Løse problemer for selgere


En enklere måte å håndtere vanskelige problemer på.

PayPal er en av de mest sikre måtene for å motta betaling på nettet. Men noen ganger oppstår det problemer med transaksjoner.

Hvis en kjøper kontakter deg om et transaksjonsproblem: Prøv å løse det med våre Kommunikasjonstips.

Hvis problemet vedvarer og kjøperen åpner en tvist mot deg: PayPal vil varsle deg om transaksjonsproblemet. Du må logge på PayPal og klikke på Løsningssenter.

Løsningssenteret inneholder:

  • PayPals tvisteløsing. Denne fasen er utformet for å takle kjøperens bekymringer og løser de fleste transaksjonsproblemer. Den er det første trinnet i kjøperklageprosessen.
  • Sporing av og status for tvister. Spor fremdriften for tvister og krav.
  • Opplæring for Løsningssenter. Finn ut hvordan du håndterer de fleste selgerproblemer.

Om kjøperklageprosessen.

Tvistefasen

Hvis en kjøper åpner en tvist mot deg med PayPal-prosessen for tvisteløsing, må du svare på den i løsningssenteret, der:

  • Du kan lese meldinger sendt av kjøperen.
  • Du kan svare på kjøpermeldinger.
  • Du kan lukke tvisten ved å tilby fullstendig refusjon.
  • Kjøperen kan lukke tvisten hvis problemet er løst.
  • Alle meldinger fra deg og kjøperen blir registrert, slik at PayPal kan se dem.

Kravfasen

Ikke alle tvister blir krav. Men hvis du ikke kan løse problemet via PayPals tvisteløsing, kan det bli eskalert. Kjøperen må eskalere til et PayPal-krav innen 20 kalenderdager fra datoen tvisten ble åpnet.

PayPal-teamet for krav

Våre dedikerte kravspesialister vil hente inn informasjon fra begge parter, undersøke saken, samarbeide med begge parter for å løse kravet på en rettferdig og effektiv måte og treffe en beslutning. Denne tjenesten er gratis.

Du kan finne ut mer om tvisteløsing ved å gå til selgerveiledning for løsning av PayPal-tvister.

Løse tilbakeføringer.

Kjøperen kan når som helst i prosessen bestemme seg for å registrere en tilbakeføring hos kortselskapet. Finn informasjon om hvordan du svarer på en tilbakeføring og om dekning av tilbakeføringer gjennom PayPals kjøperklageprosess med:

Man kommer langt med litt tillit.

Usikkerhet kan føre til at kjøperne starter kjøperklageprosessen eller en tilbakeføring for tidlig. Du kan redusere kjøpernes bekymringer ved å etablere deg som en troverdig selger med våre Verktøy som bygger opp kjøpertillit.

Tilleggsressurser for selgere.

Hvis du vil finne ut mer om Sikre salg, går du til: