltak, kan vi også kontakte deg via e-post.

Når du ber oss om å tilbakestille passordet ditt, må vi forsikre oss om at det faktisk er du som ber oss omå endre passordet for kontoen din. Det gjør vi ved å stille deg spørsmål som bare du vet svarene på. Hvis du endrer passordet ditt på nettet via Hjelp-sidene våre, stiller vi deg spørsmålene du valgte og svarte på da du opprettet kontoen. Du finner disse spørsmålene i kontoprofilen din. Du kan også velge nye spørsmål hvis du vil. Husk at uautoriserte personer som får tilgang til kontoen din også kan endre spørsmålene og svarene som brukes til å identifisere deg, så hvis dette har skjedd, er det kanskje vanskelig å få kontroll over kontoen din igjen.

Mer sikkerhetsinformasjon

Du finner mer informasjon om sikkerhet i PayPals sikkerhetssenter samt våre retningslinjer for sikkerhet.

 

Ordliste

3D Secure: Dette er en prosess som tilbys av betalingskortbransjen (for eksempel Visa og MasterCard). Med denne prosessen kan en kortutsteder bekrefte identiteten til en person som bruker et kort dette selskapet har utstedt. 3D Secure bruker et passord som gjenkjennes av utstederen (ikke PayPal), for å få bekreftet at den som oppgir passordet, er korthaveren som er registrert hos selskapet. 3D Secure er en fellesbetegnelse. Verified by Visa og MasterCard SecureCode er andre handelsnavn for 3D Secure.

Påloggingsinformasjon: Med dette mener vi informasjonen du oppgir når du logger på, for eksempel e-postadresse og passord, eller (på mobiltelefon) telefonnummer og PIN-kode. E-postadressen og telefonnummeret ditt brukes også i andre sammenhenger enn bare ved pålogging, men du må holde passordet og PIN-koden hemmelige for å beskytte kontoen mot uautorisert tilgang.

Senteret for sikre meldinger: Dette er et sted der du og PayPal kan kommunisere med hverandre, på nesten samme måte som via e-post, men sikkerheten og fortroligheten er bedre. Du må logge på PayPal for å bruke senteret for sikre meldinger.

Vi: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, leverandøren av tjenesten, som forklart i «Hvem leverer tjenesten?» ovenfor.

Du: Den rettmessige innehaveren av en PayPal-konto som er registrert i navnet ditt.

 

Slik får du mer informasjon:

 

Avslutningsvis, til informasjon:

 • Våre retningslinjer for «sikker bruk av tjenesten vår» er det vi med rimelighet tror er beste praksis, men de er ikke uttømmende og utgjør ikke råd av noe slag. Rådende teknologier, tilknyttede risikoer og dine spesifikke omstendigheter endres kontinuerlig, så vi gir disse retningslinjene uten garantier, representasjoner og forsikringer (i den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning og underlagt PayPals brukeravtale). Foreta alltid dine egne undersøkelser og be om profesjonelle råd for å forsikre deg om at det du gjør er riktig i dine spesifikke omstendigheter.
 • Informasjonen ovenfor utgjør ingen godkjenning eller anbefaling av eventuelle tredjepartsprodukter eller tredjepartstjenester.
 • Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andres nettsteder, selv om vi har lenker til disse.