PayPal

>> Skatīt visus līgumus

PayPal alternatīvās maksāšanas metodes līgums

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada 7. jūnijā

Drukāt

Šie ir starp jums un uzņēmumu “PayPal” (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga (Luxembourg) (““PayPal””, “mēs” vai “mums”), noslēgtā līguma noteikumi.

1. Par šiem noteikumiem

Šie noteikumi attiecas uz to, kā jūs izmantojat mūsu APM funkcijas.

Atsaucei:

 • APM funkcija ir mūsu nodrošināta funkcija, kuru integrējot savā tiešsaistes norēķinu sistēmā, jūs dodat iespēju saviem klientiem izvēlēties un izmantot jebkurualternatīvo norēķinu veidu (APM) (kādu mēs laiku pa laikam varam padarīt pieejamu), lai norēķinātos ar jums; un
 • alternatīva maksāšanas metode (APM) ir jebkurš 1. pielikumā norādītais maksāšanas veids, kuru mēs varam atļaut izmantot jebkurai personai bez konta, lai nosūtītu maksājumu uz jūsu kontu saskaņā ar šiem noteikumiem.

Šie noteikumi ietilpst Lietotāja līgumā, kas ir spēkā jūsu “PayPal” reģistrētajā rezidences valstī. Vārdi ar lielo sākumburtu, kas nav definēti šajos noteikumos, ir definēti attiecīgajā Lietotāja līgumā. Iespēju robežās šie noteikumi un Lietotāja līgums ir jāinterpretē kā vienots veselums. Pretrunīgu interpretāciju gadījumā šie noteikumi ir noteicošie attiecībā pret Lietotāja līgumu, ciktāl tas attiecas uz konkrētajām pretrunām.

Mūsu Pakalpojumu definīcija Lietotāja līgumā, lasot to kopā ar šiem noteikumiem, ietver mūsu APM funkciju.

2. Šo noteikumu apstiprināšana

Integrējot mūsu APM funkciju savā tiešsaistes norēķinu sistēmā vai platformā, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Ja integrējat mūsu APM funkciju citas personas vai juridiskās personas kontā:

 • jūs apstiprināt, ka šī cita persona vai juridiskā vienība jums ir atļāvusi tās interesēs un vārdā likumīgi uzņemties šo noteikumu saistības; un
 • ka šie noteikumi būs juridiski saistoši nevis jums, bet šai otrai personai vai juridiskajai vienībai.

3. APM funkciju izmantošana

Kad integrējat mūsu APM funkcijas savā tiešsaistes norēķinu sistēmā, mēs varam (taču mums nav pienākuma) atļaut ikvienai personai izmantot APM, lai norēķinātos ar jums.

Šo noteikumu 1. pielikumā ir norādīta ikviena APM, kuru mēs laiku pa laikam varam padarīt pieejamu jūsu klientiem, un papildu noteikumi attiecībā uz to, kā saņemat maksājumus no klientiem, kuri izmanto šādu APM. Jums vienmēr jāievēro šie noteikumi.

Tā kā maksātājs neizmanto PayPal kontu, lai nosūtītu maksājumu ar APM, jūs nevarat izmantot PayPal, lai proaktīvi atmaksātu ar APM veiktos maksājumus, ja vien šo noteikumu 1. pielikumā nav norādīts citādi.

Jūs nevarat saņemt ar APM veiktos maksājumus valūtās, kas šo noteikumu 1. pielikumā nav norādītas attiecīgajai APM.

Mūsu APM funkcijas ir pieejamas tikai uzņēmumu kontu īpašniekiem, nevis personisko kontu īpašniekiem.

Lietotāja līgumā noteiktā papildu procentu likme par starptautisko komercdarījumu saņemšanu netiek piemērota, kad saņemat APM maksājumus.

4. Jūsu atbildība pret mums

Mēs varam attiekties pret APMnodrošinātājiem un maksājumu apstrādātājiem, kas palīdz mums nodrošināt to, ka jūs varat saņemt ar APMveiktus maksājumus, tāpat kā pret mūsu bankas vai karšu pieņēmējiestādēm un/vai citiem maksājumu apstrādātājiem saskaņā ar Lietotāja līgumu.

Ar APM veiktiem maksājumiem piemīt risks, ka APM nodrošinātājs tos var nosūtīt atpakaļ, ja vien 1. pielikumā nav norādīts citādi. Jūsu pienākumi un atbildība pret mums attiecībā uz šādu kļūdainu maksājumu atgriešanu ir tāda pati kā tā, kas jums pastāv pret mums attiecībā uz kļūdainu maksājumu atgriešanu un/vai maksājumu atprasījumiem saskaņā ar Lietotāja līgumu. APM nodrošinātājs var ietekmēt ar APM veikta maksājuma nosūtīšanu atpakaļ tāpat kā maksātāja banka var ietekmēt kļūdaina maksājuma atgriešanu un/vai maksātāja kartes izdevējuzņēmums var ietekmēt maksājuma atprasījumu. Pārdevēja aizsardzība neattiecas uz ar APM veiktiem maksājumiem.

Kad šie noteikumi zaudē spēku, jums saglabājas šajos noteikumos noteiktā atbildība pret mums attiecībā uz APM nodrošinātāja veikto kļūdaino ar APM veikto maksājumu atgriešanu, kā arī visas neizpildītās saistības, kas jums radušās, lietojot APM funkcionalitāti, pirms noteikumu darbības beigām.

5. Izmaiņas un izbeigšana

Mēs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma varam papildināt vai sašaurināt šo noteikumu 1. pielikumā sniegto APM un APM nodrošinātāju sarakstu.

Mēs arī varam grozīt, dzēst vai papildināt šos noteikumus saskaņā ar Izmaiņu ieviešanas procesu, kas aprakstīts Lietotāja līgumā. Ja nepiekrītat kādai no izmaiņām, jūs varat izbeigt šo noteikumu darbību.

Jūs jebkurā laikā varat izbeigt šo noteikumu darbību, noņemot mūsu APM funkciju no jūsu tiešsaistes norēķinu sistēmas un veicot citas ar integrāciju saistītas darbības, kuras PayPal laiku pa laikam var darīt jums pieejamas. Tādējādi jūs varat liegt saviem klientiem lietot APM norēķiniem ar jums, taču jūsu konts joprojām būs aktīvs un Lietotāja līgums paliks spēkā.

Mēs varam jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, un (ja iespējams) ar pamatotu iepriekšēju paziņojumu izbeigt, atcelt vai apturēt Pakalpojumu, ciktāl tas attiecas uz mūsu APM funkcijām un/vai APM, neuzņemoties atbildību pret jums.

Šie noteikumi paliek spēkā pēc jebkādas darbības izbeigšanas tādā mērā un tik ilgi, cik mums ir nepieciešams, lai: (i) risinātu jautājumus, kas radušies, jums lietojot APM funkciju pirms darbības izbeigšanas, un/vai (ii) izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības.

1. pielikums

APM

Apple Pay tīmeklī
Norēķinu veids Apple Pay Wallet
Maksājuma atmaksas risks
Maksājuma garantija Jā (saskaņā ar kredītkaršu apstrādes vadlīnijām)
Naudas atmaksas iespēja
Minimālā darījuma summa Nav
Maksimālā darījuma summa Nav
Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi Lūdzu, skatiet aizliegto preču un pakalpojumu sarakstu, kas atrodams Apple Pay Web noteikumos vietnē https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Papildu noteikumi

Lūdzu, skatiet papildu noteikumus vietnē https://developer.Apple.com/Terms/Apple-Pay-Web/

Bancontact

Norēķinu veids

Debetkarte

Bancontact ir debetkartes Norēķinu veids, kur pilnvarota kredītiestāde izsniedz debetkarti, kas ļauj klientiem norēķināties par precēm un pakalpojumiem tieši no sava bankas konta.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

BLIK

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

“BLIK” ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 PLN par darījumu

Maksimālā darījumu summa

10 000,00 PLN par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Ja nepieciešams, jums savā tīmekļa vietnē vai ierīcē ir skaidri jānorāda BLIK nosaukums vai preču zīmes atbilstoši BLIK zīmola grāmatai.

EPS

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

EPS ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. EPS veicina EPS iesaistītās bankas.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot EPS maksājuma garantiju.

Somijas tiešsaistes bankas pārskaitījumu risinājums (Verkkopankki)

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Somijas tiešsaistes bankas pārskaitījums ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids.

Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,65 EUR par darījumu

Maksimālā darījuma summa

20 000,00 EUR par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem– nelikumīgas azartspēles, prostitūcija, viltotas preces, preču pirātisms, nelikumīga tabakas izstrādājumu pārdošana vai izplatīšana, pornogrāfija vai smagu vardarbības aktu attēlojums– Nordea Bank neatļauj maku vai priekšapmaksātu produktu ielādi.

Papildu noteikumi

1. Jums jāsniedz visi nepieciešamie dati atbilstoši PayPal specifikācijām. Datu iesniegšanas specifikāciju neievērošanas rezultātā var rasties veikto pārdošanas darījumu apstrādes kavējumi, apturēšana vai atcelšana.

2. Jūs apņematies atlīdzināt PayPal pamatotos izdevumus, kas tam radušies saistībā ar strīdu par darījumu, ja PayPal aktīvi iesaistās mediācijas procesā vai citā tamlīdzīgā procesā starp jums un klientu.

3. Maksimālais atbildības limits ir mazākā no šīm divām summām: rēķinā norādītā (Klientam pārdoto preču vai pakalpojumu) pārdošanas vērtība, uz kuru tieši attiecas zaudējumi, vai 1000 EUR. Jebkurā gadījumā kopējais atbildības apmērs nedrīkst pārsniegt 5000 EUR. Šos ierobežojumus nepiemēro, ja zaudējumi ir radušies apzinātas rīcības vai rupjas neuzmanības dēļ.

Sistēma “Giropay”

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Giropay ir bankas pārskaitījumu norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem:

maksājumu instrumenti (skaidra nauda, uzkrājumi vai elektroniskā nauda, valūtas, tostarp virtuālās valūtas, piemēram, bitkoini, kā arī čeki), ja jūs nevarat identificēt maksājumu instrumenta saņēmēju, izņemot kuponus vai uzkrātās vērtības produktus.

Papildu noteikumi

 1. Giropay ir pieejams tiem klientiem, kuriem ir piekļuve ar internetbanku saderīgam kontam, kas atvērts pilnvarotā Vācijas kredītiestādē. PayPal negarantē, ka visi Vācijā atvērtie bankas konti atbalsta Giropay.
 2. Jums jāievēro visas sistēmas giropay Noteikumu un nosacījumu prasības, tostarp attiecībā uz giropay logotipa lietošanu, kas ir spēkā tikai Eiropas reģionā.
 3. Norēķiniem izmantojot sistēmu giropay, jūs nedrīkstat pieprasīt klientu datus, jo īpaši personas datus, piemēram, IBAN vai vārdus, uzvārdus.
 4. Sistēmas giropay maksājuma garantija ir ierobežota līdz 10 000 EUR vienam darījumam.
 5. Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot giropay maksājuma garantiju.
 6. Sistēmas giropay maksājuma garantijas derīgums beidzas 6  nedēļas pēc konkrētā darījuma, kas attiecīgi atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts, ja vien neesat rakstveidā iesnieguši prasību pirms šī 6 nedēļu derīguma termiņa beigām.

Mercado Pago 

Norēķinu veids 

Mercado Pago ir tiešsaistes norēķinu nodrošinātājs, kas ļauj pircējiem Brazīlijā un Meksikā veikt maksājumus, izmantojot kredītkartes, debetkartes, priekšapmaksas kartes, Mercado Pago maka bilanci un citus norēķinu veidus. 

Maksājuma atmaksas risks 

Jā 

Maksājuma garantija 

Jā — maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un par kuru jūsu kontā tiks ieskaitīti naudas līdzekļi, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, pamatojoties uz šiem noteikumiem un Lietotāja līgumu, kā arī jūsu atbilstību tiem. 

Naudas atmaksas iespēja 

Jā 

Minimālā darījuma summa 

0,01 MXN vienam darījumam 

0,01 BRL vienam darījumam 

Maksimālā darījuma summa 

1 000 000,00 MXN par vienu darījumu 

10 000 000,00 BRL par vienu darījumu 

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi 

Meksika:  

papildus visām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti Lietotāja līgumā: preces un pakalpojumi, kas ir aizliegti saskaņā ar Mercado Pago noteikumiem, kā arī turpmāk minētie: recepšu zāles, farmaceitiskie izstrādājumi, uztura bagātinātāji, kurus nav atļauts pārdot, jebkāda veida azartspēles, finanšu produkti un pakalpojumi, ko nav apstiprinājušas kompetentas finanšu uzraudzības iestādes, ļaunprātīgas programmatūras (piemēram, viltus antivīrusi, vīrusi, u. c.), politisko partiju vai darbību finansēšana, tiešais mārketings, pasta numuru manipulācijas, banku vekseļi un pasta pārskaitījumi, vairumtirdzniecības klubi, daudzlīmeņu piramīdveida pārdošana, daļlaika lietojuma tiesības, maksājumu iekasēšanas aģentūras, faktoringa uzņēmumi, likvidatori, galvojumu sniegšanas uzņēmumi, bankrota advokāti, finanšu konsultanti, akciju īpašumtiesības, ieguldījumu trasta fondi, ieguldījumu fondi, valūtu maiņa, maksājumu rīkojumi no nefinanšu iestādēm, garantiju un naudas apmaiņas biroji, ceļojumu čeki, ar ceļošanu saistīti pakalpojumi un kruīza līnijas (izņemot ceļojumu aģentūras), monētu kolekcijas, markas, monētu veikali, filatēlija, Airtran Airways, Airtran Air, naudas saņemšana pret čeku, automātiskie maksājumi un abonementi, nodarbinātības aģentūras un skaidras naudas vai citi kredīti. 

 

Brazīlija:  

papildus visām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti Lietotāja līgumā: pakalpojumi ir aizliegti.  

Mercado Pago aizliedz dažas preces saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem. Lai iegūtu pilnu aizliegto preču un pakalpojumu sarakstu, lūdzu, apmeklējiet: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Papildu noteikumi 

Meksika: Mercado Pago maksājumu pakalpojumus nosaka Mercado Pago noteikumi par Meksiku.  

 

Brazīlija: Mercado Pago maksājumu pakalpojumus nosaka Mercado Pago noteikumi par Brazīliju.  

 

Brazīlija un Meksika: 

jums nav atļauts izmantot Mercado Pago zīmolu, logotipu, tirdzniecības nosaukumu un papildu intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot, lai uzskaitītu Mercado Pago kā norēķinu veidu. Ja mēģināsiet izmantot Mercado Pago intelektuālā īpašuma tiesības neautorizētā veidā, mēs paturam tiesības atsaukt mūsu pakalpojumus. 

 

Mercado Pago neatbild par jebkādiem papildu maksājumiem, ko izraisījusi jūsu nespēja iesniegt pareizu bankas informāciju. 

 

Lietotājs nevar atkārtoti pārdot maksājumu pārvaldības pakalpojumus trešām personām. 

iDEAL

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

iDEAL ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. iDEAL ir pieejams lietošanai tikai tiem klientiem, kam ir internetbankas konts, kas atbalsta iDEAL un ir atvērts bankā, kuras mītne atrodas Nīderlandē.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Jā – Maksājuma garantija ir ikviens darījums, kas ir atzīmēts kā pabeigts vai sekmīgi izpildīts (atbilstoši konkrētajam gadījumam) un kas tiks ieskaitīts jūsu Kontā, un naudas līdzekļus nevar atsaukt, ievērojot šos noteikumus un Lietotāja līgumu un jūsu atbilstību tiem.

