PayPal Pakalpojuma Lietotāja līgums

 

>> Skatīt visus līgumus

Piezīmes par atsaucēm Lietotāja līgumā

Pēdējo reizi atjaunināts: 2019. gada 20. decembrī

 

 

 

Ja kādā dokumentā ietverta atsauce uz Lietotāja līguma sadaļu numuriem vai tajā skaidrotajiem terminiem, izmantojiet šo dokumentu, lai atrastu attiecīgo līguma noteikumu vai skaidroto terminu Lietotāja līgumā, kurš stājās spēkā 2019. gada 11. decembrī.  

1) Sadaļas:

Sadaļa Lietotāja līgumā, kurš bija spēkā līdz 2019. gada 11. decembrim

Noteikuma atrašanās vieta Lietotāja līguma pašreizējā versijā

Ievads

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

 • Citi juridiskie noteikumi – Saziņa ar jums – Valodas un līguma tulkojums

 • Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi – PayPal atbrīvošana no atbildības

 • Maksājumu saņemšana – Naudas atmaksa un maksājumu atpakaļ nosūtīšana – Maksājumu atpakaļ nosūtīšana

 • Maksājumu saņemšana – PayPal Pārdevēju aizsardzība

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Pasākumi, ko mēs varam veikt, ja iesaistīsieties aizliegtās darbībās

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana – PayPal konta atlikums

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana – Rezerves konts

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana

 • Maksājumu veikšana – PayPal Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Cik ātri tiks izpildīts mans maksājums?

 • Par jūsu kontu – Informācija par mums un mūsu pakalpojumiem

1. Mūsu attiecības ar jums
 

1.1. PayPal ir tikai norēķinu pakalpojumu sniedzējs

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Informācija par mums un mūsu pakalpojumiem

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana

 • Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi – Mūsu darbība kā norēķinu pakalpojumu sniedzējam

1.2. Jūsu privātums 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Privātums

1.3. Tiesību pārņemšana

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Tiesību pārņemšana

1.4. Saziņa ar jums

1.4.1. Valodas 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Līguma tulkojums

1.4.2. Jums adresēti paziņojumi 

Citi juridiskie noteikumi – Savstarpējā saziņa – Jums adresēti paziņojumi

1.5. PayPal adresēti paziņojumi 

Citi juridiskie noteikumi – Savstarpējā saziņa – Sazināties ar mums

1.6. Līguma grozījumi 

Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

1.7. Atbilstība 

Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

2. Jūsu konts un tā bilance

2.1. Personiskie un uzņēmuma konti 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – Personiskie konti/Uzņēmuma konti

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana

2.2. Konta atlikums

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana

 • Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana – PayPal konta atlikums

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas pievienošana

2.3. Konta informācija (ieskaitot Atlikumu un informāciju par darījumiem) 

Par jūsu kontu – Konta pārskati un konta izrakstu pieprasīšana

2.4. Ieskaits

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Jūsu saistību kompensācija

2.5. Summas, ko esat mums parādā 

Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana – PayPal konta atlikums

2.6. Konta atlikumi vairākās valūtās

Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana

2.7. Nodrošinājums

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Nodrošinājums

3. Finansējuma avoti

3.1. Finansējuma avota piesaistīšana 

Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

3.2. Kartes

Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Pastāvīgā atļauja mums iekasēt maksājumus no jūsu finansējuma avotiem

3.3. Bankas konti 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Pastāvīgā atļauja mums iekasēt maksājumus no jūsu finansējuma avotiem

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Finansējuma avota veiktas maksājuma atsaukšanas risks

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – No konta nosūtīto maksājumu finansēšana

3.4. SEPA tiešais debets (lietotājiem ar oficiālo adresi Kiprā, Igaunijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Slovākijā un Slovēnijā)

Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Pastāvīgā atļauja mums iekasēt maksājumus no jūsu finansējuma avotiem

3.5. Īpašie finansējuma veidi

Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – Īpašie finansējuma veidi

3.6. Finansējuma avota preference

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – Vēlamā finansējuma avota atlasīšana

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

3.7. Nav atlasīta/pieejama finansējuma avot preference? 

Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – No konta nosūtīto maksājumu finansēšana

3.8. Finansējuma avota ierobežojumi

Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

4. Naudas sūtīšana

4.1. Maksājuma rīkojumu izpilde

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājumu veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Cik ātri tiks izpildīts mans maksājums?

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Jūsu norādījumi maksājuma veikšanai

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Kad mēs varam atteikt maksājuma izpildi

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Maksājuma norādījumu atcelšana

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Kad mēs varam atteikt maksājuma izpildi

4.2. Maksājuma rīkojums par maksājumu citam Lietotājam. 

Par jūsu kontu – PayPal konts un PayPal konta atlikuma izmantošana – PayPal konta atlikums

4.3. Maksājuma rīkojums par naudas izņemšanu

Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

4.4. Nepietiekams konta atlikums

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Kad mēs varam atteikt maksājuma izpildi

 • Maksājuma veikšana – Naudas atmaksa uz jūsu kontu – Ja jūsu “PayPal” kontā tiek ieskaitīta naudas atmaksa

4.5. Naudas sūtīšanas ierobežojumi

Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Naudas sūtīšanas ierobežojumi

4.6. Atteiktie darījumi 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Ja saņēmējs jūsu maksājumu nepieņem

 • Maksājuma veikšana – Naudas atmaksa uz jūsu kontu

4.7. Tirgotāju novilcināta maksājumu apstrāde 

Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta – Pārdevēju novilcinātie maksājumi

4.8. Iepriekš apstiprinātie maksājumi (saukti arī par Automātiskajiem maksājumiem)

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta – Saskaņā ar Norēķinu līgumu veikti maksājumi

 • Maksājumu saņemšana – Saskaņā ar Norēķinu līgumu veiktu maksājumu pieņemšana

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos mēs nevaram izmaksāt jums kompensāciju – Tabula (sleja “Norēķinu līgumam neatbilstošs maksājums”)

4.9. Iepriekš apstiprinātu maksājumu atcelšana

Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta – Saskaņā ar Norēķinu līgumu veikti maksājumi

4.10. E-naudas nosūtīšana dažādās valūtās 

Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana

5. Naudas saņemšana

Ievads

Maksājumu saņemšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu saņemšanai

5.1. Naudas saņemšanas limita atcelšana 

Maksājumu saņemšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu saņemšanai – Naudas saņemšanas limiti

5.2. Maksājumu pārskatīšana 

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Maksājumu pārskatīšana

5.3. Maksājumu atpakaļ nosūtīšanas, atmaksāšanas un prasību riski 

Maksājumu saņemšana – Naudas atmaksa un maksājumu atpakaļ nosūtīšana – Maksājumu atpakaļ nosūtīšana

5.4. “PayPal” un jūsu klienti (un 5.5. lietotājiem Vācijā)

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Maksājumu saņemšana – “PayPal” pakalpojumu piedāvāšana

Maksājumu saņemšana – Noteikumi par papildmaksu iekasēšanu

5.5. Naudas saņemšana dažādās valūtās (5.6.  lietotājiem Vācijā)

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana

 • Maksājumu saņemšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu saņemšanai

5.6. Nodokļi. (5.7. lietotājiem Vācijā)

Maksājumu saņemšana – Nodokļi un informācijas sniegšana

5.7. Naudas atmaksa, atteiktie maksājumi,  jūsu politika attiecībā uz naudas atmaksu, datu aizsardzību un privātumu, drošība

(5.8. lietotājiem Vācijā)

5.7.1. Naudas atmaksa un atteiktie maksājumi

Maksājumu saņemšana – Naudas atmaksa un maksājumu atpakaļ nosūtīšana – Naudas atmaksa – Jūsu politika attiecībā uz naudas atmaksu un privātumu

5.7.2. Naudas atmaksas politika

Maksājumu saņemšana – Jūsu politika attiecībā uz naudas atmaksu un privātumu

5.7.3. Datu aizsardzība un privātuma politika

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Informācijas izmantošana; Datu aizsardzības tiesību akti

5.7.4. Drošība

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Aizliegtas darbības – pēdējā piezīmes punkts

5.8. Maksājumi ar PayPal Business lietotni (Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Kipra, Čehija, Igaunija, Grieķija, Gērnsija, Ungārija, Īrija, Menas sala, Džērsija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Malta, Rumānija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija (“tikai konkrētās valstis”)

Netiek izmantots

5.9. Līdzekļu aizturēšana pēc jūsu norādījumiem (5.8. ārpus konkrētām valstīm, Vācijas un Austrijas) 

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana pēc jūsu norādījumiem

5.10. Jauns norēķinu risinājums (5.9. ārpus konkrētām valstīm) 

Maksājumu saņemšana – Jauns norēķinu risinājums

6. E-naudas izņemšana/izmantošana

6.1. Kā izņemt/izmantot e-naudu 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana

6.2a. Izņemšanas/izmantošanas limiti

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Informācija par jums

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

6.2b. Izpildes metodes un termiņi

Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

6.2c. Darījumu pārskatīšana 

Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

6.3. Naudas izņemšanas limita atcelšana 

Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

6.4. Naudas izņemšana vairākās valūtās 

Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

6a. Kauf auf Rechnung (vienīgi Vācijā)

Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

6b. “PayPal” PLUS (vienīgi Vācijā)

Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

6c. Maksājums pēc 14 dienām (vienīgi Vācijā)

Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

7. Termiņš un konta slēgšana

Viss teksts

Par jūsu kontu – “PayPal” konta slēgšana

8. Komisijas maksas un valūtas konvertācija

8.1. Komisijas maksas

Par jūsu kontu – Komisijas maksas

8.2. Valūtas konvertācija

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana – Kā mēs konvertējam valūtu

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana – Valūtas konvertācijas iespējas

8.3. Valūtas konvertācijas iespējas 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana – Kā mēs konvertējam valūtu

 • Par jūsu kontu – Dažādu valūtu pārvaldīšana – Valūtas konvertācijas iespējas

9. Aizliegtas darbības

9.1. Aizliegtas darbības 

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Aizliegtas darbības

9.2. Maksājuma instrumenta drošība

Par jūsu kontu – Konta atvēršana – “PayPal” konta droša lietošana

9.3. Aizliegtas darbības un atļaujas

Par jūsu kontu – Konta atvēršana – “PayPal” konta droša lietošana

10. Jūsu atbildība – Pasākumi, ko mēs varam veikt

10.1. Jūsu atbildība

10.1a.

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Pasākumi, ko mēs varam veikt, ja iesaistīsieties aizliegtās darbībās

 • Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Jūsu atbildība

10.1b. Atbildība par Prasībām saskaņā ar “PayPal” pircēju aizsardzību

Maksājumu saņemšana – “PayPal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

10.1c. Jūsu saistību segšana

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Jūsu saistību kompensācija

10.1d. Apstrīdēto darījumu pagaidu aizturēšana

 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana

 • Maksājumu saņemšana – Pārdevēji tiešsaistes tirdzniecības vietās

10.2. “PayPal” darbības

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Pasākumi, ko mēs varam veikt, ja iesaistīsieties aizliegtās darbībās

 • Par jūsu kontu – “PayPal” konta slēgšana

10.3. Piekļuves ierobežošana 

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Konta ierobežojumi

10.4. Rezerves

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Rezerves

10.5. Maksājumu aizturēšana

Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana

10.6. Informācija par jums (10.7. Lietotājiem Vācijā)

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Informācija par jums

10.6. eBay preces aizturēšana (vienīgi Vācijā)

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana

 • Maksājumu saņemšana – Pārdevēji tiešsaistes tirdzniecības vietās

10.7. Mūsu rīcības iemeslu atklāšana (10.8. Lietotājiem Vācijā)

Citi juridiskie noteikumi – Savstarpējā saziņa – Mūsu rīcības iemeslu atklāšana

11. Pārdevēju aizsardzības programma

Vispārīgi

Saiti uz tālāk tekstā minēto Pārdevēju aizsardzības politiku, kas tagad ir atsevišķs dokuments, atradīsiet sadaļā Maksājumu saņemšana – PayPal Pārdevēju aizsardzība

11.1. Kas ir PayPal pārdevēju aizsardzība?

Skat. 1. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.2. PayPal Pārdevēju aizsardzības pieejamība

Skat. 2. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.3. Kādu aizsardzību paredz PayPal Pārdevēju aizsardzība?

Skat. 3. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.4. Kas notiek, ja pircējs iesniedz Prasību vai pieprasa maksājuma atmaksu vai atpakaļ nosūtīšanu?

Skat. 4. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.5. 

Skat. 5. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.6. Atbilstīguma prasības

Skat. 6. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.7. Kādas ir piegādes prasības?

Skat. 7. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.8. Kas ir „Nosūtīšanas apliecinājums”?

Skat. 8. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.9. Kas ir „Piegādes apliecinājums”?

Skat. 9. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

11.10. Kādās situācijās PayPal Pārdevēju aizsardzība netiek nodrošināta? Miniet piemērus par to, kādas preces/darījumi/gadījumi tiek uzskatīti par neatbilstīgiem PayPal Pārdevēju aizsardzības kritērijiem?

Skat. 10. sadaļu Pārdevēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

12. Kļūdas un neatļauti darījumi

12.1. Kļūdu un/vai neatļautu darījumu identificēšana 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Konta pārskati un konta izrakstu pieprasīšana

 • Problēmu risināšana – Ievads

 • Problēmu risināšana – Ja konstatējat problēmu…

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim…

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos nevaram izmaksāt jums kompensāciju…

12.2. Ziņošana PayPal par kļūdām, neatļautiem darījumiem un/vai gadījumiem, kad kāds piesavinājās vai neatļauti izmantoja jūsu Maksājuma instrumentu

Problēmu risināšana – Ja konstatējat problēmu… – 2. solis: Informējiet mūs par problēmu

12.3. Ziņojumu par kļūdām izskatīšana 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim…

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos nevaram izmaksāt jums kompensāciju…

12.4. Atbildība par neatļautiem darījumiem 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim… – Neatļauts maksājums uz citu PayPal kontu

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos nevaram izmaksāt jums kompensāciju…

12.5. Tiesības saņemt naudas atmaksu par maksājuma darījumu, kas veikts saskaņā ar Atļauju. 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim… Norēķinu līgumam neatbilstošs maksājums

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos mēs nevaram izmaksāt jums kompensāciju… – Norēķinu līgumam neatbilstošs maksājums

12.6. Kļūdas

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim…

 • Problēmu risināšana – Kā mēs palīdzēsim… – Nepareizs maksājums uz citu PayPal kontu

 • Problēmu risināšana – Kādos gadījumos nevaram izmaksāt jums kompensāciju…

13. PayPal Pircēju aizsardzība

Vispārīgi

Saiti uz tālāk tekstā minēto Pircēju aizsardzības politiku, kas tagad ir atsevišķs dokuments, atradīsiet šeit:

 • Maksājumu veikšana – PayPal Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu saņemšana – “PayPal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

13.1. Kas ir PayPal Pircēju aizsardzība? (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 1. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.2. Vai PayPal Pircēju aizsardzība ir piemērota tieši man? (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 2. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.3. Kas notiek, ja PayPal pieņem galīgo lēmumu par labu pircējam… (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 3. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.4. Maksājuma atmaksāšanas nosacījumi (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 4. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.5. Kā atrisināt manu problēmu? (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 5. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.6. Sadarbība ar PayPal, lai atrisinātu problēmu (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 5. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.7. Ko darīt, ja mans pirkums neatbilst PayPal Pircēju aizsardzības nosacījumiem par maksājuma atmaksāšanu? (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 6. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.8. Ko nozīmē „Būtiski neatbilst aprakstam” (SNAD)? (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 7. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.9 Tiesību pārņemšana (tikai konkrētās valstīs)

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Tiesību pārņemšana

13.10. Naudas dubultas atgūšanas aizliegums (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 8. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

13.11. Biļetes uz pasākumiem (tikai konkrētās valstīs)

Skat. 9. sadaļu Pircēju aizsardzības politikā, kas tagad ir atsevišķs dokuments

14. Strīdi ar PayPal

14.1. Vispirms sazinieties ar PayPal 

Problēmu risināšana – Sūdzības – Ziņošana par strīdiem starp jums un PayPal attiecībā uz mūsu pakalpojumiem

14.2. Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net), Finanšu ombuda dienests un Luksemburgas Finanšu sektora uzraudzības komisija (CSSF)

Problēmu risināšana – Sūdzības – Ja neesat apmierināts ar sūdzības izskatīšanas procesa iznākumu…

15. Vispārīgie noteikumi

15.1. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Piemērojamie tiesību akti

15.2. Tiesību saglabāšana 

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Tiesību saglabāšana

15.3. Atbildības ierobežojumi

Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi – Atbildības ierobežojumi

15.4. Garantijas neesamība 

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi –  Garantijas neesamība

 • Par jūsu kontu – “PayPal” konta slēgšana

 • Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi – PayPal atbrīvošana no atbildības

15.5. Zaudējumu atlīdzināšana/naudas atmaksāšana

Citi juridiskie noteikumi – Zaudējumu atlīdzināšana un atbildības ierobežojumi – Zaudējumu atlīdzināšana

15.6. Līguma pilnība un trešo personu tiesības 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Līguma pilnība un trešo personu tiesības

15.7. Intelektuālais īpašums – Programmatūras licences piešķiršana 

Citi juridiskie noteikumi – Intelektuālais īpašums – Vispārīga informācija par licenču piešķiršanu

15.8. Intelektuālais īpašums – Satura licences piešķiršana

15.8a. PayPal piešķirtās licences

Citi juridiskie noteikumi – Intelektuālais īpašums – PayPal preču zīmes

15.8b. Jūsu piešķirtās licences –  Ar jūsu uzņēmējdarbību saistītais intelektuālais īpašums

Citi juridiskie noteikumi – Intelektuālais īpašums – Pārdevēju piešķirtās licences PayPal uzņēmumiem

15.8b. Jūsu piešķirtās licences –  Jums piederošais saturs

Citi juridiskie noteikumi – Intelektuālais īpašums – Jūsu piešķirtās licences PayPal uzņēmumiem; intelektuālā īpašuma garantijas

15.9. Trešo personu atļaujas

Par jūsu kontu – Konta atvēršana – PayPal konta droša lietošana

15.10. PayPal kā Pieteikšanās metode 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – PayPal kā Pieteikšanās metode

15.11. Korporatīvie klienti 

Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Korporatīvie klienti

16. Definīcijas

Viss teksts

Skat. zemāk esošo tabulu Skaidrotie termini”

1. pielikums. Komisijas maksu tabula

Ievads

Par jūsu kontu – Komisijas maksas

A2.2.3. punktā minētā “Tirgotāja tarifs” noteikumi un nosacījumi

Šīs sadaļas noteikumus tagad var atrast šādās vietās:

 • Par jūsu kontu – Komisijas maksas

 • Maksājumu saņemšana – Tirgotāja tarifs

Pārējie noteikumi

Šajā pielikumā ietvertos noteikumus tagad var atrast atsevišķā lapā “Komisijas maksas” . Saiti atradīsiet šeit:

 • Par jūsu kontu – Komisijas maksas

 

2) Skaidrotie termini:

Skaidrotie termini Lietotāja līgumā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 11. decembrim

Skaidroto terminu interpretācija Lietotāja līgumā, kas stājās spēkā 2019. gada 11. decembrī

“Konts” vai “PayPal konts” 

Tā vietā skat. “konts” un “PayPal konts”

“Pievienot naudu” 

Tā vietā skat. “Pievienot naudu” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas pievienošana

“Līgums” 

Tā vietā skat. “Lietotāja līgums”

“Konta informācijas pakalpojumu (AIS) sniedzējs” 

Tā vietā skat. “trešās personas pakalpojumu sniedzējs” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – “Paypal” konta droša lietošana

Atļaut” vai “Atļauja” 

Tā vietā skat.  “atļaut” un “atļauja” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta

“Bilance” 

Tā vietā skat. “nauda jūsu kontā” vispārīgos gadījumos vai – atkarībā no konkrētās situācijas – “PayPal konta atlikums” un “rezerves konts” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – “Paypal” konts un “Paypal” konta atlikuma izmantošana

“Bankas apstiprināšanas process” 

Tā vietā skat. “Bankas apstiprināšanas process” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

 • Lapās Palīdzība un Kontakti

“No bankas konta apmaksāts maksājums” 

Tā vietā skat. jebkuru atsauci uz maksājumiem no jūsu “Paypal” konta, kuru apmaksai izmantots maksājums no jūsu bankas konta.

“Uzņēmuma konts” 

Tā vietā skat. “uzņēmuma konts” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – Personiskie konti/Uzņēmuma konti

“Darbdienas” 

Tā vietā skat. “Darbdiena” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

“pircējs” 

Tā vietā skat. atsauces uz “pircējs”

“kalendārais gads” 

Vairs nav definēts

“Kartes apstrādes līgums” 

Tā vietā skat. “Komersanta līgumi” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – Komersanta statuss

“Izmaiņas”

Tā vietā skat. “izmaiņas” nozīmē, kādā šis termins izmantots šeit:

 • Par jūsu kontu – Laipni lūdzam “Paypal”!

