PayPal lietotāja līgums

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

Tālāk norādītais attiecas uz Lietotājiem, kuriem juridiskā adrese ir Īrijā

PayPal kopfondu noteikumi un nosacījumi

 

Izveidojot PayPal kopfondu (“kopfonds(-i)” vai “Kopfondu programma”), jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem (“Noteikumi”). Lietotāja Līgums ar atsauci ir iekļauts šajos Noteikumos. Interpretējot šos Noteikumus un Lietotāja līgumu, tie, iespēju robežās jāinterpretē kā vienots veselums. Skaidri aizstājot vai pretrunīgu interpretāciju gadījumā šie Noteikumi ir noteicošie attiecībā pret Lietotāja līgumu, ciktāl tas attiecas uz konkrētajām pretrunām. Kopfondu programma jāizmanto tikai ar PayPal Personisko kontu, nevis Uzņēmuma kontu.

Kopfondu programma ļauj jums ievākt naudu no draugiem konkrētam mērķim, piemēram, kopīgai dāvanai, pērkot biļetes uz pasākumu vai dalot izdevumus plānotajam braucienam. Ievācot naudu, izmantojot Kopfondu, nauda tiks glabāti jūsu PayPal kontā (“Konts”) atsevišķā e-naudas atlikumā, kas ir jūsu konta Rezerves konta daļa, saskaņā ar Lietotāja līgumu un jums tie ir jāapstrādā atsevišķi. Šajā atsevišķajā e-naudas atlikumā nauda vispirms jāpārskaita uz jūsu PayPal konta maksājumu konta daļu (visos gadījumos tikai Kopfonda norādītajiem mērķiem), lai pabeigtu darījumus un varētu to izmantot samaksai par pirkumiem vai pārlikt uz saistītu bankas kontu. Jūsu pienākums ir nodalīt naudu un izmantot to tikai noteiktam Kopfonda mērķim.

 Katram Kopfondam jūs izveidosiet unikālu tīmekļa lapu (“Kopfonda lapa”), kurā varat nosaukt savu Kopfondu, publicēt aprakstu un/vai attēlu, norādīt ieguldītājus, parādīt un sekot jūsu kopfonda virzībai jūsu mērķa summas sasniegšanai. Jūs varat nosūtīt piebildi ieguldītājiem, pateicoties viņiem par ieguldījumu jūsu kopfondā vai informēt viņus par Kopfonda mērķa progresu vai sasniegšanu. PayPal patur tiesības ierobežot šos naudas līdzekļus, ja tie netiek izmantoti paredzētajam mērķim saskaņā ar Lietotāja Līguma 4.2. un 10. sadaļu un/vai Atļautas lietošanas politiku.

Ja jūsu PayPal konts kļūst negatīvs un jums ir naudas līdzekļi, kas ir bijuši, būs vai tiks iemaksāti jūsu atsevišķajā e-naudas Atlikumā viena vai vairāku Kopfondu dēļ, PayPal patur tiesības atskaitīt jūsu negatīvo bilanci, izmantojot jūsu Kopfonda līdzekļus līdz summai, ko jūs esat parādā, un/vai izmantojot kādu no PayPal ieskaita tiesībām saskaņā ar Lietotāja līgumu.

Jūsu kā ieguldītāja vai Kopfonda saņēmēja tiesības un saistības

Visas naudas līdzekļu iemaksas Kopfondā tiek veiktas ieguldītājam uzņemoties risku un PayPal šajā sakarā nenes nekādu atbildību. Ja iemaksātie naudas līdzekļi netiek izmantoti iepriekš norādītajiem mērķiem, ieguldītājs vēršas pret personu, kas izveidoja Kopfondu. PayPal neuzraudzīs naudas līdzekļu izmantošanu, tā tiek izmantota saskaņā ar iepriekš norādīto izmantošanu. PayPal nav juridiski atbildīgs pret jebkuru Kopfonda patiesā labuma guvēju.

