Policy Updates

>> Skatīt visus juridiskos līgumus

>> Skatīt gaidāmos politikas atjauninājumus

Iepriekšējie politikas atjauninājumi

Šī lapa rāda iepriekšējos politikas atjauninājumus (mūsu vietnē publicētos dokumentus, kas iepriekš informē lietotājus par svarīgām izmaiņām PayPal pakalpojumā, tā Lietotāja līgumā vai citās politikās). Katrā politikas atjauninājumā ir redzams datums, kurā izmaiņas stājās spēkā.

 

*Iepriekšējos politikas atjauninājumus saistībā ar izmaiņām, kas stājās spēkā pirms 2013. gada decembra, skatiet šajā PDF failā.

*Iepriekšējos politikas atjauninājumus, kas stājās spēkā laikā no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim, skatiet šajā PDF failā.

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 21. jūnijā

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 20. augusts

Mēs esam atjauninājuši noteikumus par to, kā notiek valūtas konvertācija, izmantojot PayPal noteiktu valūtas maiņas kursu, un piedāvājam valūtas konvertācijas rīku

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT

 

Paziņojums par grozījumiem līgumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju

Izdots: 2021. gada 29. aprīlī

 

Šī lapa

Šajā lapā redzami politikas atjauninājumi, kuros lietotāji uzzinās par svarīgām izmaiņām PayPal Lietotāja līgumā vai citos tiešsaistes līgumos, politikās vai paziņojumos, kuri attiecas uz Bulgāriju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lihtenšteinu, Lietuvu, Maltu, Rumāniju, Sanmarīno, Slovākiju un Slovēniju. Lūdzu, dodieties uz "Iepriekšējie politikas atjauninājumi", lai skatītu iepriekšējos politikas atjauninājumus.

 

Gaidāmās izmaiņas

Mēs veicam izmaiņas dažos tālāk norādītajos līgumos, kuri regulē jūsu attiecības ar PayPal. Šīs izmaiņas automātiski stāsies spēkā attiecīgajā datumā, kas norādīts tālāk.

 

Nepieciešamās darbības

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šos paziņojumus un iepazīstieties ar gaidāmajām izmaiņām. Nekādas citas darbības jums nav jāveic. Ja tomēr nepiekrītat šīm izmaiņām, jums jāslēdz savs PayPal konts, kamēr tās vēl nav stājušās spēkā.

 

Grozījumi PayPal Lietotāja līgumā

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 30. jūlijs

  • Mēs turpinām pārskatīt PayPal Pircēja aizsardzību un Pārdevēja aizsardzību, lai tās tiktu vienādi piemērotas visā pasaulē, un precizētu darījumus, uz kuriem attiecas šī aizsardzība.
  • Mēs precizējam ziedojumu pārskaitīšanas vai saņemšanas noteikumus.
  • Mēs mainām maksu par neaktivitāti – Čehijā reģistrētiem kontiem tā būs 270,00 CZK, un Lihtenšteinā reģistrētiem kontiem – 10,00 CHF. Grieķijā reģistrētiem personiskajiem kontiem maksa par neaktivitāti netiks piemērota.
  • Mēs paskaidrojam, ka varat iestatīt valūtu savas kartes izmantošanai.

Lai iepazītos ar atjaunināto Lietotāja līgumu, lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT.

 

Grozījumi Naudas kopfondu lietošanas noteikumos

Mēs esam grozījuši Naudas kopfondu lietošanas noteikumus, nosakot, ka esošo kopfondu darbība vairs netiks nodrošināta, ja pārtrauksim piedāvāt Naudas kopfondu pakalpojumus.

 

Paziņojums par Grozījumiem PayPal juridiskajos Līgumos

Izdots: 2021. gada 29. janvārī

Lūdzu, izlasiet šo dokumentu.

Mēs veicam izmaiņas juridiskajos līgumos, kas regulē jūsu attiecības ar PayPal.

Mēs iesakām rūpīgi pārskatīt tālāk sniegtos paziņojumus, lai iepazītos ar šīm gaidāmajām izmaiņām.

Jums nav jāveic nekādas turpmākas darbības, jo šīs izmaiņas tiks piemērotas automātiski

 

2021. gada 30. aprīlis.

Ja nepiekrītat šīm izmaiņām un vēlaties slēgt savu kontu, jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī pirms 2021. gada 30. aprīļa bez jebkādām papildu maksām.

Grozījumi valodas uzlabošanai, lai labotu vai novērstu ortogrāfijas un gramatikas kļūdas, kā arī formatējuma izmaiņas šajā dokumentā nav izceltas. Tāpat tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros esam labojuši vai standartizējuši atsauces.

 

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 30. aprīlis

  • Lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT, lai skatītu atjauninātu paredzēto izmaiņu kopiju.

Pašreizējo PayPal lietotāja līgumu varat skatīt, noklikšķinot šeit vai piekļūstot tam no kājenes sadaļā “Juridiskā informācija” vai “Juridiskie līgumi”, kas pieejamas vairumā PayPal vietnes lapu.

Par jūsu kontu – laipni lūdzam PayPal!

Mēs esam precizējuši formulējumu, ka mūsu lietotāja līgums neattiecas uz Xoom pakalpojumiem, kurus reglamentē atsevišķi Xoom juridiskie līgumi.

Maksājuma veikšana – PayPal pircēju aizsardzība – Vienības un darījumi, ko nesedz PayPal pircēju aizsardzība

Šajā sadaļā mēs esam pārkārtojuši un standartizējuši mūsu neatbilstīgo vienību un darījumu sarakstu.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – Kas ir atbilstīgs

Mēs esam pievienojuši precizējošu formulējumu jau nosūtītām fiziskajām vienībām vai sniegtām nemateriālām precēm.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – Pamatprasības

Mēs esam pievienojuši jaunu otro piezīmes punktu attiecībā uz neatļautu darījumu pretenzijām.

Maksājumu saņemšana – PayPal pārdevēju aizsardzība – neatbilstīgas vienības un darījumi

Mēs esam mainījuši un globāli standartizējuši to mūsu vienību un darījumu sarakstu, kas neatbilst PayPal pārdevēja aizsardzībai.

Citi juridiskie noteikumi – Mūsu tiesības – Neaktīvi konti

Maksa par neaktivitāti tagad attiecas arī uz Lihtenšteinā reģistrētiem lietotājiem, tāpēc mēs esam papildus norādījuši summu Šveices frankos (CHF).

Citi juridiskie noteikumi – dažādi – personas datu izmantošana no jūsu (kā pārdevēja) puses; datu aizsardzības tiesību akti

Mēs esam pārdēvējuši šo sadaļu un pārformulējuši to, lai precīzāk atspoguļotu, kā pārdevējs izmanto personas datus.

 

Paziņojums par Grozījumiem PayPal juridiskajos Līgumos

Izdots: 2020. gada 29. septembrī

Lūdzu, izlasiet šo dokumentu.

Mēs veicam izmaiņas juridiskajos līgumos, kas regulē jūsu attiecības ar PayPal.

Mēs iesakām rūpīgi pārskatīt tālāk sniegtos paziņojumus, lai iepazītos ar šīm gaidāmajām izmaiņām.

Jums nav jāveic nekādas turpmākas darbības, jo šīs izmaiņas tiks piemērotas automātiski

2020. gada 16. decembrī.

 

Ja nepiekrītat šīm izmaiņām un vēlaties slēgt savu kontu, jūs varat to izdarīt jebkurā brīdī pirms 2020. gada 16. decembra bez jebkādām papildu maksām.

Grozījumi valodas uzlabošanai, lai labotu vai novērstu ortogrāfijas un gramatikas kļūdas, kā arī formatējuma izmaiņas nav minētas šajā dokumentā. Tāpat tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros esam labojuši vai standartizējuši numerāciju un atsauces.

 

PAYPAL LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Spēkā stāšanās datums: 2020. gada 16. decembris

  • Lūdzu, noklikšķiniet ŠEIT, lai skatītu atjauninātu paredzēto izmaiņu kopiju.

Pašreizējo PayPal lietotāja līgumu varat skatīt, noklikšķinot šeit vai piekļūstot tam no kājenes sadaļā “Juridiskā informācija” vai “Juridiskie līgumi”, kas pieejamas vairumā PayPal vietnes lapu.

Par jūsu kontu — konta atvēršana — komersanta statuss

Mēs esam grozījuši sadaļā formulējumu, lai atspoguļotu, ka, sasniedzot noteiktus sliekšņus vai iekļaujot noteiktus uzņēmējdarbības segmentus vai darbības, komersantu līgumi var attiekties uz jebkura veida PayPal kontu, kuru pārvaldāt.

Par jūsu kontu — konta atvēršana — PayPal konta droša lietošana

Šajā sadaļā mēs esam pievienojuši prasību jūsu PayPal konta profilā saglabāt tālruņa numuru, kura pašreizējais primārais lietotājs jūs esat.

Par jūsu kontu — komisijas maksas

Šajā sadaļā mēs izņēmām pēdējo rindkopu attiecībā uz tirgotāja tarifu, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Maksājuma veikšana – Vispārīgie maksājumu veikšanas noteikumi – Jūsu norādījumi maksājuma veikšanai

Mēs pievienojām jaunu rindkopu šīs sadaļas beigās par to, ka jums ir iespēja atlasīt noteiktus adresātus kā “uzticamus saņēmējus”, lai nodrošinātu ātrāku maksāšanas pieredzi.

Maksājumu saņemšana — naudas atmaksa un kļūdainu maksājumu atgriešana — strīdu izšķiršanas komisijas maksas

Mēs nosakām strīdu izšķiršanas komisijas maksu un tās noteikumus pārdevējiem.

Maksājumu saņemšana — naudas atmaksa un kļūdainu maksājumu atgriešana — maksājuma atmaksas komisija

Mēs esam pievienojuši jaunu sadaļu, kurā aprakstīta un precizēta maksājuma atmaksas komisija.