“Maksājuma atmaksa” 

Tā vietā skat. “maksājuma atmaksa” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājumu saņemšana – Naudas atmaksa un maksājumu atsaukšana – Maksājumu atsaukšana

“Pretenzija” 

Tā vietā skat. “prasība” ar skaidrojumu “Paypal” Pircēju aizsardzības politikā, kurai var piekļūt, arī sekojot saitēm šādās Lietotāja līguma sadaļās:

 • Maksājumu veikšana – “Paypal” Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu saņemšana –  “Paypal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

“Komercdarījums” 

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“Reģions naudas pārskaitīšanai uz bankas kontu” 

Tā vietā skat. tālāk norādīto informāciju par iespējām izņemt naudu, pārskaitot to uz kredītkarti:

 • Par jūsu kontu – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

“Pārrobežu

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“Klientu apkalpošana” 

Tā vietā skat. “Sazināties ar mums” sadaļā:

 • Citi juridiskie noteikumi – Savstarpējā saziņa – Sazināties ar mums

datu pārzinis”  “datu apstrādātājs” “datu subjekts

Tā vietā skat. šo terminu skaidrojumu šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Informācijas izmantošana; Datu aizsardzības tiesību akti

 • Paziņojums par konfidencialitāti

Datu aizsardzības tiesību akti

Tā vietā skat. atsauces uz “datu aizsardzības tiesību aktiem” šādās sadaļās:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Informācijas izmantošana; Datu aizsardzības tiesību akti

 • Paziņojums par konfidencialitāti

“Dienas” 

Vairs nav definēts

“Noklusējuma finansējuma avoti” 

Tā vietā skat. “šādi avoti” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – No konta nosūtīto maksājumu finansēšana

“Strīds” 

Tā vietā skat. “strīds” ar skaidrojumu “Paypal” Pircēju aizsardzības politikā, kurai var piekļūt, arī sekojot saitēm šādās Lietotāja līguma sadaļās:

 • Maksājumu veikšana – “Paypal” Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu saņemšana –  “Paypal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

“Iekšzemes”

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“eBay” 

Vairs nav definēts

“E-čeks” 

Tā vietā skat. “e-čeks” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Atpakaļ nosūtīšanas risks uz jūsu finansējuma avotu un, kad rodas e-čeki

“E-nauda” 

Tā vietā skat. “elektroniskā nauda” šeit:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Ievads

“Eiropa I”

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“Eiropa II”

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“Eiropas Ekonomikas zona” vai “EEZ” 

Vairs nav definēts

Pasākums” 

Tā vietā skat. “Pasākums” ar skaidrojumu šeit:

 • “Paypal” Pircēju aizsardzības politika

“Komisijas maksas” 

Tā vietā skat. lapu Komisijas maksas

“Pilnas programmas lietotājs” 

Vairs nav definēts

“Finansējuma avots” 

Tā vietā skat. “Finansējuma avots” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

“Neatbilstoša piekļuve kontam” 

Tā vietā skat. “Drošības problēma/ Iespējama krāpšana” saskaņā ar definīciju sadaļā:

 • Problēmu risināšana – Ja konstatējat problēmu… – 1. solis: Atvēliet brīdi problēmas veida noteikšanai

“Informācija” 

Vairs nav definēts

“Tūlītējais pārvedums” 

Tā vietā skat. “tūlītējais pārvedums” vai “Tūlītējais pārvedums” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Naudas pievienošana vai pārskaitīšana uz bankas kontu – Naudas izņemšana

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – No konta nosūtīto maksājumu finansēšana

“Kartes piesaistīšanas un apstiprināšanas process” .

