Policy Updates

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

>> Peržiūrėti būsimus politikos atnaujinimus

Ankstesni politikos atnaujinimai

Šiame puslapyje rodomi ankstesni politikos atnaujinimai (mūsų svetainėje skelbiami dokumentai, kuriais iš anksto pranešame naudotojams apie svarbius „PayPal“ paslaugos, naudotojo sutarties ar kitų politikos nuostatų pakeitimus). Kiekvienoje politikos atnaujinimo vietoje rodoma pakeitimo įsigaliojimo data.

 

*Jei politika buvo atnaujinta anksčiau nei 2013 m. gruodį, žr.  šį PDF failą.

*Jei politika buvo atnaujinta nuo 2014 m. sausio iki 2018 m. gruodžio, žr. šį PDF failą.

 

Pranešimas apie „PayPal“ teisinių susitarimų pakeitimą

Paskelbta: 2021 m. sausio 29 d.

Perskaitykite šį dokumentą.

Mes keičiame teisinius susitarimus, kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“.

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti toliau pateiktus pranešimus, kad būtumėte susipažinę su šiais būsimais pakeitimais.

Jums nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, nes šie pakeitimai pradedami vykdyti automatiškai įsigaliojimo dieną.

 

2021 m. balandžio 30 d.

Jei pageidaujate šiuos pakeitimus atmesti ir savo paskyrą uždaryti, galite tai padaryti iki 2021 m. balandžio 30 d. be jokių papildomų mokesčių.

Pakeitimai, atlikti dėl kalbinių korekcijų, ortografinių ir gramatikos klaidų ištaisymo arba pašalinimo, taip pat formatavimo pakeitimai šiame dokumente nepažymėti. Tai taip pat taikoma tais atvejais, kur pataisėme arba standartizavome nuorodas.

 

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Įsigaliojimo data: 2021 m. balandžio 30 d.

  • Spauskite ČIA, kad peržiūrėtumėte atnaujintą numatomų pakeitimų sąrašą.

Galiojančią „PayPal“ naudotojo sutartį galite peržiūrėti paspaudę čia arba daugelio „PayPal“ svetainės puslapių poraštėje paspaudę „Teisinė informacija“ arba „Teisiniai susitarimai“.

Jūsų paskyros informacija – Sveiki prisijungę prie „PayPal“!

Parengėme aiškesnę formuluotę, kad mūsų naudotojo susitarimas netaikomas „Xoom“ paslaugoms, kurios reglamentuojamos atskirais „Xoom“ teisiniais susitarimais.

Mokėjimo vykdymas – „PayPal“ pirkėjų apsauga – netinkamos prekės ir operacijos pagal „PayPal“ pirkėjų apsaugos nuostatas

Šiame skyriuje iš naujo parengėme ir standartizavome netinkamų prekių ir operacijų sąrašą.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – kokiais atvejais gali būti taikoma ši apsauga

Dėl aiškumo, pridėjome formuluotę apie jau išsiųstas fizines prekes arba suteiktas nematerialias prekes.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – pagrindiniai reikalavimai

Pridėjome naują antrą punktą dėl pretenzijų dėl neleistinų operacijų.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ pardavėjų apsauga – netinkamos prekės ir operacijos

Mes pakeitėme ir visuotinai standartizavome prekių ir operacijų, kurios neatitinka „PayPal“ pardavėjų apsaugos reikalavimų, sąrašą.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Neaktyvios paskyros

Neaktyvios paskyros mokestis nuo šiol taip pat taikomas Lichtenšteine registruotiems naudotojams, todėl atitinkamai nurodėme mokesčio sumą Šveicarijos frankais (CHF).

Kitos teisinės sąlygos – Kita – Jūsų (kaip pardavėjo) turimų asmens duomenų naudojimas; Duomenų apsaugos teisės aktai

Pakeitėme šio skyriaus pavadinimą ir formuluotes siekiant tiksliau perteikti, kaip Pardavėjas gali naudoti turimus asmens duomenis.