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

 1. Informācijai par sūdzību procedūru jābūt klientiem viegli pieejamai jūsu tīmekļa vietnē.
 2. Jūs nedrīkstat piedāvāt iDEAL norēķinu veidu, izmantojot e-pasta saites pakalpojumus, ja vien iepriekš neesat saņēmuši rakstisku “PayPal” atļauju. iDEAL maksājuma saite ir vietrādis URL, kas aizved uz jūsu maksājumu lapu, kurā klients var uzsākt iDEAL darījumu.
 3. Jums jāizpilda informācijas pieprasījumi, kas “PayPal” vai jums var laiku pa laikam tikt nosūtīti īpašos gadījumos, kur nepieciešama papildu izmeklēšana saistībā ar iDEAL norēķinu veidu.
 4. iDEAL Tirgotāju integrācijas rokasgrāmata ir pieejama šeit: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview, jums jāievēro iDEAL lietošanas noteikumi, tostarp par iDEAL logotipa lietošanu, kas pieejami šeit: www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Jums nekavējoties jāpaziņo “PayPal” par jebkādiem notikumiem, kur nepieciešams izmantot iDEAL maksājuma garantiju.
 6. Ja “PayPal” pēc saviem ieskatiem ir noteicis, ka jums piemīt augsts risks, “PayPal” patur tiesības jums pieprasīt Klienta reģistrācijas procesa ieviešanu, lai reģistrētu vismaz šādus datus par Klientu:

a) vārds, uzvārds un e-pasta adrese;

b) Konta numurs un tā bankas konta numura nosaukums, no kura tiek veikti pirkumi, izmantojot iDEAL norēķinu veidu;

c) papildu informācija pārbaudei 2. posmā un darījumu uzraudzībai, piemēram:

i. IP adrese;

ii. pārlūkprogrammas pirksta nospiedums;

iii. mobilā tālruņa numurs.

Multibanco

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Multibanco ir norēķinu veids, kas ir pieejams klientiem Portugālē un kas piedāvā divas maksājumu alternatīvas: viena alternatīva ir bankas pārskaitījums, izmantojot klienta internetbankas portālu, savukārt otra alternatīva ir maksājums skaidrā naudā dažādu Portugāles banku filiāļu bankomātos.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Nav

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījumu summa

99 999,99 EUR par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

MyBank

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

MyBank ir bankas pārskaitījuma Norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Lai novērstu šaubas un papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: darbības, par kurām var tikt piemērots sods saistībā ar nepilngadīgas personas apdraudēšanu, pedofiliju, pornogrāfiju, tādu darbu, kas aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām un maksāšanas līdzekļiem, aizskaršanu, personas datu aizsardzības prasību neievērošanu, automatizētu datu apstrādi sistēmās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, pārkāpumiem attiecībā uz azartspēlēm un derībām, zirgu skriešanās sacīkstēm, loterijām, kā arī reglamentēto profesiju pienākumu pildīšanas nosacījumu neievērošanu.

Papildu noteikumi

Jums ir aizliegts lietot MyBank logotipu un citas intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot šo alternatīvo maksāšanas metožu pakalpojumiem atļautās. Lai turpinātu lietot šo sistēmu, ievērojiet MyBank Noformēšanas rokasgrāmatas uzņēmējiem norādījumus, kas pieejami šajā tīmekļa vietnē: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Ja mēģināt izmantot MyBank logotipu bez atļaujas, kā arī neatbilstošā vai neatļautā veidā vai tādā veidā, kas būtiski pārkāpj šīs prasības, mēs paturam tiesības liegt izmantot mūsu pakalpojumus.

PayU

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

PayU ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 PLN par darījumu; 0,01 CZK par darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem: recepšu zāles, farmaceitiskie izstrādājumi un uztura bagātinātāji, kurus nav atļauts pārdot, narkotikas, apreibinošas vielas, tostarp jaunās psihoaktīvās vielas, kā arī iekārtas un tehnoloģijas to ieguvei, ražošanai, tirdzniecībai utt., neatļautas azartspēles, ieroči, munīcija un gāzes nesējraķetes, tiešsaistes pakalpojumi ar pornogrāfisku saturu, piemēram, tērzētavas, videokameras, VOD filmas, finanšu produkti un pakalpojumi, ja tos piedāvā kā daļu no darbības, ko neuzrauga kompetentās finanšu uzraudzības iestādes, ļaunprogrammatūra, piemēram, viltus antivīrusi, vīrusi u. c., politisko partiju un saistītas tīmekļa vietnes, kas tiek izmantotas to atbalstam vai naudas līdzekļu vākšanai politiskām darbībām, kolektīvā finansēšana, starpnieki, kas pieņem maksājumus daudzu saņēmēju vārdā bez juridiska pilnvarojuma, vai arī neievērojot karšu asociāciju vai starpniecības iestāžu prasības.

Papildu noteikumi

1. Jūs apņematies skaidri atpazīstamā un viegli pieejamā veidā informēt Klientu, ka darījumi, kas veikti ar PayU norēķinu veidu, ir neatgriezeniski.

2. “PayPal” un PayU neatbild par papildu maksām, kas tiek piemērotas nepareizu bankas rekvizītu dēļ, ja neesat nodrošinājuši, ka tiek iesniegti tikai pareizi bankas rekvizīti.

3. Tirgotāji, kas izmanto PayU norēķinu veidu, uzņemas atbildību par visiem neatļautajiem vai krāpnieciskajiem darījumiem, kas veikti šajā Norēķinu veidā.

4. Jūs nodrošināt, ka:

a) Klienta identifikācijas un/vai autentifikācijas dati, ko var izmantot pasūtījumu veikšanai, netiek uzglabāti elektroniskā formā vai pierakstīti jebkādā citā formā;

b) ievadot Klienta identifikācijas un/vai autentifikācijas datus, ko var izmantot pasūtījumu veikšanai, tiek novērsta iespēja, ka šie dati var nonākt trešo personu rokās.

Klienta identifikācijas un/vai datu autentifikācijas datu izpaušana trešajām personām ir stingri aizliegta.

POLi

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

POLi ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā. POLi ir pieejams tikai tiem klientiem, kam ir atvērts konts Austrālijas un Jaunzēlandes bankās. PayPal negarantē, ka visi Jaunzēlandē vai Austrālijā atvērtie bankas konti atbalsta POLi.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 AUD/NZD par darījumu

Maksimālā darījumu summa

10 000,00 AUD/NZD par darījumu

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: azartspēles.

Papildu noteikumi

Nav

Przelewy24 (P24)

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Przelewy24 ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,05 PLN par darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Lai atvieglotu jautājumu vai iespējamo sūdzību risināšanas procesu, katram darījumam tiek piešķirts unikāls darījuma numurs un citi rekvizīti (“Informācija par darījumu”). Informācija par darījumu jāsaglabā drošā veidā. Jebkādas sūdzības par nepareizi izpildītiem darījumiem jāiesniedz tieši PayPal, kas pēc tam pārsūtīs jautājumu izskatīšanai Pzrelewy24 maksājumu shēmai. Iesniedzot šādas sūdzības, jums jānorāda tālāk minētā informācija:

a) e-pasta adrese;

b) darījuma numurs;

c) darījuma summa;

d) darījuma izcelsmes bankas konta, no kura darījuma summa ir jāpārskaita, turētāja pilns vārds un uzvārds;

e) tās bankas nosaukums, kurā ir atvērts konts, no kura attiecīgi ir jāpārskaita darījuma summa vai uz kuru darījums tika pārskaitīts;

f) darījuma datums;

g) maksājot ar karti: kartes nosaukums;

h) veicot SMS maksājumu: klienta mobilā tālruņa numurs.

Neraugoties uz iepriekš minēto, sūdzības par darījumiem, kas veikti 90 vai vairāk dienu pirms

sūdzības iesniegšanas, Przelewy24 maksājumu shēma var atteikties izskatīt.

Safetypay

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Safetypay ir bankas pārskaitījumu norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

Nav

Maksimālā darījuma summa

15 000 EUR

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām iepriekš uzskaitītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem jūs nedrīkstat izmantot Safetypay, lai pieņemtu vai veiktu maksājumus par tālāk norādītajām precēm vai darbībām vai tieši vai netieši tās veicinātu: neoficiāli skaņu ieraksti; viltotas preces; preces, kurām noteikts embargo; nelegālās narkotikas un tām paredzētie piederumi; aizskaroši, rases vai kultūras īpatnības nerespektējoši materiāli; pieaugušajiem paredzēts saturs, materiāli un/vai pakalpojumi, tostarp, bet ne tikai erotiskas grāmatas, videoklipi, sekss pa telefonu, pornogrāfiskas tīmekļa vietnes, pavadoņa/eskorta pakalpojumi, iepazīšanās pakalpojumi (seksuāli orientēti), līgavas pa pastu, dažādas seksuālas izklaides; skaidra nauda; kompensācija par kaitējumu vai zaudējumiem vai soda naudas; izmaksas vai komisijas maksas, kas pārsniedz Tirgotāju piedāvāto preču vai pakalpojumu (attiecīgo nodokļu) normālo vērtību, vai izmaksas, kurām Klienti nav konkrēti piekrituši; parādi vai summas, kas sedz noraidītos vai anulētos čekus; trešo personu veikti pārdošanas darījumi; summas, kas nevar tikt pamatoti uzskatītas par Tirgotāja preču un pakalpojumu tirdzniecības darījumiem (piemēram, Tirgotāja īpašnieku (vai viņu ģimenes locekļu) vai darbinieku veikti pirkumi); nelikumīgi komercdarījumi; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana.

