Politikas atjauninājumi

 

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt iepriekšējos politikas atjauninājumus

Politikas atjauninājumi

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 21. jūnijā

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 20. augusts

Mēs esam atjauninājuši noteikumus par to, kā notiek valūtas konvertācija, izmantojot PayPal noteiktu valūtas maiņas kursu, un piedāvājam valūtas konvertācijas rīku

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 29. aprīlī

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 30. jūlijs

  • Mēs turpinām pārskatīt PayPal Pircēja aizsardzību un Pārdevēja aizsardzību, lai tās tiktu vienādi piemērotas visā pasaulē, un precizētu darījumus, uz kuriem attiecas šī aizsardzība.
  • Mēs precizējam ziedojumu pārskaitīšanas vai saņemšanas noteikumus.
  • Mēs mainām maksu par neaktivitāti – Čehijā reģistrētiem kontiem tā būs 270,00 CZK, un Lihtenšteinā reģistrētiem kontiem – 10,00 CHF. Grieķijā reģistrētiem personiskajiem kontiem maksa par neaktivitāti netiks piemērota.
  • Mēs paskaidrojam, ka varat iestatīt valūtu savas kartes izmantošanai.

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT.

 

Grozījumi Naudas kopfondu lietošanas noteikumos

Mēs esam grozījuši Naudas kopfondu lietošanas noteikumus, nosakot, ka esošo kopfondu darbība vairs netiks nodrošināta, ja pārtrauksim piedāvāt Naudas kopfondu pakalpojumus.