Hva er nettverket for VeriSign identitetsbeskyttelse?


Nettverket for VeriSign identitetsbeskyttelse (VeriSign Identity Protection (VIP)) gir deg et ytterligere sikkerhetslag når du logger inn på nettsteder som viser VIP-logoen med PayPal-sikkerhetsnøkkel. (Du kan bestille PayPal-sikkerhetsnøkkelen under Profil.)