Papildu noteikumi

Nav

Satispay

Norēķinu veids

Maks

Satispay ir bankas kontam piesaistīta platforma mobilajiem maksājumiem.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus iepriekš minētajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem jūs neizmantosiet Satispay, lai pieņemtu vai veiktu maksājumus par tālāk norādītajām precēm vai darbībām, vai tieši vai netieši tās veicinātu:

a) telekomunikāciju pakalpojumi, tostarp vietējie zvani un tālsarunas, ar kredītkarti apmaksāti zvani, zvani, kas veikti, izmantojot tālruņus vai faksa aparātus ar magnētisko lenšu lasītājiem;

b) naudas pārveduma uzdevumi – pārvedumi;

c) lombardi;

d) izejošo zvanu telemārketings;

e) ienākošo zvanu telemārketings;

f) biļešu izplatītāji (radio, televīzija un citi citur neklasificēti tiešie izplatītāji);

g) finanšu iestādes – skaidras naudas izmaksa manuāli;

h) finanšu iestādes – skaidras naudas izmaksa automatizēti;

i) aizdevumu izsniegšana;

j) nefinanšu iestādes – ārvalstu valūta, naudas pārveduma uzdevumi (nevis pārvedumi), kuponi un ceļotāju čeki;

k) brokeri – vērtspapīri, kopieguldījumu fondi, akcijas, preces, obligācijas;

l) laikdaļas īpašumi;

m) iepazīšanās un eskorta pakalpojumi;

n) iepirkšanās pakalpojumi un klubi;

o) fizisko personu kredītvēstures biroji;

p) nodarbinātības aģentūras un pagaidu darbinieku nodrošināšanas pakalpojumi;

q) azartspēles (tostarp loterijas biļetes, kazino spēļu žetoni, totalizatori un derības).

Papildu noteikumi

Tirgotāji apstiprina un piekrīt, ka personas dati tiks pārsūtīti Satispay darījumu apstrādes vajadzībām. Satispay apstrādās šos personas datus atbilstoši savam paziņojumam par privātumu, ko var atrast šeit: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung ir bankas pārskaitījuma Norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

1,00 EUR par vienu darījumu

Maksimālā darījuma summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Tikai Lietotāja līgumā norādītās aizliegtās preces un pakalpojumi

Papildu noteikumi

Nav

Trustly

Norēķinu veids

Bankas pārskaitījums reāllaikā

Maksājuma atmaksas risks

Nē (kad nauda ir ienākusi Tirgotāja kontā)

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR par darījumu (atbilstoši Klienta bankas piemērotajiem nosacījumiem)

Maksimālā darījuma summa

Atbilstoši Klienta bankas piemērotajiem nosacījumiem

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus Līgumā norādītajām aizliegtajām precēm un pakalpojumiem: Bitcoin