 

Pranešimas apie „PayPal“ teisinių susitarimų pakeitimą

Išleista: 2020 m. rugsėjo 29 d.

Perskaitykite šį dokumentą.

Mes keičiame teisinius susitarimus, kuriais reglamentuojami Jūsų santykiai su „PayPal“.

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti toliau pateiktus pranešimus, kad būtumėte susipažinę su šiais būsimais pakeitimais.

Jums nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, nes šie pakeitimai pradedami vykdyti automatiškai įsigaliojimo dieną.

2020 m. gruodžio 16 d..

 

Jei pageidaujate šiuos pakeitimus atmesti ir savo paskyrą uždaryti, galite tai padaryti iki 2020 m. gruodžio 16 d. be jokių papildomų mokesčių.

Pakeitimai, atlikti dėl kalbinių korekcijų, ortografinių ir gramatikos klaidų ištaisymo arba pašalinimo, taip pat formatavimo pakeitimai šiame dokumente nepaminėti. Tai taip pat taikoma tais atvejais, kur pataisėme arba standartizavome numeraciją ir nuorodas.

 

„PAYPAL“ NAUDOTOJO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Įsigaliojimo data: 2020 m. gruodžio 16 d.

  • Spauskite ČIA, kad peržiūrėtumėte atnaujintą numatomų pakeitimų sąrašą.

Galiojančią „PayPal“ naudotojo sutartį galite peržiūrėti paspaudę čia arba daugelio „PayPal“ svetainės puslapių poraštėje paspaudę „Teisinė informacija“ arba „Teisiniai susitarimai“.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Komercinės veiklos subjekto statusas

Mes pakeitėme skyriaus redakciją, kad matytumėte, jog, pasiekus tam tikras ribas arba įtraukus tam tikrus verslo segmentus ar veiklas, komercinės veiklos subjekto sutartys gali būti taikomos bet kokios rūšies Jūsų turimai „PayPal“ paskyrai.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paskyros atidarymas – Kaip saugiai naudotis „PayPal“ paskyra

Šiame skyriuje pridėjome reikalavimą išsaugoti telefono numerį, kurį naudojate kaip pagrindinį „PayPal“ paskyros profilyje.

Informacija apie Jūsų paskyrą – Paslaugų mokesčiai

Šiame skyriuje pašalinome paskutinę pastraipą, susijusią su prekybininko tarifu, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Mokėjimas – Bendrosios mokėjimo atlikimo nuostatos – Jūsų mokėjimo nurodymas

Šio skyriaus pabaigoje pridėjome naują pastraipą apie galimybę pasirinkti tam tikrus gavėjus kaip „patikimus gavėjus“, kad galėtumėte sparčiau atlikti mokėjimus.

Mokėjimų gavimas – Pinigų grąžinimas ir mokėjimų panaikinimas – Ginčų sprendimo mokesčiai

Nustatėme ginčų sprendimo mokestį ir jo sąlygas pardavėjams.

Mokėjimų gavimas – Pinigų grąžinimas ir mokėjimų panaikinimas – Mokestis už grąžinimą

Pridėjome naują skyrių apie pinigų grąžinimo mokestį ir viską išsamiau papasakojome.

Mokėjimų gavimas – Papildomų mokesčių taikymo taisyklės

Šiame skyriuje pašalinome paskutinę pastraipą, susijusią su prekybininku, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Mokėjimų gavimas – „PayPal“ paramos fondas

Pridėjome du naujus skyrius apie „PayPal“ paramos fondą, kurie atitinkamai taikomi Airijos ir Jungtinės Karalystės labdaros organizacijoms.

Mokėjimų gavimas – Prekybininko tarifas

Šis skyrius buvo pašalintas, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

Kitos teisinės sąlygos – Mūsų teisės – Neaktyvios paskyros mokestis

Nustatėme neaktyvios paskyros mokestį toms paskyroms, kurios nebuvo aktyvios bent 12 mėnesių iš eilės.

PASTABA. Ši nuostata netaikoma Airijoje registruotiems „PayPal“ naudotojams ir Vengrijoje registruotoms asmeninėms paskyroms.