Tā vietā skat. “Kartes piesaistīšanas un apstiprināšanas process” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana

“Masveida maksājumi” (saukti arī par “Izmaksām”) 

Skat. lapu Komisijas maksas

“Tirgotāju novilcināta maksājumu apstrāde” 

Tā vietā skat. “Pārdevēju novilcinātie maksājumi” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta – Pārdevēju novilcinātie maksājumi

“Mikrouzņēmums” 

Tā vietā skat. “mikrouzņēmums” ar skaidrojumu šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Korporatīvie klienti

“Ziemeļeiropa

Skat. lapu Komisijas maksas

“Nav saņemts” 

Tā vietā skat. “nav saņemts” ar skaidrojumu “PayPal” Pircēju aizsardzības politikā, kurai var piekļūt, arī sekojot saitēm šādās Lietotāja līguma sadaļās:

 • Maksājumu veikšana – “Paypal” Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu saņemšana –  “Paypal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

“Līdzekļu nepietiekamības risks” 

Tā vietā skat. “maksājuma atsaukšanas risks” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Finansējuma avota piesaistīšana un atsaistīšana – Atpakaļ nosūtīšanas risks uz jūsu finansējuma avotu un, kad rodas e-čeki

“Maksājumu konts” 

Tā vietā skat. “PayPal konta atlikums” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – “PayPal” konts un “PayPal” konta atlikuma izmantošana – “PayPal” konta atlikums

“Maksājuma instruments” 

Tā vietā skat. “PayPal konts” un “konts”.

“Maksājuma rīkojums” 

Tā vietā skat.  “maksājuma norādījumi” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Jūsu norādījumi maksājuma veikšanai

“Maksājuma saņēmējs” 

Tā vietā skat. “maksājuma saņēmējs”, kā tas skaidrots un izmantots šeit:

 • “PayPal” Pārdevēju aizsardzības politika.

“Maksājumu pārskatīšana” 

Tā vietā skat. “maksājumu pārskatīšana” ar skaidrojumu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Maksājumu pārskatīšana

“PayPal”, “mēs”, “mums” vai “mūsu” 

Tā vietā skat. “PayPal” ar skaidrojumu šeit:

 • pirmā rindkopa sadaļā “Laipni lūdzam “PayPal”!”

 • Citi juridiskie noteikumi – Savstarpējā saziņa – Sazināties ar mums

Skat. “mēs”, “mums” un “mūsu” viscaur Lietotāja līgumā.

“PayPal” Business maksājums” 

Vairs nav definēts

“PayPal” Pircēju aizsardzība” 

Tā vietā skat. “PayPal” Pircēju aizsardzība” ar skaidrojumu šeit:

 • “PayPal” Pircēju aizsardzības politika.

“PayPal Credit” 

Tā vietā skat. ““PayPal” Credit” skaidrojumu “PayPal” tīmekļa vietnē

“PayPal” Grupa

Tā vietā skat. “filiāles” ar skaidrojumu šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Pasargāšana no atbildības un atbildības ierobežojumi

“PayPal atrašanās vietai piesaistīto norēķinu funkcija” 

Teritorijās, kur “PayPal” joprojām piedāvā šo pakalpojumu ar šo nosaukumu, tā ir funkcija, kas ļauj lietotājam savā tirdzniecības vietā pieņemt maksājumus, neizmantojot karšu termināli. 

“PayPal Mobile lietotne” 

Vairs netiek lietots

“PayPal POS termināļa funkcija” 

Vairs netiek lietots

““PayPal” tīmekļa vietne(-s)” 

Tā vietā skat. “PayPal tīmekļa vietne” vai “mūsu tīmekļa vietne”.

“Personiskais konts” 

Tā vietā skat. “personiskais konts” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – Personiskie konti

personas dati

Tā vietā skat. “personas dati” ar skaidrojumu šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Informācijas izmantošana; Datu aizsardzības tiesību akti

 • Paziņojums par konfidencialitāti

“Personiskais darījums” 

Tā vietā skat. lapu “Komisijas maksas”

“Maksājumu ierosināšanas pakalpojumu (PIS) sniedzējs” 

Tā vietā skat. “trešās personas pakalpojumu sniedzējs” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Konta atvēršana – “Paypal” konta droša lietošana

“Politika” vai “Politikas” 

Tā vietā skat. “PayPal politika” ar skaidrojumu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Maksājumu pārskatīšana

“Politikas atjauninājumi” 

Tā vietā skat. “Paziņojums par mūsu tīmekļa vietnes lapu Politikas atjauninājumiem” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – Laipni lūdzam PayPal!

Iepriekš apstiprināts maksājums

Tā vietā skat. “iepriekš apstiprināts maksājums” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Kā iestatīt automātiskos maksājumus no jūsu konta – Maksājumi saskaņā ar Norēķinu līgumu

“Finansējuma avota preference”

Tā vietā skat. “finansējuma avota preference” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – Finansējuma avota references atlasīšana

apstrāde

Tā vietā skat. “apstrāde”, kā tā skaidrota un tiek izmantota vienīgi šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Informācijas izmantošana; Datu aizsardzības tiesību akti

 • Paziņojums par konfidencialitāti

“PSD2” 

Tā vietā skat. “PSD2” ar skaidrojumu šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Dažādi – Korporatīvie klienti

“Atbilstošās valstis” (gadījumos, kad tās tiek pieminētas)

Tā vietā skat. valstis, kas uzskaitītas šajā sadaļā Lietotāja līgumā, kurš attiecas uz lietotājiem Apvienotajā Karalistē:

 • Par jūsu kontu – Laipni lūdzam “Paypal”!

“Rezerve” 

Tā vietā skat. “rezerve” ar skaidrojumu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Rezerves

“Rezerves konts” 

Tā vietā skat. “rezerves konts” ar skaidrojumu šeit:

 • Par jūsu kontu – “PayPal” konts un “PayPal” konta atlikuma izmantošana – Rezerves konts

“Risinājumu centrs” 

Tā vietā skat. “Risinājumu centrs” ar skaidrojumu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Kas ir līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves?

Skat. arī “PayPal” Pircēju aizsardzības politiku.

“Pārējā ES teritorija”

Vairs netiek lietots un definēts.

“Aizliegtas darbības”

Tā vietā skat. “aizliegtas darbības” ar skaidrojumu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Aizliegtas darbības

“Maksājuma atsaukšana” 

Tā vietā skat. “maksājuma atsaukšana” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājumu saņemšana – Naudas atmaksa un maksājumu atsaukšana – Maksājumu atsaukšana

“pārdevējs” un “tirgotājs” 

Tā vietā skat. “pārdevējs” un “tirgotājs” nozīmē, kādā šie termini tiek izmantoti viscaur Lietotāja līgumā.

“Sūtīt naudu” 

Tā vietā skat. “Sūtīt naudu” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Jūsu norādījumi maksājuma veikšanai

“Pakalpojumi” 

Tā vietā skat. “PayPal” pakalpojums(-i) vai “mūsu pakalpojums(-i)” nozīmē, kā šie termini tiek izmantoti viscaur Lietotāja līgumā.

“Būtiski neatbilst aprakstam” 

Tā vietā skat. “būtiski neatbilst aprakstam” jeb “SNAD” ar skaidrojumu “PayPal” Pircēju aizsardzības politikā, kurai var piekļūt, arī sekojot saitēm šādās Lietotāja līguma sadaļās:

 • Maksājumu veikšana – “Paypal” Pircēju aizsardzība

 • Maksājumu saņemšana –  “Paypal” Pircēju aizsardzības ietekme uz pārdevējiem

“Īpašie finansējuma veidi” 

Tā vietā skat. “īpašie finansējuma veidi” ar skaidrojumu šeit:

 • Maksājuma veikšana – Maksājuma finansēšana – Īpašie finansējuma veidi

“Darījuma risks” (minēts kopā ar “risku vai riska darījumu, kas saistīts ar jūsu Kontu”)

Tā vietā skat. tipisku situāciju sarakstu šeit:

 • Aizliegtas darbības un līdzekļu aizturēšana – Līdzekļu aizturēšana, ierobežojumi un rezerves – Līdzekļu aizturēšana

“Neatļauts maksājums” (minēts vienīgi 11. sadaļā)

Tā vietā skat. “Neatļauts maksājums”, kā tas skaidrots un tiek izmantots “PayPal” Pārdevēju aizsardzības politikā.  Šai politikai var piekļūt, izmantojot saiti šeit:

 • Maksājumu saņemšana – “PayPal” Pārdevēju aizsardzība

“Unikālais identifikators” 

Tā vietā skat. “obligāta pieprasītā informācija” nozīmē, kādā šis termins izmantots šeit:

 • Maksājuma veikšana – Vispārīgi noteikumi maksājumu veikšanai – Kad mēs varam atteikt maksājuma izpildi

“Apvienotā Karaliste” vai “AK” 

Vairs nav definēts

“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu” 

Tā vietā skat. “lietotājs”, “jūs” vai “jūsu” viscaur Lietotāja līgumā.

“Pārbaudīts” 

Tā vietā skat. jūsu pienākumus šeit:

 • Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Informācija par jums