 

Ierobežojumi un aizliegta lietošana

Kopfonda programma nav atsevišķs PayPal konts, un tas nav bankas konts, kolektīvie ieguldījumi, investīcijas vai krājkonts. Jūs nepelnīsiet procentus par naudas līdzekļiem, ko jūs ievācat no Kopfonda. Kopfondi ir paredzēti īstermiņa izmantošanai, un tie nav paredzēti ilgtermiņa izmantošanai vai nenoteiktai naudas līdzekļu turēšanai. Jūs nedrīkstat izmantot Kopfondus jebkurai darbībai vai mērķim, ko aizliedz PayPal atļautā lietošanas politika.

Jūs nedrīkstat izmantot Kopfondus kolektīvās finansēšanas, preču vai pakalpojumu pārdošanai. Jūs nedrīkstat piedāvāt nekādus atvieglojumus, ienākumus, procentus, pabalstus, “atlīdzības” vai “ieguvumus” apmaiņā pret ieguldījumu jūsu Kopfondā. Iemaksas, kas veiktas Kopfondā, tiek uzskatītas par e-naudas personiskajiem maksājumiem un nav piemērotas PayPal Pircēju aizsardzībai. Jūs nedrīkstat izmantot Kopfondus mārketinga vai reklāmas nolūkos.

Jūs nedrīkstat izmantot Kopfondu naudas līdzekļus citiem mērķiem, kā vien tiem, kas ir norādīti Kopfonda lapā. Ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka jūs izmantojat Kopfonda programmu jebkādiem mērķiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav atļauti, PayPal patur tiesības noteikt limitu, ierobežot vai slēgt jūsu kontu saskaņā ar Lietotāja līguma 4.2. vai 10. sadaļu. PayPal tomēr nav pienākums uzraudzīt naudas līdzekļu izmantošanu, kas iekasēta Kopfondā, un tas neuzņemas nekādu juridisku atbildību, ja naudas līdzekļi netiek izmantoti, kā tas ir norādīts Kopfonda nolūkos. PayPal nav juridiski atbildīgs un neuzņemas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai pienākumus attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas jūsu vārdā ir iekasēti Kopfondā, kurus jūs saņemat no jūsu ieguldītājiem. Visi strīdi saistībā ar Kopfonda ieguldītājiem vai līdzekļu izmantošanu Kopfondā ir jūsu atbildība, un ieguldītāji, kas veic personisko naudas maksājumu, neuzņemas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai procentus.

Kopfondi neveic nevienu no 2009. gada Labdarības likumā (tostarp, bet ne tikai, 41. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā) noteiktajām darbībām, un tā ir jūsu atbildība nodrošināt, ka jūs izmantojat Kopfondu atbilstoši visiem vietējiem tiesību aktiem, kuri attiecas uz līdzekļu piesaisti, tostarp piemērojamiem labdarības likumiem.

Personiskās informācijas koplietošana

Izveidojot Kopfondu, jūsu vārds un uzvārds, PayPal profila fotogrāfija un kopējā summa, ko jūs esat ievācis var tikt parādīta jūsu Kopfonda lapā, papildus jebkuram vāka attēlam un/vai Kopfonda aprakstam, ko jūs pievienojat, veidojot vai modificējot savu Kopfondu. Jums ir iespēja iekļaut arī citu personu, kuri veic iemaksas jūsu Kopfondā (“Informācija par Ieguldītāju”), vārdus un uzvārdus, profila fotoattēlus un iemaksātās summas. Ja izvēlēsieties rādīt ieguldītāja informāciju savā Kopfonda lapā, katrs ieguldītājs varēs izvēlēties, vai viņa/viņas informācija tiks publicēta jūsu lapā.

Jūsu ieguldītāja informācijas izmantošana attiecas uz PayPal Lietotāja līgumu un Privātuma politiku. Jūs nedrīkstat atdarināt citu tīmekļa vietņu vai lapu informāciju bez jūsu ieguldītāju piekrišanas šādai koplietošanai un izmantošanai.

Kopfondu programmas izbeigšana

PayPal ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un ar pamatotu iepriekšēju paziņojumu izbeigt, atcelt, apturēt vai pārveidot Kopfondu programmu, vai ar pamatotu iepriekšēju paziņojumu mainīt šos Noteikumus. Gadījumā, ja Kopfondu programma tiek pārtraukta, mēs uzturēsim esošos Kopfondus.