1 priedas. Mokesčių lentelė

A2.2.2. Mokesčiai už naudojimąsi naująja mokėjimo sistema, įeinančia į „PayPal Commerce Platform“ sudėtį

A2.2.2.3. skyriuje pašalinome nuorodą į prekybininko tarifą ir skyrius A2.2.3. ir A2.2.4. Mes nenustosime pasiūlyti prekybininkų tarifą prekybininkams.

A2.2.3. Prekybininko tarifas

A2.2.3. skyrius buvo pašalintas, nes prekybininkams nebesiūlysime prekybininko tarifo.

A3.1. Valiutos konvertavimas

A3.1.1. skyriuje pakeitėme valiutos konvertavimo mokestį iki 3,0 % toms valiutos konvertavimo operacijoms Jūsų „PayPal“ paskyroje, kurios nėra konkrečios operacijos į paskyrą arba iš jos dalis (pavyzdžiui, Jūsų likučio konvertavimas į kitą valiutą), ir operacijoms, susijusioms su valiutos konvertavimu, kurių konvertavimo mokestį sutiko padengti pardavėjas.

A3.1.2. skyrių pakeitėme, kad jis būtų taikomas visose šalyse pagal šią naudotojo sutartį, ir nustatėme, kad valiutos konvertavimo mokestis operacijoms, susijusioms su valiutos konvertavimu, kurių konvertavimo mokesčio nesutiko padengti pardavėjas, bus 4,00 %.

A3.2. Likučio išėmimas

A3.2.1. skyriuje pristatėme mokestį už pinigų pervedimą į JAV banko sąskaitą, susietą su Jūsų „PayPal“ paskyra.

A3.3. Pinigų grąžinimo mokestis ir ginčų sprendimo mokestis

A3.3. skyrių padalijome į du poskyrius: A3.3.1. „Pinigų grąžinimo mokestis“, kuriame nieko nekeitėme, ir A3.3.2. „Ginčų sprendimo mokestis“, kuriame aprašėme mūsų naujai įvestą ginčų sprendimo mokestį.

PASTABA. Šis mokestis netaikomas Airijoje registruotiems „PayPal“ naudotojams.

A3.13 Neaktyvios „PayPal“ paskyros

Mes pridėjome naują A3.13 skyrių, kuriame aprašėme naujai įvestą neaktyvios paskyros mokestį.

 

„PAYPAL“ MOKĖJIMO INTERNETINE KORTELE PASLAUGŲ SUTARTIES ATNAUJINIMAI

4. Informacijos saugumas; duomenų apsauga; duomenų perkeliamumas

Pakoregavome 4.6 skyrių. Dabar jame aprašome priedą prie duomenų apsaugos, o ne grafiką (2 grafikas buvo pašalintas) ir pridėjome naują 4.7. skyrių apie duomenų perkeliamumą.

 

KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTO SUTARTIES ATNAUJINIMAI

Iš pirmosios komercinės veiklos subjekto sutarties pastraipos pašalinome apribojimus „PayPal Premier“ arba verslo paskyroms.

 

PRIVATUMO PAREIŠKIMO ATNAUJINIMAI

Atnaujinome mūsų duomenų tvarkymo sąlygas, kad apibrėžtume, jog „PayPal“ yra mokėjimų apdorojimo ir kovos su sukčiavimu paslaugų metu gaunamų duomenų valdytoja.

 

„PAYPAL“ VERSLO DEBETO „MASTERCARD“ KORTELĖS SAVININKO SUTARTIES (TIK JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE) ATNAUJINIMAI

11 skyriuje pridėjome nuorodą į „MasterCard“ valiutos konvertavimo skaičiuotuvą ir ECB tarifą. Taip pat paaiškinome, kad pagal „Tarptautinių mokesčių reglamentą“ (Reglamentas (EB) Nr. 924/2009) mes neprivalome siųsti Jums pranešimų.

 

iZETTLE

Jungtinei Karalystei skirtų teisinių susitarimų puslapyje mūsų „iZettle“ paslaugai pridėjome naujų sąlygų.