Papildu noteikumi

(1) Jums ir jānodrošina, ka Trustly logotips(-i) un preču zīme(-es) tiek izvietotas un parādītas pievilcīgā un atbilstošā veidā saskaņā ar attiecīgajām prasībām par pakalpojuma pieejamības norādēm, kuras izklāstītas šeit: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Jūs atzīstat un piekrītat, ka: a) Trustly pakalpojums ir atkarīgs no trešo personu, galvenokārt banku, sistēmu funkcionalitātes, un Trustly negarantē tā pakalpojuma funkcionalitāti šādu trešo personu sistēmu kļūmes, nepareizas darbības vai pielāgošanas gadījumā, b) darījumu izpildes ātrums var tikt negatīvi ietekmēts laikā, kad darījumu apjoms ir ļoti liels vai ievērojami palielinās, vai arī plānoto Trustly pakalpojuma apkopes darbu laikā, un c) PayPal un Trustly neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies trešo pušu sistēmu funkcionalitātes degradācijas rezultātā, kā aprakstīts a) apakšpunktā, vai laikā, kad ievērojami pieaug darījumu apjomi vai ir plānoti Trustly pakalpojuma apkopes darbi, kā aprakstīts b) apakšpunktā.

Trustpay

Norēķinu veids

Reāllaika bankas pārskaitījums

Trustpay ir bankas pārskaitījuma norēķinu veids. Saņēmēji var saņemt darījuma apstiprinājumu reāllaikā.

Maksājuma atmaksas risks

Maksājuma garantija

Naudas atmaksas iespēja

Nav

Minimālā darījuma summa

0,01 EUR par darījumu

Maksimālā darījumu summa

Nav

Īpašas aizliegtas preces un pakalpojumi

Papildus visām Lietotāja līgumā norādītajām aizliegtajām precēm vai pakalpojumiem: ieroči vai ar tiem saistīti priekšmeti (piemēram, šaujamieroči, šaujamieroču daļas, munīcija, naži), finanšu produkti, kas līdzinās Ponci shēmai, nelegālās narkotikas un tām paredzētie piederumi, tiešsaistes tirdzniecība ar senlietām vai vēsturisku priekšmetu kopijām.

Papildu noteikumi

 1. Jūs nodrošināsiet “PayPal” piekļuvi jūsu tīmekļa vietnei, izmantojot manuālu novērošanu, automatizētu tīmekļa rāpuļprogrammu vai citu automatizētu meklēšanas tehniku, lai tas varētu pārliecināties par satura pareizību. Tomēr “PayPal” nav pienākuma uzraudzīt jūsu tīmekļa vietnes pareizību.
 2. Jūsu standarta Tirgotāja līgumā jābūt iekļautiem noteikumiem par nekavējošu līguma izbeigšanu, ja Tirgotājs nepiegādā iegādātās preces vai pakalpojumus, nepamatoti noraida sūdzības par precēm vai pakalpojumiem vai bez pamatojuma atsakās nodrošināt preču atgriešanas iespēju.
 3. TrustPay pakalpojumu var izbeigt bez iemesla, paziņojot par to trīs (3) nedēļu laikā.
 4. Jums vienmēr jāsadarbojas ar “PayPal”, lai izmeklētu jebkuru iespējami nelikumīgu, krāpniecisku vai neatbilstošu darbību, ko veikusi jebkura persona, izmantojot TrustPay pakalpojumu.
 5. Jums savā tīmekļa vietnē skaidri jānorāda:
  1. jūsu tirgotāja identifikācijas dati;
  2. piedāvāto preču un/vai pakalpojumu pilnīga specifikācija, tostarp to cena un klīringa valūta;
  3. sūdzību iesniegšanas un preču vai pakalpojumu atgriešanas kārtība, tostarp informācija par patērētāju tiesībām;
  4. veids, kādā tiek atmaksāti (atdoti atpakaļ) no Tirgotāja klientiem saņemtie maksājumi;
  5. klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija;
  6. eksporta ierobežojumi, ja tādi ir, kas noteikti piedāvātajām precēm; un
  7. piedāvāto preču/pakalpojumu piegādes veids.
 6. Jūs garantējat, ka ne uz jums, ne uz jūsu uzņēmuma direktoriem vai patiesā labuma guvējiem neattiecas Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta publicētais apvienotais saraksts, kurā norādītas ES finanšu sankcijām pakļautās personas, grupas un struktūras.
 7. TrustPay ir tiesības neieskaitīt jūsu PayPal kontā vai nepārskaitīt uz to naudu, ja: (1) trūkst skaidru, saprotamu un pietiekami konkrētu datu par maksātāju, (2) Darījums ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai (3) pastāv pamatotas aizdomas, ka attiecīgais Darījums ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai citām noziedzīgām darbībām.