Politikas atjauninājumi

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt iepriekšējos politikas atjauninājumus

Politikas atjauninājumi

 

Paziņojums par grozījumiem Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lihtenšteinas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Sanmarīno, Slovākijas un Slovēnijas PayPal lietotāju līgumos

 

Pārskatīts: 2021. gada 16. decembrī

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Sākot no 2021. gada 16. decembra mēs:

  • atjauninām summu, kas tiks iekasēta kā maksa par neaktivitāti (lai atspoguļotu pareizu, mazu summu), kā arī precizējam gadījumus, kad maksa netiks iekasēta. Mēs arī esam pievienojuši precizējošu formulējumu maksas aprakstam.

Pārskatiet atjaunināto lietotāja līgumu

 

Izdots: 2021. gada 29. oktobrī

 

Šī lapa

Šajā lapā ir sniegta detalizēta informācija PayPal lietotājiem Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā, Sanmarīno, Slovākijā un Slovēnijā par izmaiņām PayPal lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai pārskatos, kuriem nepieciešami paziņojumi. Jūs arī varat arī pārskatīt iepriekšējos paziņojumus par politikas atjauninājumiem.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi pārskatiet šos tālāk norādītos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat atzīt tās par sev saistošām. Jums nav jāveic nekādas citas darbības, lai apstiprinātas šādas izmaiņas. Savukārt, ja vēlaties tās noraidīt, jums ir jāslēdz jūsu PayPal konts pirms attiecīgā izmaiņu spēkā stāšanās datuma saskaņā ar lietotāja līgumā aprakstīto.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

No 2022. gada 28. janvāra mēs:

  • Pārvietojam PayPal Pircēja aizsardzības programmas un Pārdevēja aizsardzības programmas noteikumus uz atsevišķām tīmekļa vietnēm. Šie programmu noteikumi tika apstiprināti brīdī, kad piekritāt lietotāja līgumam, un tie saglabājas kā lietotāja līguma daļa. Pārvietošanas nolūks ir atvieglot noteikumu atrašanu un pāriešanu uz tiem.
  • pārskatām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmu, lai precizētu, ka nosūtīšanas pierādījumā un piegādes apliecinājumā ir jāiekļauj arī tiešsaistē verificējams izsekošanas numurs;
  • Precizējam, ka mūsu tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesa, PayPal Pircēju aizsardzības programmas un/vai PayPal Pārdevēja aizsardzības programmas ļaunprātīga izmantošana ir uzskatāmas par lietotāja līgumā noteiktajām aizliegtajām darbībām.
  • Precizējam, ka tādu strīdu gadījumā, kas atbilst visām PayPal Pārdevēju aizsardzības programmas prasībām, jums netiks piemērota standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa.
  • precizējam, ka minimālā rezerve tiek dēvēta arī par uzreiz ieturamu rezervi.
  • Ieviešam 14 papildu valūtas izņemšanai no PayPal konta un precizējam minimālo un maksimālo komisijas maksu, kas var tikt piemērota, ja šajās valūtās tiek veikti izņemšanas darījumi.
  • Precizējam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) definīciju, ieviešot to tirgu/reģionu sarakstu, kas veido EEZ.

Pārskatiet atjaunināto lietotāja līgumu