Maksājumu saņemšana – Noteikumi par papildmaksu iekasēšanu

Šajā sadaļā mēs izņēmām pēdējo rindkopu attiecībā uz tirgotājiem, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Maksājumu saņemšana — PayPal Giving Fund

Mēs esam pievienojuši divas jaunas sadaļas PayPal Giving Fund sadaļā, kuras piemērojamas attiecīgi Īrijas un Apvienotās Karalistes labdarības organizācijām.

Maksājumu saņemšana — tirgotāja tarifs

Šī sadaļa tika izņemta, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

Citi juridiskie noteikumi — mūsu tiesības — maksa par neaktivitāti

Mēs esam noteikuši maksu par neaktivitāti kontiem, kuros nav novērota aktivitāte vismaz 12 mēnešus pēc kārtas.

Piezīme: šie noteikumi neattiecas uz PayPal lietotājiem, kuri reģistrēti Īrijā un personiskajiem kontiem, kuri reģistrēti Ungārijā.

1. pielikums: Komisijas maksu tabula

A2.2.2. Komisijas maksas par jaunā norēķinu risinājuma izmantošanu, kas iekļauts PayPal Commerce Platform pakalpojumā

A2.2.2.3. sadaļā mēs esam dzēsuši atsauci uz tirgotāja tarifu un uz A2.2.3. un A2.2.4. sadaļām, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

A2.2.3. Tirgotāja tarifs

A2.2.3. sadaļa tika izņemta, jo mēs vairs nepiedāvāsim tirgotāja tarifu tirgotājiem.

A3.1. Valūtas konvertācija

A3.1.1. sadaļā mēs mainījām konvertācijas maksu par tādu jūsu kontā PayPal kontā esošu summu valūtas konvertāciju, kas nav daļa no konkrēta jūsu kontā ienākoša vai izejoša darījuma (piemēram, jūsu bilances konvertāciju citā valūtā), un par darījumiem saistībā ar valūtas konvertāciju, kuros pārdevējs ir piekritis segt konvertācijas maksu līdz 3,0%.

A3.1.2. sadaļa ir mainīta, lai tā attiektos uz visām valstīm saskaņā ar šo lietotāja līgumu un noteiktu vispārējo valūtas konvertācijas maksu par darījumiem, kuros pārdevējs nav piekritis segt komisijas maksu, 4,00% apmērā.

A3.2. Bilances izņemšana

A3.2.1. sadaļā mēs esam ieviesuši komisijas maksu par izņemšanu no ASV bankas konta, kas saistīts ar jūsu PayPal kontu.

A3.3. Maksājuma atmaksas komisija un strīdu izšķiršanas komisijas maksa

Mēs esam sadalījuši A3.3. sadaļu divās apakšsadaļās: A3.3.1. sadaļā “Maksājuma atmaksas komisija”, kas paliek nemainīga, un A3.3.2. sadaļā “Strīdu izšķiršanas komisijas maksa”, kurā aprakstīta mūsu nesen ieviestā strīdu izšķiršanas komisijas maksa.

Piezīme: šī komisijas maksa neattiecas uz PayPal lietotājiem, kuri reģistrēti Īrijā.

A3.13. Neaktīvi PayPal konti

Mēs esam pievienojuši jaunu A3.13. sadaļu, kas attiecas uz nesen ieviesto maksu par neaktivitāti.

 

PAYPAL TIEŠSAISTES KARŠU MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

4. Informācijas drošība, datu aizsardzība, datu pārnesamība

Mēs esam grozījuši 4.6. sadaļu, lai atsauktos uz Datu aizsardzības pielikumu, nevis iepriekšējo pielikumu (kā rezultātā 2. pielikums tika izņemts), un mēs esam pievienojuši jaunu 4.7. sadaļu “Datu pārnesamība”.

 

KOMERSANTA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI

Mēs esam izņēmuši ierobežojumu PayPal Premier vai uzņēmumu kontiem no komersanta līguma pirmās rindkopas.

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀJUMI

Mēs atjauninām mūsu datu apstrādes noteikumus, lai atspoguļotu to, ka PayPal ir maksājumu apstrādes un krāpšanas kontroles pakalpojumu datu pārzinis.

 

PAYPAL BUSINESS DEBIT MASTERCARD DEBETKARTES LIETOTĀJA LĪGUMA ATJAUNINĀJUMI (ATTIECAS TIKAI UZ APVIENOTO KARALISTI)

11. sadaļā mēs esam pievienojuši hipersaiti uz Mastercard valūtas konvertācijas kalkulatoru un ECB tarifu, un precizējām, ka mums nav pienākuma nosūtīt jums ziņojumu saskaņā ar “Regulu par pārrobežu maksājumiem” (Regula (EK) 924/2009).

 

iZETTLE

Mēs esam pievienojuši jaunus noteikumus par mūsu iZettle pakalpojumu mūsu juridisko līgumu lapā, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti.